Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 23 października 2008

Numer 1/2008 (listopad 2008)

Turystyka Kulturowa
 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Powiatu Gnieźnieńskiego

 

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Historyczna katedra (12 punktów),
Archikatedra Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie (12)
Historyczna bazylika (za pierwsze dwie, punkty tylko jeśli nie są katedrami) (6),
Bazylika Wniebowzięcia NMP i Św. Michała w Trzemesznie (6)
Historyczny zespół sakralny dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6)
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3)
Klasztor Franciszkański w Gnieźnie (3)
Zespół poklasztorny kanoników regularnych, Trzemeszno (3)
Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym (diecezjalnym)  (jedno pierwsze)(6)
Katedra Gnieźnieńska – sanktuarium Św. Wojciecha (6)
Sanktuarium o znaczeniu ponadregionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (7)
Imiołki: Brama III Tysiąclecia, miejsce spotkań katolickiej młodzieży (7)
Inne Sanktuarium lub Sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (3)
Dąbrówka Kościelna, gmina Kiszkowo, sanktuarium maryjne (3)
Aktualna siedziba biskupia (6)
Kuria Metropolitalna Gnieźnieńska (6)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4)
Kościół Św. Trójcy – Gniezno (4)
Kościół Św. Jana Chrzciciela, Gniezno (4)
Drewniany Kościół Św. Mikołaja w Łubowie (XVII w.) (4)

I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3)
Pałac w Czerniejewie (3)
Pałac w Niechanowie (3)
Pałac i park w Zakrzewie, gm. Kłecko (3)
Zamek lub Pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2)
Pałac Wendorffów w Mielnie, Gmina Mieleszyn (2)
Gniezno – Dwór Biskupi (2)

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Rynek Gnieźnieński i Stare Miasto (3)
Rynek w Kłecku (3)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech***) (3)
Wiatraki –koźlaki w Moraczewie (3)
Mały skansen na Ostrowie Lednickim (najstarszy wiatrak-koźlak w Polsce) (3)
Historyczna funkcjonująca sezonowo lub nieregularnie linia kolejowa lub żeglugowa (lub przystanki pośrednie linii stałej) (za pierwszy przystanek** 4)
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa (czerwiec-sierpień), Gniezno - Anastazewo (4)

I.A. d) Obiekty militarne:
brak
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Obiekt będący na polskiej liście Pomników Historii ZD (15)
Ostrów Lednicki (15)
Katedra Gnieźnieńska (15)
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty powy4ej wpisanych klas:
Za stałych przewodników obiektowych w j. polskim po 2 pkt (za pierwsze piec),
Katedra Gnieźnieńska (2)
Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego (pierwsze piec*) (1 pkt)
Ostrów Lednicki (1)
Własny materiał informacyjny w obiekcie (publikacje monograficzne, albumy) (pierwsze trzy obiekty) (1),
Katedra Gnieźnieńska (1)
Własny materiał informacyjny o obiekcie w językach obcych (przynajmniej dwóch) (w pierwszych trzech obiektach (1)
Ostrów Lednicki, Archikatedra Gnieźnieńska J. niemiecki, j. angielski (2)
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu)
Stan konserwacji najważniejszych obiektów dobry Mankamenty na Ostrowie Lednickim (1)

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty
Monumenty (pomniki) o znaczeniu krajowym (do trzech) (6)
Pomnik Bolesława Chrobrego przez Katedra Gnieźnieńska (4)
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
Trzemeszno: Pomnik Jana Kilińskiego (2)
Czerniejewo: Pomnik O. Kopczyńskiego, twórcy gramatyki polskiej (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1)
Kłecko – Pomnik Obrońców Kłecka 1939 (1)
Miejsca historyczne o znaczeniu międzynarodowym (do trzech) (8)
Katedra Gnieźnieńska: miejsce koronacyjne pierwszych polskich królów (8)
Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4)
Wzgórze Lecha – historyczna siedziba książąt polańskich (4)
Ostrów Lednicki – siedziba pierwszych władców polskich (4)
Miejsca związane z akcja utworów literackich o krajowym znaczeniu (za pierwsze trzy) (2)
Wzgórze Lecha – miejsce akcji licznych powieści historycznych (Gołubiew, Bunsch, in.) (2)
Ostrów Lednicki – miejsce akcji licznych powieści historycznych (2)
Miejsca związane z biografia osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3)
Katedra Gnieźnieńska – miejsce Zjazdu Gnieźnieńskiego Ottona III i Bolesława Chrobrego, koronacji Bolesława Chrobrego, Wacława II (3)
Miejsca związane z biografia osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2)
Wzgórze Lecha – dynastia Piastów (2)
Ostrów Lednicki (dynastia Piastów) (2)
Miejsca związane z biografia osób o krajowym znaczeniu niedostępne lub częściowo zachowane (za pierwsze dwa*) (1)
Gniezno: Pałac Prymasowski – Kardynał Stefan Wyszyński (1)
Miejsca związane z biografia osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych narodowości (za pierwsze dwa) (2)
Gniezno: Katedra – cesarz Otton III (Niemcy)(2)
Ostrów Lednicki – cesarz Otton III (Niemcy) (2)

I.B. b) Cmentarze historyczne
Nekropolia zbiorowa innych znanych w skali kraju osobistości (do trzech) (5)
Katedra Gnieźnieńska, nekropolia Św. Wojciecha i Prymasów Polski (5)
Nekropolia zbiorowa znanych osobistości w skali regionu (do trzech) (2)
Gniezno, Cmentarz Świętokrzyski (biskupi pomocniczy, powstańcy wielkopolscy) (2)
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)
Mauzoleum Powstańców Wlkp. na Cmentarzu w Trzemesznie (1)
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** ZD (1)
Gniezno – Cmentarz przy ul. Witkowskiej (1)
Sławo, cmentarz z nagrobkami z XVII wieku (1),

I.B. c) Budowle współczesne:
Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej (do trzech**) (1)
Gniezno, Collegium Europaeum Gnesnense (1)
Gniezno, Kompleks Muzeum Początków Państwa Polskiego i LO (1)

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki historycznej o znaczeniu międzynarodowym (10)
Drzwi Gnieźnieńskie, najznakomitszy zabytek sztuki romańskiej w Europie środkowej (10)
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu krajowym (do trzech) (5)
Kielich tzw. św. Wojciecha (romański XII w.) (5)
Kielich tzw. Królewski (romański XII w.) (5)
Złoty Kodeks Gnieźnieński (5)
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu krajowym (do trzech*) (5)
Imiołki, Brama III Tysiąclecia w formie Ryby, (5)

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu krajowym (do trzech) (8)
Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, ul. Kostrzewskiego 1 (8)
Ostrów Lednicki: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (8)
Gniezno: Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Wzgórze Lecha (8)
Muzea typu skansenowskiego duże o przynajmniej regionalnym zasięgu (10)
Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach (10)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (w sumie za pierwsze trzy) (2)
Muzeum Początków Państwa Polskiego – Przez wodę zachowane. Archeologia podwodna (październik 2007- luty 2008) (2)
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskie : „Pasja w sztuce” (2)
Muzeum Początków Państwa Polskiego „Muzeum dla Gniezna” (grudzień) 2007 (2)
Przy wszystkich zaliczonych muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty za:
Ekspozycje i prezentacje multimedialne (do dwóch) (2)
Ekspozycja Multimedialna w Muzeum PPP (Gniezno) „Wielkopolska Średniowieczna” (2)
Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch) (za każda 1)
Ekspozycja multimedialna w Muzeum PPP wersja niemieckojęzyczna, angielskojęzyczna (2)
Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i skarbiec katedralny (2)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (1)
Ostrów Lednicki (1),
Wielkopolski Park Etnograficzny (1)
Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej ni_ 5 lat : (1)
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1)
Sklep muzealny otwarty w godzinach pracy muzeum (1)
Muzeum Początków Państwa Polskiego (1)
Ostrów Lednicki (1)
Katedra Gnieźnieńska (obsługuje także Muzeum Archidiecezji G.) (1)
Przy muzeach o znaczeniu krajowym dodatkowe punkty za:
Opis zbiorów w językach obcych (1)
Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego (j. angielski) (1)
Ostrów Lednicki, Muzeum Pierwszych Piastów (1)

I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Gniezno: Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz pod Piątka” (4)
Międzynarodowy Festiwal Organowy "Muzyka w murach katedry gnieźnieńskiej" (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Gniezno: Jarmark Staroci i Rzeczy używanych (1 raz w miesiącu) (4)
Ostrów Lednicki: Majówka nad Lednica (maj, 3 dni) (4)
Gniezno: Wielkopolskie Zloty Chórów „Skąd nasz Ród” (4)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Gniezno: Festyn historyczny: Gnieźnieńskie spotkania z historia, czerwiec (4)
Ostrów Lednicki: Międzynarodowy Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza (4)
Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (za pierwsze dwie) (5)
Gniezno-Lednogóra: Grupa widowisk historycznych COMES (5)

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z oferta turystyczna:
brak

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)
Lednicki Park Krajobrazowy (2)
Powidzki Park Krajobrazowy (częściowo) (2)
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (częściowo) (2)
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) (do trzech) (1)
Rezerwat „Bielawy” koło Goranina (1)
Rezerwat „Wiązy” w Nowym Lesie (1)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Czerniejewo, park pałacowy (styl angielski) (13.ha) (2)
Niechanowo, XVII wieczny pałac z parkiem (2)
Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki*(za pierwsze dwa) (1)
Gniezno, Park Piastowski nad Jeziorem Jelonek (1)
Park Miejski w Gnieźnie (1)

I.H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające prze region lub jego miejscowości materialne szlaki o znaczeniu międzynarodowym (za pierwsze trzy) (8),
Wielkopolska Droga Św. Jakuba (8)
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki o znaczeniu krajowym (za pierwsze trzy) (7),
Szlak Piastowski (7)
Materialne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3)
Szlak im. Hipolita Cegielskiego (żółty) (3)
Szlak Lednicki (czerwony) (3)
Szlak (czerwony) wyprawy gimnazjalistów trzemeszeńskich w 1863 roku. (3)
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)
Szlak Romański (W Wielkopolsce nie oznaczony) (2)
Trasa: „Poznaj Polskę” (wielka podróż, studyjna) (KulTour.pl)
Trasa: „Śladem parowych piękności” (KulTour.pl), m.in. Zakład Taboru PKP w Gnieźnie (2)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
Gniezno: Propozycja trasy miejskiej (Pascal, Wielkopolska na weekend) (1)
Gniezno: Propozycja trasy miejskiej (Pascal, Polska na weekend)(1)
Gniezno, miasto królów (OT. Szlak Piastowski, Gniezno) (1)
Oferta objazdu turystycznego w przewodnikiem na zamówienie (za pierwsze dwie trasy) (1)
OT Szlak Piastowski, Gniezno: „3 dni na Szlaku Piastowskim” (częściowo przez region) (1)
OT Szlak Piastowski: Z Gniezna, z Cystersami, Szlakiem Piastowskim przez Pałuki” (częściowo przez region) (1)
Dodatkowe wersje językowe oferty objazdu z przewodnikiem (za dwie pierwsze) (1)
Wersje: niemieckojęzyczna, angielskojęzyczna (2)

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej, ul. Tumska 12 (2)
Informacja w językach obcych, (za każdy język do trzech) (1)
Języki angielski, rosyjski, niemiecki (3)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
Tak, przez Powiatowa Informacje lub OT Szlak Piastowski (3)
Przewodnicy miejscy lub terenowi, (za każdy język do czterech) (1)
Przewodnictwo w językach obcych: niemieckim, angielskim, rosyjskim (3)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
Aktualny, dostępny w punkcie Informacji i muzeum Początków PP, Gniezno (2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1)
Wersja angielskojęzyczna, niemieckojęzyczna, (2)

II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, schroniska, kwatery zorganizowane – (za pierwsze dwa obiekty w każdej kategorii) (2)
Hotel Pietrak, Gniezno 4* (2)
Hotel „Avo”, Gniezno 3* (2)
Hotel “Adalbertus”, Gniezno 3* (2)
Hotel Gewert, Gniezno 2* (2)
Hotel Czeremcha, Trzemeszno 2* (2)
Hotel „Lech“, Gniezno 1* (2)
Hotel “Słowianin“, Modliszewo 1* (2)
Szkolne Schronisko Młodzie,owe, ul. Pocztowa 11, Gniezno (2)
Szkolne schronisko Młodzie,owe w Siemianowie k. Lednogóry (2)
Pokoje gościnne, ul. Wyszyńskiego 21, Gniezno(2)
Pokoje Gościnne, Kłecko, 25 rejestrowanych gospodarstw agroturystycznych (2)
Restauracje z autentyczna kuchnia regionalna (inne), za pierwszy obiekt (3)
„Karczma wiejska”, Żydowo (3)
Restauracje z autentyczna krajowa kuchnia tradycyjna (za pierwszy obiekt) (2)
Restauracja „Polska”, ul. Tumska, tradycyjna kuchnia polska (2)
Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
Gniezno, Restauracja „Kresowianka” ul. Roosevelta (1)
Dodatkowe punkty za ofertę kulturowa w restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
Koncerty jazzowe w restauracji „Polskiej”(1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwsza) (1)
Restauracja Kasyno, ul. Wrzesińska 23 (do ostatniego gościa) (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24 (za pierwsza) (1)
Restauracja Kasyno, ul. Wrzesińska 23 (do ostatniego gościa) (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Gniezno, „City Bar”, ul. Rynek 15 (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, busa, samochodu (za pierwsze dwie oferty (2)
PKS Gniezno, wynajem autokarów i minibusów (2)
Elwoj PUH Dąbska/Tomczak, Gniezno, ul. Kolejowa 2 , wynajem autokarów i minibusów (2)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
Dworzec PKP Gniezno (3)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec PKS Gniezno (2)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
Droga Krajowa Nr 5 Wrocław – Poznań - Gdańsk (2)
Droga Krajowa Nr 15 Olsztyn - Wrocław (2)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2)
Gniezno, Komunikacja miejska autobusowa (2)
Kursy nocne komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (1)
Gniezno, Linia nocna komunikacji miejskiej (1)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Gniezno (1)

II.D. Promocja turystyczna:
Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin lub obiektów w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do trzech) (3)
Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego – ITB, Berlin (3)
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2)
Wspólna promocja miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego – Tour Salon Poznań (2)
Miasto Gniezno - Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne, Na styku Kultur 2007 (2)
Zorganizowanie podróży medialnej w ostatnich dwóch latach (2)
Miasto Gniezno: tzw. podróż studyjna dla przedstawicieli mediów z terenu Polski (11-13 maja 2007) (2)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje Kultury
Teatr stały (za pierwszy obiekt) (3)
Teatr im. A. Fredry, Gniezno (3)
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
Kino „Piast”, Gniezno (2)

III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)
Jezioro Niedzięgiel, Skorzęcin (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Jankowo Dolne (brekinie) (1)
Kłecko, Drzewo-Pomnik Przyrody , ul. Gnieźnieńska (1)
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
Wał Wydartowski (wieża widokowa) (1)

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt) (2)
Basen kryty, Gniezno, ul. Jolenty 5 (2)
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne – (za pierwszy obiekt) (2)
Plaża w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie nad J. Niedzięgiel (2)
Stała oferta kursów językowych, ogólnodostępnych (za pierwsza ofertę) (2)
Szkoła Języków Obcych, EMPiK Gniezno (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
Zespół Obiektów Sportowych, ul Jolenty (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Stadion w Gnieźnie , ul. Strumykowa (1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
GOSiR Gniezno – sekcja triathlonowa Diament (1)
Ludowy Klub Sportowy „Lech” Gniezno (jeździectwo) (1)

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturowa:
IV.A. Instytucje w regionie:
Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2)
GWSHM Milenium (2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (2)

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty)(2)
Mielno, gm. Mieleszyn: Ośrodek Wczasów Dziecięcych (2)

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Brak

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Brak

IV.E. Zagraniczne partnerstwa miast i regionów:
Gniezno ma 10 miast partnerskich, w tym:
Esztergom (Węgry) (1)
Anagni (W Włochy) (1)
Speyer (Niemcy) (1)
Roskilde (Dania) (1)

Suma punktów:
Za kategorie I: 350
Za kategorie II: 71
Za kategorie III: 21
Za kategorie IV: 10

Razem za wszystkie kategorie: 452 punkty

Ocena regionu z punktu widzenia turystyki kulturowej: Region posiada duży potencjał turystyczno-kulturowy, skoncentrowany zwłaszcza na turystyce dziedzictwa kulturowego oraz turystyce muzealnej. Zdecydowanie słabiej reprezentowany jest potencjał turystyki edukacyjnej a także współcześnie popularnych gałęzi turystyki kulturowej, w niektórych przypadkach z powodu braku obiektów, mogących być celem takich wypraw (np. w turystyce obiektów militarnych, technicznych) w innych z powodu słabości aktualnej oferty, która może być nadal rozwijana (np. turystyka studyjna, podróże tematyczne, turystyka eventowa, turystyka żywej historii, turystyka kulinarna). W szczególności zaangażowanie się regionu w tworzenie materialnych szlaków tematycznych, a także w rozbudowę istniejących (np. Szlak Romański) do statusu szlaków materialnych oraz przygotowanie oferty pakietowej może wspomóc wysiłki promocji regionu jako destynacji turystyki tematycznej. Z kolei opracowanie i promocja materialnych miejskich tras turystycznych a także działania w kierunku promocji shoppingu na terenie miasta (strefa, deptak) mogą zwiększyć atrakcyjność miasta Gniezna jako celu turystyki miejskiej. Dalsza szczegółowa ocena możliwa na podstawie analizy przydzielonych punktów w poszczególnych dziedzinach kategorii I oraz w pozostałych kategoriach.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij