Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 października 2018, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

 

Historia Szlaku Cysterskiego

 

Próby ujednolicenia zasad panujących na kontynencie Europejskim podejmowane były na szeroką skalę już za czasów Imperium Rzymskiego (czasem były to formy podboju). Na mocy edyktu mediolańskiego z 313 r. chrześcijanie zostali zrównani w prawach z wyznawcami innych bogów, a następnie w czasie panowania Teodozjusza I chrześcijaństwo zostało oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego. Kilkaset lat później w IX w. Karol Wielki podjął próbę stworzenia terytorialnej jedności Europy, do której nawiązywał jeszcze w X i XI w. cesarz Otton III. Znaczący udział w budowaniu europejskiego uniwersalizmu miały zakony religijne, niosące ze sobą - wkraczając w coraz szersze obszary geograficzne - nową wiarę, kulturę, zdobycze techniki i nauki, słowem cywilizację ...

 
 

Waloryzacja

 

... Analizowany system uzyskał 700 z 1000 możliwych punktów, co plasuje go jako szlak o dużym potencjale turystycznym.
Badania naukowe nad historią i architekturą poszczególnych obiektów podejmowano od wielu lat, a dzięki coraz to nowym odkryciom archeologicznym powstają nowe opracowania uzupełniające i tak bogaty już dorobek naukowców. Również studia nad dokumentami przechowywanymi w cysterskich bibliotekach dają nadzieję na rozwój wiedzy z zakresu duchowości, wewnętrznych uwarunkowań prawnych czy też stosunków panujących między opactwami, jak również z ich sąsiadami. Niestety brak nowszych publikacji traktujących o systemie, który wymieniane obiekty tworzą, lub z uwagi na uwarunkowania metody badawczej, nie mogły one zostać wzięte pod uwagę podczas punktowania. ...

 

 
 

Pobyt

 

 

Przydatne adresy

 

Muzeum Opactwa Cysterskiego w Wąchocku
ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock

Muzeum im. Przypkowskich
Plac Kościuszki 7, 28-300 Jędrzejów

Opactwo Cystersów w Mogile
ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków
  ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Europa
ul. Radomska 76a, 27-200 Starachowice

Hotel Lanckorona
Skroniów 69C, 28-300 Skroniów

Holiday Inn Krakow City Centre
ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków ...
 
 
 

Szlak Cysterski dzisiaj

 

 
 

Szlak jako destynacja TK

 

Turystyka pielgrzymkowa i religijna. Wśród obiektów Szlaku znajdują się sanktuaria: Świętego Krzyża w Krakowie-Mogile, Matki Bożej Szczyrzyckiej, Matki Bożej Gaździny Podhala w Ludźmierzu, bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Z tymi miejscami związane są uroczystości odpustowe, w przypadku Sanktuarium Krzyża Świętego trwające wiele dni. ...
Turystyka historyczna
Turystyka edukacyjna
Turystyka dziedzictwa kulturowego
...

 

 

Literatura

 

Augustyniak J., 2005, Cysterskie opactwo w Sulejowie: rozwój przestrzenny do końca XVI wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1989-2003, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź;
Bojęś-Białasik A., Kwiatkowska-Kopka B., 2010, Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej, [w:] "Wiadomości Konserwatorskie", 27, Warszawa, s. 79-94; ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij