Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 stycznia 2011, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 2/2011 (luty 2011)

Turystyka Kulturowa
 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Kalisza i okolic

 

Waloryzację przygotowali: Piotr Kempski, Monika Szmańda

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A : Zabytki
I.A. a) Obiekty sakralne
Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (6)
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny
Kościół i klasztor franciszkanów w Kaliszu (3)
Zespół klasztorny pobernardyński w Kaliszu (3)
Inna świątynia innych wyznań i religii
Cerkiew św. Piotra i Pawła – świątynia prawosławna w Kaliszu (2)
Aktualna siedziba biskupa
Kalisz : Katedra św. Mikołaja (6)
Inny obiekt sakralny o znaczących walorach architektonicznych
Kalisz: Kościół wczesnobarokowy pw. św. Stanisława i Wojciecha – Garnizonowy (4)
Kalisz :Kościół pw. św. Wojciecha na Zawodziu (4)
Stawiszyn: Kościół gotycki św. Bartłomieja i Jadwigi (4)
Opatówek: Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Doroty (0)
I.A. b) Zamki i pałace
Zamki lub pałace historyczne ZD
Dawny pałac Gubernatorski dziś siedziba Starostwa Powiatowego w Kaliszu (3)
Pałac Karola Weigta (Belweder) –obecnie bank w Kaliszu (3)
Pałac trybunalski w Kaliszu (3)
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu (niedostępna)
Ruiny zamku w Kaliszu (1)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne :
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowanym we fragmentach
Główny Rynek, ratusz i kamieniczki – Kalisz (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD
Budynek dawnego Gimnazjum Żydowskiego w Kaliszu (4)
Gmach Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Melcera w Kaliszu (4)
Szpital wojewódzki im Ludwika Perzyny w Kaliszu (4)
Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich
Fragment dawnych murów miejskich Kalisza z Basztą Dorotką (2)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD
Wiatrak koźlak w Stawiszynie z XIX w. (3)
Dawna Fabryka Sukna w Kaliszu (3)
Fabryka Sukna w Opatówku (3)
I.A. d) Obiekty militarne
Brak obiektów tego rodzaju mieście i Powiecie Kaliskim

I.B. Miejsca historyczne i znaczące
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu regionalnym
Pomnik Adama Asnyka – Kalisz (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym
Pomnik Jana Pawła II-Kalisz (1)
Pomnik Książki – Kalisz (1)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu
Pałac Puławskich w Russowie –miejsce, w którym mieszkała Maria Dąbrowska (2)
Dawna Szkoła Wojewódzka w Kaliszu (obecnie Liceum A. Asnyka) – miejsce edukacji Stanisława Wojciechowskiego prezydenta II RP (2)
Wojciech Bogusławski – „zwany ojcem teatru polskiego” Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu ul. Plac Bogusławskiego 1 (2)

I.B. b) Cmentarze historyczne
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej
Cmentarz żołnierzy radzieckich w Kaliszu (1)
Cmentarz Rzymsko-katolicki w Kaliszu (1)
Pojedyncze miejsca pochówku osobistości w skali kraju
Gród na Zawodziu, miejsce pochówku Księcia Mieszka III Starego (2)
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu
Kaplica grobowa gen. J. Zajączka w Opatówku (1)
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej
Cmentarz grecko-prawosławny w Kaliszu (1)

I.B. c) Budowle współczesne
Budowle współczesne o bardzo wysokiej wartości architektonicznej
Brak w mieście i Powiecie Kaliskim

I.C Pojedyncze dzieła sztuki
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym
Portrety rzeźbiarskie wybitnych postaci umieszczone na Starym Rynku w Kaliszu (3)

I.D. Muzea i wystawy ( w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu regionalnym
Okręgowe Muzeum Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (5)
Muzeum historii Przemysłu w Opatówku (5)
Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu (5)
Muzeum o znaczeniu lokalnym
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (2)
Centrum Rysunki i Grafiki im. T. Kulisiewicza (2)
Inne muzea typu skansenowskiego
Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z skansenem dawnego budownictwa (6)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym
„Od Calisii do Kalisza” skarby doliny Prosny. Wystawa numizmatyczna która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie (Organizowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej) (2)
„Magia Bursztynu i piękno zaklęte w Bursztynie” wystawa organizowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej (2)
„Gallery D’arthouse – I Ogólnopolskie spotkanie bliżej –sztuki-wokół” wystawa organizowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej (2)
Dodatkowe punkty za :
Przewodnicy obiektywni na wcześniejsze zamówienie
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (1)
Stałe godziny otwarcia
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Wtorek, czwartek 10-15
Środa, piątek 11.00 – 17.30
Sobota, niedziela 10.30 – 14.30 (1)
Sklep Muzealny
Sklep w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej (1)

I.E. Eventy kulturowe
Regularne venty kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym
Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu (4)
Kaliskie Spotkania Teatralne (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym
Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu (4)
Festyn „Niedziela u Niechciców” W Russowie (4)
Biesiady Piastowskie na Zawodziu – Kalisz (4)

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe
brak w mieście i powiecie

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi)
Rezerwat „Brzeziny” Gmina Brzeziny (1)
Dolina rzeki „Swędrni” w części rezerwat „Olbina” (1)
Torfowiskowy rezerwat przyrody na Lisie w Kaliszu (1)
Ogród przy rezydencji. Park kultywowany
Zespół parkowy w Śródmieściu Kalisza (2)
Parki przy Dworkach w Stawiszynie, Koźminku, Opatówku, Żelazkowie, Blizanowie (2)
Park miejski duży, kultywowany. Bez obiektów sztuki
Park miejski w Kaliszu (1)

I.H. Szlaki kulturowe
Wirtualne szlaki przebiegające przez ten region
Międzynarodowy Szlak Bursztynowy (trasa biegnie przez Kalisz) (2)
Przebiegające przez region materialne lub realne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa) (3)
"Trans-Wielkopolska Trasa Rowerowa" (Kalisz) (3)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
Kalisz, trasa miejska (ze Starówki na Zawodzie przez Wał Piastowski) (1)

Kategoria II : Elementy obsługi turystycznej
II.A. Informacja turystyczna
Informacja turystyczna na miejscu regularnie czynna
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OŚRODKA SPORTU, REHABILITACJI I REKREACJI ul Chodyńskiego 3 Kalisz (2)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ul Targowa Kalisz (2)
Informacje w językach obcych
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ OŚRODKA SPORTU, REHABILITACJI I REKREACJI ul Chodyńskiego 3 Kalisz (1)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie
Koło Przewodników miejskich i terenowych im. A Chodyńskiego przy PTTK w Kaliszu (3)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie)
Centrum informacji turystycznej ul. Garbarska Kalisz (2)

II. B. Infrastruktura turystyczna
Hotele 5,4,3,2,1 – gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane
SEVEN *** ul. Częstochowska 77 Kalisz(2)
Europa *** ul. Aleja Wolności 5 Kalisz (2)
Arena ** ul. Hanki Sawickiej 22 Kalisz (2)
Roma * ul. Chopina 9 Kalisz (2)
Bursztyn * ul. Łódzka 29 Kalisz (2)
Schroniska
Pokoje Gościnne Rendez Vous ul. Słowiańska 3 Kalisz (2)
Schronisko Młodzieżowe PTSM ul. Handlowa 30 Kalisz(2)
Kwatery zorganizowane
Dom Studenta „Rubin” ul. Nowy Świat 29-30 Kalisz(2)
Dom Studenta „Bulionik” ul. Łódzka Kalisz (2)
Inne restauracje
Restauracja Kalmar ul. Śródmiejska 26 Kalisz (1)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna
Dworzec kolejowy na miejscu
Dworzec kolejowy PKP ul. Dworcowa 1 Kalisz (2)
Dworzec autobusowy na miejscu
Dworzec autobusowy PKS ul . Górnośląska 2 Kalisz (2)
Droga ekspresowa lub droga krajowa w odległości mniej niż 10 km
Droga krajowa nr 12 Łęknica – Leszno – Kalisz – Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin – Dorohusk (2)
Droga krajowa nr 25 Bobolice – Bydgoszcz – Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Oleśnica (2)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej
Autobusowa komunikacja miejska MZK Kalisz (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu
Echo Radio Taxi Zrzeszenie ul. Widok 102 Kalisz (1)

II.D. Promocja turystyczna
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów w krajowych targach turystycznych
Udział Kalisza w XVI Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB (2)
Udział Kalisza w Międzynarodowych Targach Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON" (2)
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym w ostatnim roku
Działalność Biblioteki Krajoznawczej przy PTTK ul. Łódzka 29a Kalisz (1)

Kategoria III : Pozostała oferta czasu wolnego
III.A Instytucje w regionie
Teatr stały
Teatr im Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (3)
Filharmonia na miejscu
Filharmonia Kaliska ul. Al. Wolności 2 Kalisz (3)
Teatr muzyczny (operetka, rewia lub musical) na miejscu
Teatr muzyczny ”Bajdura” w Kaliszu (2)
Kino stałe
Apollo – kino filmowe Helios ul. Wał Staromiejski 1 Kalisz (2)

III.B. Atrakcje Krajobrazowe
Pomniki Przyrody
Aleja Lipowa – Gmina Koźminek (1)
Głazy narzutowe – Gmina Godziesze Wielki (1)

III. C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna
Baseny kryte ogólnodostępne
Basen „Delfin” ul Hanki Sawickiej Kalisz (2)
Oferta kursów językowych ogólnodostępnych
Empik shool ul. Al. Wolności Kalisz (1)
Stałe centra sportowe z oferta ogólnodostępna
Hala Arena ul. Hanki Sawickiej Kalisz (1)
Stadiony sportowe
Stadion Sportowy ul. Wał Matejki Kalisz (1)
Lodowisko sezonowe
Lodowisko przy Hali Arena – Kalisz (1)

Kategoria IV : Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV. A Instytucje w regionie
Obecność innej uczelni wyższej w regionie
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM – Kalisz (2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Nowy Świat 4 (2)

IV.B Oferta turystyki zdrowotnej w regionie
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji
Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji ul. Łódzka 19 –Kalisz (2)
Ośrodek rehabilitacji „Magdalenka” ul. Kordeckiego Kalisz (2)

IV.C Oferta turystyki biznesowej w regionie
Brak w Powiecie Kaliskim

IV.D Oferta Shoppingu w regionie
Galeria zakupów o znaczeniu regionalnym
Galeria ul. Poznańska – Kalisz (4)
Galeria II ul. Poznańska- Kalisz (2)

IV.E Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów
Umowy partnerskie z miastami :
Erfurt i Hamm Niemczech (1)
Kamieniec Podolski Ukraina (1)
Adria Włochy (1)
Hautmont Francja (1)


Suma punktów
Kategoria I : 155 punktów
Kategoria II : 45 punktów
Kategoria III : 18 punktów
Kategoria IV : 18 punktów
Łączna suma za wszystkie kategorie to 236 punktówWnioski:
Wynik przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Kalisza i powiatu ziemskiego kaliskiego pozwala stwierdzić, że mikroregion posiada średni potencjał w tym zakresie (155 punktów w kategorii I). Wśród ważniejszych atrakcji należy wymienić: jedyne sanktuarium św. Józefa w Polsce, muzeum okręgowe ze znaczącymi kolekcjami i licznymi oddziałami w mieście i okolicy, rezerwat archeologiczny z częściowo zrekonstruowanym piastowskim grodem, liczne i w części dobrze zachowane pałace, dworki, i inne zabytkowe budowle mieszkalne a także szereg budowli poprzemysłowych, wśród których w jednej (w Opatówku) mieści się tematyczna placówka muzealna. Bogata i interesująca przeszłość miasta i powiatu, i posiadanie szeregu zabytków odnoszących się do różnych epok historii i dziedzin kultury może stanowić dobrą podstawę do rozwijania turystyki historycznej, żywej historii i archeologicznej oraz etnicznej. Miasto Kalisz jest także miejscem licznych imprez kulturalnych, wśród nich Kaliskich Spotkań Teatralnych, i kilku festiwali muzycznych, co czyni je potencjalnie atrakcyjnym ośrodkiem kulturowej turystyki eventowej w skali ponadregionalnej. Dwa rezerwaty przyrody: Olbina i Brzeziny, oraz zbiór około 70 pomników przyrody ożywionej, liczne zespoły parkowe z dworkami mogą przyciągnąć turystów ukierunkowanych na turystykę kulturowo-przyrodniczą, wszelako w tej dziedzinie oferta powiatu nie wydaje się konkurencyjna z porównaniu z sąsiednimi mikroregionami Wielkopolski.
Powodzeniu przedsięwzięć w zakresie tworzenia oferty turystyczno-kulturowej może sprzyjać centralne położenie mikroregionu w kraju a także jego dobre skomunikowanie z innymi regionami, gwarantowane przede wszystkim przez przebiegające tedy drogi krajowe. Natomiast stosunkowo nieliczne połączenia kolejowe i rzadkie kursowanie pociągów oraz znaczne oddalenie od międzynarodowych portów lotniczych (we Wrocławiu i Poznaniu) powodują niewielkie możliwości wykorzystania dla potrzeb turystyki innych rodzajów komunikacji niż samochodowa.
Sprawnie funkcjonuje infrastruktura czasu wolnego i informacja turystyczna. Przybywający do miasta mogą uzyskać informacje na temat jego atrakcji w kilku językach. Istnieje także kilka biur podróży z ofertą szeregu wycieczek po mieście i okolicy oraz oferta przewodnicką. Mikroregion posiada także nowoczesne i nadal rozbudowujące się zaplecze sportowo-rekreacyjne, w tym dwa baseny kryte, liczne hale sportowe, stadiony miejskie, korty tenisowe oraz tor kolarski. Inwestycje ostatnich lat w zakresie modernizacji oferty muzeów, restauracji obiektów zabytkowych oraz poprawy organizacji turystycznej świadczą o zrozumieniu szansy, jaka stanowi turystyka kulturowa przez instytucje samorządowe. Jednak włodarze miasta oraz instytucje odpowiedzialne za organizację i promocję turystyki nie skupiają swojej uwagi i aktywności na konkretnych produktach, które należałoby stworzyć i wypromować w celu wykreowania marki Kalisza w poszczególnych segmentach turystyki kulturowej. Na bardzo słabym poziomie funkcjonuje także oferta gastronomiczna: w menu kaliskich restauracji brakuje ofert kuchni tradycyjnej bądź regionalnej, brak także oferty uzupełniającej w postaci muzyki regionalnej, odpowiedniego wystroju lokali, nie zauważa się dbałości o regionalny ubiór personelu.
Istotnymi minusami Kalisza i powiatu kaliskiego są: infrastruktura noclegowa i sfera promocji turystycznej. Bazę hotelową tworzą hotele 3-1* - jest to standard przeciętny, jednak w przypadku turystów z wyższymi wymaganiami (a do takich nalezą często np. goście eventów kulturalnych) nie spełni ona oczekiwań. Brakuje hoteli o wyższym standardzie. Z kolei w dziedzinie promocji turystycznej można zaobserwować brak koncentracji na konkretnych produktach oraz grupach turystów nimi zainteresowanych. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że kierowanie oferty o wszystkim i do wszystkich w istniejącej sytuacji konkurencji pomiędzy poszczególnymi obszarami recepcji turystycznej osłabia szanse powodzenia.
Dla poprawy oferty i powiększenia szans powodzenia w zabiegach o turystów konieczne byłaby realizacja szeregu przedsięwzięć takich jak: 1. stworzenie szeregu szlaków tematycznych (realnych, i przynajmniej jednego materialnego) z solidnymi ośrodkami koordynacji w działających obiektach, 2. wzmocnienie siły oddziaływania oferty eventowej przez przyciąganie turystów dodatkowymi atrakcjami w czasie odbywania się eventów kulturowych, jak np. nocne spektakle lub koncerty, 3. poprawa atrakcyjności pobytu w regionie przez zabiegi o wprowadzenie serwowania regionalnych posiłków w szeregu restauracji, 4. starania o inwestycje w dziedzinie bazy noclegowej w postaci 1-2 obiektów wyższych kategorii, w tym przynajmniej jednego w miejscu zabytkowym, poza miastem, wreszcie koncentracja promocji turystyki kulturowej na kilku obiektach i produktach (jak szlaki) rozpoznawalnych i łatwo kojarzonych z Kaliszem i innymi miejscowościami regionu. Wszystko to może w średniookresowej perspektywie sprawić, że do Kalisza, Opatówka czy Koźminka zaczną przyjeżdżać turyści nie tylko z okolic i regionu, ale także z całego kraju.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij