Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 stycznia 2011, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 2/2011 (luty 2011)

 

Artykuły 

 

Fenomen Járy Cimrmana w perspektywie turystycznej
Krzysztof Kołodziejczyk
Jára Cimrman to fikcyjny czeski geniusz, wymyślony w 1966 r., by poprzez żart walczyć z reżimem komunistycznym. Z czasem zaczęły powstawać jego upamiętnienia, przybierające różne formy, co może powodować, że turysta nieznający dokładnie czeskiej kultury będzie myśleć o Cimrmanie jako o postaci rzeczywistej. Przynajmniej w jednym przypadku istnieje już nawet ukształtowany produkt turystyczny, którego rdzeniem jest osoba geniusza. Celem artykułu jest prześledzenie fenomenu Járy Cimrmana z perspektywy turystycznej, w szczególności próba jego osadzenia w klasyfikacji migracji turystycznych, głównie turystyki kulturowej i biograficznej.  ...

 

Turystyka miejska schodzi pod ziemię. Rola piwnic i podziemi w turystyce – zarys zagadnienia
Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala
Miejska przestrzeń turystyczna staje się coraz bardziej pełna, tworzą ją m.in. atrakcje turystyczne, coraz częściej wykreowane, by raczej tworzyć niż zaspokajać już istniejące potrzeby (turystyczne). W ostatnich latach w Polsce szczególnie mocno zaistniały w turystyce podziemia miejskie, wśród nich głównie obiekty pokopalniane, ale także piwnice, krypty, schrony i wiele innych. Autorzy artykułu podjęli próbę zebrania podstawowych informacji i uporządkowania wiedzy na temat podziemi miejskich – oszacowania wielkości i zróżnicowania istniejących zasobów, zaproponowania ich systematyki, analizy sposobów ich wykorzystania i zagospodarowania dla potrzeb turystyki ze szczególnym uwzględnieniem problemów, których nastręczają nie tylko na etapie realizacji, ale przede wszystkich użytkowania. ...

 
 

Dyskusja naukowa

 

Trasy miejskie nie tylko dla turystów?
Pytanie 81. 
Analizując zagadnienia związane z funkcjonowaniem miejskich tras turystycznych i systemów stałych oznaczeń dla turystów w miastach zwykle zwraca się uwagę na problemy związane z ich szeroko pojętą eksploracją turystyczną. Tymczasem – jak się wydaje – zarówno trasy, jak i oznaczenia atrakcji mogą odgrywać i odgrywają inne ważne funkcje społeczne i kulturowe. Jak - w związku z tym - powinno przedstawiać się kształtowanie takich tras oraz treści i formy oznaczeń? ...
... i odpowiedzi ekspertów...

 
 

Itinerarium

 

Śladami Józefa Piłsudskiego na Litwie 
Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak
W dniu 11 listopada 2018 r. obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicę ponownego wpisania Polski na mapę świata. W całej Polsce, w wielu miejscach odbywały się uroczystości, akademie, pochody…. 
To wielkie święto obchodzono także na Litwie, a szczególnie w Wilnie, w mieście, gdzie na jednym z najważniejszych w historii Polski, Cmentarzu na Rossie, znajduje się grób matki, a w nim serce jej syna, najsłynniejszego Polaka - Marszałka Józefa Piłsudskiego. ...

 
 

Miejsca z duszą

 

Hotel Bristol – perła Warszawy i duch Ignacego Jana Paderewskiego w jego apartamencie
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Trakt Królewski w Warszawie jest historycznym szlakiem wiodącym ze Starego Miasta w kierunku południowym. Rozpoczyna się przy Placu Zamkowym i przez Łazienki Królewskie biegnie (14 km) aż do Wilanowa. Tworzą go ulice Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, Belwederska i Sobieskiego. Krakowskie Przedmieście, część Traktu Królewskiego, jest najbardziej reprezentacyjną ulicą Warszawy. ...

 
 
 

Artykuły 

 

Innowacyjna forma promocji dziedzictwa kulturowego połączona z aktywnością fizyczną
Natalia Bursiewicz, Anna Penkała
Artykuł jest próbą metodologicznego ujęcia propozycji innowacyjnego produktu turystycznego, opartego na promocji historii i kultury miasta, a w efekcie zintegrowaniem kultury fizycznej z innymi dziedzinami kultury. W długiej perspektywie wdrożenie projektu może stać się przyczynkiem do aktywizacji społeczności lokalnej. Odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania turystów względem produktu turystycznego jest propozycja połączenia koncepcji tradycyjnych tras turystycznych – opartych na obiektach dziedzictwa kulturowego – z ukierunkowaną aktywnością fizyczną. ...

 

Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji
Katarzyna Michalczuk-Ouerghi, Anna Dłużewska
Terroryzm, szczególnie ten motywowany ideologicznie i religijnie, stanowi poważny problem dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego. Ataki, coraz częściej wymierzone w turystów, są niezwykle istotną barierą w rozwoju turystyki międzynarodowej. Celem artykułu jest próba określenia wpływu terroryzmu islamskiego, zamachów terrorystycznych oraz szeroko pojętych działań o charakterze radykalnym i fundamentalistycznym na ogólny stan oraz rozwój turystyki w Tunezji. Artykuł opiera się na danych pierwotnych i wtórnych, dostępnej literaturze przedmiotu, obserwacjach własnych przeprowadzonych w Tunezji w 2011 i 2015 r., oraz ankiecie sondażowej udostępnionej w mediach społecznościowych, mającej określić poziom zainteresowania podjęciem wyjazdu do Tunezji wśród turystów z Polski. ...

 
 

Miejsca i szlaki

 

W tym dziale są przedstawiane miejscowości, mikroregiony lub szlaki, posiadające ciekawą historię, znaczenie dla kultury lub unikalną tematykę, które z tego powodu stanowią potencjalne cele dla różnych typów wypraw turystyczno-kulturowych. W niniejszym numerze prezentujemy:

POWIAT STARGARDZKI

 
 

Wydarzenie z duszą

 

Kwesta na Starych Powązkach – zaduszkowy obyczaj ceniony przez mieszkańców Warszawy 
Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska 
Cmentarz jest pomnikiem narodowej przeszłości i współczesności, wpływa na wzrost liczby osób odwiedzających cmentarze z motywów poznawczych i historycznych. Cmentarze przestały być obiektami peryferyjnymi i tematami tabu w życiu publicznym. Stały się istotnym celem wycieczek krajoznawczych, obiektami godnymi zwiedzania, a dla części społeczeństwa również miejscem spędzania czasu wolnego. ...

 
 

Konferencje

 

Tourism Solidarities: From Self to Other and Anthropology 
Poznań, 27-31.08.2018 ...

 
 

Newsletter

 

Zasubskrybuj newslettera, wpisz swój adres e-mail i wciśnij "zapisz mnie""


 

 

Wersja PDF

 

Pełna wersja czasopisma w wersji PDF dostępna jest na stronie
www.turystykakulturowa.org

 
 
 

Artykuły 

 

Nietzscheańska topografia podróży
Dariusz Piotr Klimczak
Dariusz Piotr Klimczak analizuje nietzscheańską topografię podróży odwołując się do typowych „kamieni milowych” jego filozofii, jak również biografii. Przedstawia następujące aspekty topografii podróży autora Tako rzecze Zaratustra: Podróż jako przygoda myśli; Topografia podróży „nadczłowieka”; Podróżni i ich stopnie; Homo viator jako homo historicus w topografii podróży. Nietzsche twierdzi, iż nakreślenie ciekawej topografii podróży jest konieczne, ponieważ wzmaga nie tylko wolę mocy, ale zbawienne dla jednostki pielęgnowanie filozoficznego ideału ciekawego życia. Projekt nietzscheańskiej topografii podróży otwiera więc umysł na nieznane z góry możliwości rozwoju i wzrostu, które dopiero trzeba odkryć, wymyślić lub stworzyć....

 

Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej
Agnieszka Prylińska
Milonga – termin określający miejsce, w którym tańczy się tango argentyńskie, stanowi także określenie szybkiej odmiany tanga oraz najważniejsze z punktu widzenia opracowania wydarzenie, podczas którego kluczową rolę odgrywa tango argentyńskie. Poniższy artykuł opiera się głównie na analizie środowiska tangowego w Łodzi. Celem autorów jest pokazanie ewolucji, na przykładzie milongi, od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej oraz pokazanie wyjątkowości tego wydarzenia tanecznego. Dzięki zastosowaniu różnych metod badawczych udało się zrealizować założone cele. Badania pozwalają ustalić m.in. początki tanga argentyńskiego w Łodzi, miejsca, w których można nauczyć się kroków i tańczyć tango. ...

 
 

Recenzje

 

Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach
Magda Banaszkiewicz
„Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach” autorstwa Natalii Bloch zasługuje numer jeden w tegorocznym (jeszcze 2018 roku) rankingu polskich publikacji naukowych poświęconych turystyce. To zdawałoby się zbyt mocne stwierdzenie jak na początek recenzji naukowej, ale trudno powstrzymać się od pochwał, gdy recenzowane dzieło reprezentuje tak wysoki poziom. ...


Przewodnik ksenofoba. Francuzi
Mateusz Kawa
„Przewodnik ksenofoba. Francuzi” wydawnictwa finebooks nie jest typowym przewodnikiem, dzięki któremu poszerzymy swoją wiedzę krajoznawczą i dowiemy się o walorach kulturowych oraz przyrodniczych danego regionu. Nie jest to, także forma albumu ze zdjęciami, gdyż fotografii w tej książce nie ma. Co zatem kryje się pod nazwą serii „Przewodnik ksenofoba”? Otóż, spojrzenie na wybrane narody z przymrużeniem oka. Pełne humoru i dystansu fakty, mity, a także anegdoty. To lekka lektura dla tych, którzy chcą poznać mentalność wybranej kultury, a nie skupiać się na klasycznie napisanych przewodnikach, będących zlepkiem suchych danych i informacji. . ...

 
 

Badania i szkolenia

 

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Pakiety turystyczne w mikroregionie

Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij