Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 września 2010, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 10/2010 (październik 2010)

Turystyka Kulturowa
 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego powiatu obornickiego

 

Waloryzację przygotowała: Emilia Rudy


Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4):
- Wełna, drewniany Kościół Podwyższenia Św. Krzyża z 1727 r. (4)

- Kościół św. Wita w Rogoźnie z początków państwa Polskiego fundacji Królowej Dobrawy – żony Mieszka I (4)
- Kościół św. Bartłomieja i św. Klemensa w Objezierzu z XII/XIII w (4)

I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3):
- Pałac w Objezierzu (3)
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu niedostępna (za pierwsze trzy ****) (1)
- Zamek w Rogoźnie (1)

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:

Historyczny cenny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3):
- Rynek w Obornikach (3)
- Rynek w Rogoźnie (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych, m-ce ważnych wydarzeń Z (pierwsze 2**) (3):
- Łaźnia żydowska i obrzezalnia (obecnie mieszkanie), Oborniki (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3)
- Obiekt budowlany z 1910 r. - seminarium nauczycielskie w Rogoźnie (jeden z największych obiektów budowlanych w powiecie) (3)
- Budynek dawnej apteki „Pod Orłem”, Oborniki (3)
- Ratusz z kasą miejską w Rogoźnie (obecnie Muzeum Regionalne) (3)

I.A. d) Obiekty militarne:
Brak
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Brak

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2):
- Pomnik poległych Powstańców Wielkopolskich 1918/19, Oborniki (2)
- Pomnik upamiętniający przejazd Ignacego Paderewskiego przez Oborniki (2)
- Pomnik Powstańców Wielkopolskich, Rożnowo (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1):
- Obelisk bohaterów II wojny światowej przy parku 3 Maja, Oborniki (1)
- Pomnik poświecony wyzwoleniu Obornik (1)
- Pomnik Orła Białego z 1920 roku w Słomowie (1)
Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym, (do trzech**) (2):
- Gród w miejscowości Radzim – dawna siedziba kasztelanii i ośrodek osadniczy sięgający swą genezą początków państwowości polskiej (2)
- Dwie zbiorowe mogiły z II wojny światowej, Nadleśnictwo Sycyń (2)
- Rożnowice, miejsce pamięci narodowej w Lasach Rożnowickich (2)
Miejsce historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4):
- Zamek Rogoziński, miejsce zamachu na króla Przemysła II, Rogoźno (4)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2):
- Objezierze, Łukowo, Budziszewko – miejsca związane z pobytem A. Mickiewicza w roku 1831 (2)
- Wełna, kościół Podwyższenia Świętego Krzyża, miejsce zaślubin Józefa Wybickiego autora słów do Mazurka Dąbrowskiego z Esterą Wierusz-Kowalską (2)
Miejsce związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (za pierwsze dwa) (1):
- Rożnowo, miejsce, w którym urodził się Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski – pierwszy amerykański administrator Alaski (1)
Miejsce związanego z akcją utworów literackich o krajowym znaczeniu (za pierwsze trzy) (2):
Objezierze, miejsce, o którym Adam Mickiewicz wspomina w siódmej księdze „Pana Tadeusza”(2)

I.B. b) Cmentarze historyczne:
Nekropolia zbiorowa znanych osobistości w skali regionu (do trzech) (2):
- Cmentarz katolicki w Obornikach, grób poległych powstańców wielkopolskich (2)
I.B. c) Budowle współczesne:
Brak
I.C.) Pojedyncze dzieła sztuki:
Brak
I.D. Muzea i wystawy
(w tym skanseny, galerie, muzea techniki):
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5):
- Muzeum Historii Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego, Jaracz gm. Rogoźno (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech ***) (2):
- Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dudkiewicz, Rogoźno (2)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym (w sumie za pierwsze trzy) (2):
- Obrazy drewnem malowane. Intarsje Edmunda Kapłańskiego, Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dudkiewicz, Rogoźno (2)
- Zaczarowany świat lalek, kolekcja Aliny Wierzbickiej, Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dudkiewicz, Rogoźno (2)
- Świat wpleciony w wiklinę, wyroby z wikliny ze zbiorów Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dudkiewicz, Rogoźno (2)
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek do trzech ****) (1):
- Izba pamięci im. Franciszka i Adama Mickiewiczów w domu parafialnym, Łukowo (1)
- Izba pamięci Adama Mickiewicza, Budziszewko (1)

- Lokalna Izba pamięci, Oborniki (1)

I.E. Eventy kulturowe


Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6)
- Ogólnopolskie warsztaty gitarowe, Oborniki (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
- Przegląd Hejnałów Miast Wielkopolski, Rogoźno (4)
- Festyn Młynarski w Muzeum Młynarstwa Jaraczu (wrzesień) (4)


I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe:
Brak

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:

ZOO, Akwaria, Parki Dzikich Zwierząt, inne duże obiekty zoologiczne (za każdy do trzech) (4):
- Wilczy park w Stobnicy (4)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2):
- Park pałacowy w Bąblinie (2)
- Park w stylu angielskim w Objezierzu (2)
Rezerwat przyrody na terenie regionu (do trzech) (1):
- Rezerwat przyrody Dolina Kończaka, Stobnica (1)
- Rezerwat ichtiologiczny Słonawy, Oborniki (1)
- Rezerwat przyrody Dołęga, Sycyn (1)


I.H. Szlaki kulturowe:

Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki o znaczeniu krajowym
(za pierwsze trzy) (6):
- Szlak Cysterski , pętla wielkopolska, (Oborniki, Rogoźno) (6)
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez region (za pierwsze trzy) (2):
- Szlak Mickiewiczowski (wielkopolski) (Objezierze, Łukowo, Budziszewko)(2)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
- Trasa dydaktyczna „Dolina Wełny” z elementami dziedzictwa historycznego i techniki (1)
- Trasa dydaktyczna ”Dolina Kończaka” z elementami hodowli i inżynierii środowiska (1)


Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej
II.A. Informacja turystyczna:
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3):
- Tak, Oborniki (3)
Przewodnicy miejscy lub terenowi, (za każdy język do czterech) (1):
- J. angielski, Oborniki (1)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2):
- Tak, „Gmina Oborniki Wielkopolska Marka” (2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1):
- Wersja angielska, „Gmina Oborniki, Wielkopolska Marka” (1)
Pozostały aktualny materiał informacyjny (1):
- Tak, „Informator Urzędu Miejskiego w Obornikach” (1)

II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane – (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2):
- Hotel 3* „Delicja”, ul. Mostowa 22, Oborniki (2)
- Hotel 3* „Maggi”, ul. Cieśle 2a, Rogoźno (2)
- Hotel 2* „Doris” ul. 11 Listopada 10a, Oborniki (2)
- Motel „Kamoro” ul. Wielka Poznańska 91, Rogoźno (2)
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata góralska” Bąblinek 28 (2)
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Bachmat”, Jaracz 37 (2)
- Ośrodek wypoczynkowy „Wiepofama” S.A. Budziszewko (2)
- Ośrodek wczasowy „Camping Pod Basztą” Budziszewko (2)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
- Restauracja „Delicja”, Mostowa 22, Oborniki (1)

Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
- Bar „Aga” ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, Oborniki (1)


II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Inny dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2):
- Dworzec PKP, ul. Staszica 18, Obornik (2)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
- Dworzec PKS, ul. Powstańców Wielkopolskich, Oborniki (2)
Droga ekspresowa lub droga krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
- Droga krajowa nr 11 (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
- Przy dworcu PKS, ul. Powstańców Wielkopolskich, Oborniki (1)
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1)
- Zaprzęgi konne, bryczka - Bachmat - Jaracz 37, Rogoźno (1)


II.D. Promocja turystyczna:
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 2 w ostatnim roku)(1):
- ”Informator Urzędu Miejskiego”, Oborniki (1)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:

III.A. Instytucje Kultury

Brak

III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2):
Jezioro, Rogoźno (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1):
- Dąb szypułkowy, Rożnowo (1)
- Topola biała, Objezierze (1)
Wieża widokowa stale dostępna (za pierwsze dwie) (1):
- wieża przy Puszczy Noteckiej pod Obornikami (1)
Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad regionem lub miejscowością (za pierwszą) (3):
- Tak, Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze (3)

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt) (2):
- Pływalnia Oborniki, ul. Czarnkowska 84 (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2):
- „Boss”
Centrum Nauczania Języków Obcych (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2):
- Obornickie Centrum Sportowe (2)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
- Wielkopolski Klub Polo, Cieszyn(1)
- Klub Żeglarski „Kotwica”, Rogoźno (1)


Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:

IV.A. Instytucje w regionie:

Brak

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty) (2):
- Ośrodek rehabilitacyjno – kardiologiczny w Kowanówku (2)

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie
Brak

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Brak

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1):
- Współpraca Obornik z Herk-de-Stad (1)
- Współpraca Obornik z Avermann (1)
- Współpraca Obornik z Ruukki (1)
- Współpraca Obornik z Luchow (1)

Wyniki:
Kategoria I 113 pkt
Kategoria II 35 pkt
Kategoria III 16 pkt
Kategoria IV 6 pkt
Razem we wszystkich kategoriach: 168 punktówWnioski: Ocena potencjału powiatu obornickiego z punktu widzenia turystyki kulturowej.

Dokonana waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu obornickiego wykazała, iż mikroregion ten posiada średni potencjał, w pobliżu dolnej granicy tego przedziału (113 punktów w I kategorii). W szczególności składają się na niego liczne zabytkowe kościoły, z których niektóre mogłyby stać się magnesem wypraw kulturowej turystyki religijnej. W powiecie mieszczą się także dwa muzea, mogące poszczycić się interesującym i obszernym wyposażeniem - dużym atutem mikroregionu jest przede wszystkim specjalistyczne muzeum w Jaraczu. Możliwe jest także rozwinięcie oferty związanej z turystyką biograficzną, ze względu na fakt dłuższego pobytu Adama Mickiewicza na ziemi obornickiej w roku 1831, szereg obiektów (Pałac w Objezierzu, dwór i kościół w Łukowie, kościół w Budziszewku) oraz kolekcje o tematyce mickiewiczowskiej (izby pamięci w Budziszewku i Łukowie) zebrane przez mieszkańców ziemi obornickiej. W powiecie znajdują się ciekawe pod względem architektonicznym rezydencje, które mogłyby przyczynić się do stworzenia oferty turystyki tematycznej. Znaczącym mankamentem jednak jest fakt, ze że budowle te znajdują się z w złym stanie lub stanowią własność prywatną i aktualnie nie są dostępne do zwiedzania.
Zdecydowanie słabo rozwinięta jest baza noclegowa mikroregionu, brak hoteli wyższych kategorii (powyżej trzech gwiazdek), które przyciągałyby turystów korzystających z oferty o wyższym standardzie. Natomiast relatywnie liczna jest oferta niesklasyfikowanych obiektów noclegowych oraz gospodarstw agroturystycznych. Poważnym problemem jest brak stałej oferty kulturalnej, w tym także kina bądź teatru. W restauracjach stwierdzono zupełny brak oferty potraw regionalnych, które mogłyby stanowić dodatkową atrakcję dla turystów.
Położenie komunikacyjne powiatu jest korzystne: jego atutami są: niewielka odległość od poznańskiego portu lotniczego i węzła kolejowego oraz przebieganie przez Rogoźno i Oborniki drogi krajowej nr 11 łączącej Poznań z Piłą i Kołobrzegiem. Powiat posiada także dobre, bezpośrednie połączenie kolejowe z Poznaniem i Piłą.
W celu podniesienia atrakcyjności turystycznej należy przede wszystkim stworzyć punkt informacji turystycznej, który podjąłby działalność sterującą potokiem turystów oraz codzienną promocję mikroregionu. W turystyce historycznej i tematycznej może być wykorzystany wątek króla Przemysła II, ostatniego wielkopolskiego Piasta, zamordowanego w Rogoźnie w roku 1296.
W oparciu o istniejące obiekty można podjąć działania w kierunku stworzenia materialnego multitematycznego szlaku turystycznego w skali powiatu, z kluczowymi punktami m.in. w Jaraczu, Objezierzu, muzeum w Rogoźnie oraz w Obornikach, którego oferta zachęciłaby odwiedzających do pozostania w tej okolicy na dłużej niż kilka godzin. Wprowadzenie oferty kuchni regionalnej w oparciu o potrawy tradycyjne (których istnienie stwierdzono) i powiązanie jej ze zwiedzaniem tego szlaku mogłoby stać się dodatkowym atutem oferty turystycznej powiatu, leżącego w pobliżu wielkopolskiej metropolii.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij