Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 maja 2009, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 6/2009 (czerwiec 2009)

 

Eventy

 

Katarzyna Górczak

Jak to w dawnych wiekach bywało. Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

     Na mapie wielkopolski w okresie letnim pojawia się wiele imprez związanych ze średniowieczną historią regionu i początkami państwa polskiego. Szlak piastowski to doskonałe miejsce na organizację turniejów rycerskich, imprez poświęconych wygasłym tradycjom, o których wiedzę przechowują nieliczni. Takim wydarzeniem jest Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej odbywający się w Lądzie nad Wartą w powiecie słupeckim. W zrekonstruowanym wczesnośredniowiecznym grodzie oraz Opactwie salezjanów, którego najstarsza część – budynek klasztorny - datuje się na II połowę XIV wieku, już po raz piąty w tym roku będzie można zobaczyć m. in. pokazy dawnych rzemiosł, uzbrojenia, walki i inscenizacje obrazujące codzienne życie dawnych Słowian, jak i uczestniczyć w warsztatach tańca średniowiecznego. 
     Badania archeologiczne w Lądzie rozpoczęto w roku 1960, przez szereg lat z pomocą Wojsk Lotniczych (zdjęcia powietrzne), Klubu Działalności Podwodnej (archeologia podwodna), historyków i badaczy uniwersyteckich odkrywano historię grodu. Jego powstanie datuje się na IX/X wiek. Podczas piastowskiej ekspansji na tereny nadwarciańskie gród spalono, ale ze względu na dogodną lokalizację na skrzyżowaniu szlaków lądowych i wodnych, szybko został odbudowany (położony na piaszczystej kępie prawego brzegu rzeki w czasie wiosennych roztopów wskutek podniesienia się poziomu wody staje się wyspą). Okres świetności Lądu przypada na XI wiek, a jego rangę potwierdza sprowadzenie przez Mieszka III Starego cystersów. Pierwsze informacje o grodzie lądzkim pochodzą z XII wieku z bulli papieża Inocentego II z 1136 roku. 
     Każdego roku festiwal organizowany jest pod innym hasłem przewodnim. I edycja w 2005 roku „Budujemy Gród i Klasztor w Lądzie” skupiała się na ukazaniu jak powstał jeden z ważniejszych ośrodków kształtowania się państwa piastowskiego oraz kultury cysterskiej. Odegrano scenki obrazujące umiejscowienie grodu, złożenie ofiary zakładzinowej i budowę, pokazy pracy kamieniarzy, witrażystów, pracy w skryptorium. Program rozbudowany został również o turniej szachowy, wycieczki z przewodnikiem, pokaz pracy archeologów i koncerty muzyki dawnej. Kolejne edycje skupiały się na wybranych aspektach funkcjonowania rodzącego się państwa. II pod hasłem „Mnisi, wojownicy i rolnicy” przypominała jak ważną rolę odgrywali przedstawiciele tych grup dla utrzymywania porządku i dobrobytu osady. Dla jednych przygotowany był cykl prezentujący orkę wołami, żniwa przy użyciu sierpów, młócenie cepami, mielenie ziarna na żarnach, inni mogli obserwować drogę jaką przebyć musiał każdy adept na mnicha. III edycja - „Pielgrzymki i podróże” oraz IV - „Ludzie, las i wilki” traktowała również o zewnętrznych zagrożeniach, organizacji życia między osadami i stosunkach sąsiedzkich. Od początku trwania imprezy każdy dzień festiwalu wypełniony jest muzyką, wielką atrakcją zeszłorocznego spotkania był występ zespołu Stary Olsa z Białorusi, a także przedstawienie XIII-wiecznej dramy "Lucii Sancti Nicolai" w wykonaniu zespołu Ars Cantus z Wrocławia. Warto podkreślić, w Lądzie bardzo dba się o najmłodszych uczestników, specjalnie dla nich organizowane są konkursy, budowanie zamków z piasku, pokazy mody. Co roku organizatorzy starają się uatrakcyjnić nadwarciańskie spotkania nowymi cyklami tematycznymi i sądząc po zainteresowaniu odbiorców – udaje im się to. 
     Ten rok zapowiada się szczególnie obiecująco - być może także dlatego, że będzie to mały jubileusz, V edycja. Motyw przewodni „Miłość, damy i rycerze” zobowiązuje, oprócz starannie dobranego programu nowością będą warsztaty poetyckie prowadzone przez Andrzeja Sikorskiego – autora, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jurora w wielkopolskich konkursach literackich „Białe Pióra” (dla szkół podstawowych) i „Zielone Pióra” (gimnazja i licea), laureata Medalu Młodej Sztuki. Organizatorzy skupili się na rytuałach i ceremoniach mających umożliwić zdobycie przychylności damy, będziemy więc świadkami m. in. pasowania na rycerza, turniejów rycerskich – o wybór Królowej Turnieju i laur odbierany z jej rąk – w wykonaniu „Xiążęca Drużyny” z Warszawy. Przy dźwiękach dworskiej muzyki poznamy etykietę i życie wyższych warstw społecznych. Program wzbogacono o pokazy filmowe, wystawę malarstwa i biżuterii, warsztaty tańca średniowiecznego, gry terenowe dla dzieci. Spektakl teatru kuglarzy „Gry i Ludzie” z Tych, grupy na szczudłach „Dada-Art” z Poznania i teatru ognia „Amentiae” z Warszawy, występ zespołu „Percival” z Lubina i „Scandicus” z Tych, to tylko część atrakcji jakie czekają wszystkich gotowych zanurzyć się w średniowieczne czasy Słowian. Impreza odbędzie się w dniach 6-7 czerwca. 
     Organizatorami Festiwalu są: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Fundacja „Patrimonium”, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Towarzystwo Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej oraz Drużyna Słowiańska „Warcianie”. 

Program festiwalu na stronie: http://www.archeologia.com.pl/content/view/124/103/ 
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij