Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 czerwca 2011, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 7/2011 (lipiec 2011)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Śremu i powiatu śremskiego

 

Waloryzację przygotował: Jakub Walczak

I.A: Zabytki
I.A a) Obiekty sakralne
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (pierwsze trzy) (4)
Kościół NMP Wniebowziętej i św. Mikołaja w Książu Wlkp. (4)
Kościół św. Ducha w Dolsku (drewniany) (4)
Kościół Wniebowzięcia NMP w Mórce (drewniany) (4)
Kościół św. Wojciecha w Dalewie (0)
Kościół Św. Barbary w Jaszkowie (0)
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie (0
Kościół Św. Jakuba w Żabnie (drewniany, konstrukcja sumikowo-łątkowa) (0)

Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3)
Kościół św. Ignacego Loyoli i zespół poklasztorny klarysek/jezuitów w Śremie (3)
Zespół poklasztorny Franciszkanów w Śremie (3)

I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2)
Pałac Chłapowskich w Jaszkowie z Centrum Hipiki (2)
Pałac w Psarskich (neogotycki) (2)
Pałac Kęszyckich w Błociszewie (0)
Ponadto: pałace w Brodnicy, Grzybnie, Szołdrach, Iłowcu, Przylepkach, zespoły dworskie w Rusocinie, Kadzewie, Manieczkach i Mechlinie (0)

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech***) (3)
Wieża ciśnień w Śremie - charakterystyczna wizytówka miasta (1909 rok) (3)

I.A d) Obiekty militarne:
Brak obiektów w tej kategorii

I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumentalne:
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1)
Śrem, Pomnik Dobosza (1)
Śrem, Pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka (1)
Mchy, pomnik abpa Antoniego Baraniaka (1)

Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Książ Wlkp. - miejsce bitwy w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1848 (4)

Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu niedostępne lub częściowo zachowane
(za pierwsze dwa*) (1)
Manieczki, dwór, miejsce długoletniego zamieszkania i śmierci Józefa Wybickiego (1)

Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)
Wyrzeka - dom rodzinny Ks. Piotra Wawrzyniaka, lidera wielkopolskiej spółdzielczości ludowej z okresu zaborów (1)
Mechlin, dwór związany z tragicznymi okolicznościami śmierci hr. Edwarda Raczyńskiego (1)

I.B. b) Cmentarze historyczne
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w sakli kraju ( do trzech) (2)
Dawny grób Józefa Wybickiego jest jedną z głównych atrakcji wielkopolskiej wsi Brodnica. Grób jest pusty, po tym, jak w 1880 roku prochy Wybickiego przeniesiono do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu. (2)

Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej *** (do dwóch) ZD (1)
Cmentarz Staromiejski w Śremie (obelisk wzniesiony w 1897 roku upamiętniający powstańców poległych pod Książem w 1848 roku, kwatery żołnierzy poległych w I wojnie światowej). (1)
Cmentarz w Książu Wlkp. (kopce z mogiłami powstańców 1848, pomnik poległych żołnierzy pruskich) (1)

I.B. c) Budowle współczesne
Brak obiektów w tej kategorii

I.C) Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3)
Śrem - Kościół NMP Wnieb. Manierystyczny nagrobek Jerzego Jączyńskiego, zm. w 1597r. (3)

I.D. Muzea i wystawy
Muzea o znaczeniu lokalnym ( do trzech***) (2)
Muzeum Śremskie (2)
Muzeum Śremskie w drugą niedzielę każdego miesiąca oferuje zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz projekcję filmów historycznych oraz wernisaże. Dodatkowo ogród muzeum spełnia rolę przestrzeni dla czasowych ekspozycji

Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym ( w sumie za pierwsze trzy) (2)
Wystawa czasowa „Dróg Rozstaje” Muzeum Śremskie (2)

Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech ****) (1)
Od roku 2006 zamknięte jest Muzeum Józefa Wybickiego w Manieczkach (0)

Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Śremskie (2)

Mikroeventy dostępne na zamówienie podczas zwiedzania muzeum (za pierwsze2) (po 1pkt)
Muzeum Śremskie - warsztaty tematyczne na zamówienie:
Wiosna z Ebru (1)
Rajd historyczny z zagadkami (1)

Opis zbiorów w językach obcych (1)
Muzeum Śremskie (j. ang.)(1)

Stałe godziny otwarcia (1)
Muzeum Śremskie: pon., śr.- pt.: 8.00 - 15.00, wt.: 8.00 - 17.00, niedz. (2. miesiąca): 11.00 - 17.00. (1)

Własny materiał informacyjny wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1)
Książka „ Śrem poprzez wieki” Barbara Jahns - koncepcja, Mariusz Dziuba - opracowanie graficzne, Mariusz Kądziela - redakcja i opracowanie tekstu (1)

Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1)
Gazeta Śremska, wydawana przez pracowników muzeum (1)

I.E. Eventy Kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Festiwal Kina Alternatywnego, kwiecień (4)
Warsztaty Gospel Sing to Good, luty (4)

Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Art’ Śrem Festiwal „Jesienne impresje” październik (4)
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej Śremsong, maj (4)
Dni Śremu, czerwiec (4)

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną:
Brak obiektów w tej kategorii

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)
Park Krajobrazowy imienia Gen. D. Chłapowskiego - częściowo na terytorium gminy Śrem (2)
Rogaliński Park Krajobrazowy- położony częściowo w gminach Śrem i Brodnica (2)

Rezerwaty przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) do trzech (1)
Rezerwat Przyrody „Czmoń” Gmina Śrem (1)
Rezerwat Przyrody „Miranowo” Gmina Dolsk (1)
Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie” Gmina Śrem (1)

Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty dwa) (2)
Brodnica - park o pow. 5,5ha z aleją kasztanowców zwyczajnych i lip drobnolistnych (pomniki przyrody) (2)
Psarskie, gm. Śrem - park przypałacowy (2)

Park miejski duży, kultywowany (pow. od 4ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa ) (2)
Śrem: Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich (2)

Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki* ( za pierwsze dwa) (1)
Książ Wlkp., park miejski (1)
Śrem, Park Śremskich Odlewników (1)

I.H. Szlaki Kulturowe:
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne szlaki kulturowe o znaczeniu krajowym (pierwsze trzy) 6
Wielkopolska Droga Św. Jakuba (szlak pątniczy): Błociszewo, Żabno, Manieczki, Przylepki, Krzyżanowo, Dalewo (6)

Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
Szlak Architektury Drewnianej Śrem-Grzybno (1)
Szlak Architektury Gotyckiej Śrem-Dalewo (1)
Szlakiem Gen. Józefa Wybickiego Śrem-Poznań (1)
Szlak „Kosynierów”(zielony)
Szlak „Łęgi Nadwarciańskie”(czerwony)(0)
Ścieżka dydaktyczna historyczno - przyrodnicza w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie (0)

Suma: 98 punktów w kategorii I


Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu regularnie czynna (2)
Śrem - Miejskie Centrum Informacji „Cafe tej”, Plac 20 Października 11 (2)

II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane - (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Hotel 3 *** :
Śrem, Hotel Metropol (2)
Śrem, Hotel L’Ascada (2)
Hotel 1 *:
Śrem, Hotel Spółki Śremski Sport, ul. Poznańska 15 (2)
Kwatery zorganizowane:
Dolsk, kompleks Villa Natura (nie kategoryzowany), pokoje w dobrym standardzie, oferta czasu wolnego (2)
Mełpin, Dwór Mełpin” - całoroczne Gospodarstwo Agroturystyczne, Mełpin 53 (2)

Restauracje z autentyczną krajową kuchnią (za pierwszy obiekt ) (3)
Śrem, Restauracja Pod Balkonem, ul. Farna 1 (3)
Śrem, Restauracja Tropiczna, ul. Chłapowskiego (3)

Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Restauracja „Balbinka” Śrem ul. Plac Powst Wlkp. 7 (1)
Restauracja „Relax” Śrem ul. Chłapowskiego 1 (0)
Restauracja „Przystań” Borgowo 1 (0)
Restauracja wietnamska „Thang Loi” Śrem ul. Moniuszki 1 (0)
Restauracja, Pizzeria „Cztery Korony” Śrem ul. Malczewskiego 1 (0)

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
Śrem, Restauracja Tropiczna, ul. Chłapowskiego (1)

Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24 (za pierwszą) (1)
Śrem, Restauracja Tropiczna, ul. Chłapowskiego (1)

Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (2)
Śrem, „Rex-Bar” ul. Długa 13(2)

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec Autobusowy Śrem (2)

Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Radio Taxi 24h Śrem, ul. Paderewskiego 8d/113 (1)

II.D. Promocja turystyczna:
Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin lub obiektów w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do trzech) (3)
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego: Targi Turystyczne Caravaning Motor Touristik w Stuttgarcie (3)
UGR Śremskiego: Targi Turystyczne REISEN w Hamburgu (3)
UGR Śremskiego: Targi Turystyczne „The Thames Festival” w Londynie (3)

Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2)
UGR Śremskiego Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi (0)
UGR Śremskiego Targi Turystyczne GLOB w Katowicach (0)
UGR Śremskiego Targi Turystyczne GTT w Gdańsku (0)

Wydawanie regularne publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze dwie w ostatnim roku) (1)
Powiat Śremski. Przewodnik turystyczny” (oprac. Z. Szmidt), Śrem 2010 (1)
Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne o kościoły” gmin Dolsk, Książ Wlkp., Brodnica, Śrem Wyd. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, Śrem, 2010 (1)

Suma: 37 punktów w kategorii II


Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje Kultury
Kino stale (za pierwszy obiekt) (2)
Kino Słonko (2)

III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)
Jezioro Dolskie Wielkie z plażą, Szlak rowerowy (czerwony) „Dziesięciu Jezior” na odcinku Dolsk-Podrzekta-Miranowo-Cichowo-Mościszki-Dalewo-Mórka-Lubiatówko-Dolsk (2)

Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Mechlin, park dworski: grupa pomników przyrody(platany zachodnie, dęby szypułkowe, jesiony i in. (1)
Śrem, promenada nadwarciańska, 12 pomników przyrody, m.in. olcha czarna „Katarzyna” (1)
Oraz szereg innych na terenie powiatu, w tym: lipy drobnolistne, klony zwyczajne, dęby szypułkowe, cisy pospolite(0).

Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
Wieża ciśnień w Śremie, ul. Adama Mickiewicza (aktualnie w remoncie, dostępna w sezonie 2011 (1)

III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne ( za pierwszy obiekt) (2)
Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 baseny kryte (2)

Baseny otwarte ogólno dostępne ( za pierwszy obiekt przy braku basenu krytego) (1)
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. Niewielki basen otwarty (1)

Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne (za pierwszy obiekt ) (2)
Dolsk, Miejsko - Gminny Ośrodek Sporu i Rekreacji, ul. Kościańska 8a. (2)
Śrem, plaża Jeziora Grzymisławskigo (0)

Stała oferta kursów językowych (ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę ) (2)
Centrum Językowe „IDEA” Śrem ul. Wojska Polskiego 7 (2)

Stałe centra sportowe z oferta ogólno dostępną (za pierwszy obiekt) (2)
Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji (2)
Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Dolsk (0)

Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji stadion przy ulicy Poznańskiej 15 (1)

Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
Agencja Sportowo - Turystyczna Leszek Twardowski Dolsk (1)
Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego w Jaszkowie, Brodnica, Jaszkowo 16 (1)
Stajnia „KONIK POLSKI” Usługi Jeździeckie Nochowo, ul. Brzozowa 2 (0)

Lodowisko sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1)
Lodowisko ul. Staszica 1 (1)

Suma: kategoria III: 20 punktów


Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:

IV.A. Instytucje w regionie:
Obecność uniwersytetu w regionie (za pierwszy ) (4)
Śrem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Ośrodek Zamiejscowy Collegium Heliodora Święcickiego (4)

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Sanatoria i Ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty) (2)
Błociszewo, Sanatorium Rehabilitacyjne Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego, Pałac Kęszyckich (2)
Mechlin, Dwór „Andrzejówka” Ośrodek Turystyki, Rekreacji i Rehabilitacji, ul. Parkowa 3 (2)

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Obecność krajowych central wielkich firm w regionie (za pierwsze trzy) (2)
DEFOR S.A. Śrem, ul. Rolna 5 (2)

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Brak miejsca dla shoppingu turystycznego poza większymi obiektami handlu lokalnego (m.in. Śrem, ul. 1 Maja) (0)

IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)
Śrem:
1)Bergen (Niemcy) (1)
2)Roźnov pod Radhostem (Czechy) (1)
3)Aksu (Turcja) (1)
Dolsk:
1)Noordenveld (Holandia) (1) (Holandia) (1)
Książ Wielkopolski:
1) La Guarche (Francja) (0)

Suma: 22 punkty w kategorii IV

Wyniki waloryzacji:

za kategorię I: 98
za kategorię II: 37
za kategorię III: 20
za kategorię IV: 14

Razem za wszystkie kategorie : 169

Wnioski:
Po przeprowadzeniu waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Śremu i powiatu śremskiego wynik uzyskany dla kategorii I (98 punktów) wskazuje, że mikroregion posiada mały potencjał turystyczno kulturowy, mieszcząc się jednak w górnej granicy tego przedziału. Występujące tu typy walorów odpowiadają w szczególności zainteresowaniom turystyki tematycznej (w tym biograficznej) i kulturowo-przyrodniczej, jednak żaden z obiektów na terenie powiatu nie może być uznany za silny magnes turystyczny, a poziom organizacji turystyki kulturowej jest niski. Poza krótkim odcinkiem Drogi Św. Jakuba wszystkie szlaki turystyczno-kulturowe posiadające swoje trasy i obiekty w omawianym mikroregionie mają standard szlaków wirtualnych. Brak także oferty pakietów dla indywidualnych turystów kulturowych.
Powiat posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą bazę dla aktywnego wypoczynku: ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne, zagospodarowane akweny wodne, kręgielnię, korty tenisowe. Region posiada także aktywną promocję turystyczną, organizowaną i koordynowaną przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego. W szczególności bogata jest paleta publikacji promocyjnych w postaci folderów, broszur, a także w ostatnim czasie przewodniki. Znajdują się w nich aktualne opisy zabytków, zestawienia bazy noclegowej, mapki i opisy szlaków pieszych, rowerowych, rezerwatów przyrody oraz innych potencjalnych atrakcji. Na terenie Śremu w ramach działania zleconego w Klubokawiarni „Cafe tej” funkcjonuje punkt informacji turystycznej.
Ofertę gastronomiczną na omawianym obszarze należy uznać za wystarczająca, choć brak lokali proponujących potrawy tradycyjnej kuchni regionalnej. Mało zróżnicowana jest miejscowa oferta noclegowa. Zupełnie brak hoteli kategorii wyższych (4 i 5 gwiazdkowych) oraz reprezentujących najczęstszy krajowy standard hoteli 2-gwiazdkowych. Nie ma także hosteli ani działających stale schronisk turystycznych. W pewnym zakresie te mankamenty niweluje obecność pensjonatów oraz nie skategoryzowanych obiektów o charakterze hotelarskim z oferta w wysokim standardzie. Dzięki znacznemu skupieniu oferty gospodarstw agroturystycznych powiat może przyciągnąć turystów preferujących łączenie turystyki, w tym także kulturowej, z wypoczynkiem.
Słabością mikroregionu jest jego położenie komunikacyjne. Brak kolejowych połączeń bezpośrednich oraz czynnej stacji kolejowej na terenie całego powiatu może mieć negatywny wpływ na plany rozwijania turystyki indywidualnej. Przez terytorium powiatu nie przebiega także ani jedna droga ekspresowa ani krajowa, choć aż trzy (DK 5, DK 11 i DK 12) znajdują się w niewielkiej odległości od jego granic. Najbliższy port lotniczy (Poznań-Ławica) jest oddalony od Śremu o 54 km.

Postulaty: Z uwagi na ubóstwo zasobów turystyka kulturowa prawdopodobnie nie stanie się markowym produktem mikroregionu. Jednakże można rozważyć włączenie pojedynczych obiektów oraz imprez do istniejącej lub modyfikowanej regionalnej oferty szlaków, odpowiadających poszczególnym formom tego segmentu turystyki. I tak w oparciu o reaktywację muzeum w Manieczkach i interesującą ofertę zbudowaną wokół tego obiektu można przyciągnąć turystów biograficznych, wokół Żabna stworzyć pakiet świadczeń dla pątników przemierzających wielkopolską Drogę Św. Jakuba, a biorąc za podstawę artystyczno-religijne eventy Śremu (warsztaty i festiwal) skonstruować pakiety pobytowe dla interesujących się nimi gości. Rozbudowa programu edukacyjnego dla turystów przyrodniczych (ścieżki edukacyjne, miejsca obserwacyjne, rejsy z elementami dydaktycznymi) może natomiast zwiększyć ich liczbę w głównym sezonie turystycznym. Być może udostępnienie dla zwiedzających śremskiej Odlewni Żeliwa, produkującej części dla przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego i stoczniowego uczyniłoby z tego miasta atrakcyjny przystanek na trasach wycieczek zwiększającej swoją popularność turystyki industrialnej. Warto rozważyć także inicjatywę lub wsparcie prywatnych działań komercyjnych, zmierzających do otwarcia w jednym wymienionych punktów lub w jego pobliżu obiektu noclegowego dla zorganizowanych grup o niewielkim budżecie (np. hostelu lub schroniska turystycznego. Jego właściciele lub administratorzy we własnym interesie zadbaliby o zwiększenie ruchu turystycznego w mikroregionie, wykorzystując w promocji jego istniejący potencjał, być może także (przez przejęcie koordynacji, organizowanie pakietów, mniejszych eventów) przyczyniliby się do także podwyższenia standardu lokalnych i regionalnych szlaków kulturowych.

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij