Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 kwietnia, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 2/2018 (marzec-kwiecień 2018)

 

Zarys dziejów ziemi zgorzeleckiej

 

Odtworzenie dziejów ziemi zgorzeleckiej jest zagadnieniem złożonym, zarówno od strony geograficznej jak i historycznej. Wynika to przede wszystkim z przynależności obszaru dzisiejszego powiatu do krainy historycznej Górnych Łużyc, co powoduje konieczność uwzględnienia silnych powiązań gospodarczych, politycznych i administracyjnych w jej obrębie. Ponadto mamy do czynienia z terenem na którym w wyniku II wojny światowej wraz z emigracją rdzennej ludności w sposób nagły dokonało się całkowite przerwanie wielowiekowej ciągłości kulturowej. Specyfikę tą bardzo dobrze odzwierciedla sam Zgorzelec, którego historia jako samodzielnego i co należy podkreślić polskiego miasta jest bardzo krótka, bo zapoczątkowana dopiero w 1945 roku. ...

 
 

Waloryzacja

 

... Wynik ustalony dla powiatu zgorzeleckiego w zakresie potencjalnych celów turystyki kulturowej (obejmujący kategorie I formularza), pozwala na sklasyfikowanie go jako mikroregionu o średnim potencjale turystyczno-kulturowym (190 punkty w kategorii I - w środkowej części przedziału dla tej kategorii). Mikroregion nie należy do głównych destynacji turystyki kulturowej Dolnego Śląska, w porównaniu do innych powiatów plasuje się stosunkowo nisko pod względem uzyskanej punktacji. Analizując szczegółowo poszczególne podkategorie formularza waloryzacyjnego, stwierdzono, że potencjał kulturowy powiatu zgorzeleckiego koncentruje się wokół następujących typów zasobów ...

 

Przydatne adresy

 

Informacja Turystyczna - Dom Jakuba Böhme
ul. Daszyńskiego 12, 59-900 Zgorzelec

Gminny Punkt Informacji Turystycznej
ul. II Armii Wojska Polskiego 1, 59-920 Bogatynia

Informacja turystyczna Gerlicz & Centrum
Obermarkt32 , 02826 Görlitz ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Jackiem Staszczukiem - * członkiem redakcji dziennika zgorzelec.info
...
TK: Zgorzelec, jak i cała ziemia zgorzelecka to obszar specyficzny, zwłaszcza pod względem położenia geograficznego. Czy sądzi Pan, że Zgorzelec i okolice są regionem turystycznym? 

J.S.: Miasto, jak i cały obszar z całą pewnością są atrakcyjne turystycznie. Wynika to m.in. ze względu na krainę Łużyc Górnych, która charakteryzowała się odrębną kulturą, i architekturą. Przykład stanowić mogę charakterystyczne dla regionu domy przysłupowe, których pozostało tu całkiem dużo w dość niezmienionej postaci. Zwrócić uwagę należy również na ważną postać dla tego terenu, którą jest filozof i mistyk Jakub Bohme. W Zgorzelcu znajduje się miejsce poświęcone jego historii. Poza tym wspomniane przygraniczne położenie, ale również podział dawnego ośrodka na dwie części, powoduje, że w sąsiednim Görlitz, jest również kilka tysięcy zabytków, z których część wpisana jest na listę dziedzictwa UNESCO. ... 

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Placebo 
ul.Łużycka 33B, 59-900 Zgorzelec

Restauracja Zielona Pietruszka 
ul. Boh. Getta 5, 59-900 Zgorzelec

Restauracja Żytawska
ul. Daszyńskiego 17, 59-920 Bogatynia ...
 
 
 

Ziemia zgorzelecka dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Na podstawie analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu, można stwierdzić, że jego walory mogą stanowić fundament dla rozwoju kilku form turystyki kulturowej. Duża koncentracja niektórych typów zasobów i działalność niektórych obiektów, jak również systemów penetracji turystycznej w formie szlaków wskazują na możliwości rozwoju turystyki tematycznej po szlakach i obiektach kulturowych, kulturowo-przyrodniczej, turystyki eventowej, turystyki żywej historii, biograficznej oraz militarnej. ...

 

 

Literatura

 

Bena W., 2010,Wędrówki po powiecie zgorzeleckim, s. 51-53 
Dobrzyński Z., 2001, Od początku na nowym (przyczynek do monografii Zgorzelca), Zgorzelec, s. 15-47
Fokt K. , Tekiela Ł., Bena W., Koreś D., 2010, Vademecum historii Górnych Łużyc, ss. 290
Wóycicki K., 2013, Dom nad Nysą – Zgorzelec i Görlitz 1945-1989. Kronika wydarzeń, ss. 223 ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij