Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 kwietnia 2011, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 5/2011 (maj 2011)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego miasta Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego

 

Waloryzację przygotowała: Alina Trepińska 

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:

Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3)
Zespół klasztorny pobernardyński w Ostrzeszowie (3)
Inne sanktuarium rangi lokalnej lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (3)
Kościół parafialny w Kotłowie (3)
Inna historyczna stale dostępna świątynia innych wyznań i religii (4)
Kościół ewangelicki w Kobylej Górze (4)
Kaplica ewangelicka w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej (0)

Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2)
Konkatedra Kościoła polsko – katolickiego w Kotłowie (2)
Dom Modlitwy wyznawców Świadków Jehowy przy ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie (0)

Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych ( za pierwsze trzy ) (4)
Kościół farny p.w. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie (4)
Kościół drewniany św. Mikołaja w Ostrzeszowie (4)
Kościół farny p.w. Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie (4)
Kościół drewniany św. Rocha w Mikstacie (0)

I.A. b) Zamki i pałace:
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu D (za pierwsze trzy) (2)
Ruiny zamku obronnego w Ostrzeszowie z wieżą (2)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Rynek i przyległe uliczki w Ostrzeszowie (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy) (4)
Ratusz w Ostrzeszowie (4)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy) (3)
Wieża ciśnień w Ostrzeszowie (3)
Dworek w Kuźnicy Grabowskiej (obecnie Muzeum Oświaty) (3)

Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi (pierwsze dwa) (1)
Lapidarium w Kobylej Górze (1)
Historyczna funkcjonująca sezonowo lub nieregularnie linia kolejowa lub żeglugowa (lub przystanki pośrednie linii stałej) (za pierwszy przystanek 4)
Linia kolejowa na trasie Ostrzeszów – Namysłaki (funkcjonująca sezonowo na odcinku ok. 8
km Bukownica – Grabów nad Prosną) (4)

I.A. d) Obiekty militarne:
Brak obiektów w tej kategorii
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Brak obiektów w tej kategorii
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty wpisanych powyżej klas:
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu)
Stan konserwacji najważniejszych obiektów dobry (modernizacja zespołu klasztornego)(1)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Ostrzeszowie (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech) (1)
Pomnik ku czci ostrzeszowskich skautów i harcerzy poległych w walkach o niepodległość Polski w l. 1919-1920 i 1939-1945 w Ostrzeszowie (1)
Krzyż z rzeźbami ludowymi Pawła Brylińskiego przy kościele parafialnym w Grabowie (1)
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Kraszewicach (1)

Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym, (do trzech) (2)
Ruiny zamku obronnego – Kazimierzowskiego z Basztą w Ostrzeszowie (2)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2)
Dworek w Kuźnicy Grabowskiej – Marian Falski (twórca pierwszego elementarza) (2)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)
Ostrzeszów – Antoni Serbeński artysta malarz, grafik – miejsce pobytu i pobytu (1)
Grabów – Władysław Biegański lekarz, filozof, pedagog – miejsce urodzin (1)
Grabów – Teofil Ciesielski pszczelarz, botanik – miejsce urodzin (o)

I.B. b) Cmentarze historyczne
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)
Grób Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie (1)
I.B. c) Budowle współczesne
Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej (do trzech) (1)
Kryta pływalnia „Oceanik” w Ostrzeszowie (1)
Biurowiec TULCON (adaptacja wyróżniona w krajowym konkursie) w Ostrzeszowie (1)
Biurowiec TRASCO w Ostrzeszowie (1)
Biurowiec TECHMA w Ostrzeszowie (0)
Biurowiec DASZCZYK w Ostrzeszowie (0)

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
Kobyla Góra z najwyższym wzniesieniem regionu,
na nim Krzyż Milenijny (Krzyż Wielkopolski) oraz dzwon Jana Pawła II( z 2006 r.) (2)

I.D. Muzea i wystawy ( w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5)
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech) (2)
Muzeum Oświaty w Mikstacie (2)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym (w sumie za pierwsze trzy) (2)
Muzeum w Ostrzeszowie – „Z Dziejów miasta…” (2010) (2)
Muzeum w Ostrzeszowie – „Jan Paweł II – Ku Świętości” (2010) (2)
Muzeum w Ostrzeszowie – Wystawa prac Kameralnych prof. Tomasza Siwińskiego (2010) (2)
Muzeum w Ostrzeszowie – „Rzemieślnicze tradycje Południowej Wielkopolski” (2010) (0)

Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech) (1)
Izba Pamięci im. dr W. Biegańskiego i dr T. Ciesielskiego w Grabowie (1)
Przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty za:
Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch)(za każdą jedną1)
Wystawy stałe w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie (angielski i niemiecki)(1)
Ekspozycje i prezentacje albo samodzielne placówki muzealne związane tematycznie z innymi grupami narodowymi lub etnicznymi, dziejami innych państw lub narodów (za pierwsze dwie z objaśnieniami w innym języku)(3)
Wystawa stała w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie „Oficerowie Norwescy w Oflagu XXI C” (w języku polskim i norweskim) (3)
Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie (2)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (1)
Izba Pamięci w Grabowie (1)
Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1)
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie (1)
Wersje obcojęzyczne własnego materiału informacyjnego (minimum dwie wersje) (1)
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie (niemiecki, angielski, norweski) (1)
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:
Stałe godziny otwarcia (1)
Wszystkie wymienione placówki (3)
Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1)
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie (1)
Izba Pamięci w Grabowie (1)

I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Koncerty Muzyki Symfonicznej Orkiestry Wiedeńskiej z Wrocławia pod dyrekcją Jana Ślęka w Ostrzeszowie (4)
Cykl Koncertów Muzyki Poważnej „Perły w Koronie” w Klasztorze w Ostrzeszowie (4)

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech)(6)
Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i potraw z gęsi (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Błogosławieństwo zwierząt w ramach Odpustu Św. Rocha w Mikstacie (4)
Cross Ostrzeszowski (biegi przełajowe) (4)
Cykl plenerowy „Między niebem a ziemią” – występy artystów na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski w Kobylej Górze (4)
Powiatowe wystawy koni w Doruchowie (0)

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną:
Brak obiektów w tej kategorii
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) (do trzech) (1)
Rezerwat „Jodły Ostrzeszowskie” w Leśnictwie Pieczyska położony przy drodze Ostrzeszów-Doruchów (1)
Rezerwat „Pieczyska” w Leśnictwie Pieczyska (1)
Rezerwat przyrody „Niwa” w rejonie wsi Namysłaki (1)

Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Park przy Rezydencji Thielów w Doruchowie (2)
Ogród Różany w Marszałkach (2)
Park podworski w Szklarce Myślniewskiej k/ Kobylej Góry (0)

I.H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki turystyczne o znaczeniu międzynarodowym (8)
Szlak bursztynowy, przebieg potwierdzony przez znaleziska archeologiczne (8)
Materialne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3)
Szlak turystyczny rowerowy „Czerwony” – Dookoła Powiatu Ostrzeszowskiego (3)
Szlak turystyczny rowerowy „Niebieski” – Pierścień wokół Ostrzeszowa (3)
Szlak turystyczny rowerowy „Zielony” – Szlak Bursztynowy (3)

Szlak turystyczny rowerowy „Zielony” – Szlak Doruchowski (0)
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)
Transwielkopolska Trasa Rowerowa na trasie Bledzianów –Ostrzeszów – Marcinki (odcinek południowej Wielkopolski. Wyd. Pietruska & Mierkiewicz. Koncepcja trasy Tomasz Wiktor)(2)

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
Przewodnicy miejscy w Ostrzeszowie dostępni poprzez Muzeum Regionalne (3)
Przewodnicy miejscy lub terenowi, (za każdy język do czterech) (1)
Przewodnictwo w j. obcych: niemieckim, angielskim, rosyjskim, włoskim, francuskim (4)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
W okresie 2008-2011ukazało się kilka pozycji albumowych – dostępne min. w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie (2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1)
Wersja niemieckojęzyczna, angielskojęzyczna (2)
II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1 – gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane – (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Hotel „Maciejanka” w Kobylej Górze – 3* (2)
Hotel DWOREK w Ostrzeszowie – 3* (2)
Hotel ANNA w Kobylej Górze – 1* (2)
Hotel sportowy w Ostrzeszowie – 1* (2)
Motel „Pod Borem” w Kobylej Górze (2)
Kemping nr 222 „Brzózki” w Ostrzeszowie (2)
Camping Jan Hodyjas Jan Królikowski w Kobylej Górze (2)
Agroturystyka Aleksander i Marek Heflik Kochłowy – Celinka 58 (2)
Agroturystyka Stefan Sadowski Niedźwiedź 1a – Ostrzeszów (2)
Ośrodek wypoczynkowo – Leczniczy „Polonia” w Szklarce Myślniewskiej – Ostrzeszów (2)
Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny Mikstat – Las w Mikstacie (2)

Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Restauracja „Katrina” w Ostrzeszowie (1)
Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
Restauracja DWOREK, ul. Kaliska 7/9, Ostrzeszów (1)
Restauracja ZACISZE, ul. Kąpielowa 5, Ostrzeszów (1)

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
Restauracja „Katrina”, ul. Zamkowa 20a, Ostrzeszów (czynna do 23) (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Bar „Julita”, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, Ostrzeszów (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (pierwsze dwie oferty)(2)
Zakład handlowo – usługowy „Jarczak” (2)
ANIMO – Centrum turystyki i języków obcych, ul. Kaliska (2)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
Dworzec PKP Ostrzeszów (3)
Przystanek autobusowy na miejscu (za pierwszy) (1)
Przystanek autobusowy Ostrzeszów (1)
Autostrada lub droga szybkiego ruchu w odległości mniej niż 20 km (za pierwsze dwie) (4)
Droga szybkiego ruchu S8 Warszawa – Wrocław (4)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Poznań – Ostrów Wielkopolski – Bytom (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Ostrzeszów (1)
II.D. Promocja turystyczna:
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów w krajowych targach turystycznych (za każde stoisko do trzech) (2)
Miasto i powiat są corocznie promowane na krajowych targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu (2)
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze dwa w ostatnim roku) (1)
Materiały promocyjne wydawane przez Starostwo i Miasto Ostrzeszów (1)
Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzacyjnej związanej z turystyką w ciągu ostatniego roku (1)
Regularne konferencje naukowe na temat kolejnictwa organizowane w trakcie trwania Pikników kolejowych (z udziałem gości zagranicznych) (1)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje Kultury
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
Kinoteatr w Ostrzeszowie (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen)(2)
Zalew Meresznica, Kobyla Góra (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Cis pospolity przy ul. Zamkowej 31 w Ostrzeszowie (1)
Dąb przy Dworze Thielów w Doruchowie (1)

Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
Punkt widokowy na Baszcie Kazimierzowskiej w Ostrzeszowie (1)
Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad regionem lub miejscowością (za pierwszą)(3)
Aeroklub Ostrowski w Michałkowie (30 km) – wg zapotrzebowania (3)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt) (2)
Kryta pływalnia „Oceanik” przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie (2)
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne – (za pierwszy obiekt) (2)
Plaże przy Zalewie Meresznica w Kobylej Górze (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)
ANIMO – Centrum Turystyki i Języków obcych, ul. Kaliska, Ostrzeszów (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Stadion lekkoatletyczny i 3 boiska piłkarskie, ul. Kąpielowa 5, Ostrzeszów (1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
Szkółka jeździecka FORAN w Doruchowie (1)
Ośrodek jeździecki „Atena” Anna Hudzik, ul. Pogodna 17a, Ostrzeszów (1)


Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV.A. Instytucje w regionie:
Brak w mikroregionie
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Brak w mikroregionie
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Obecność krajowych central wielkich firm w regionie (za pierwsze trzy) (2)
Tulcon S.A. w Ostrzeszowie (2)
Plettac w Ostrzeszowie (2)

Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3)
Hotel NAD ZALEWEM w Kobylej Górze (3)
Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy PASCHA, Przedborów 1 (0)

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Autoryzowany punkt sprzedaży specyficznych produktów regionalnych znanych na skale krajową (za pierwszy obiekt) (1)
Agroturystyka Celinka, Kotłowy, Aleksandra i Marek Heflikowie (certyfikat Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu i Europejskiej Akademii Smaku) (1)

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)
Współpraca Ostrzeszowa z Stuhr (Niemcy) (1)
Współpraca Grabowa z Emlichheim (Niemcy) (1)
Współpraca Kobylej Góry z Kirchenlamitz (Niemcy) (1)
Współpraca powiatu ostrzeszowskiego z Miśnią (Niemcy), Brandenburgiem (Niemcy), Drohobyczem (Ukraina) (1)RAZEM PUNKTÓW:
I Kategoria – 142
II Kategoria – 68
III Kategoria – 19
IV Kategoria – 12

Suma punktów za wszystkie kategorie: 241

Wnioski
Powiat ostrzeszowski klasyfikuje się w ramach średniego potencjału turystyczno – kulturowego. W regionie występują zróżnicowane atrakcje kulturowe oraz turystyczne i fakt ten miał zasadniczy wpływ na ostateczny wynik badania. Obszar obecnego powiatu należy do terenów ciekawie ukształtowanych pod względem walorów naturalnych i przyrodniczych, posiada również bogatą historię, a także dużą grupę atrakcyjnych zabytków sakralnych. Dobrze jest rozwinięta sieć infrastruktury komunikacyjnej. Bogato zalesione tereny oraz licznie występujące w okolicy rezerwaty naturalnej przyrody np. „Jodły Ostrzeszowskie” z objętą ochroną jodłą pospolitą czy też rezerwat „Pieczyska” z uformowanym torfowiskiem mszarnym są zasobem umożliwiającym rozwijanie oferty turystyki kulturowo-przyrodniczej w większej skali. Dochodzi do tego również fakt ciekawie i szeroko rozwiniętych szlaków rowerowych po atrakcyjnych przyrodniczo okolicach. Jednak mankamentem tych tras jest brak powiązania ich przebiegu ze zwiedzaniem zabytków antropogenicznych. Zjazd do miasta powiatowego z głównej drogi krajowej, jak również niewielka odległość do drogi szybkiego ruchu, a także dworzec kolejowy z bezpośrednimi połączeniami do kilku wielkich miast są dodatkowymi walorami mikroregionu.
Jednak zarówno w samym Ostrzeszowie, jak i w szeregu pozostałych miejscowości wiele obiektów nie jest należycie udostępnionych ani wykorzystanych dla ruchu turystycznego. Brak jest min. pełnego oznakowania oraz koordynatora zarządzającego istniejącą trasą rowerową Szlaku Bursztynowego. Nie istnieje praktycznie w mikroregionie oferta atrakcyjna dla turystyki kultury wysokiej, z wyjątkiem odbywających się cyklicznie od kilku lat koncertów muzyki poważnej „Perły w koronie” i występów orkiestry symfonicznej z Wrocławia. Brak jest Nocy Muzeów i różnego rodzaju eventów o podłożu historycznym, związanym z bogatą przeszłością m. in. królewskiego miasta Ostrzeszowa. Również w mieście Doruchów brak regularnych eventów tematycznych nawiązujących do bogatej przeszłości, w szczególności cyklicznego eventu upamiętniającego unikatowe wydarzenie historyczne, jakim był ostatni polski proces czarownic. Relatywne bogactwo walorów naturalnego środowiska przyrodniczego jest w części zagospodarowane dla potrzeb turystyki.
Słabo rozwinięta jest promocja powiatu: zarówno w ramach portali internetowych, jak również na różnego rodzaju targach turystycznych rangi krajowej i międzynarodowej. Posiadanie w regionie bogatych zasobów przyrody jest atutem, który musi być jednak promowany w konkurencji do wielu innych terenów. Wprawdzie istnienie licznych gospodarstw agroturystycznych (ok. 40), w tym niektórych z oryginalną ofertą kulinarną, sprzyja rozwojowi turystyki wiejskiej i właśnie kulinarnej, jednak jej rozwijanie wymaga intensywnej akcji informacyjnej i promocyjnej jako warunku. Jako słaby punkt oferty należy ocenić także mało rozwiniętą sieć hoteli, w szczególności brak obiektów obu najwyższych kategorii, brak hoteli dwugwiazdkowych a także hosteli i schronisk dla mniej niezamożnych turystów.
Innym widocznym minusem jest brak udostępniania w lokalach gastronomicznych regionu potraw regionalnych, w tym nawet znanej z corocznego festiwalu gęsi owsianej (nadziewanej kaszą), czy też pasztetów, z których niegdyś słynęła okolica Ostrzeszowa. Chociaż miasto posiada zarejestrowane jako potrawy regionalne szynki i kiełbasy ostrzeszowskie, brak nawet oznakowania miejsc, gdzie są one dostępne w ofercie lub sprzedaży. Podobnie się rzecz ma z „prażonkami ostrzeszowskimi” czy też „czajkówką’ – trunkiem z Czajkowa.
Do rozwoju turystyki kulturowej mogłoby się przyczynić podjęcie szeregu działań. Funkcjonujące w mikroregionie szlaki turystyczne mogły by być dodatkowo uzupełnione o możliwości zwiedzania licznych walorów kulturowych, np. w postaci oferty tematycznego objazdu okolicznych kościółków drewnianych czy też prowadzić do (pre) historycznych miejsc wydobycia rud, starych zakładów przemysłowych, czy do jednej z cegielni, których tak wiele niegdyś funkcjonowało w powiecie. Bogate tereny leśne mogłyby również dzięki ścieżkom rowerowym i pieszym stać się miejscem spacerów, terenem do uprawiania turystyki biznesowej (poprzez stworzenie torów przeszkód, miejsc do jazdy konnej lub inny rodzaj integracji pracowniczej), lub też do turystyki zdrowotnej.
Mając wybitny potencjał w zakresie turystyki kulinarnej przy stosunkowo niewielkich nakładach można rozwinąć ruch turystów kulinarnych w skali wielokrotnie większej niż istniejąca w przynajmniej trzech miejscowościach powiatu. Wymagałoby to jednak prac koncepcyjnych, odnoszących się do tematycznych szlaków, pakietów turystycznych i serii imprez eksploatujących te wątki kulturowego dziedzictwa.
Miasto Ostrzeszów, gdzie przez krótki czas przebywał przetrzymywany tu przez władze okupacyjne o. Maksymilian M. Kolbe mogłoby znaleźć się na trasie szlaku biograficznego, poświęconego temu świętemu i wybitnemu polakowi. Brak jednak nawet odpowiedniego oznakowania budynku, w którym grupa przywiezionych tu zakonników przebywała, czy izby pamięci.
Pewien potencjał turystyczny tkwi również w udostępnianiu do zwiedzania wieży wodociągowej, w ostatnich latach odrestaurowanej. Jako najwyższa wieża tego typu w Wielkopolsce mogłaby ona stać się nie tylko punktem obserwacyjnym, ale także zabytkiem techniki i miejscem tematycznej ekspozycji.
Warto rozważyć przedłużenie odcinka kolejki zabytkowej i przywrócenie do stanu pełnej funkcjonalności kilku ponad stuletnich budynków dworcowych przy tej linii. Z niewielkim tylko nakładem kosztów byłoby możliwe również wykonać nawierzchnię bitą dla aktualnej drogi polnej i leśnej oraz oznakowanie dojazdu z miasta Ostrzeszowa do coraz bardziej popularnego miejsca, jakim jest miejscowość Koniec Świata. W tym miejscy mógłby też stanąć punkt gastronomiczny dla obsługi turystów.
Podniesienie atrakcyjności powiatu nie w każdej dziedzinie wymagałoby znacznych nakładów inwestycyjnych. Z pewnością duży wpływ na ruch turystyczny miałaby i skuteczna promocja czynna okolicy, jej markowych produktów imprez i wybranych miejsc, w tym niektórych zabytków. Z kolei uzupełnienie i zebranie w jednym miejscu oferty noclegowej oraz gastronomicznej mogłoby pomóc w zatrzymaniu turystów na dłuższy czas.

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij