Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 marca 2010, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 4/2010 (kwiecień 2010)

 

Zarys dziejów Poznania i okolic

 

Prawdopodobnie pierwszymi ludźmi, którzy pojawili się w okolicach dzisiejszego Poznania już w okresie późnego paleolitu, były wędrowne grupy łowców i zbieraczy, zaliczanych do kultury Swiderskiej (mniej więcej 9-8,5 tys. lat p.n.e.). Ślady ich obozowisk odkryto w dolinie Cybiny i w jej najbliższych okolicach. 
Około cztery tysiące lat później niemal cały teren współczesnego miasta był już miejscem stałego osadnictwa, przy czym kolejne grupy reprezentowały różnorodne kultury następujących po sobie epok. Pozostawione przez nie bardzo liczne ślady świadczą o tym, że dogodna dla osadnictwa okolica niemal bez przerw miała swoich gospodarzy. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego

Ocena mikroregionu z punktu widzenia turystyki kulturowej: Poznań i powiat poznański posiadają wielki potencjał dla licznych typów turystyki kulturowej (590 punktów w I kategorii), zaliczając się pod tym względem do ścisłej czołówki w skali kraju. W szczególności koncentruje się on na turystyce dziedzictwa kulturowego (wątek początków Państwa Polskiego, kilka ważnych szlaków kulturowych) eventowej (festiwale artystyczne i imprezy charakterze masowym), studyjnej, miejskiej, muzealnej (kilka placówek o znaczeniu krajowym liczne o znaczeniu regionalnym, szereg unikalnych kolekcji, znaczna ilość wystaw czasowych), tematycznej (zwłaszcza realizowanej po szlakach i trasach kulturowych oraz biograficznej), etnicznej, obiektów militarnych i przyrodniczej. ...

 

 
 

Pobyt w Poznaniu i okolicy

 

 

Wywiad

 

Rozmowa z Witoldem Przewoźnym, poznańskim etnografem, kustoszem Muzeum Etnograficznego w Poznaniu

„Turystyka Kulturowa”: Mity i stereotypy znamy pewnie wszyscy, ale jest okazja zapytać specjalistę: Czym tak naprawdę różnią się "poznaniacy" od innych polskich mieszczan?

Witold Przewoźny: Stereotypy są sądami uproszczonymi, takimi łatwymi odpowiedziami na pytania zaspokajającymi od razu ciekawość. One mają zaskakującą trwałość i zbyt często zwalniają od gruntowniejszej analizy zjawiska. Oczywiście przemycają jakieś fragmenty racjonalne, choć powinny prowokować do poszukiwania szerszej perspektywy. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel VIVALDI
ul. Winogrady 9, 61-663 Poznań
tel. + 48 61 858 81 00

"Zagroda Bamberska" Hotel i Restauracja
Kościelna 43, 60-537 Poznań
tel. + 48 61 842 77 90

La Scala Ristorante
ul. Zamkowa 7, 61-768 Poznań
+48 61 853 04 89
 
 
 

Poznań i region dzisiaj

 

 
 

Poznań jako destynacja TK

 

Turystyka dziedzictwa kulturowego
Najważniejszym obiektem dla tej formy turystyki jest Ostrów Tumski z reliktami piastowskiego palatium i pierwszą polską katedrą oraz poznańskie Stare Miasto lokacyjne (w szczególności Ratusz i Fara Poznańska) - wspólnie w 2008 formalnie wpisane na listę Pomników Historii. ...

 

Przydatne adresy

 

CIM Centrum Informacji Miejskiej
ul. Ratajczaka 44 (Arkadia), 61-728 Poznań
tel. (+48 61) 94 31, fax 856 04 54 
cim@man.poznan.pl 

Poznańska Karta Miejska
Sprzedaż: punkty CIM  ...

 
 

Literatura

 

Biesiadka J., Gawlak A., Kucharski Sz., Wojciechowski M., Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Wyd. Rawelin, Poznań 2006 
Gałka W., O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2001 
Goliński E., Pomniki Poznania, Wyd. Miejskie Poznań 2001
Gostyński W., Pilarczyk Z., Poznań. Fortyfikacje miejskie, Wyd. Miejskie Poznań 2004 ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij