Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 czerwca 2011, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 7/2011 (lipiec 2011)

 

Historia Śremu

 

Mimo swojego niewielkiego obszaru powiat ciągnie się w trzech krajobrazowo zróżnicowanych regionach geograficznych. Część środkową zajmuje Pradolina Warszawsko – Berlińska, której dnem płynie Warta. Oddziela ona tereny Pojezierza Wielkopolskiego na północy od pagórkowatych, bogatych w jeziora krajobrazów Pojezierza Leszczyńskiego na południu. Najgłębszym jeziorem polodowcowym w powiecie jest Jezioro Grzymisłowskie o powierzchni 183, 9 ha, długości 7770 m i szerokości 500 m - największa głębokość jeziora to 11,2 m. Krajobraz powiatu śremskiego jest nizinny, choć swoją rzeźbą przypomina tereny pojezierne. Został ukształtowany dzięki działalności lądolodu skandynawskiego. ...

 
 

Waloryzacja Śremu

 

Waloryzacja potencjału turystyczno – kulturowego Śremu i powiatu śremskiego

Po przeprowadzeniu waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Śremu i powiatu śremskiego wynik uzyskany dla kategorii I (98 punktów) wskazuje, że mikroregion posiada mały potencjał turystyczno kulturowy, mieszcząc się jednak w górnej granicy tego przedziału. Występujące tu typy walorów odpowiadają w szczególności zainteresowaniom turystyki tematycznej (w tym biograficznej) i kulturowo-przyrodniczej, jednak żaden z obiektów na terenie powiatu nie może być uznany za silny magnes turystyczny, a poziom organizacji turystyki kulturowej jest niski. ...

 

Przydatne adresy

 

Informacja Regionalna
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. +4861 28 32 704

Centrum Informacji Turystycznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem

63-100 Śrem, ul. Kilińskiego 2
tel. +4861 28 35 467 ...

 

 
 

Pobyt w powiecie śremskim

 

  
 

Wywiady

 

Wywiad z Panią Moniką Bulińską, 
Dyrektorem Biura Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości

T.K: Czy uważa Pani, że miasto i powiat posiadają dobrą promocję turystyczną ? Czy promowane są te aspekty kultury, które rzeczywiście są unikalne, niepowtarzalne? Na co warto zwrócić uwagę w planowaniu następnych przedsięwzięć w tej dziedzinie? 
M.B: Myślę, że region posiada dobrą promocję turystyczną, która jest też nastawiona na ciągły rozwój i doskonalenie. Pracownicy Biura Stowarzyszenia znają region z autopsji i posiadają długoletnie doświadczenie w kontaktach z branżą turystyczną. Razem przygotowywane są ważniejsze projekty i przedsięwzięcia. Stowarzyszenie ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Metropol *** 
ul. Pl. 20 Października 43, 63-100 Śrem
tel. +4861 28 32 160

Hotel "L`ascada***"
ul. Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem
tel. +4861 28 41 910, +48 696 474 708

Restauracja, pizzeria "Pod Balkonem" Pizza & Grill
Śrem, ul. Farna 1, tel. +4861 28 30 087. ...
 
 

Śrem i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Relatywnie niewielki (98 punktów w kategorii I) potencjał turystyczno-kulturowy mikroregionu jest dodatkowo rozproszony, ponieważ poszczególne grupy obiektów odpowiadają zainteresowaniu różnych form turystyki kulturowej. Nie da się natomiast wskazać jednego miejsca lub obiektu, mogącego posiadać znaczną atrakcyjność (siłę przyciągania ) turystów kulturowych z którejkolwiek z grup zainteresowań. Na podstawie szczegółowej analizy, jako formy turystyki kulturowej posiadające zauważalny potencjał na terenie powiatu, należy wskazać: turystykę tematyczną, w tym biograficzna, turystykę kulturowo-przyrodniczą, turystykę eventową oraz religijna i pielgrzymkową. ...

 

Literatura

 

1. Chmielewski S., Dzieje Śremu, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, Poznań, 1972
2. Dłużak Z., Dolsk Moje Miasto między dawnymi a nowymi wieki, Wyd. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań, 2009 
3. Rezler M., Wielkopolska Wiosna Ludów 1848, Wyd. ABOS, Poznań, 1993
4. Sobczak J., Przejdziem Wartę, Wyd. WBP, Poznań, 1996 ...

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij