Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 28 lutego 2010, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 3/2010 (marzec 2010)

 

Propozycja pobytu turystyczno – kulturowego w Powiecie Konińskim

 

Propozycję przygotował: Łukasz Kędziora

Dzień pierwszy

Konin

  1. Konin – Gosławice Muzeum Okręgowe w Koninie. Jedyne muzeum o randze regionalnej na terenie powiatu ma do zaoferowania bogatą ofertę 11 wystaw stałych i aktualnie (luty 2010 r.) sześciu czasowych. Można tu obejrzeć m.in. bogatą kolekcję biżuterii, polskich odznaczeń i orderów, lamp, płócien malarstwa polskiego (koniec XVIII – XX w.), ale także … słonia leśnego z odkrywki Jóźwin KWB Konin. Warta zobaczenia jest sama siedziba placówki, znajdująca się na terenie bardzo dobrze zachowanego gotyckiego zamku. Ekspozycje można także oglądać w pobliskim spichlerzu, stanowiącym własność muzeum. Czas zwiedzania całości to około 3,5 godziny, Dlatego warto wybrać wystawy odpowiadające zainteresowaniom zwiedzających. Na przykład celem wizyty odbywającej się kontekście podróży religijno – pielgrzymkowej czy sentymentalnej może być stała ekspozycja placówki, Judaika w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. Jest to obraz żydowskiego Konina do wybuchu II Wojny Światowej, społeczności, którą poznajemy poprzez pryzmat życia codziennego tej odmiennej etnicznie i religijnie grupy, której losy na dobre i na złe zostały związane z Polską, ale i z samym miastem oraz regionem. Wśród zbiorów znajdują się fotografie, ilustracje, przedmioty związane zarówno z życiem religijnym jak i świeckim żydowskiej społeczności. Na szczególna uwagę zasługują: XIX – wieczna Tora wraz ze srebrnymi elementami jej przybrania, balsaminki, naczynia kiduszowe, talerze sederowe, lampy chanukowe oraz prawie niespotykana w zbiorach muzealnych tacka, wykorzystywana w obrzędzie obrzezania.

  1. Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach. Wzniesiony na planie krzyża w pierwszej połowie XV w. w Gosławicach, po częściowych zniszczeniach w XVII wieku odbudowany pod koniec XVIII w. W świątyni warto zwrócić uwagę na unikatowe rzeźbione tarcze herbów, umieszczone na kamiennych wspornikach żeber (m.in. Orzeł – Godło Królestwa, Krzyż Jagielloński, Pomian, Jastrzębiec, Godziemba), a także ośmioboczną chrzcielnicę z początku XVI w. ozdobioną renesansowym ornamentem oraz herbami (8).

Obiad: polecana Restauracja „Kresowianka”, 62-500 Konin, ul. Kolska 55 A

  1. Konin – starówka (tzw. Stary Konin):

Synagoga i szkoła talmudyczna (bejt ha – midrasz) na ulicy Mickiewicza: Klasycystyczna bóżnica (elementy neogotyku angielskiego) została wybudowana w 1832 r., a następnie przebudowana w 1883 r. Uległa częściowemu zniszczeniu w czasie II Wojny Światowej, odbudowano ją w 1966 r. Na uwagę oprócz walorów architektonicznych zasługują również wnętrza budynku, szczególnie malowidła naścienne oraz pokrywające cztery filary podtrzymujące strop synagogi, między którymi umiejscowiona była dawniej bima. Niestety większość sprzętu i wszystkie księgi zostały spalone przez nazistów w czasie wojny.

  • Gmach Gimnazjum Żydowskiego (ul. Wodna 1): Faktycznie w dzisiejszej siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego przy ul. Wodnej 1 zajęcia dla żydowskiej młodzieży nigdy się nie odbywały. Z powodu braku środków budowa nie została ukończona, a obiekt przejął bank żydowski. Nauki pobierano w innym budynku, który niestety nie przetrwał do naszych czasów. I to właśnie dyrektorem placówki z siedzibą w tej zniszczonej szkole był słynny Leopold Infeld.

  • Dwa miejsca pamięci: 

1. Głaz z pamiątkową tablicą na miejscu zniszczonego przez Niemców w czasie wojny cmentarza żydowskiego na ul. Nadrzecznej
2. Tablica na ul. Kolejowej – symbol żydowskiej martyrologii w obozie pracy przymusowej Konin – Czarków (1942 – 1943r.) – ze względu na lokalizację zwiedzanie powinno zostać przesunięte jako ostatni punkt programu w danym dniu, jeśli zwiedzanie będzie odbywało się zgodnie z zaproponowanym schematem.

  • Kościół p.w. św. Bartłomieja i plebanie przy Kościele. Kościół usytuowany przy ul. Kościelnej powstał na przełomie XIV/XV w.. W jego architekturze dominuje gotyk, chociaż widoczne są także elementy neogotyckie (ołtarz główny) i barokowe (dwa ołtarze boczne). Jest to budowla trójnawowa o układzie bazylikowym. Bez wątpienia warte zobaczenia są kaplice, gotycka z XV w. i XVII- wieczna fundacji Jana Zemełki. Obiekt sakralny jest swego rodzaju atrakcją z pogranicza historii politycznej. Znajdują się tutaj bowiem polichromie (1904 – 1910r.) autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego, sprawcy zamachu na pierwszego prezydenta II RP Gabriela Narutowicza. Wspomniana plebania pochodzi z początków XX w. i łączy w sobie eklektyzm z dominującymi elementami neoklasycyzmu.

Koniński Słup Milowy usytuowany na skwerze przy kościele p.w. św. Bartłomieja. Jest uznawany za pierwszy w Polsce znak drogowy). Na słupie wyryty majuskułą łacińską napis o treści:
Roku wcielenia Pana naszego 1151
Do Kalisza z Kruszwicy tu prawie punkt środkowy
Wskazuje ta formuła drogi i sprawiedliwości
Którą kazał uczynić komes palatyn Piotr
I starannie tez przepołowił tę drogę
Abyś był go pamiętny racz każdy podróżny
Modlitwą prosić łaskawego Boga”

Kościół ewangelicko – augsburski św. Ducha (ul. Kolska). Powstał u schyłku XIX stulecia. W wyniku przebudowy w latach 1900 – 1915 r. styl definiuje się jako neoromański .

Klasztor oo. Franciszkanów – reformatów i kościół św. Marii Magdaleny (ul. Reformacka). Pierwotnie usytuowany był tutaj drewniany kościół, który nie przetrwał pożogi roku 1661. Obecna świątynia wzniesiona została w roku 1727 a sam klasztor, na planie podkowy z wirydarzem pośrodku i rotundą, sześć lat później. Turystów z pewnością zainteresują trzy późnobarokowe ołtarze oraz gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem w kościele św. Marii Magdaleny, ale także gotycka pieta i późnobarokowy krucyfiks na terenie zabudowań klasztornych.

Nocleg: polecany - Hotel Pałacyk *** al. 1 Maja 15a, 62-510 Konin, Tel. 63 245 77 77 ,e-mail hotel@hotel-konin.com, http://www.hotel-konin.com


Dzień drugi

1.Żychlin. Jedyna gmina ewangelicko – reformowana w Polsce, która przetrwała od czasów reformacji do dziś. W pobliżu świątyni (kościół ewangelicko – reformowany (kalwiński)), która powstała w XIX w. znajduje się oryginalne lapidarium nagrobków kalwińskich. Pochodzą one z całego kraju. Warto też zwrócić uwagę na drewnianą dzwonnicę z końca XVIII w. i klasycystyczne mauzoleum, będące miniaturą kościoła.

2.KawniceSanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia. Początek kultu datowany już na XVII wiek. Pątnicy przybywają by modlić się przed obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVII w.), który w 1974 r. został ozdobiony koronami papieskim przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- W drodze do Kazimierza Biskupiego można zobaczyć drewniany kościół św. Jakuba w Golinie. Wymaga to jednak wcześniejszego kontaktu z administratorem parafii, ponieważ obiekt na co dzień jest zamknięty

3.Kazimierz Biskupi. Na rekomendację zasługują tutaj dwa obiekty. Pierwszy z nich to (pierwotnie romański, ale później rozbudowany) gotycki (XVI w.) kościół św. Marcina, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVII w.) w srebrnej sukience (XVIII w.), rokokowe ołtarze boczne, kamienica kamienna z XVI w. i romańskie elementy architektoniczne. Drugi to kościół św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników oraz były klasztor bernardynów ob. Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Świątynię wzniesiono na początku XVI w., jednak była ona odbudowywana (XVIII w.) po szwedzkich zniszczeniach, a następnie poddano ją renowacji w latach 70-tych XX w, co sprawia, że ma ona dość eklektyczny charakter. Na szczęście liczne przebudowy nie odbyły się kosztem walorów architektoniczno – wizualnych. Na terenie klasztoru znajdują się relikwie Pięciu Braci Męczenników (związanych z początkami chrześcijaństwa w Polsce) i zakonne Muzeum Misyjne. Podczas wizyty w Kazimierzu warto także zwrócić uwagę na drewniany kościół św. Izaaka z XVII w, jeden z punktów wirtualnej trasy drewnianych kościołów w powiecie oraz na głaz pamiątkowy ku czci Johanna Reinholda Patkula (przywódcy opozycji inflanckiej skierowanej przeciw Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu Biskupim w 1707 r. na rozkaz i w obecności króla szwedzkiego Karola XII.)

4.Bieniszew k. Kazimierza Biskupiego. Pustelnia zakonu Kamedułów, założona w 1663 r. – jedna z dwóch istniejących do dziś w Polsce (druga znajduje się na krakowskich Bielanach). Mnisi obecni byli na tym terenie z przerwami (od początku XIX do początku XX w., oraz przez lata II Wojny Światowej) aż do po dziś dzień. Na szczycie Sowiej Góry (117 m n.p.m.) znajduje się erem i XVIII-wieczny kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, we wnętrzu którego warto zwrócić uwagę m.in. na polichromie z drugiej połowy XVIII w. autorstwa Jana Jerzego Petri. Ze względu na obostrzenia zakonne na teren kościoła kobiety wpuszczane są tylko w czasie niedzielnej mszy (o 10.30), a na teren klasztoru w dzień odpustu, 8 września.

Obiad: polecana Restauracja "Stylowa"
62-510 Konin ul. Dworcowa 13, tel. (063) 241-40-51

5.Licheń Stary. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Każdemu turyście nazwa ta kojarzy się z gigantyczną bazyliką Matki Bożej Licheńskiej, budowaną w latach 1994 – 2004. Jest ona na pewno osobliwością wartą zobaczenia, chociaż jej walory architektoniczne (mimo tego, że jest jedną z największych na świecie) są mocno wątpliwe. Historia kultu związana jest z objawieniem się rannemu pod Lipskiem (1813 r.) Tomaszowi Kłossowskiemu Matki Boskiej z białym orłem na piersiach, której wizerunek zawisł w następnie kapliczce w lesie koło pobliskiego Grąblina. To właśnie tam po raz kolejny Matka Boska ukazała się kilkakrotnie miejscowemu pasterzowi Mikołajowi Sikatce, dając początek masowym pielgrzymkom. I właśnie miejsce objawień (pamiątkowy głaz) oraz stacje drogi krzyżowej w lasku grąblinskim powinny być pierwszym punktem wizyty w licheńskim sanktuarium. Warto obejrzeć także neogotycki kościół św. Doroty (XIX w.) oraz kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. I to właśnie ten pierwszy obiekt sakralny był odwiedzany przez pątników przed wzniesieniem bazyliki, bo to w nim przez długie dziesięciolecia przechowywany był święty obraz. Wizyta w Licheniu w dowolnym czasie gwarantuje autentyczne spotkanie z niekoniecznie poprawną teologicznie, ale na pewno żywą polską ludową pobożnością maryjną.

Nocleg: polecana - Hotel Magda *** ul. Toruńska 27 62-563 Licheń Stary Tel. 63 270 87 00 E-mail: recepcja@hotelmagda.com.pl

Dzień Trzeci

Jadąc do sanktuarium w Skulsku warto wytyczyć trasę przez Sompolno, zobaczyć tutejszą synagogę oraz kościół p.w. św. Marii Magdaleny. Można także odwiedzić kościół par. p.w. św. Jadwigi (XVI w.) w Lubstowie oraz drewniany kościół par. p.w. św. Mateusza Apostoła w Lubstówku.

1.Skulsk – Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
Sanktuarium znajduje się w XIX-wiecznym kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa, w którym kultem otoczona jest gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej, koronowana przez Jana Pawła II w 1997 roku podczas jego pielgrzymki do Polski. W sanktuarium oprócz kapliczek drogi krzyżowej i siedmiu kaplic Boleści Matki Bożej znajduję się jedyne w Polsce mauzoleum służb mundurowych.

2.Ślesin – Łuk Triumfalny cesarza Napoleona. Wybudowany w 1812 roku przez mieszkańców Ślesina na cześć wielkiego wodza Francuzów z zachowaniem formy i charakterystycznych dla tego typu budowli elementów (zamknięta półkolista arkada, elewacje zdobione lizenami, głowice jońskie i wieńczący budowlę orzeł napoleoński). Warty zobaczenia ze względu na oryginalność i unikatowość w skali kraju.

Obiad: polecana Oberża "Pod Kulawą Gęsią" ul. Napoleona 14, 62-561 Ślesin tel. +48 63 270 50 34

3.Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego rozpoczęła swoją pracę po zakończeniu II Wojny Światowej i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. Nadała ona przemysłowy charakter miastu (Konin) jak i całemu regionowi. To właśnie dzięki przemysłowi wydobywczemu miasto rozwijało się i uzyskało swój dzisiejszy charakter. Na terenie kopalni można zwiedzać zarówno samą odkrywkę, jak i obiekty produkcyjne. Przed rozpoczęciem zwiedzania wymagane jest wcześniejsze złożenie wniosku, który można pobrać na stronie internetowej KWB Konin.

Opcjonalnie:
4.Złotków. W pobliżu Kleczewa znajduje się niewielka wieś, Złotków – Sanktuarium Matki Boskiej Złotkowskiej (o lokalnym znaczeniu). Kultem otoczony jest wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem (datowany na XVII w), przypisuje mu się cudowne zdolności. Według legendy obraz kilkukrotnie przeniesiony był do Kleczewa, i za każdym razem w cudowny sposób (sam) powracał do świątyni w Złotowie. Można go obejrzeć w kościele pw.. Najświętszej Marii Panny. Podczas licznych peregrynacji lokalnej ludności miało być odnotowanych wiele łask i uzdrowień.

  
  Zawieziemy Was tam!

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij