Główna :  O nas :  Impressum :  Literatura  :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  Kontakt :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 sierpnia 2016, Redaktor: Jacek Borzyszkowski

Numer 4/2016 (lipiec-sierpień 2016)

 

Artykuły 

 

Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu – przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe
Agnieszka Lisowska
Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu to specyficzny, a jednocześnie unikatowy w skali regionalnej przykład rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego. Dziedzictwa będącego pozostałością po funkcjonującej jeszcze całkiem niedawno kopalni węgla kamiennego. Jest to ponadto niezwykle cenny kompleks górniczy pod względem znaczenia dla samego miasta, którego domeną była działalność wydobywcza węgla kamiennego, decydująca swego czasu o świetności Wałbrzycha. ...

 

Kulinarne atrakcje turystyczne na terenie województwa wielkopolskiego. Badanie popytu na atrakcje kulinarne Wielkopolski
Paulina Górska
Termin „turystyka kulinarna” po raz pierwszy pojawił się w literaturze w 1998 r. Obecnie obserwuje się szybki rozwój turystyki kulinarnej i wzrost jej znaczenia w promocji regionu. Przez Światową Organizację Turystyki turystyka kulinarna została określona jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów turystyki ostatnich lat. ....

 

Obiekty infrastruktury sportowej jako atrakcja turystyczna międzywojennej Warszawy
Kamil Potrzuski
Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu infrastruktury sportowej powstającej w Warszawie lat międzywojennych na atrakcyjność turystyczną tego miasta. Praca oparta jest na materiale źródłowym, w tym przede wszystkim przewodnikach turystycznych, źródłach drukowanych oraz prasie lat trzydziestych XX w. ...

 

Wymiana na rynku turystycznym jako narzędzie komercjalizacji i wyceny dóbr kulturowych
Magdalena Kachniewska, Anna Para
Tekst koncentruje się na zagadnieniach udziału i znaczenia dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego w tworzeniu produktów turystycznych oraz umacnianiu pozycji konkurencyjnej regionów. W artykule omówione zostały ekonomiczne kategorie dóbr, które stanowią przedmiot podaży turystycznej, z uwzględnieniem dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego. ...

 

Turystyka, patriotyzm i dziedzictwo kulturowe. Na podstawie relacji z podróży na Pomorze hrabiego Stanisława Tarnowskiego
Aleksandra Kijak-Sawska
Przedmiotem analizy w artykule są związki pomiędzy turystyką a dziedzictwem kulturowym. W badaniach wykorzystano kategorię gestu kulturowego. Kategoria ta posłużyła do zbudowania definicji turystyki. Materiał badawczy stanowi relacja z podróży na Pomorze hrabiego Stanisława Tarnowskiego z 1881 roku. ...

 

Pijalnie wód mineralnych jako specyficzne dziedzictwo karpackich uzdrowisk. O ich prawnej ochronie oraz funkcjach w kontekście turystyki kulturowej
Agata Lizak
Celem artykułu jest ukazanie pijalni wód mineralnych jako obiektów, których rola wykracza poza funkcję urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Często bowiem pijalnie posiadają status zabytków lub dóbr kultury współczesnej oraz są centrami kulturalnymi miejscowości uzdrowiskowych, stanowiąc miejsce, gdzie odbywają się koncerty czy wystawy, gdzie promowany jest z jednej strony lokalny folklor, a z drugiej – kultura wysoka. ...

 

Etnograficzne źródła turystyki kulturowej. Pejzaż symboliczny Wołynia w XIX w. na przykładzie monografii Oskara Kolberga pt. Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni
Katarzyna Libura
W artykule podjęto próbę wywiedzenia źródeł turystyki kulturowej z dziewiętnastowiecznych praktyk etnograficznych, wskazując na wspólne obu dziedzinom zainteresowanie kulturą i tradycją, przejawiające się w eksploracji przestrzenno-kulturowej. ...

 
 
 

Dyskusja naukowa

 

Turystyka kulturowa w miejscowościach wypoczynkowych
Pytanie 68
Turystyka kulturowa odgrywa istotną rolę w wielu miejscowościach i regionach tak w Polsce, jak i w innych krajach. Bez wątpienia można stwierdzić, iż w licznych przypadkach jest ona nawet najważniejszym rodzajem turystyki. Moje pytanie (czy szerzej – problem) odnosi się do znaczenia turystyki kulturowej na obszarach, które powszechnie nie są kojarzone z tym rodzajem turystyki. Jako przykład można wskazać chociażby wiele miejscowości nadmorskich (jednak przecież nie tylko takich). W tym kontekście chciałbym zadać następujące dwa pytania: 
1) Jak Państwo oceniacie znaczenie turystyki kulturowej w nadmorskich kurortach i innych miejscach oraz obszarach z dominującymi funkcjami turystyki wypoczynkowej oraz 2) Jakie są potencjalnie rokujące sukces możliwości (a może praktycznie już podejmowane działania) w zakresie rozwoju turystyki kulturowej w takich właśnie miejscowościach (obszarach)?

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

POWIAT  LĘBORSKI

 
 

Itinerarium

 

Chile – Kraj zwariowanej geografii
Michał Jarnecki 
Zdaję sobie sprawę, iż jeśli tutaj napiszę, że Chile jest niezwykłym miejscem, to zabrzmi na łamach TK nieco banalnie i sztampowo, ponieważ o wielu innych punktach na globie, można tak powiedzieć. Jednak tutaj owa niezwykłość wynika z kilku kryteriów. Przede wszystkim to geografia i położenie tego kraju na przestrzeni około 4,5 tys. km z jedną w skali proporcjonalnej do wielkości, najdłuższych na świecie linii wybrzeża i tym samym granic morskich liczących ponad 6,5 tys. kilometrów. To również historia, która z tego gigantycznego "hot doga" (długi i o wielkości 764 tys. km²) także uczyniła ciekawą scenę do innej wersji "bożego igrzyska".  ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie 
Jerzy Wysokiński 
Jest po Wawelu i Baranowie Sandomierskim najcenniejszym zabytkiem architektury renesansowo-manierystycznej w Polsce. Położony na trakcie Przemyśl – Sanok, w odległości 10 km na zachód od Przemyśla. Historia rozpoczęła się od wzniesienia przez Jakuba z Siecina herbu Rogala ok. roku 1540 na gruntach wsi Śliwnica pierwszych ziemnych umocnień obronnych z murowaną bramą wjazdową. Jego syn, Stanisław Krasicki, będąc kasztelanem przemyskim kontynuował prace. Jego wysokie dochody z nadanych czterech starostw pozwoliły na kontynuacje prac architektonicznych. Właściwy charakter przybrała budowla dopiero za czasów jednego z potomków, Marcina Krasickiego.  ...

 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Recenzje

 

Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku
Grażyna Czerniak, Jolanta Kowalik
Opracowanie pt. Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, będące podstawą niniejszej recenzji, składa się z 221 stron, na które przypada dwanaście naukowych artykułów ułożonych w porządku tematycznym (których autorami są przedstawiciele różnych ośrodków badawczych np. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum w Kwidzynie i inne; reprezentujący też różne dziedziny). Taki układ poszczególnych publikacji wydaje się być zasadnym rozwiązaniem, ponieważ punktem wspólnym wszystkich tekstów jest tematyka związana z malborskim zamkiem i turystyką kulturową, która z kolei nieodłącznie przecież jest połączona z muzeami; dlatego też tytuł wydaje się adekwatny do zawartości publikacji. ...

Sakralny Kraków
Izabela Wyszowska 
Sztuka sakralna zajmuje szczególnie istotne miejsce w dziedzictwie kulturowym Krakowa. „Sztuka jest służebnicą teologii” (Ars est ancilla theologiae) jak napisał w jednej ze swych książek prof. Michał Rożek – wybitny znawca i badacz tajemnic Krakowa – miasta o wyjątkowym znaczeniu w naszych dziejach, duchowego i artystycznego centrum Polski, pierwszego rodzimego laureata zaszczytnego miana Europejskiej Stolicy Kultury (2000 r.). Podwawelski gród odwiedzany w minionych wiekach przez królów, ...

 
 

Nowości wydawnicze

 

A History of Modern Tourism
Eric Zuelow

Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym
red. nauk. Adam R. Szromek ...

 
 

Konferencje

 

X ogólnopolska konferencja „Kultura i Turystyka – Sacrum i Profanum”
26-27 października 2016 r. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
20–22.10.2016 r. Lublin – Lwów...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2016


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij