Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 czerwca, redaktor prowadzący numeru: Magdalena Banaszkiewicz i Paweł Plichta

Numer 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

 

Wybrana literatura dot. Droga św. Jakuba Camino Polaco

 


Literatura
Boniecki A. (oprac.), Kalendarium życia Karola Wojtyły, Wydawnictwo Znak, Kraków 1983.
Cerkaski T., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba, "Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe", 6 (2012), s. 58-78.
Czarniawski B., Przewodnik. Szlak Świętego Jakuba. Camino Polaco. Ogrodniki - Suwałki - Olecko - Giżycko - Kętrzyn - Olsztyn - Gietrzwałd, Suwałki 2014.
Czarniawski B., Banaszuk J., Przewodnik. Droga Świętego Jakuba. Camino Polaco. Suwalszczyzna, Mazury i Warmia, Bractwo Pielgrzymkowe Świętego Jakuba w Kętrzynie, 2010.
Doburzyński D., Camino znaczy droga, Fundacja Szczecińska, Szczecin 2012
Doburzyński D., Praktyczne aspekty funkcjonowania dróg jakubowych w Europie, [w:] Roszak P., Rozynkowski W. (red.), Camino Polaco. Teologia - Sztuka - Historia - Teraźniejszość, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 155-167.
Duda T., Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, "Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe", 12 (2014), s. 71-97.
Gusmán I., Lopez L., González R.C.L., Santos X.M., The Challenges of the First European Cultural Itinerary: the Way of St. James, "Almatourism Special Issue", nr 6, 2017, s. 1-19.
Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Leszczycki S., Podhale, jako region uzdrowiskowy. Rozważania z geografii turyzmu, "Prace Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego", 1 (1937).
Leszczycki S., Zagadnienia geografii turyzmu, "Komunikaty Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2 (1937).
Margry, P. J., To Be or not to Be…a Pilgrim. Spiritual Pluralism Along the Camino Finisterre and the Urge for the End, [w:] Sánchez-Carretero C. (red.), Heritage, Pilgrimageand the Camino to Finisterre. Walking to the End to the World, Springer, Heidelberg 2015, s. 175-211.
Mikos v. Rohrscheidt A., Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo "PROKSENIA", Kraków 2010.
Mikos v. Rohrscheidt A., Krzyżowanie szlaków kulturowych - zagospodarowanie potencjału i zarządzanie ofertą, [w:] Hochleitner J., Polejowski K. (red.), W służbie zabytków,Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2017, s. 385-410.
Mikos v. Rohrscheidt A., Raport dotyczący Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, "Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe", 1 (2018), s. 148-273.
Mróz F., Mróz Ł., 5000 km polskich odcinków Drogi św. Jakuba. To nadal początek drogi?, [w:] Jackowski A., Mróz F., Mróz Ł. (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków 2013, s. 277-295.
Mróz F., Małopolska Droga św. Jakuba - geneza, rozwój, nowe wyzwania i perspektywy rozwoju, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", t. 47, 2014, s. 22-31.
Mróz F., Droga św. Jakuba w Polsce - geneza i rozwój - w 10. rocznicę otwarcia pierwszego szlaku jakubowego, [w:] Wyrwa A. (red.), Camino de Santiago. Szkice historyczne do peregrynacji i dziejów kultu św. Jakuba Apostoła Większego (wydanie II), Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 2015, s. 65-95.
Mróz F., Bordun O., The Origin and Functioning of the Lviv Way of St. James Via Regia and Its Importance in the Development of Pilgrimages and Religious Tourism at the Polish-Ukrainian Border, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica" 10, 2016, s. 120-138.
Mróz Ł., Geneza, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Drogi św. Jakuba w Polsce (praca doktorska pod kierunkiem E. Bilskiej-Wodeckiej) mps, Archiwum Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2016.
Mróz F., Mróz Ł., Nowe trendy w turystyce, [w:] Pawlusiński R. (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, s. 105-119.
Mucha J., Dąbek N., Obiekty sakralne przy Głównym Szlaku Beskidzkim, "Peregrinus Cracoviensis", 24 (2003), s. 5-26.
Wyrwa A.M., Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica - Poznań 2009.

Netografia
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php [dostęp: 25.01.2018 r.]
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych-w-polsce_6848/siec_dk_25_09_2017r.pdf [pozyskano: 28.01.2018 r.]
http://www.ptsm.org.pl/ [dostęp: 25.03.2018 r.]
https://turystyka.gov.pl/cwoh/index [dostęp: 25.03.2018 r.]
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001260/U/D20171260Lj.pdf (Ustawa z dnia 20 czerwca r. Prawo o ruchu drogowym)
http://www.eurob.org/fullscreen-map/ [dostęp: 10.03.2018 r.]
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij