Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 stycznia 2011, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 2/2011 (luty 2011)

 

Zarys dziejów Kalisza i okolic

 

Kalisz jest promowany jako „najstarsze miasto” Polski. Takie sformułowanie opiera się na zapisach rzymskiego geografa Klaudiusza Ptolemeusza z Aleksandrii (II w. n. e.), wzmiankującego miejscowość „Calisia” W odniesieniu do tej kwestii spory historyków i geografów trwają od wielu lat. Zdaniem jednych, Calisia zaznaczona przez Ptolemeusza na mapie to z dużym prawdopodobieństwem miejscowość zlokalizowana w miejscu dzisiejszego Kalisza. Inni, podający poważne argumenty, m. in. identyfikację innych miejscowości wskazanych przez Ptolemeusza wskazują, że tak dokładna lokalizacja jest niemożliwa i wymieniona Calisia mogłaby się znajdować na niemal całym obszarze dzisiejszej Polski, a może nawet na terenie Słowacji. Tym samym podobieństwo nazw „Calisia” i znacznie później pojawiającej się słowiańskiej miejscowości Kalisz ma być jedynie przypadkowe. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego powiatu kaliskiego

Wynik przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Kalisza i powiatu ziemskiego kaliskiego pozwala stwierdzić, że mikroregion posiada średni potencjał w tym zakresie (155 punktów w kategorii I). Wśród ważniejszych atrakcji należy wymienić: jedyne sanktuarium św. Józefa w Polsce, muzeum okręgowe ze znaczącymi kolekcjami i licznymi oddziałami w mieście i okolicy, rezerwat archeologiczny z częściowo zrekonstruowanym piastowskim grodem, liczne i w części dobrze zachowane pałace, dworki, i inne zabytkowe budowle mieszkalne a także szereg budowli poprzemysłowych, wśród których w jednej (w Opatówku) mieści się tematyczna placówka muzealna. Bogata i interesująca przeszłość miasta i powiatu, i posiadanie szeregu zabytków odnoszących się do różnych epok historii i dziedzin kultury może stanowić dobrą podstawę do rozwijania turystyki historycznej, żywej historii i archeologicznej oraz etnicznej. ...

 

 
 

Pobyt w powiecie kaliskim

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Panem Marcinem Magdzińskim kierownikiem Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu – Zawodzie.
TK: Od kiedy zaczął się Pan interesować historia, archeologią ?
MM: Zainteresowałem się archeologią pod koniec szkoły średniej. Po zdaniu matury w III L.O. im. M. Kopernika w Kaliszu dostałem się na Wydział Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
EUROPA ***
al. Wolności 5, 62-800 Kalisz
tel. 62 767-20-31

CALISIA ***
ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz
tel. 62 767-91-00

ANTONIO Dom Restauracyjny
ul. Śródmiejska 21, 62-800 Kalisz
tel. 62 757-46-90 ...
 
 

Kalisz i region dzisiaj

 

 
 

Kalisz jako destynacja TK

 

Przeprowadzona analiza wykazała dla miasta Kalisz i powiatu ziemskiego kaliskiego istnienie znaczącego potencjału walorów turystycznych trzech wiodących oraz trzech drugorzędnych form turystyki kulturowej. Do pierwszej grupy zaliczają się turystyka religijna, w tym pielgrzymkowa oraz turystyka tematyczna, a w jej ramach biograficzna oraz turystyka muzealna. W drugiej grupie należy wymienić zasoby turystyki industrialnej, eventowej oraz etnicznej. ...

 

Przydatne adresy

 

Centrum Informacji Turystycznej 
ul. Zamkowa 2, 62-800 Kalisz
Te. 62 598 27 31

PTTK Oddział w Kaliszu 
ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
Tel. 62 757 24 52 ...  

 

Literatura

 

Anders P., 1980, Kalisz i Okolice, Wyd. Poznańskie, Poznań
Anders P. Kalisz, 1986, Ostrów Wielkopolski i okolice. Przewodnik, Wyd. Poznańskie, Poznań 
Baranowski M., 2006, Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813, Wyd. Infort Edition, Zabrze
Dąbrowski K., 1960, Kalisz prastary, Wyd. KiW, Warszawa
Dobak-Splitt K, Splitt J. A, 1988, Kalisz poprzez wieki, Wyd. Tow. MK/MOZK, Kalisz 1988 ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij