Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 kwietnia 2011, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 5/2011 (maj 2011)

 

Historia Ostrzeszowa

 

Pierwsze ślady bytności człowieka na terenie regionu ostrzeszowskiego pochodzą z późnego paleolitu i datują się na okres około 12 – 11 tys. lat p.n.e. Dwa decydujące czynniki wpływającym na rozwój cywilizacji na tym terenie to zalegające blisko powierzchni ziemi złoża rud darniowych, które były podstawą do powstania ośrodków prymitywnego hutnictwa żelaza oraz przebiegający prawdopodobnie wzdłuż Prosny szlak bursztynowy [Wedzki 1990, s. 27]. O tym fakcie świadczą liczne znaleziska archeologiczne w postaci rzymskich monet i wyrobów rzemieślniczych. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego miasta Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego

Powiat ostrzeszowski klasyfikuje się w ramach średniego potencjału turystyczno – kulturowego. W regionie występują zróżnicowane atrakcje kulturowe oraz turystyczne i fakt ten miał zasadniczy wpływ na ostateczny wynik badania. Obszar obecnego powiatu należy do terenów ciekawie ukształtowanych pod względem walorów naturalnych i przyrodniczych, posiada również bogatą historię, a także dużą grupę atrakcyjnych zabytków sakralnych. Dobrze jest rozwinięta sieć infrastruktury komunikacyjnej. Bogato zalesione tereny oraz licznie występujące w okolicy rezerwaty naturalnej przyrody np. „Jodły Ostrzeszowskie” z objętą ochroną jodłą pospolitą czy też rezerwat „Pieczyska” ...

 

Przydatne adresy

 

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie
ul. Rynek 19, 63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego
ul. Gorgolewskiego 2, 63-500 Ostrzeszów ...

 

 
 

Pobyt w powiecie ostrzeszowskim

 

  
 

Wywiady

 

Rozmowa z Janem Markiem Cieplikiem - regionalistą i przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej

TK: Skąd wywodzą się Pana korzenie, Czy miasto Ostrzeszów jest Pana rodzinną kolebką?
JMC: Powiem krótko: pierwsze wzmianki o moich przodkach na tym terenie pochodzą już z XVII wieku. Wiek XVIII, XIX i XX to już pełna dokumentacja z aktami urodzin, zgonów, ślubów i różnych koligacji oraz zależności majątkowych. Przodkowie moi byli rzemieślnikami, browarnikami, rolnikami. W wieku XIX już częściej spotyka się w mojej rodzinie ludzi wykształconych, przeważnie nauczycieli, prawników itp. Przede wszystkim tę rodzinę cechowała aktywność społeczna, patriotyczna, w tym ustawiczna walka z zaborcą pruskim. Czas okupacji dla mojej rodziny nie był łaskawy.  ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
„Dworek” – hotel ***, restauracja 
63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 7/9

Maciejanka – hotel *** 
63-507 Kobyla Góra, ul. Słoneczna 23 

Zajazd na Kuźnikach
63-500 Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego 25a...
 
 

Ostrzeszów i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

W wyniku przeprowadzonej w miesiącach styczniu-marcu 2011 roku analizy potencjału turystycznego powiatu ostrzeszowskiego, można wskazać cztery dominujące formy turystyki kulturowej, mogące wpłynąć na rozwój tej formy turystyki w mikroregionie. Są to: turystyka religijna i pielgrzymkowa, turystyka przyrodniczo-kulturowa, tematyczna i kulinarna. ...

 

Literatura

 

1. Durczewski Z., Grupa dolnośląsko-małopolska kultury łużyckiej w Polsce, cz. II, Polska Akademia Umiejętności, Wyd. Śląskie, Kraków, 1948 
2. Janas J. i in. (red.), Ostrzeszów. Historia i współczesność, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, Ostrzeszów, 2010 
3. Kwiatek J. Lijewski T., Leksykon miast polskich, Wyd. Sport i Turystyka MUZA S.A., Warszawa, 1998 
4. Nawrocki S. (red.), Dzieje Ostrzeszowa, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz, 1990 
5. Perliński M., Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy, Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, Ostrzeszów, 2010. ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij