Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 kwietnia 2011, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 5/2011 (maj 2011)

 

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego na Ziemi Ostrzeszowskiej

 

Opracowała: Alina Trepińska

Pierwszy dzień pobytu – Ostrzeszów

1. Kościół farny pw. Wniebowzięcia Matki Boskiej
Jeden z najstarszych zabytków miasta został wzniesiony w połowie XIV wieku. Fundatorem kościoła był król Kazimierz Wielki. Wielokrotnie niszczony, m. in. w wieku XV, a także w trakcie najazdu szwedzkiego w połowie XVII w, w dzisiejszym kształcie został odbudowany na początku XVIII w. Jednym z najlepiej zachowanych zabytków są ozdobne freski malowane na mokrym tynku, przedstawiające min. satyryczną scenę Sądu Ostatecznego (odkryte po II wojnie św.), oraz liczne malowidła ścienne. Freski w okresie średniowiecza ufundowane zostały przez ostrzeszowskich mieszczan. Cztery ołtarze boczne wykonane są w stylu barokowym, natomiast w głównym ołtarzu znajduje się kopia obrazu słynnego malarza hiszpańskiego Bartolomea Murilla Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. W oknach znajdują się witraże utrzymane w stylu gotyckim. Na łuku tęczowym umieszczone są rzeźby późnogotyckie (tzw. grupa ukrzyżowania). Na cmentarzu przy kościele, po prawej stronie od bramy wejściowej, znajduje się niewielki krzyż wykonany z drewna gruszy, z którym wiąże się miejscowa legenda. Wewnątrz tego krzyża umieszczono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego dłuta Jerzego Kupczyka.

2. Ratusz z Muzeum Regionalnym
Muzeum Regionalne mieści się w budynku ostrzeszowskiego Ratusza, usytuowanego w samym centrum miasta, na placu rynkowym,wysuniętego nieco w jego południowo-wschodni narożnik. Pierwsze zachowane wzmianki o tym obiekcie pochodzą z przywileju Jana Kazimierza z połowy XVII w., a jego obecna bryła osadzona jest na zrębie budowli wcześniejszej z 1840 r. Na szczycie budynku wznosi się kwadratowa wieża zegarowa, zwieńczona metalowym motywem gruszki. Niegdyś zawieszony był tam dzwon, który informował okolicznych mieszkańców o pożarach w mieście i jednocześnie pełnił funkcje wezwania do zbiórki strażaków. Obecnie Ratusz uznany jest za dobro kultury i wpisany do rejestru zabytków.
Pierwsze i drugie piętro Ratusza zajmuje od 1969 r. Muzeum Regionalne. Pomysł utworzenia i gromadzenia pamiątek z regionu zapoczątkował w r. 1931 S. Czernik- dyrektor tutejszego Gimnazjum Miejskiego. Następnie prace te kontynuował W. Golus- pracownik Magistratu, który to wszystkie zgromadzone pamiątki gromadził we własnym mieszkaniu, a następnie zaczął urządzać wystawy dla mieszkańców aby przybliżyć im historię własnego regionu. W roku 1965 swoje zbiory przekazał on w ręce miasta. Ze wsparciem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej utworzono Izbę Pamiątek Historycznych. Od r. 1968 zbiory przeniesiono do odnowionych pomieszczeń znajdujących się na II piętrze Ratusza zapoczątkowano oficjalnie działalność Muzeum Regionalnego. Obecnie całkowita powierzchnia sal wystawienniczych wynosi 230 m2 . Od 3 października 2002 r. Muzeum nosi nazwę założyciela – Władysława Golusa. W zbiorach Muzeum znajduje się ponad 8 tysięcy eksponatów poświęconych historii, archeologii, etnografii, sztuki. Ze stałych wystaw na szczególną uwagę zasługuje wystawa poświęcona twórczości regionalnego artysty Antoniego Serbeńskiego, który dzięki malarskiej i rzeźbiarskiej pasji w swych dziełach utrwalił niepowtarzalny urok miasteczek południowej Wielkopolski. Na uwagę zasługują również liczne pamiątki z okresu Powstania Wielkopolskiego. Cenna jest znajdująca się w zbiorach Muzeum kolekcja z czasu II wojny światowej ukierunkowana szczególnie na pamiątki po jeńcach norweskich z oflagu XXI C. Od połowy lat 80-tych zbiory te są uzupełniane w nowe eksponaty dzięki kontaktom z rodzinami poległych ofiar i ich przedstawicielami. Muzeum prowadzi lekcje muzealne, czynne jest od wtorku do piątku od 10.00 do 16.00 oraz w niedziele od 10.00 do 15.30.

3. Baszta z punktem widokowym
Po przeciwległej stronie rynku wznosi się charakterystyczna ostrzeszowska „baszta”, w istocie wieża dawnego XIV –wiecznego zamku wzniesionego tu przez Kazimierza Wielkiego, a zniszczonego przez Szwedów podczas „potopu”. Za panowania wspomnianego króla mieścił się tu zamek obronny, będący siedzibą starosty ostrzeszowskiego. Po wielu zniszczeniach był on wielokrotnie odbudowywany, jednak nigdy już nie wrócił do stanu pierwotnego. Obecnie dla celów turystycznych udostępniona jest 24 – metrowa wieża, będąca punktem widokowym, z którego można podziwiać panoramę miasta. W obrębie zamku znajduje się również miejski amfiteatr, obok którego w piwnicach prowadzona jest działalność gastronomiczna. Na dziedzińcu zamkowym odbywają się imprezy lokalne, koncerty i festyny.

Propozycja obiadu: 
Restauracja KATRINA 
ul. Zamkowa 20A, Ostrzeszów, 
e-mail
biuro@katrina.pl , Tel. 62730 48 33

4. Pomnik poświęcony poległym harcerzom- „Lilijka”
Nieopodal na placu Kazimierza znajduje się pomnik poświęcony pamięci tutejszych harcerzy poległych w walkach o niepodległość Polski. Pomnik odsłonięto w roku 1984 w trakcie uroczystości harcerskich. Odlew symbolu harcerskiego czyli „lilijki” mierzy 2,8 m i wykonany został w Zakładach Urządzeń Technicznych w Gliwicach wg projektu Krzysztofa Nitschego z ASP w Krakowie. Przed pomnikiem znajduje się nisza przykryta granitową płytą,do której przytwierdzony jest odlany z brązu krzyż harcerski. W niszy znajdują się urny z ziemią pobraną z miejsc walk i straceń harcerzy ostrzeszowskich. Dzięki swym niepowtarzalnym kształtom okoliczni mieszkańcy (i nie tylko) uważają go za jeden z najpiękniejszych pomników harcerskich w kraju. Monument okalają skarpy wykonane z czerwonego piaskowca na których znajdują się napisy upamiętniające miejsca walk i śmierci ostrzeszowskich harcerzy. Pod lilijką widnieje napis z przyrzeczenia harcerskiego „Wszystko co nasze Polsce oddamy”.

5. Kościół św. Mikołaja
We wschodniej stronie miasta, na dawnym przedmieściu św. Mikołaja (Bertoldowie) usytuowany jest drewniany kościół wybudowany z drewna modrzewiowego w roku 1758. Data ta uwidoczniona jest na chórze kościoła. Kościół był darem mieszczan dla miasta. Rzeźby znajdujące się wewnątrz są starszego pochodzenia bo z ok. 1460 r. i wykonane zostały przez europejskiej sławy rzeźbiarzaTilmana z Osterfelde. Są to rzeźby św. Mikołaja, Najświętszej Marii Panny i św. Tekli. Zachowała się również belka tęczowa z barokowym krucyfiksem. Chór wsparty jest na dwóch słupach. Na ścianach znajduje się polichromia z okresu budowy kościoła, nawiązująca do motywów ludowego baroku. Większość wyposażenia kościoła pochodzi z XVI –XIX w.

6. Wyprawa (piesza, rowerowa) na Bałczynę
Bałczyna to drugie co do wysokości wzniesienie Wielkopolski (278 m n.p.m.). Ścieżki prowadzące na szczyt zapewniają dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Niezalesiony wierzchołek góry jest atrakcyjnym punktem widokowymz którego widoczność w pogodne dni sięga do 25 km. Na szczycie znajduje się obelisk ku czci żołnierzy polskich poległych w 1939 r. Zimą odbywają się tu różnego rodzaju zawody narciarskie, natomiast latem wierzchołek Bałczyny jest punktem startowym dla paralotniarzy. W planach na najbliższy okres jest zorganizowanie tu Ośrodka Sportów Zimowych z wyciągami i trasami zjazdowymi.

Propozycja noclegu: 
Hotel nad Zalewem, 
Kobyla Góra, ul. Tetmajera 4, Tel. 62 731 61 01 fax. 62 731 74 99 
( ok. 100 miejsc noclegowych w hotelu lub domkach letniskowych, pokoje 2 i 3 os, ceny przystępne)Drugi dzień pobytu – Wycieczka po powiecie ostrzeszowskim

Krzyż milenijny”.
Drugi dzień wyprawy warto rozpocząć od przejazdu z Kobylej Góry do pobliskiej wsi Parzynów gdzie przy kościele drewnianym (1780-1781) znajduje się parking, w którego po krótkim spacerze można podziwiać wierzchołek najwyższego wzniesienia Wielkopolski z umieszczonym na szczycie Krzyżem Milenijnym. Czas ok. 45 min.
Przejazd (przez Ostrzeszów) do Grabowa nad Prosną

1. Grabów n. Prosną. Kościół farny Niepokalanego Serca NMP i św. Mikołaja (ul. Grodzka)
Pierwsze odnotowane wzmianki o świątyni pochodzą z 1431 r. kościół murowany zbudowano w latach 1662-1684 na miejscu wcześniej istniejącego kościółka drewnianego, który spłonął w wyniku pożaru. W r. 1741r. został odbudowany po kolejnym pożarze, z kolei w r. 1870 zniszczeniu ulega w wyniku płomieni większość zabytkowego wystroju barokowego. W trakcie II wojny św. kościół częściowo zniszczony ostrzałem oddziałów Armii Czerwonej. Odbudowany do roku 1949. Przy wejściu rzuca się w oczy stara (ponad 400 letnia) podłoga, a na ścianach pozostałości barokowych malowideł. Kościół obecnie pokryty nową polichromią i wystrojem w stylu barokowym (m. in. dwa ołtarze), zachowała się m. in. chrzcielnica i konfesjonały z końca XVIII w., oraz obrazy z XIX w. W oknach pochodzące z lat 1948-1949 witraże autorstwa Jana Piaseckiego z Poznania. Przy wejściu na plac kościelny ustawiony jest unikalny krzyż drewniany z XVIII w. z 12 ludowymi rzeźbami dłuta Pawła Brylińskiego. Figurki na krzyżu przedstawiają osoby i atrybuty Męki Pańskiej a także nietypowe elementy, jak ilustracja nałogu hazardu a pomocą rzutu kostką. Po zwiedzeniu kościoła można odbyć krótki spacer po pięknie odrestaurowanym grabowskim rynku, gdzie również można dokonać zakupów regionalnej żywności w sklepach z jadłem regionalnym, z istniejącej w mieście min. firmy Profi S.A. (pasztety, zupy i inne). Czas z przejazdem ok. 2,5 godz.

2. Mikstat. drewniany kościół św. Rocha
Świątynia usytuowana jest w południowej części miasta, na wzgórzu cmentarnym i należy do najcenniejszych zabytków Mikstatu. Powstanie kościółka datuje się na rok 1788, a intencją jego zbudowania była ochrona przez patrona okolicznych mieszkańców przed zarazami pustoszącymi okolicę. Św. Roch (pochodzący z Montpellier) uchodzi za opiekuna zwierząt domowych i patrona chroniącego przed zarazami. Kościółek wykonany jest w konstrukcji zrębowej z wieżą i dachem krytym gontem, jednonawowy. Wewnątrz kościoła w ołtarzu głównym, pochodzącym z końca XVIII w. umieszczony jest obraz z wizerunkiem świętego z datą 1707 r. Chór wsparty jest na dwóch słupach. Ważnym wydarzeniem w okolicy są coroczne uroczystości odpustowe ku czci patrona (przypadające 16 sierpnia), które odbywają się już od XVIII wieku. Podczas nich ma miejsce błogosławieństwo zwierząt domowych (i nie tylko) a następnie uroczyste przejście w procesji do kościoła. Od 2007 r. św. Roch ustanowiony jest patronem miasta Mikstat. Czas zwiedzania z przejazdem ok. 1 godz

3. Kotłów -kościół parafialny Narodzenia NMP
Na najwyższym wzgórzu tej malowniczo położonej miejscowości (230 m n.p.m.), leżącej przy drodze lokalnej z Mikstatu do Ostrowa Wielkopolskiego, wznosi się najstarsza świątynia w południowej Wielkopolsce: romański kościół Narodzenia NPM. Pochodzenie kościoła datowane jest na rok 1108, o czym świadczyła data wyryta w bloku piaskowca, umieszczonym w sklepieniu absydy pierwotnego kościoła oraz wmurowana w ścianie kamienna rzeźba pogańskiego bożka. Według miejscowej legendy kościół ten mieli budować aniołowie, a kamienie do budowy nosiły... diabły. Fundatorem był Piotr Włost herbu Dunin, który jak głosi tradycja miał wg pokuty wybudować 7 kościołów, a wybudował ich 70 i następnie w duchu pokory postawił jeszcze 7. Kościół kotłowski jest jednym z tej ostatniej siódemki, usytuowany jest - jak większość - na wzgórzu. Przetrwał on do XVII wieku w formie niezmienionej. Na początku XX w. rozpoczęto rozbudowę poprzez dobudowanie dwóch bocznych naw, rozebranie absydy i chóru, przedłużenie nawy głównej do kształtu krzyża rzymskiego. Wystrój wnętrza pochodzi z XVIII w., a w ołtarzu głównym utrzymanym w stylu rokokowym znajduje się obraz Matki Boskiej Kotłowskiej w otoczeniu św. Stanisława i św. Wojciecha.W 1923 r. podwyższono wieżę kościoła i nałożono na nią barokowy hełm, kryty miedzianą blachą, umieszczono tam 3 dzwony z XVI i XIX w.Wokół kościoła od najdawniejszych czasów znajdował się cmentarz, obwiedziony murem kościelnym. Od strony zachodniej dla zabezpieczenia przed osuwaniem się ziemi wysokość muru cmentarnego dochodzi aż do 15 m, dzięki czemu całość przypomina rodzaj twierdzy. Dlatego m. in. miejscowa ludność nazywa swoją parafię „Małą Częstochową”. Czas zwiedzania z przejazdem ok. 1.5 godz.

Propozycja obiadu: 
Gospodarstwo Agroturystyczne „ Celinka” Aleksandra i Marek Heflik 
Kochłowy 58 , Tel. 62 730 81 65 
e-mail: celinka_agroturystyka@o2.pl
Czas z przejazdem ok. 2 godz.


4. Doruchów – Park i wyspa
Wyspa w parku doruchowskim jest pozostałością po starszym założeniu obronnym a w późniejszym czasie jej dzieje są związane z egzekucją 14 kobiet oskarżonych o czary. Wydarzenie to miało miejsce w 1775 r. a jego powodem była zwykła ludzka zawiść, szukanie wokół siebie wrogów wśród ludzi, którym powodziło się lepiej. Ofiarą padło 14 kobiet, które posądzono o kontakty z siłami nieczystymi. Trzy z nich zmarły pod wpływem tortur podczas procesu sądowego, natomiast jedenaście pozostałych spalono na stosie przy drodze do Kępna, niedaleko wsi Tokarzew. W dniu następnym trzy córki kobiet spalonych dzień wcześniej również poddano torturom, w wyniku czego jedna również poniosła śmierć. Wydarzenie to rozniosło się szerokim echem w całym kraju i w rok później król Stanisław August zabronił stosowania takich procederów, co w formie uchwały zatwierdził również Sejm, znosząc tym samym w Polsce karę śmierci za czary. W miejscu na wyspie, gdzie więzione były kobiety, znajduje się dziś w pobliżu kawiarnia Kasandra. Natomiast miejsce egzekucji na drodze do Kępna upamiętnia dziś krzyż z niewielką tabliczką, ustawiony na wzniesieniu zwanym Wzgórzem Czarownic. Czas zwiedzania z przejazdem i postojem na kawę ok. 2 godz.

5. Kraszewice - kościół Śś. Ap. Piotra i Pawła
Kraszewice, dawna wieś królewska, wzmiankowana już w XIII w., jest największa w powiecie ostrzeszowskim na prawym brzegu Prosny. Największym i najważniejszym zabytkiem jest tutaj umiejscowiony w centrum wsi neogotycki kościół p. w. świętych Piotra i Pawła, wzniesiony w latach 1882-1888. Wnętrze kościoła przypomina wystrój turecki. Tuż obok świątyni rośnie dąb posadzony przez mieszkańców w r. 1918 na cześć odzyskania niepodległości, zwany „Dębem wolności”. Również na pobliskim cmentarzu przy kościele znajduje się okazały pomnik przyrody: 1100 letni cis pospolity, który jest najgrubszym okazem tego gatunku w Wielkopolsce (w obwodzie 280 cm) oraz lipy drobnolistne. Po przeciwległej stronie kościoła znajduje się również unikatowy w formie... przystanek autobusowy, również wart obejrzenia. Czas zwiedzania z przejazdem ok. 1,5 godz.

6. „Wyprawa na Koniec Świata”
Jako ostatni punkt pobytu w powiecie ostrzeszowskim, tuż przed wyruszeniem w drogę powrotnąwarto zaplanować podróż... na koniec świata, a faktycznie do miejscowości noszącej taką właśnie nazwę. Trafić tutaj rzeczywiście nie jest łatwo. Pomocą służyć będą zapewne mieszkańcy miejscowości znajdujących się na trasie Kraszewice-Głuszyna lub szczególnie dokładne mapy. Droga wiedzie głównie przez lasy i pola na długości ok. 6 km. Z tego ostatnie ok. 1,5 przed celem jest to droga piaszczysta, która prowadzi do samej tablicy, informującej iż jest to „Koniec Świata”. W tym miejscu na specjalnie ustawionej ławce pod wspomnianym drogowskazem można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie na tle zachodzącego słońca lub (jeśli ktoś woli) stanąć tuż za tablicą, czyli już... w zaświatach. Z pewnością takie zdjęcie będzie dla niejednego turysty unikatową pamiątką z wojaży po kraju.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij