Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 28 lutego 2011, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 3/2011 (marzec 2011)

 

Historia Grodziska Wlkp. i okolic

 

Najwcześniejsze ślady osadnictwa w powiecie grodziskim datuje się jeszcze na epokę kamienia. Z braku miejsca zostaną tu przywołane tylko najważniejsze ze stanowisk. Ślady z okresu mezolitu (środkowej epoki kamienia) odnaleziono w Łubnicy i Trzcinicy Z neolitu, czyli okresu przechodzenia ludzi na osiadły tryb życia, znajdują się na opisywanym terenie stanowiska w Zdroju, Kotuszu, Trzcinicy, Wielichowie, Granowi i Prochach.
Z epoki brązu pochodzi natomiast cenny skarb z Granowa, złożony z 29 przedmiotów brązowych. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego powiatu grodziskiego

Przeprowadzona waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Grodziska Wielkopolskiego i powiatu grodziskiego wykazała istnienie średniego potencjału w tym zakresie (163 punktów w kategorii I). Jest to wynik dobry, porównywalny z sąsiadującymi powiatami o podobnej wielkości i liczbie mieszkańców. Należy przy tym zauważyć, iż cenne obiekty są rozrzucone po całym terytorium powiatu, z największą koncentracją w Grodzisku Wielkopolskim i Rakoniewicach. Te właśnie miejscowości będą zapewne najczęściej celem turysty kulturowego. Jednakże także poza nimi znajdzie on unikatowe obiekty i zabytki, takie jak zespól kurhanów w Łękach Małych, czy cenny gotycki kościół w Wilkowie Polskim.. ...

 

 
 

Pobyt w powiecie grodziskim

 

  
 

Wywiady

 

Wywiad pierwszy - rozmowa z Mikołajem Rzannym z Wielkopolskiego Towarzystwa Sympatyków Kolei, koordynatorem produktu turystycznego Grodziska Kolej Drezynowa.

Wywiad drugi -
rozmowa z Dariuszem Matuszewskim kierownikiem Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej w Grodzisku Wielkopolskim. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Grodzisk, Hotel Groclin ****
ul Sportowa 2, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Ośrodek Szkoleniowy „Behapowiec”
ul. Nowa 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski ...

 

Przydatne adresy

 

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa 
ul. Kościelna 1l 62-067 Rakoniewice 

Muzeum Ziemi Grodziskiej 
ul. 27 Stycznia; 62-065 Grodzisk Wielkopolski ...

 
 

Grodzisk i region dzisiaj

 

 
 

Grodzisk jako destynacja TK

 

Przeprowadzona analiza wykazała dla miasta Grodzisk Wielkopolski i powiatu grodziskiego istnienie znaczącego potencjału walorów turystycznych trzech wiodących oraz dwóch aktualnie drugorzędnych form turystyki kulturowej. Do pierwszej grupy zaliczają się turystyka religijna (obiektów sakralnych), tematyczna oraz industrialna. W drugiej grupie należy wymienić zasoby turystyki etnicznej i archeologicznej. Przy podjęciu starań w dziedzinie organizacji produktów turystycznych oraz odpowiednio dobrej promocji można spodziewać się zwiększenia ruchu odwiedzających, ukierunkowanego na atrakcje tych form turystyki. ...

 

Literatura

 

Anders Paweł, Grodzisk Wielkopolski, Poznań 1995; 
Chróst Andrzej, Towarzystwo Czytelni Ludowych w Grodzisku wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski 2009; 
Chrzanowski Jerzy, Gmina żydowska w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski 1996, 
Chrzanowski Jerzy, Zarys Piwa Grodziskiego, Grodzisk Wielkopolski 1986 ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij