Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 28 lutego 2010, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 3/2010 (marzec 2010)

 

Konin i powiat koniński jako destynacja turystyki kulturowej

 

Łukasz Kędziora

Turystyka pielgrzymkowa i religijna
Potencjał religijny mikroregionu w zakresie tej formy turystyki kulturowej można określić jako wybitny. Największym magnesem turystycznym jest bez wątpienia sanktuarium w Licheniu ze swoją gigantyczną bazyliką, przyciągające rzesze pielgrzymów i licznych zainteresowanych turystów zarówno w sezonie jak i poza nim. Są to przy tym nie tylko jednodniowe wizyty-pielgrzymki, ale i zorganizowane wyprawy o charakterze stricte turystycznym. Co prawda kwestia promocji obiektu nie stanowi większego problemu, jednakże baza hotelowa czy gastronomiczna pozostawia wiele do życzenia. Wydaje się, że w kwestii zróżnicowania i ilości zarówno miejsc noclegowych jak i gastronomicznych Licheń nie staje na wysokości zadania. Turystom motywowanym religijnie nie wypada nie złożyć wizyty w dwóch pozostałych sanktuariach na terenie powiatu. Pierwsze to sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku. Początek kultu wiąże się z legendą o objawieniu Matki Bożej wojom Bolesława Chrobrego, dlatego też jest ona patronką służb mundurowych. Gotycka rzeźba Matki Bożej Bolesnej została koronowana przez Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1997 r. Drugie z ważniejszych obiektów to sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Cudowne właściwości przypisywane były kawnickiemu obrazowi już w XVII w, a koronowano go w roku 1974. Opiekę nad nim od 1981 sprawują księża Salezjanie. Kolejnymi punktami na mapie turysty religijno – pielgrzymkowego powinny być dawny klasztor Bernardynów (ob. księży Misjonarzy Świętej Rodziny) w Kazimierzu Biskupim (XVI – XVIII w.) i zespół klasztorny Kamedułów w pobliskim Bieniszewie (XVIII – XX w.). Pierwszy z tych obiektów, związany z kultem Pięciu Braci Męczenników, zwraca uwagę także ze względu na swoje walory architektoniczne. Można ponadto zwiedzić kazimierski kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa (wybudowany w XIII w. i rozbudowywany na przestrzeni wieków). W samym Kazimierzu Biskupim istnieje jeszcze bardzo ciekawy i unikatowy zabytek, głaz ku czci Johanna Reinholda Patkula (przywódcy opozycji inflanckiej skierowanej przeciw Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu Biskupim w 1707 r. w obecności króla szwedzkiego Karola XII.). Bieniszew natomiast przyciąga nie tylko zabudowaniami eremickimi, ale i swoją unikatowością, jest to jedna z dwóch (obok krakowskich Bielan) z istniejących pustelni kamedulskich (założona w XVII w.) w Polsce. Warto jednak pamiętać, że na teren klasztoru kobiety mogą wejść tylko 8.września, w dzień odpustu Narodzenia NMP. Ponadto w powiecie warto jeszcze zwrócić szczególną uwagę na kilka świątyń, m. in. gotycki kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Koninie (XIV/XV w., który może zainteresować także polichromią, a w zasadzie osobą jej wykonawcy – Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcy pierwszego prezydenta II RP Gabriela Narutowicza), na klasztor oo. Franciszkanów – Reformatów i kościół św. Marii Magdaleny w Koninie oraz gotycką świątynię p.w. św. Andrzeja Apostoła, wzniesioną na planie krzyża w Gosławicach (Konin – Gosławice). Na terenie powiatu natomiast na uwagę zasługują: kościół św. Piotra i Pawła w Starym Mieście (XIII – XIV w.), kościół św. Stanisława Biskupa w Warzymowie (XV w.) i kościół św. Jakuba w Golinie (XVIII w.). Dla turysty motywowanego poznawczo z pewnością interesujący będzie czynny kościół ewangelicko – augsburski św. Ducha w Koninie (koniec XIX w) oraz świątynia parafii ewangelicko – reformowanej w Żychlinie (początek XIX w.), która do dziś funkcjonuje zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, co stanowi unikat w skali kraju. Na terenie samego Konina można również podziwiać świadectwa obecności gminy żydowskiej na tym terenie w postaci synagogi (1832 r.) i szkoły talmudycznej (I poł. XIX w). Żydowską bożnicę można także obejrzeć w Sompolnie.

Turystyka eventowa
Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się eventowa wizytówka kultury masowej regionu… Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Impreza, obchodząca w 2009 roku swoje 30 urodziny, przyciąga do Konina w okresie letnim małych artystów z całego świata. Około 2500 wykonawców walczy na scenie konińskiego amfiteatru o główną nagrodę (Złoty Aplauz), a dzięki transmisjom telewizyjnym (także poza granicami kraju) ich rywalizację mają okazję zobaczyć rzesze ludzi. I wydaje się, że jedynym mankamentem festiwalu jest… obiekt, w którym się on odbywa. Zdecydowanie bardziej nowoczesny i większy pozwolił by na powiększenie grupy widzów i przyciągnął kolejnych turystów. Na „srebrny aplauz” w naszym rankingu zasługuje natomiast Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich (od 1954 r.). Jest co prawda wydarzeniem na znacznie mniejszą, krajową skalę ale dzięki swojej formule i tematyce pozwala na zapoznanie się ze sztuką w pewnym sensie niszową, umożliwiając stawianie pierwszych kroków przyszłym adeptom sztuki reżyserskiej. Otrzymanie pierwszej nagrody z rąk jury złożonego z osobistości polskiego kina teatru jest dużym wyróżnieniem dla laureatów. Na uwagę zasługuje również Festiwal „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, który odbywa się corocznie w Żychlinie, jest on konkursem na znacznie mniejszą skalę, biorąc choćby pod uwagę liczbę uczestników. Wydaje się jednak, że idea i formuła tego wydarzenia daje mu możliwość dalszego rozwoju, jeśli organizatorzy i władze powiatu dobrze wykorzystają Rok Chopina i podejmą dalsze wysiłki w tym kierunku. Warto również wspomnieć o Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym dla Szkół Muzycznych, Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewających Żeglarzy Złota Szekla, Ogólnopolskim konkursie gitary klasycznej, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta Malta na bis” w Koninie (zjeżdża tu część trup teatralnych z poznańskiej Malty), Przeglądzie Polskich Filmów Fabularnych Debiuty czy Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Nagrodę Milowego Słupa - wszystkie wyżej wymienione odbywają się w Koninie. Nazwa ostatniego z podanych wiąże się z największym zabytkiem miasta, Milowym Słupem, uważanym za najstarszy znak drogowy w Polsce, datowany na początek XII w. z wyrytym na nim majuskułą łacińską napisem w czterech wierszach. Spore szanse na rozwój mają również dość oryginalne targi odbywające się w Wierzbniku – Targi Wierzby i Wikliny SALIX, posiadające jednak na razie regionalny charakter.

Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych
Potencjał tego rodzaju turystyki w mikroregionie konińskim wydaje się ogromny. Od końca II Wojny Światowej ten teren utożsamiany był z przemysłowym zagłębiem. Na pierwszy plan wysuwało się naturalnie wydobycie węgla brunatnego. Wkrótce na jego potrzeby powstała Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego. Nie mniej znane są dziś Huta Aluminium i główny odbiorca węgla: obecny Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK). Nie funkcjonuje już dziś inny duży zakład: Cukrownia Gosławice. Jednak wymienione obiekty możemy na razie traktować tylko w kategorii sugestii rozwoju destynacji turystycznych. Co prawda KWB Konin w Kleczewie ma w swojej ofercie zwiedzanie obiektu, ale w odniesieniu do potencjału regionu to stanowczo za mało. I o ile ZE PAK częściowo usprawiedliwia tzw. wymóg „bezpieczeństwa energetycznego kraju”, który jest efektem wybudowania najnowszego w Polsce bloku energetycznego Pątnów II, to pozostałe zakłady i ich nienajlepsza już pozycja na rynku oraz związana z nią sytuacja finansowa powinny zmusić do otwarcia na turystykę. Naturalnie wiąże się to z pewnymi nakładami finansowymi, ale na początek można po prostu zorganizować zwiedzanie, udostępniając niektóre obiekty i części zakładów, a później stopniowo poszerzając swoją ofertę.

Inne
Na terenie powiatu znajduje się jedna placówka o znaczeniu regionalnym: Muzeum Okręgowe w Koninie, ponadto dwa niewielkie skanseny (w Mrówkach obok Wilczyna (sezonowy) i skansen obok Muzeum Okręgowego), oraz Izba Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewu, wreszcie Muzeum Misyjne w klasztorze księży Misjonarzy Św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Jednak wystawy i kolekcje są na tyle ciekawe, lub swoją tematyką związane z regionem, że mogą stanowić idealne uzupełnienie dla pozostałych wypraw. Każdy kto chciałby zwiedzić kopalnie węgla brunatnego, może a w zasadzie powinien zacząć od zapoznania się ze stałymi wystawami, Skansen maszyn górnictwa odkrywkowego, oraz „.. by czas nie zaćmił i niepamięć. Wielkopolskie górnictwa. Doskonałym uzupełnieniem dla nich będzie, Słoń leśny z odkrywki Jóźwin KWB Konin. Ta ostatnia zresztą może stanowić składową wyprawy amatora archeologii czy historii i po wraz z wystawą Mamuty, nosorożce ... znaleziska z okolic Konina. Gdyby powiązać to z odwiedzinami w jednym z dwóch skansenów, mógłby powstać ciekawy program wycieczki edukacyjnej.
Dodatkowo w okresie letnim na terenie skansenu archeologicznego w Mrówkach ma miejsce rekonstrukcja życia codziennego niewielkiego grodu oraz spotkanie pocztów rycerskich z całej Polski NW pod hasłem Byliśmy pod Grunwaldem. A wystawa Judaica w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie, może być preludium do wyprawy po judaistycznych zabytkach powiatu i miejscach pamięci, związanych z kulturą żydowską w tym regionie.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij