Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 sierpnia, redaktor prowadzący numeru: Szymon Czajkowski

Numer 4/2018 (lipiec-sierpień 2018)

 

Zarys dziejów Świecia i regionu

 

Obszary wchodzące współcześnie w skład powiatu świeckiego były już od czasów prehistorycznych miejscem rozwoju osadnictwa i lokalnych struktur władzy. Proces ten przebiegał dwutorowo. Najsilniej zaznaczył się w południowej części regionu oraz w strefie styku polodowcowej wysoczyzny i nizinnych terenów pradoliny Wisły, o czym świadczą zachowane relikty obronnych osad w pobliżu Topolna, Gruczna i Bzowa; najsłabiej - w północno-zachodniej, położonej z dala od głównych szlaków komunikacyjnych i mocno zalesionej części mikroregionu (Bory Tucholskie). ...

 
 

Waloryzacja

 

... Dzieje mikroregionu odzwierciedlone w zachowanych do dziś zabytkach sięgają czasów wczesnośredniowiecznych. Chronologicznie rzecz ujmując do najważniejszych obiektów kultury materialnej zaliczyć należy nadwiślańskie grodziska w Topolnie oraz w Grucznie, pozostałości dwóch krzyżackich zamków i fortyfikacji miejskich w Świeciu i Nowem, kościoły z różnych okresów ze szczególnym wskazaniem na najbardziej monumentalne świątynie gotyckie, liczne przykłady budownictwa ludowego, okazałe rezydencje szlacheckie oraz zabytki techniki  ...

 

Przydatne adresy

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie

Księża Werbiści - Muzeum Misyjne
ul. Długa 44, 86-130 Laskowice 

Elektrownia Wodna Żur
Żur, 86-150 Żur, 86-150 Żur, 86-150 Żur ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Wywiad z dr Jarosławem Pająkowskim, dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły, komisarzem Festiwalu Smaku w Grucznie.
TK: Przed nami kolejna edycja Festiwalu Smaku w Grucznie która odbędzie się jak co roku w przedostatni sierpniowy weekend. Prosiłbym o przybliżenie czytelnikom czasopisma "Turystyka Kulturowa" od czego to wszystko się zaczęło.
JP:
Cała przygoda z Festiwalem Smaku zaczęła się w 2005 r. i nie w Grucznie a w pobliskim Chrystkowie, na zakończenie projektu związanego z pszczelarstwem pt. "Utworzenie miniskansenu uli oraz ochrona tradycyjnego pszczelarstwa w DDW" zostało zorganizowane Święto Miodu.  ... 

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hanza Pałac Wellness i Spa****
Rulewo 13, 86-160 Warlubie

Hotel Pałac Poledno*** 
Poledno 2, 86-122 Bukowiec

Pałac Jastrzębie
Jastrzębie 23, 86-140 Drzycim

Restauracja Stare Miasto
ul. Wojska Polskiego 112, 86-100 Świecie

Restauracja Przystań nad Wdą
ul. Wodna 30, 86-100 Świecie ...
 
 
 

Ziemia świecka dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Poniżej zestawiono i skomentowano te formy turystyki kulturowej, które wydają się mieć w analizowanym powiecie najlepsze warunki rozwojowe oraz mają w ocenie autorów szansę stanowić główny cel wizyty turysty kulturowego spoza regionu lub urozmaicenie jego pobytu.
> Turystyka przyrodniczo-kulturowa
> Turystyka dziedzictwa kulturowego
> Wiejska turystyka kulturowa i kulinarna
> Turystyka obiektów technicznych i przemysłowych ...

 

 

Literatura

 

Biniecki M. (red.) 2016, Informator turystyczny powiatu świeckiego, Gedeon Media, Świecie.
Boroch M. (red.) 2008, Świecie. Przewodnik turystyczny, Zarząd Oddziału PTTK Świecie, Świecie.
Borzyszkowski J. (red.) 1998, Świecie. Księga jubileuszu 800-lecia, Instytut Kaszubski, Gdańsk-Świecie.
Chudecki M. (red.) 2012, Gmina Osie. Przewodnik turystyczny, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Osie. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij