Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 listopada 2010, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 12/2010 (grudzień 2010)

 

Historia powiatu tureckiego

 

W trakcie pierwszych badań archeologicznych, podjętych na terenie mikroregionu turkowskiego w roku 1817, odkryto tu pozostałości pochówków urnowych z okresu brązu. Później, w okresie poprzedzającym pierwszą wojnę światową, podobnych odkryć dokonano w miejscowościach Wrząca i Miłaczew. Wyniki przeprowadzonych do dziś badań archeologicznych wskazują, iż pierwsi ludzie pojawili się na tym terenie już w okresie późnego paleolitu, kiedy to ustąpiły pierwsze zlodowacenia, a klimat się ocieplił. Przez bardzo długi okres nie prowadzili oni jednak osiadłego trybu życia. Trudnili się myślistwem, podążali więc za stadami łownych zwierząt, przede wszystkim reniferów. W związku z tym zamieszkiwali w prymitywnych i tymczasowych szałasach. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego powiatu tureckiego

W wyniku waloryzacji potencjał turystyczno-kulturowy mikroregionu został oceniony w kategorii „mały”, jednak w górnym przedziale tej kategorii. Na taka ocenę wpłynęła bardzo ograniczona liczba zachowanych w dobrym stanie, a także dostępnych turystycznie zabytków: dodatkowo wśród nielicznych potencjalnie atrakcyjnych obiektów szereg jest zagospodarowanych dla innych funkcji (np., jako ośrodki opieki albo siedziby banków, jak dawny gmach elektrowni i łaźni miejskiej w Turku. Jak dotychczas nie jest wykorzystywany znaczny potencjał turystyki industrialnej, generowany przez istniejące w powiecie wielkie zakłady przemysłu wydobywczego (kopalnia węgla brunatnego) i elektrownię. ...

 

 
 

Pobyt w powiecie tureckim

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z panią Małgorzatą Pawłowską inicjatorką i współorganizatorką imprez, pracownicą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

TK: Pracuje Pani w dziale Zbiorów Regionalnych i Bibliograficznym w Turku. Jest Pani mocno związana z miastem, stara się Pani krzewić w młodych ludziach pasję i miłość do regionu. Co Panią urzekło w tym mieście, że darzy je Pani takim sentymentem?
MP: Upowszechnianie wiedzy o regionie wśród młodych ludzi jest wpisane w moją obecną funkcję, czyli w zadania bibliotekarza-regionalisty. Ale faktycznie wypływa tez z moich zainteresowań. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
„SŁAWA”, Hotel ** 
Adres: 62-700 Turek, ul. Komunalna 4
tel. 63 280 37 30 www.hotelslawa.pl

„ARKADY”, Hotel * 
Adres: 62-700 Turek, pl. H. Sienkiewicza 25 
tel. 63 278 46 33, www.hotele.turek.pl

RESTAURACJA „PIWNICZNA”
adres: 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 3
tel. 63 278 31 31, www.piwniczna.turek.pl ...
 
 

Turek i region dzisiaj

 

 
 

Turek jako destynacja TK

 

Aktualnie jedynymi obiektami na terenie powiatu, wykorzystywanymi w ograniczonym stopniu w ofercie turystyki kulturowej, są dwa, zlokalizowane w samym mieście Turek: kościół pw. Najświętszego Serca PJ w Turku, posiadający cenne wyposażenia z I połowy XX wieku, autorstwa znanego krakowskiego artysty, Józefa Mehoffera, a także jedyne muzeum w mikroregionie: Muzeum Rzemiosła Tkackiego. ...

 

Przydatne adresy

 

Tureckie Towarzystwo Turystyczne 
ul. Kaliska 41, 62-700 Turek 
Tel: 63 289 12 28, 607 67 80 99

Muzeum Rzemiosła Tkackiego
Ul. Plac Wojska Polskiego 1
Tel.63 278 41 60 ...  

 

Literatura

 

1. Goebel W., Z turem w herbie( monografia miasta), Wyd. Poznańskie, Poznań 1966
2. Górzyński M., Zabytki miasta Turku i Powiatu Tureckiego Rezydencje Powiatu Tureckiego, Wyd. Bibliotheca Turcoviana, Turek 2009
3. Górzyński M. , Zabytki miasta Turku i Powiatu Tureckiego Miasto Turek, Wyd. Bibliotheca Turcoviana, Turek 2009
4. Jakóbczyk W. (red.) , Dzieje Wielkopolski Tom II, Wyd. Poznańskie, Poznań 1973 ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij