Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 września 2010, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 10/2010 (październik 2010)

Turystyka Kulturowa
 

Powiat Obornicki jako destynacja turystyki kulturowej

 

Armin Mikos v. Rohrscheidt, Emilia Rudy

Na podstawie przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno kulturowego ustalono dla powiatu obornickiego dwie wiodące i dwie uzupełniające formy turystyki kulturowej. Do tych pierwszych, na których potencjał składają się różnorodne typy atrakcji, należą: turystyka biograficzna i turystyka kulturowo-przyrodnicza. W drugiej grupie (z mniejszym, ale wyraźnie stwierdzonym potencjałem) znajdują się: turystyka tematyczna, kulturowa turystyka religijna i turystyka muzealna.

Turystyka biograficzna
1. Na terenie dzisiejszego powiatu obornickiego wielokrotnie w roku 1831 przebywał najwybitniejszy polski romantyk - Adam Mickiewicz. W miejscach, z którymi był on związany, umieszczono tablice upamiętniające jego pobyt oraz zebrano i udostępniono kolekcje poświęcone jego osobie i dziełu. Jedna z tych izb pamiątek funkcjonuje w Budziszewku, druga mieści się w domu parafialnym Łukowie. W kontekście historycznego pobytu Mickiewicza celem wycieczek może być także kościół w Budziszewku (miejsce chrztu Marii Tekli Łubieńskiej z udziałem poety). Pałac w Budziszewku, miejsce wielokrotnych pobytów Mickiewicza, obecnie jest własnością prywatną, jego włączenie w ewentualna trasę turystyczną wymagałoby zatem ustaleń z właścicielami. Przy kościele św. Katarzyny w Rożnowie znajduje się grób Franciszka Mickiewicza, brata Adama. Poeta gościł ponadto w pałacu w Objezierzu, który jako wzmiankowany (VII Księga „Pana Tadeusza”) a jednocześnie będący pierwowzorem kluczowego miejsca akcji najpopularniejszego dzieła Mickiewicza, mógłby zostać wykorzystany także w wycieczkach literackich, był on zresztą celem wizyt i dłuższych pobytów innych znanych polskich literatów.
2. Kościół w Wełnie, miejsce ślubu Józefa Wybickiego, mógłby zostać włączony do większego wielkopolskiego szlaku biograficznego , poświęconego osobie tego wybitnego Polaka.
3. Historyczne miejsce zamku w Rogoźnie (a może także legendarny Dąb Przemysła” koło Marlewa) może natomiast stać się elementem (wirtualnego) szlaku biograficznego związanego z osobą zamordowanego tutaj króla, który podejmując dzieło zjednoczenia kraju „przywrócił Polakom ich zwycięskie znaki”. Warte rozważenia byłoby nawet włączenie Rogoźna do rekonstruowanego Szlaku Piastowskiego, co z uwagi na jego rangę i i popularność znacznie podniosłoby atrakcyjność turystyczną całej miejscowości. Taki krok wymagałby jednak inwestycji na znaczniejsza skalę, związanej ze stworzeniem multimedialnej lub interaktywnej ekspozycji, która w kontekście wymagań współczesnych turystów i w braku autentycznego budynku wydaje się konieczna.

Turystyka kulturowo – przyrodnicza
W tej dziedzinie potencjał powiatu obornickiego należy ocenić jako znaczący i bazujący na różnorodnych typach atrakcji:
1. Przez teren powiatu przepływają rzeki Warta, Wełna i Flinta oraz ciekawy i malowniczy potok Kończak. Tworzą one tutaj ciekawy i zarazem mocno urozmaicony krajobraz, chroniony przez system rezerwatów przyrody, w części posiadających trasy dydaktyczne (jak wzdłuż odcinka Wełny i Kończaka). Ponadto obszerne kompleksy leśne, wchodzące w skład Puszczy Noteckiej, sa bogate w rzadkie przykłady rodzimej flory i fauny. Godnymi uwagi są m.in. rezerwaty przyrody: Dołęga (florystyczny) oraz Słonawy (ichtiologiczny) – jeden dwóch takich obszarów ochronnych w Polsce. Prócz nich na terenie powiatu znajdują się rezerwaty: Bagna Chlebowo (torfowiskowy), Buczyna – chroniący las bukowy, Dolina Kończaka, Promenada z starym lasem dębowo – grabowym; Wełna – obejmujący koryto rzeki z fauną i florą o charakterze górskim. niespotykanym w tej części kraju.
2. Atrakcyjne dla turystów zainteresowanych edukacją przyrodniczą są liczne wyznaczone terenowe szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne oraz kajakowe, prowadzące przez obornickie rezerwaty. Szczególnie popularny jest jeden z najstarszych szlaków rowerowych prowadzący do Jaracza wzdłuż Wełny.
3. Z kolei zlokalizowana w Stobnicy Stacja Doświadczalna poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, specjalizująca się w obserwacji wilków, znana jest specjalistom także poza granicami Polski. Aktualnie prowadzone są tam działania zmierzające do założenia Wilczego Parku, który w niedługim czasie może stać się główną atrakcją edukacyjnej turystyki przyrodniczej i znacznym magnesem, przyciągającym miłośników tej formy wypraw. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających Stobnicę są koniki polskie hodowane tu w warunkach półwolnych, bobry, rzadkie już w Wielkopolsce głuszce i cietrzewie.
4. Lasy na terenie powiatu obornickiego tworzą Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”. Na terenie Nadleśnictwa Oborniki funkcjonuje Leśna Izba Edukacyjna z kilkunastoma stanowiskami edukacyjnymi, dotyczącymi m.in. historii leśnictwa, łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego, form ochrony przyrody, wiedzy grzybiarskiej.

Turystyka tematyczna
W powiecie obornickim znajduje się szereg ciekawych historycznych rezydencji, w tym pałaców. Niektóre z nich są dziełami wybitnych architektów, jak pałac w Objezierzu (Antoni Hoehne, Alexandre de Saint-Omer) ze swoim obszernym i malowniczym parkiem. Innymi atrakcjami dla grupy turystów zainteresowanych architektura rezydencjonalną albo dziejami rodów ziemiańskich Wielkopolski mogą być m.in. pałace w Siernikach (architekt: Jan Ch. Kamsetzer, rodowa siedziba Szułdrzynskich) czy w Wargowie (siedziba rodu Żółtowskich, przykład tzw. stylu polskiego). Ponieważ jednak dostępne są one jedynie z zewnątrz, wpisanie ich na listę potencjalnych celów turystycznych wymagałoby ustalenia zasad współpracy z właścicielami. zachwycają swym urokiem pod względem architektonicznym.
Ponadto na terytorium powiatu znajduje się szereg zabytkowych rezydencji w posiadaniu prywatnych właścicieli, m.in. w Niemieczkowie (dwór z XVI w), w Ocieszynie (w trakcie remontu) i w Ruksie. Ciekawym obiektem jest szachulcowy dwór w Studzieńcu. Z kolei znaczna liczba innych obiektów tego rodzaju posiada nadal nieustalony status prawny i znajduje się przeważnie w częściowej lub całkowitej ruinie. Są to m.in. pałace lub dwory w Chlebowie, Dąbrówce Ludomskiej, Gołaszynie, Gołębowie, Łukowie, Marlewie Rożnowie, Rudkach, Wełnie oraz szereg mniejszych obiektów. W miarę ich odbudowy i na podstawie ustaleń z właścicielami można by z czasem włączać je na listę potencjalnych celów wycieczek.

Turystyka religijna
Na terenie mikroregionu znajduje się szereg zabytkowych świątyń, szczycących się starą metryką lub interesujących pod względem architektonicznym. Do najciekawszych należą m.in. kościół św. Wita w Rogoźnie, (z około 1000-letnią historią sakralnej zabudowy miejsca) kościół św. Bartłomieja i Klemensa w Objezierzu (wzniesiony pierwotnie w stylu romańskim), częściowo drewniany kościół św. Jakuba Apostoła w Budziszewku; drewniany kościół Podwyższenia św. Krzyża w Wełnie z iluzjonistyczną, barokową polichromią, kościół NMP Królowej Świata w Parkowie, zbudowany na rzucie koła z kopułą, zabytkowy kościół NMP Wniebowziętej w Obornikach. Wymienione obiekty - jakkolwiek nie stanowią atrakcyjnych celów w kontekście ruchu pielgrzymkowego, to jednak przy podjęciu odpowiednich działań koncepcyjnych i organizacyjnych mogłyby stać się elementami interesującego lokalnego szlaku kulturowej turystyki religijnej, profilowanego na przykład na dzieje polskiego prowincjonalnego budownictwa sakralnego.

Turystyka muzealna
W powiecie obornickim znajdują funkcjonują dwie placówki muzealne. Muzeum Historii Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu (Oddział Muzeum Narodowego Przemysły Rolno - Spożywczego w Szreniawie) jest unikalnym w skali kraju obiektem, eksponującym historyczny rozwój przemysłowej techniki młynarskiej. Z kolei Muzeum Regionalne w Rogoźnie to typowa lokalna placówka o profilu edukacyjnym, oferująca ekspozycję archeologiczną, historyczną, etnograficzną i przyrodniczą, odnoszące się do dziejów mikroregionu. Obydwa muzea nie są w stanie samodzielnie generować znaczniejszego ruchu turystów, jednak pierwsza z wymienionych placówek, przy odpowiedniej promocji, może być ważnym elementem wycieczek miłośników dziedzictwa industrialnego. Natomiast obydwa muzea, z uwagi na bliskość wielkiego ośrodka muzealniczego, jakim jest Poznań, mogłyby zostac włączone do imprez organizowanych cyklicznie w tym mieście dla miłośników turystyki muzealnej, na przykład corocznej Nocy Muzeów.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij