Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 lipca 2010, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 8/2010 (sierpien 2010)

 

Historia Powiatu Szamotulskiego

 

Dzieje człowieka na ziemi szamotulskiej sięgają czasów prehistorycznych, a dokładniej środkowej epoki kamienia (mezolitu), czyli okresu pomiędzy 8000 a 4800 r. p. n. e.). Dowodami na obecność ludzi są znaleziska archeologiczne, m.in. krzemienne grociki strzał do łuku, odkryte w okolicach Wronek oraz ślady osadnictwa w miejscowościach Ostroróg, Zapuścin i Buszewo.
Badania przeprowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (1987), a następnie przez Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach (lata 1992-1994) dokumentują również tradycję osadnictwa z okresu neolitu w miejscowościach Gaj Wielki, Szczuczyno, Komorowo. Z epoki brązu pochodzą natomiast cmentarzyska z V-III w p. n. e., nawiązujące do kultury pomorskiej (Gorszewice, Sycyno, Wartosław) oraz grodzisko na wyspie Jeziora Bytyńskiego. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Szamotulskiego

Przeprowadzona waloryzacja dla powiatu szamotulskiego wskazuje na średni potencjał turystyczno-kulturowy. W Szamotułach oraz w powiecie dominują walory istotne dla trzech form turystyki kulturowej: turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki muzealna oraz turystyki tematycznej. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Olympic***
ul. Leśna 15, 64-510 Wronki
Tel. 67/ 254 55 00

Restauracja Rycerska
ul. Chrobrego 23, 64-500 Szamotuły
Tel. 61/ 292 00 94

 
 

Pobyt w Powiecie Szamotulskim

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Panią Moniką Romanowską-Pietrzak - kustoszem Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

Turystyka Kulturowa: Znajdujemy się w Muzeum w Szamotułach, które ma swoją siedzibę w XV - wiecznym Zamku Górków. Jaka jest historia tego obiektu? Co dzisiaj możemy powiedzieć o jego właścicielach? Wiemy, że należeli do wpływowych rodów wielkopolski?

Monika Romanowska-Pietrzak: Zamek Górków wzniesiono w XV wieku dla rodu Szamotulskich herbu Nałęcz. W 1499 roku córka Andrzeja Szamotulskiego Katarzyna została wydana za mąż za Łukasza II Górkę, wnosząc mu w posagu północną część miasta wraz z zamkiem. ...

 

Przydatne adresy

 

Muzeum - Zamek Górków
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły
Tel/fax: 61/ 292 18 13, 292 26 29

Centrum Informacji Turystycznej
Szamotulski Oddział PTTK, 
Ul. Rynek 10, Szamotuły
Tel/fax : 61/ 292 16 38
...

 
 
 

Szamotuły i region dzisiaj

 

 
 

Szamotuły jako destynacja TK

 

Turystyka religijna i pielgrzymkowa.
Istniejące zasoby pozwalają uznać ofertę turystyki religijnej i pielgrzymkowej za najbogatszą wśród wszystkich form turystyki kulturowej na obszarze omawianego powiatu. W ramach waloryzacji jej potencjał ustalony został na 38 punktów. Do najważniejszych obiektów z punktu widzenia zwolenników tej formy wycieczek można zaliczyć sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach, kolegiatę Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach, Sanktuarium Krzyża Świętego w Biezdrowie oraz Sanktuarium Matki Bożej Otorowskiej. ...

 
 

Literatura

 

1. Gąsiorowski A.(red) Szamotuły. Karty z dziejów miasta 1. Wyd. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Starosta Powiatu Szamotulskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły 2006 
2. Gąsiorowski A.(red) Szamotuły. Karty z dziejów miasta 2. Wyd. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Starosta Powiatu Szamotulskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotuły 2009 
3. Krygier R . Kolegiata szamotulska. Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach. Szamotuły 2001.r.
 ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij