Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 sierpnia 2009, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 9/2009 (wrzesień 2009)

Turystyka Kulturowa
 

Waloryzacja turystyczno – kulturowa Powiatu Wolsztyńskiego

 

Waloryzacja sporządzona przez: Armina Mikos v. Rohrscheidt

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej

I.A. Zabytki:

I.A. a)Obiekty sakralne:

Historyczny zespół sakralny dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6)

Obra - Zespół Pocysterski (Oblaci) (6)

Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3)

Przemęt - Kościół św. Jana Chrzciciela i relikty opactwa (3)

Inne Sanktuarium lub Sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (3)

Wieleń – Sanktuarium MB Ucieczki Grzeszników (3)

Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4) –

Kaszczor - kościół pocysterski (4)

Wolsztyn - kościół Parafialny NMP Niepokalanie Poczętej (4)

Wieleń – kościół pocysterski (4)

 

I.A. b) Zamki i pałace:

Zamek lub pałac historyczny:

Popowo Stare - Dwór Szołdrskich (3)

Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2)

Wolsztyn, Pałac Mycielskich z parkiem (2)

Pałac w Gościeszynie z parkiem (2)

 

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:

Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)

Kopanica – fragmenty dwurynkowego układu urbanistycznego (3)

Wolsztyn – Rynek (XIX w.) (3)

Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi (pierwsze dwa) (1)

Wolsztyn: była Synagoga, ul. Poznańska (1)

Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu krajowym ZD (pierwsze dwa*)(6)

Wolsztyn, Parowozownia (7)

Historyczna funkcjonująca stale linia kolejowa lub żeglugowa (tylko za przystanek początkowy lub końcowy danej linii) (6)

Linia kolejowa Wolsztyn-Poznań (codzienne kursy parowozów) (6)

 

I.A. d) Obiekty militarne:

Brak w regionie

Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:

Brak

Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty z powyżej wpisanych klas:

Za stałych przewodników obiektowych w j. polskim po 2 pkt (za pierwsze pięć),

Wolsztyn - Parowozownia  (2)

Własny materiał informacyjny w obiekcie (publikacje monograficzne, albumy) (pierwsze trzy obiekty))(1 pkt),

Wolsztyn, Parowozownia (1)

Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu) 

Dobry stan konserwacji większości obiektów (1)

 

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:

I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:

Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech**) (1)

Pomnik na Cmentarzu Oficerów Radzieckich (1)

Pomnik Józefa Hoene-Wrońskiego (Wolsztyn) (1)

Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3)

Wolsztyn, Dom i Muzeum Roberta Kocha (3)

Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)

Dom i Muzeum Marcina Rożka (1)

Dom urodzenia Józefa Hoene-Wrońskiego (1)

Miejsca związane z biografią osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych narodowości (za pierwsze dwa) (2)

Wolsztyn, Dom i Muzeum Roberta Kocha (2)

 

I.B. b) Cmentarze historyczne

Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD (1)

Solec Nowy, gm. Przemęt - Cmentarz tarasowy (1)

Wolsztyn, Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej (1)

 

I.B. c) Budowle współczesne

Brak budowli współczesnych o dużej wartości architektonicznej

 

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:

Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu regionalnym (2)

Wolsztyn, Pomnik Przyjaźni, Rynek (2)

 

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)

Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2)

Wolsztyn: Muzeum Regionalne im M. Rożka (2)

Górsko – Galeria rzeźby ptaków (2)

Obra - Muzeum misyjne Oblatów (2)

Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6)

Wolsztyn, Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski (Oddział Muzeum Regionalnego) (6)

Przy wszystkich zaliczonych muzeach  i ekspozycjach dodatkowe punkty za:

Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (w sumie za pierwsze trzy) (2)

Wolsztyn, Muzeum Regionalne: Wystawa Szamanizm w Buriacji (2008)(2)

"Kukuryku" wycinanki i grafika Marka Maksymowicza (2008 (2))

Wolsztyn: Muzeum Regionalne:  90 rocznica Powstania Wielkopolskiego(2008) (2)

Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (1)

Obra, Muzeum Misyjne OO. Oblatów (1)

Wolsztyn, Muzeum Regionalne im Marcina Rożka (1)

Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie w przynajmniej 2 językach obcych (1)

Muzeum misyjne OO. Oblatów (1)

Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż 5 lat : (1)

Parowozownia Wolsztyn (1)

Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:

Stałe godziny otwarcia (1)

Wolsztyn, Muzeum Regionalne  im Marcina Rożka (1)

Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1)

Wolsztyn, Muzeum Regionalne im. Marcina Rożka (1)

 

I.E. Eventy kulturowe:

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym (7)

Wolsztyn, Parowozowe Show (maj) (7)

Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)

Międzynarodowy plener malarski, Popowo Stare (4)

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Wolsztyn (4)

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)

Kopanica, Konkurs Muzyki Ludowej, gm. Siedlec (4)

Parowozownia Wolsztyn: Dni Techniki Kolejowej (czerwiec) (4)

Parowozownia Wolsztyn: Jarmark w Parowozowni (4)

 

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną:

Brak

 

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)

Przemęcki Park Krajobrazowy (2)

Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) do trzech) (1)

Rezerwat „Bagno Chorzemińskie” (1)

Rezerwat „Torfowisko nad Jeziorem świętym” (1)

Rezerwat „Jezioro Trzebidzkie” (1)

Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)

Gościeszyn, park pałacowy (2)

Wolsztyn, Park przypałacowy (2)

 

I.H. Szlaki kulturowe:

Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne[1] szlaki turystyczne o znaczeniu międzynarodowym  (8)

Szlak Cysterski (pętla wielkopolsko-lubuska): Obra, Wieleń, Przemęt (8)

Przebiegające przez region materialne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa) (3)

Szlak Koźlarski - Kopanica – Podmokle Małe (3)

Brak drugiego materialnego szlaku o znaczeniu regionalnym

Materialne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3)

Gmina Wolsztyn: Szlak „Szwedzkie Szańce”(3)

Gmina Przemęt: Szlak Kaszczorski (w tym elementy kulturowe) (3)

Gmina Przemęt: Szlak Konwaliowy (w tym elementy kulturowe) (3)

Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren  regionu (za pierwsze trzy) (2)

Śladem parowych piękności (Biuro KulTour.pl) (2)

Samochodowa trasa turystyczna z Poznania przez Stęszew, Grodzisk do Kargowej i Sulechowa (2)

 

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:

II.A. Informacja turystyczna:

Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)

Gminna Informacja Turystyczna, Wolsztyn, ul. Kocha 10 (2)

Informacja w językach obcych, (za każdy język do trzech) (1)

GIT Wolsztyn, j. niemiecki, j. angielski (2)

Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)

Wolsztyn, Informator (2)

Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1)

Wolsztyn, Informator (wersja niemiecka, angielska) (2)

 

II.B. Infrastruktura turystyczna:

Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, schroniska, kwatery zorganizowane – (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)

Hotel Pałac Wolsztyn 3*** (2)

Hotel „Kaukaska” 2** (2)

Hotel Leśna, Karpicko  2* (2)

Hotel OSIR Wolsztyn, 1* (2)

Motel Orion, Wolsztyn (1*)

Pensjonat: Pałac Popowo Stare (2)

Dom Wczasowy OWR Turów, Wieleń, gm. Przemęt (2)

Schronisko młodzieżowe:

Schronisko PTSM, Wolsztyn,  ul. Poniatowskiego 1 (2)

Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w różnych klasach) (1)

Ośrodek w Popowie Starym, weekendowa oferta pakietowa (1)

Restauracje z kuchnią regionalną:

Restauracja Leśna, Karpicko (3)

Inne restauracje* (za pierwszy obiekt) (1)

Wolsztyn, Restauracja Estakada, ul. Żeromskiego (1)

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)

Karpicko k. Wolsztyna, Restauracja Leśna (do 24.00) (1)

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24 (za pierwszą) (1)

Karpicko k. Wolsztyna, Restauracja Leśna (do 24.00) (1)

Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)

Unibar, Wolsztyn, ul. Asnyka 1 (1)

Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, busa, samochodu (za pierwsze dwie oferty (2)

Przemęt -  Col S.C. wynajem autokarów (2)

Wolsztyn PKS wynajem autokarów (2)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:

Lotnisko z połączeniami krajowymi w odległości mniej niż  50 km od centrum regionu

Babimost ( 35 km ) (3)

Inny* dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2)

Dworzec PKP Wolsztyn (2)

Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)

Dworzec PKS Wolsztyn (2)

Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odl. mniej niż  10 km (za pierwsze dwie) (2)

Droga Krajowa Nr 32 Poznań-Zielona Góra-Gubin (2)

Inne połączenie* bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa) (1)

Droga Nr 305 Wschowa-Nowy Tomyśl (1)

Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)

Wolsztyn (1)

Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1)

Popowo Stare, pałac, oferty przejazdów bryczką (1)

 

II.D. Promocja turystyczna:

Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin  lub obiektów  w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do trzech) (3)

Gmina Wolsztyn – ITB Berlin (3)

Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2)

Gmina Wolsztyn: Tour Salon Poznań (2)

 

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:

 

III.A. Instytucje Kultury

Brak punktowanych instytucji kultury

 

III.B. Atrakcje krajobrazowe:

Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)

Jezioro Wolsztyńskie (2)

Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)

89 zarejestrowanych pomników przyrody w powiecie (2)

 

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:

Baseny kryte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt) (2)

Pływalnia kryta w Wolsztynie (2)

Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne – (za pierwszy obiekt) (2)

Plaża w Wieleniu, w Olejnicy, gmina Przemęt (2)

Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)

B and T English House, Wolsztyn (2)

Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt)  (2)

OsiR Wolsztyn (2)

Stadiony sportowe  (za pierwszy obiekt) (1)

Stadion w Wolsztynie (1)

 

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:

 

IV.A. Instytucje w regionie:

Wyższe Seminarium OO. Oblatów, Obra (2)

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:

Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty) (2)

Brak

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:

Brak

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:

Brak

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:

Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)

Powiat Wolsztyński - Powiat Dahme (Spreewald, Niemcy) (1)

Powiat Wolsztyński - Rejon Sołeczniki (Litwa) (1)

Miasto Wolsztyn – 6 miast  partnerskich w tym:

Lübben (Niemcy) (1)

Dumont (Francja) (1)

 

Suma punktów:

Za kategorię I:   149
Za kategorię II:   51
Za kategorię III:  13
Za kategorię IV:   6

Razem za wszystkie kategorie: 219 punktów

Ocena regionu z punktu widzenia turystyki kulturowej: Region posiada średni potencjał kulturowy (149 punktów w kategorii pierwszej). Rozkład punktów wskazuje na wyraźnie ukierunkowanie potencjału na niektóre typy wypraw kulturowych, w tym: 1. turystykę zabytków techniki (parowozownia, eventy przez nią organizowane i przejazdy kolejowe retro) oraz 2. turystykę dziedzictwa kulturowego (szereg obiektów Szlaku Cysterskiego). Obok nich istnieje podstawa dla rozwijania turystyki kulturowej terenów wiejskich (duży skansen w ramach Muzeum Regionalnego, Szlak Koźlarski, event związany z muzyką ludową). Możliwe jest także rozwijanie oferty turystyki tematycznej (w tym biograficzną).
Brak pełnej oferty noclegowej i wyspecjalizowanej regionalnej czy choćby krajowej oferty kulinarnej jest poważnym mankamentem i utrudnia zatrzymanie turystów kulturowych preferujących poszczególne segmenty tej oferty na więcej niż jeden dzień. Możliwości i postulaty rozwojowe: integracja działań w kierunku tworzenia jednolitej oferty turystyki (mikro)regionalnej, jako pakietu regionalnego wokół głównego magnesu turystycznego: Parowozowni Wolsztyńskiej oraz jej oferty. Zalecane powinny być działania w kierunku stworzenia szerszej palety infrastruktury około-turystycznej (w tym hotel wyższej klasy), stwarzającej turystom wszystkich grup zachętę do pozostania w regionie na dłuższy niż jeden dzień okres czasu. Dalsza szczegółowa ocena oraz propozycje w dziale: Powiat Wolsztyński jako destynacja turystyki kulturowej, a także na podstawie analizy przydzielonych punktów w poszczególnych dziedzinach kategorii I oraz w pozostałych kategoriach.


[1] Szlaki oznaczone zaliczamy zasadniczo do szlaków materialnych. Za kryteria szlaku materialnego będziemy tu uważać:  jednolite oznaczenie obiektów szlaku na miejscu, dostępność obiektów dla turystów, istnienie własnej literatury na temat szlaku oraz aktualna informacja na temat oferty szlaku. Na temat szlaków materialnych i wirtualnych por. rozdz. 3.4.

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij