Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 października 2010, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 11/2010 (listopad 2010)

Turystyka Kulturowa
 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Chodzieży i powiatu chodzieskiego

 

Waloryzację przygotowała: Dominika Grzebyta

Kategoria I :Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A.a) Obiekty sakralne:
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4)
Kościół św. Floriana w Chodzieży (4)
Kościół p.w. Św. Anny w Jaktorowie (4)
Kościół p.w. św. Marcina w Żoniu (4)
Inna świątynia innych wyznań i religii (za pierwszą) (2)
Parafia kościoła ewangelicko-metodystycznego; Chodzież; ul. Zwycięstwa 1 (2)

I.A.b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny (3)
Pałac w Margońskiej Wsi, miejsce ślubu (wesela) Józefa Wybickiego z Kunegundą Drwęską
Zamek lub pałac stylizowany (za pierwsze dwa)* (2)
Pałac w Margoninie z 1842r (2)
Pozostałe: Zespół pałacowy w Próchnowie, Gm. Margonin (0) , Pałac w Strzelcach, gm. Chodzież (0), Pałac Bnińskich w Pietronkach, gm. Chodzież (0)

I.A.c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem , zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Chodzież, zespól zabudowy małomiasteczkowej, związany z rozwojem tkactwa na przełomie XVIII i XIX w., ul. Kościuszki; (nr rej. kl.IV-73/22/56 z 17.03.1956) - (3)
Historyczny układ urbanistyczny miasta Margonin XIV/XV w; (nr rej. 695/Wlkp/A z 7.08.2008) (3)
Historyczny układ urbanistyczny miasta Szamocin; (nr rej.: 694/Wlkp/A z 7.08.2008) – (0)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy) (4)
Budynek produkcyjny fabryki porcelany w Chodzieży; ul. Łąkowa 2;(nr rej. :481/Wlkp/A z 21.03.2007) – (4)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu krajowym ZD (pierwsze dwa*) (7)
Lipia Góra, Gm. Szamocin, Śluza ziemno-faszynowa na Noteci, jedyny tego typu zachowany obiekt w Europie (7)
Zabytek techniki/ obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym (do trzech***)(3)
Wiatrak „Paltrak”, XIX/XX w.; (nr rej. :544/Wlkp/A z 22.09.1977) – (3)
Pojedyncze zabytki związane z dziejami innych grup etnicznych ZD (za pierwsze dwa) (4)
Domki Tkaczy w Chodzieży (4)
Dom Tollerów w Szamocinie (4)

I.A.d) Obiekty militarne:
brak

I.B.) Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B.a) Budowle historyczne i monumenty:
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
„Pomnik Powstańców Wielkopolskich” w Chodzieży (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****)
Pomnik „Poległym za wolność” w Margoninie (1)
„Kamień Prezydenta”, k. Budzynia, upamiętnia pobyty prezydenta I. Mościckiego (1)
Szamocin, „Pomnik Wolności” (0)
Miejsce historyczne o znaczeniu regionalnym (do trzech ) (2)
Wzgórze Okrąglik, miejsce starcia powstańców wielkopolskich z oddziałami niemieckimi (2)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu ZD (do trzech) (2)
Pałac w Margońskiej Wsi, miejsce ślubu Józefa Wybickiego (2)
Dom Tollerów w Szamocinie, miejsce urodzenia Ernsta Tollera (2)

I.B.b) Cmentarze historyczne:
Nekropolia zbiorowa osób znanych w skali regionu (do trzech) (2)
Cmentarz parafialny z mogiłami poległych w 1919 roku powstańców wielkopolskich (2)
Wzgórze Okrąglik z mogiłami żołnierzy napoleońskich zmarłych podczas odwrotu spod Moskwy (2)

I.B.c) Budowle współczesne:
Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej (do trzech) (1)
Chodzież, willa „Straszny Dwór” (secesja) (1)
Chodzież, kompleks sanatorium przeciwgruźliczego (okres międzywojenny) (1)

I.C. pojedyncze dzieła sztuki o znaczeniu regionalnym i większym:
Brak

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech***) (1)
Margonin: Izba Muzealna Ziemi Margonińskiej - sala pamięci Józefa Wybickiego (1)
Chodzież, Izba Pamięci Narodowej przy Młodzieżowym Domu Kultury - gromadzi pamiątki z okresu walk o polskość pod zaborem pruskim i w czasie okupacji hitlerowskiej (1)
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za: stałe godziny otwarcia (1)
Margonin - Izba Muzealna Ziemi Margonińskiej- sala pamięci Józefa Wybickiego
poniedziałek-piątek 7-15 (1)

I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu krajowym (do dwóch) (5)
Chodzież: Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, dwutygodniowy cykl imprez o ponad 30-letniej historii organizowany na przełomie lipca i sierpnia (5)
Budzyń: Ogólnopolski Horyzontalny Festiwal Małych Form Teatralnych, na przełomie marca i kwietnia (5)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6)
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Refleksyjno-Religijnej (4)
Wystawy rzeźb, obrazów, wyrobów ze słomy, prezentowane na regionalnej corocznej imprezie Twórców Ludowych „Ziemi Pałuckiej (4)
Dodatkowy punkt przyznaje się za każdy dzień trwania danego eventu kultury masowej ponad 4 dni (jednak nie więcej niż 3 punkty w sumie)
Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe (dwa tygodnie) (3)

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe:
Z ofertą turystyczną (do dwóch) (2)
Chodzież: Budynek produkcyjny fabryki porcelany, ul. Łąkowa2, zamówienie grupowe (2)

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park Krajobrazowy na terenie regionu (2)
Nadnotecki Park Krajobrazowy (2)
Rezerwat przyrody na terenie regionu (do trzech) (1)
Rezerwat „ Źródliska Flinty”, florystyczny (1)
Rezerwat przyrody „Borek” (1)
Rezerwat przyrody „Ślizie” (1)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Margonin, park pałacowy (2)
Strzelce, zespół pałacowo-parkowy, (10,7 ha) (2)

I.H. Szlaki kulturowe:
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)
Wielkopolska Wybitnych Polaków - Z Piły przez Margonin, Wągrowiec, Oborniki do Poznania (Na trasie: Margonin-Izba Pamięci Józefa Wybickiego, Izba Pamięci Wincentego Pola) (2)
Szlak Napoleoński w Wielkopolsce” ( przez Margońską Wieś, Margonin)( 2)
Szlak Powstania Wielkopolskiego (przez Chodzież) (2)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu ( za pierwsze trzy) (1)
Szlak Zamków, Pałaców i Dworów - Objezierze- Margońska Wieś - Pietronki –Grabówno (1)
Pałucki szlak im. Józefa Wybickiego”(Margonin-Gołańcz-Kcynia-Wągrowiec-Rogoźno-Parkowo-Chodzież-Margonin) Na trasie: Margonin (1),

Razem w kategorii I: 106 punktówKategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu ,regularnie czynna (2)
Punkt informacji Turystycznej przy miejskiej bibliotece w Chodzieży; ul. Kościuszki 32.
www.chodziez.pl (2)

II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1 –gwiazdkowe, hostele schroniska, kwatery zorganizowane- (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Hotel "Habenda"   **** (2) Adres: Leśna 32, 64-840 Budzyń
Hotel "Nestor"***   (2) Adres: Podanin 53, 64-800 Chodzież
Hotel Margonin *** (2) Adres: Sypniewo 1,64-830 Margonin
Hotel Marina „Łazienki Chodzieskie”** (2) Adres: Siejaka 29, 64-800 Chodzież
Hotel Pałac Pietronki  * (2) Adres: Pietronki 3, 64-800 Chodzież
Hotel „Wyrwidąb”* (2) Adres: Oleśnica 1

Pensjonat "U Kota Wasyla"  **** (2) Adres: ul. Buszczaka 10, 64-800 Chodzież
Pensjonat ”Straszny Dwór” *** (2) Adres: ul. Ujska 45 , Chodzież

Internat Zespołu Szkół Zawodowych   (2) Adres: Strzelecka 11, 64-800 Chodzież
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Gontyniec"  (2) Adres: Kochanowskiego 1, 64-800 Chodzież
Gospodarstwo Agroturystyczne "Przystań" (2) Chodzież, ul. Żeglarska 41, 64-820
Gospodarstwo Agroturystyczne "Klekoldzin" (2) Adres: Klotyldzin 5, 64-830 Klotyldzin
Razem : - 24

Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (inna) (za pierwszy obiekt) (2)
Straszny Dwór” w Chodzieży; obecnie zaadaptowany na hotel i restauracje (2)
Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty ) (1)
Straszny Dwór” w Chodzieży. (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
Straszny Dwór” w Chodzieży.(1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Bar- Staszewski Piotr; ul. Krasińskiego 2a ;Chodzież; 067 282 38 55 (1)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Dworzec autobusowy na miejscu ( za pierwszy) (2)
Dworzec Autobusowy w Chodzieży; ul. Dworcowa 1 (2)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km ( za pierwsze dwie) (2)
Droga krajowa nr. 11 (2)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2)
Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży: 4 linie autobusowe (2)
Kursy nocne komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (1)
Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży. (1)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Postój Taxi Rynek Chodzież (1)

II.D. Promocja turystyczna:
Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości gmin lub obiektów w światowych prestiżowych targach turystycznych ( za każde stoisko w roku do trzech) (3)
Targi ITB w Berlinie; Stoisko UM Chodzież i Starostwa Powiatowego Chodzieży (3)
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów ( jak wyżej) w krajowych targach turystycznych (za każde stoisko do trzech) (2)
Stowarzyszenie „Dolina Noteci” Tour Salon 2010 w Poznaniu. (2)
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (pierwsze dwa w ostatnim roku) (1)
Folder „Chodzież”, w kilku zeszytach tematycznych Wyd. UM Chodzież, 2010 (1)
Folder „Powiat Chodzieski”, wyd. BiK, 2009 (1)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje kultury:
Szamocin: „Teatr 44” i Ośrodek Teatralny „Stacja Szamocin” (spektakle nieregularne) – (0)
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
Chodzież, Kino „Noteć” ul. Strzelecka 15 (2)

III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora zdatne do kąpieli, dostępne ze szlakami pieszymi/rowerowymi ( pierwszy akwen) (2)
Jezioro Miejskie (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Głaz narzutowy „ Zaklęta Karczma” , o obwodzie 13 m, wysokości do 2,5 m, znajdujący się około 3 km Na południe od Margonina (1)
Aleja lipowa 3,5 km długości, w Margonińskiej Wsi, założona ok. 1765 roku (ponad 300 drzew) (1)
Wieże widokowe stale dostępne ( za pierwsze dwie) (1)
Wieża widokowa na wzgórzu Gontyniec (192m n.p.m.), (1)

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt) (2)
Pływalnia MOSiR ”Delfin” ul. Staszica 12w Chodzieży. (2)
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne (za pierwszy obiekt) (2)
Jezioro Strzeleckie w Chodzieży. (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)
Chodzież, P. Fengler, Kursy Językowe; ul. Wierzbowa 11c lok.28; 067 2823681; (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną ( za pierwszy obiekt) (2)
Chodzież, MOSiR, ul. Staszica 12 ze stokiem narciarskim i przystania oraz bazą żeglarską (2)
Stadiony sportowe (z pierwszy obiekt) (1)
Chodzież, Stadion sportowy, ul. Staszica 12(1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne ( jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa ) (1)
Sekcja jeździecka Klubu Sportowego w Budzyniu (1)
Chodzież: Sekcja piłki ręcznej i gimnastyki artystycznej dziewcząt; MDK, ul. Staszica 17 (1)
Lodowiska sezonowe ( za pierwszy obiekt jeśli brak stałego) (1)
Lodowisko przy Miejskim Gimnazjum w Chodzieży (1)

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV.A. Instytucje w regionie
Brak punktowanych instytucji
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty z pierwsze dwa obiekty) (2)
Sanatorium przeciwgruźlicze w Chodzieży (2)

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwsze trzy) (3)
Margonin, Hotel Sypniewo, ośrodek konferencyjny (3)
Chodzież, ośrodek konferencyjny w zespole hotelowym Łazienki Chodzieskie” (3)
Chodzież, Pałac Pietronki, centrum szkoleniowe (3)

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Deptak handlowy (za pierwszy 2)
Chodzież, Deptak handlowy: ul. Władysława Jagiełły (2)

IV.E. Zagraniczne partnerstwa miast i regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości ( pierwsze cztery) (1)
Chodzież - Nottuln (RFN) (1)
Chodzież - Saint-Amand Montrond (Francja) (1)
Szamocin – Grasberg (RFN) (1)
Szamocin – Sant Omero (Włochy) (1)

Suma punktów:
Za kategorię I: 112
Za kategorię II: 46
Za kategorię III: 19
Za kategorię IV: 16
Razem za wszystkie kategorie: 193


Wnioski z przeprowadzonej waloryzacji
Mikroregion chodzieski posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy (112 punktów w kategorii I). Złożyły się na niego w znacznej części atrakcje turystyki eventowej kultury wysokiej oraz kultury masowej o znaczeniu krajowym lub regionalnym (Warsztaty Jazzowe w Chodzieży, Ogólnopolski Horyzontalny Festiwal Małych Form Teatralnych, Festiwal piosenki dziecięcej i Młodzieżowej). Możliwe jest także rozwinięcie oferty związanej z turystyka tematyczną (w tym biograficzną: J. Wybicki ), jednak istniejący potencjal w tej dziedzinie nie jest w stanie zapewnić silniejszego bodźca dla ruchu przyjazdowego turystów kulturowych.
Znaczącym mankamentem jest brak regionalnej oferty kulinarnej. Natomiast w mieście Chodzież można znaleźć ograniczoną ofertę kuchni tradycyjnej. Oferta noclegowa powiatu jest zróżnicowana, co stanowi jego duży atut, umożliwiając zatrzymanie różnych grup turystów kulturowych na więcej niż jeden dzień. Dwa najciekawsze estetycznie obiekty noclegowe w Chodzieży to „Straszny Dwór” i „ Łazienki Chodzieskie”, z kolei w Margoninie atrakcyjna jest oferta hotelu „Sypniewo”.
Bardziej dynamiczny rozwój turystyki kulturowej w wielu aspektach jest możliwy przy poszerzeniu turystycznej oferty pakietowej, zawierającej obok turystyki aktywnej elementy kulturowe, przy stworzeniu pakietów okazjonalnych, opartych o organizowane tu eventy muzyczne oraz dzięki poszerzenia skali promocji regionu w ramach wielkopolski i w skali kraju.
Samorząd miasta Chodzieży promuje powiat głównie pod względem turystyki eventowej, ponadto turystyki aktywnej (turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo, saneczkarstwo). Spowodowane jest to obecnością licznych jezior, lasów, i krajobrazów wzgórz morenowych na terytorium powiatu ora istniejąca infrastruktura (ścieżki i trasy rowerowe, stok narciarski, przystań żeglarska) oraz imprezy sportowe: regaty żeglarskie „ O Srebrną Szekle Szwajcarii Chodzieskiej i „ O Błękitną wstęgę Chodzieży”). Największym z grupy jezior chodzieskich jest Jezioro Miejskie. W bardzo szybkim tempie rozwija się także miejscowa oferta agroturystyki.
Jako obiekty godne zwiedzania powiat powinien zdecydowanie bardziej intensywnie promować swoją historyczną i unikalną fabrykę porcelany (w której można zapoznać się z procesem technologicznym wyrobów ceramicznych); kościół św. Floriana z późnobarokowym wystrojem, historyczny zespół domków tkaczy (jedyny w Wielkopolsce) i kościół pw. św. Marcina w Żoniu (o budowie szachulcowej). Na podstawie tych obiektów możliwe byłoby wyznaczenie kulturowej multitematycznej trasy miejskiej. Rozbudowa oferty miejscowego sanatorium z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających aktywną turystykę (np. rowerownia, oferta wycieczek powozami) mogłaby spowodować większe wykorzystanie potencjału turystycznego przez jego pensjonariuszy.
Bardziej szczegółowa ocena możliwa jest na podstawie analizy punktów w poszczególnych dziedzinach kategorii I oraz w pozostałych kategoriach.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij