Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 kwietnia 2010, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 5/2010 (maj 2010)

 

Zarys dziejów Ziemi Złotowskiej

 

Uwagi wstępne
Niniejszy tekst poprzedzić należy szeregiem informacji na temat przynależności administracyjnej i państwowej obszaru tworzącego współcześnie powiat złotowski oraz przekształceń zarówno terytorialnych, ludnościowych i etnicznych jakim ziemie te na przestrzeni dziejów ulegały. Należy również poczynić w tym miejscu kilka uwag na temat stanu zachowania źródeł historycznych mogących rzucić światło na dzieje powiatu i krótko omówić stan badań w tej dziedzinie. Tych kilka kwestii jest kluczowych dla właściwego zrozumienia dziejów omawianego obszaru. Szczegółowe omówienie wszystkich tych zagadnień z uwagi na przeznaczenie niniejszego opracowania oraz ścisłe wymogi objętościowe jest w tym miejscu niemożliwe, dlatego uwagi te ograniczone zostały do niezbędnego minimum. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Złotowskiego

Region posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy (125 punktów w kategorii I), przy czym rozkład punktów wskazuje możliwe ukierunkowanie na turystykę eventową kultury masowej powiązaną z kilkoma dość rozbieżnymi tematycznie festiwalami muzycznymi (festiwale folklorystyczne, muzyki hardcore, bluesa). Znacznego potencjału można ponadto upatrywać w ważnych w skali krajowej, jak również międzynarodowej wydarzeniach historycznych, jakie miały miejsce na obszarze powiatu (działalność organizacji polskich na dawnym Pograniczu Poznańsko-Zachodniopruskim oraz walki okresu II wojny światowej). Jednak skala obecności tradycji kulturowych regionu Krajny (zachodniej części powiatu) oraz tradycji grup etnicznych dawniej i obecnie powiązanych z obszarem powiatu jest niewystarczająca z punktu widzenia oczekiwań turysty kulturowego (brak np. choćby jednej restauracji z autentyczną kuchnią regionalną) oraz w kontekście istotnej roli eventów związanych z folklorem w wymiarze wieloetnicznym, jest to potencjał niewykorzystany. ...

 

 
 

Pobyt w Powiecie Złotowskim

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Panią Marianną Kubalą, byłym pracownikiem Powiatowej Rady Narodowej w Złotowie, mieszkanką Złotowa.

TK: We wspomnieniach opublikowanych nakładem Muzeum Ziemi Złotowskiej w zbiorze „Złotów nasz i wasz”, opisuje Pani pewien epizod który miał miejsce po zakończeniu II wojny światowej, podczas Pani pracy w Służbie Budownictwa Wiejskiego, instytucji mieszczącej się w obecnym gmachu starostwa powiatowego...
Marianna Kubala: Po ukończeniu technikum budowlanego w Warszawie w 1955 przyjechałam w ramach nakazu pracy do Złotowa. Tutaj pracowałam w Powiatowej Radzie Narodowej, w Wydziale Rolnictwa, którego podległą jednostką była Służba Budownictwa Wiejskiego. Pełniłam funkcję instruktora budownictwa wiejskiego w spółdzielniach produkcyjnych, a także kierowałam remontami mieszkań i zagród wiejskich dla repatriantów z terenów zabranych przez Związek Radziecki. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel „Krajna”*
Aleja Piasta 15, 77-400 Złotów
+48(67) 263-30-53

Ośrodek wypoczynkowy „Leśna chata”
ul. Jeziorna, 64-915 Jastrowie
tel. +48 (67) 266-25-80

Restauracja "La Gondola"
ul. ‎Roosevelta 56, 64-920 Jastrowie
tel. +48(67) 215-75-57
 
 
 

Złotów i region dzisiaj

 

 
 

Złotów jako destynacja TK

 

Wyniki przeprowadzonej w kwietniu 2010 roku analizy potencjału, w tym funkcjonujących atrakcji i ofert turystycznych pozwalają wskazać wyraźnie dominującą trzy formy turystyki kulturowej, których rozwijanie może przynieść największe efekty. Są to: turystyka eventowa kultury masowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu folklorystycznego, turystyka kulturowo-przyrodnicza i turystyka kulturowa obszarów wiejskich. ...

 

Przydatne adresy

 

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów
tel. 67 263 32 20, fax 67 263 28 02 
www.zlotow-powiat.pl

Muzeum Ziemi Złotowskiej
ul. Wojska Polskiego 2a, 77 - 400 Złotów 
tel. +48(67) 263-28-72 
muzeum-zlotow.pl ...

 
 

Literatura

 

Bończa-Bystrzycki L., Parafia katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie (1821-1945), Koszalin 2002
–, Fara złotowska jako wspaniała świątynia w Panu, Koszalin 2002
Borkowska Z., Borkowski M., Jastrowie – 400 lat królewskiego miasta ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij