Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 1 kwietnia 2011, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 4/2011 (kwiecień 2011)

 

Historia Czarnkowa i Trzcianki

 

Korzystne warunki geograficzne ziem nadnoteckich sprawiały, że człowiek osadzał się na tych terenach już od czasów najdawniejszych. Archeologie odnajdują ślady bytności ludzi pochodzące nawet z okresu mezolitu. Oczywiście, natrafiamy na dowody obecności człowieka również w późniejszych epokach, przez cały okres przedhistoryczny. Prócz tego, istnieją przesłanki by uznać, że przez te tereny przebiegała jedna z odnóg słynnego szlaku bursztynowego. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

Powiat czarnkowsko-trzcianecki uzyskując 105 pkt w kategorii I, posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy, jednakże w dolnej granicy przedziału. 
Mimo licznych zabytków architektury, turysta odwiedzający badany obszar nie może być w pełni usatysfakcjonowany. Praktycznie żadna z historycznych rezydencji w mikroregionie nie jest udostępniana dla turystycznego zwiedzania: w zamku w Goraju mieści się obecnie Zespół Szkół Leśnych, a pałace w Lubaszu, w Sławnie i w Wieleniu nie są w ogóle dostępne wewnątrz. ...

 

Przydatne adresy

 

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej 
ul. Wroniecka 32, 64-700 Czarnków 
tel. 67 255-59-81 

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance
ul. Żeromskiego 7/7, 64-980 Trzcianka 
tel. 67 2162446 

Browar Czarnków
ul. Browarna 1, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 36 24 ...

 

 
 

Pobyt w powiecie 

 

  
 

Wywiady

 

Rozmowa z Anną Bielejewską-Bugajewską, Naczelnik Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

TK: Jako, iż zajmuje się Pani promocją ziemi czarnkowsko - trzcianeckiej chcielibyśmy na początek zapytać, do kogo chcieliby Państwo trafić promując swój region? Firmy i więksi inwestorzy czy też turyści i osoby indywidualne?
ABB: Zajmujemy się promocją turystyczną powiatu, toteż kierujemy naszą ofertę do turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
„Czarna Hanka”, Hotel ***
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 106
tel. 67 255 24 58

„Smolarnia”, Hotel ***
64-980 Trzcianka, Smolarnia 27
tel. 67 216 33 69, 67 216 70 69

„Parkowa” Restauracja
64-700 Czarnków, Park im. St. Staszica 
tel. 67 255 25 86...
 
 

Czarnków, Trzcianka dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Analizując materiały informacyjne powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego odnosi się wrażenie, że region nastawiony jest głównie na turystykę pielgrzymkową i religijną oraz na turystykę kulturowo-przyrodniczą. Istotne atuty w postaci Sanktuarium w Lubaszu czy Puszczy Noteckiej niewątpliwie usprawiedliwiają takie założenia. Niemniej prócz tych dwóch gałęzi turystyki, z przeprowadzonej analizy wynika zauważalny potencjał dla uprawiania kolejnych dwóch form turystyki kulturowej: turystyki industrialnej oraz turystyki etnicznej w rozumieniu „roots tourism”. ...

 

Literatura

 

Hlebionek Marcin, Studia z dziejów Trzcianki i ziemi trzcianeckiej, Trzcianka 2005. 
Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 5.: Województwo Poznańskie, pod. red. Ruszczyńska Teresa, Sławska Aniela, Z. 2.: Trybowski Ignacy, Zagórski Olgierd, Powiat Czarnkowski, Warszawa 1966. 
Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 5.: Województwo Poznańskie, pod. red. Ruszczyńska Teresa, Sławska Aniela, Z. 18.: Trybowski Ignacy, Zagórski Olgierd, Powiat Trzcianecki, Warszawa 1966. 
Kowal Stefan, Olejnik Karol, Rutkowska Maria, Dzieje Czarnkowa na przestrzeni wieków, Czarnków 1994. ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij