Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 23 października 2008

Numer 1/2008 (listopad 2008)

 

Recenzje

 

Warszawa 2008
ISBN 978-83-89502-97-1
Seria: Geografia Turyzmu
Stron: 252
Format: 170x240
Wydanie 1
Oprawa miękka
EAN: 9788389502971
Książka Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne  
pod redakcją prof. Andrzeja Krawczyka
 
wydana została przez Uniwersytet Warszawski w pierwszym tomie „Geografii Turyzmu” (Warszawa 2008). To jedna z czterech pierwszych książek na temat turystyki kulturowej, które do tej pory ukazały się w Polsce [1]. Napisana została przez 11 pracowników, doktorantów i absolwentów Wydziału Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Składa się z dwóch części: pierwsza zawiera aspekty teoretyczne turystyki kulturowej (składają się na nią trzy artykuły), a druga przykłady empiryczne (sześć artykułów). Książka liczy 252 strony (składają się na nie teksty, fotografie, tabele i ryciny). Skierowana została w głównej mierze do badaczy i studentów związanych z geografią turyzmu.
Celem, którym przyświecał autorom publikacji było (informacja pochodzi z okładki książki) „wykazanie, iż turystyka kulturowa jest nie tylko ważnym segmentem szeroko rozumianej turystyki, ale że jest również wewnętrznie zróżnicowana i podlega – podobnie jak i kultura – ciągłym zmianom”. Ponadto autorzy chcieli ukazać rolę turystyki kulturowej we współczesnym świecie.
Za główny i wprowadzający w tematykę całej publikacji uznać należy artykuł Andrzeja Kowalczyka pt.: Współczesna turystyka kulturowa- między tradycją a nowoczesnością, w którym autor pisze m.in. o miejscu turystyki kulturowej w systemie potrzeb człowieka, o krajobrazie kulturowym oraz ewolucji form turystyki kulturowej od starożytności po współczesność. Pisząc o formach autor trafnie stwierdza, że za „matkę” wszystkich form turystyki związanej z szeroko rozumiana kulturą należy uznać turystykę pielgrzymkową. Dokonuje też umownego podziału na „starą” i nową” turystykę kulturową. W przypadku współczesnych form wymienianych przez autora spore wątpliwości budzi jednak wyróżnienie turystyki erotycznej.
„Wyobraźmy sobie, że na świecie nie ma turystów” – tak zaczyna się drugi artykuł w książce, napisany przez Mikołaja Madurowicza i zatytułowany Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze. Jest to bardzo wartościowy artykuł na temat miejskiej turystyki kulturowej, w którym autor zastanawia się m.in. nad kwestią tego, kto jest turystą miejskim, a kto jedynie turystą w mieście, kiedy mieszkaniec staje się turystą we własnym mieście oraz jak może wyglądać idealnie miasto, będące wspólnym miastem mieszkańców i turystów. Dla czytelnika niezrozumiały jest jednak podział na dwa typy turystów miejskich: teoretycznego i wątpliwego – autor nie wyjaśnia tego zagadnienia do końca. Ciekawym pomysłem autora było zamieszczenie na końcu książki listu z książki Niewidzialne miasto Ilato Calvino.
Część książki zawierającą aspekty teoretyczne zamyka artykuł Joanny Przybyś pt. Dylematy wiejskiej turystyki kulturowej. Autorka w ciekawy sposób pisze na temat kultury wsi jako zasobu turystycznego, miejscu i znaczeniu kultury ludowej we współczesnej Polsce, mechanizmach i konsekwencjach tworzenia walorów turystycznych na bazie zasobów kulturowych, motywacjach turystów podejmujących tę właśnie formę turystyki kulturowej oraz oczekiwaniach i cechach wiejskiej społeczności lokalnej, które wpływają na rozwój turystyki kulturowej. We wprowadzeniu do artykułu autorka podaje definicję turystyki kulturowej, zgodnie z którą może ona objąć „wszystkie formy kontaktu (także nieuświadomionego) z wszelkimi przejawami kultury, mającymi miejsce podczas podróży” – nie można z tą definicją do końca się zgodzić, albowiem w przypadku turystyki kulturowej kontakt z kulturą powinien mieć charakter jak najbardziej uświadomiony.
Przykłady empiryczne związane z turystyką kulturową zawarte zostały w książce w następujących artykułach (odnoszących się już w dużej mierze do geografii turyzmu) autorstwa: Małgorzaty Durydiwki pt. Walory kulturowe obszarów wiejskich w Polsce i ich wykorzystanie w promocji turystycznej(na przykładach powiatów gorlickiego i sokólskiego) , Sylwii Kulczyk pt. Znaczenie czynników kulturowych dla rozwoju ekoturystyki na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich, Macieja Jędrusika pt. Kilka aspektów turystyki kulinarnej w tropikalnej Oceanii , Marty Derek pt. Turystyka kulturowa a rozwój gospodarczy, czyli: czy Frombork żyje z turystyki?, Magdaleny Górczyńskiej pt. Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej a rozwój turystyki kulturowej na przykładzie miasta Cork (Republika Irlandii) oraz Dominiki Borówki, Elwiry Mazurkiewicz i Pauliny Okoń pt. Wpływ turystyki kulturowej na rozwój lokalny – rozważania na przykładzie miasta i gminy Pułtusk.
Książka wydana pod red. prof. Andrzeja Kowalczyka jest pozycją dość nietypową, zważywszy na fakt, że turystyka kulturowa bardziej kojarzy się z naukami humanistycznymi, aniżeli z geografią turyzmu. Niemniej jednak, zgodnie z zamierzeniem autorów wzbudza także zainteresowanie osób zajmujących się tą dziedziną na płaszczyznach innych aniżeli nauki geograficzne. Pozycja warta polecenia.

Karolina Buczkowska


[1] Pozostałe pozycje to:
1) Mikos von Rohrscheidt Armin, 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
2) Jędrysiak Tadeusz, 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
3) Buczkowska Karolina, 2008, Turystyka kulturowa, Wyd. AWF, Poznań

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij