Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 czerwca 2011, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 7/2011 (lipiec 2011)

Turystyka Kulturowa
 

Powiat Śremski jako destynacja turystyki kulturowej

 

Armin Mikos v. Rohrscheidt
Jakub Walczak


Relatywnie niewielki (98 punktów w kategorii I) potencjał turystyczno-kulturowy mikroregionu jest dodatkowo rozproszony, ponieważ poszczególne grupy obiektów odpowiadają zainteresowaniu różnych form turystyki kulturowej. Nie da się natomiast wskazać jednego miejsca lub obiektu, mogącego posiadać znaczną atrakcyjność (siłę przyciągania ) turystów kulturowych z którejkolwiek z grup zainteresowań. Na podstawie szczegółowej analizy, jako formy turystyki kulturowej posiadające zauważalny potencjał na terenie powiatu, należy wskazać: turystykę tematyczną, w tym biograficzna, turystykę kulturowo-przyrodniczą, turystykę eventową oraz religijna i pielgrzymkową.

Turystyka tematyczna
Znaczna jest liczba obiektów rezydencjonalnych (pałaców i dworów), w tym niektórych związanych z życiem znaczących postaci historycznych. Z obiektów ciekawszych lub posiadających tego rodzaju biograficzne konotacje należy wymienić: pałac Chłapowskich w Jaszkowie z Centrum Hipiki (D. Chłapowski), pałac w Przylepkach (Stanisław Koźmian), dwór w Manieczkach (Józef Wybicki), monumentalny neogotycki pałac w Psarskich (neogotycki), pałace w Błociszewie, Brodnicy, Grzybnie, Szołdrach, Iłowcu, oraz zespoły dworskie w Rusocinie, Kadzewie i Mechlinie. Jednak z uwagi na ich stosunkowo młodą metrykę (aktualnie stojące obiekty to wynik w najlepszym razie XIX-wiecznej przebudowy dawniejszych zamków lub pałaców) oraz bardzo ograniczoną dostępność (w obiektach mieszczą się siedziby instytucji lub też są one prywatna własnością, nie udostępnianą dla zwiedzania) nie są one w stanie wykreować popytu turystycznego, trudności wynikłyby także przy ewentualnej próbie stworzenia atrakcyjnego szlaku tematycznego w oparciu o tę grupę obiektów.

Turystyka biograficzna
Na terenie powiatu znajduje się kilka miejsc związanych z wybitnymi postaciami, oraz ludźmi czynu którzy przyczynili się w walce o obronę polskości tej ziemi. Do znanych ludzi ziemi Śremskiej należał Józef Rufin Wybicki twórca hymnu narodowego, który w 1781 roku został właścicielem dóbr ziemskich w Manieczkach, gdzie przebywał przez wiele lat i gdzie jego życie dobiegło kresu. Niestety muzeum Józefa Wybickiego w Manieczkach zostało zamknięte w roku 2006. Obecnie przy dworze stoi pomnik upamiętniający to miejsce. Manieczki są tym samym ważnym punktem na wirtualnym szlaku biograficznym gen. Józefa Wybickiego, łączącym miejsca związane z jego biografią: na terenie powiatu śremskiego także miejsce jego pierwotnego pochówku w Brodnicy.
Liczne miejsca powiatu wiążą się z biografią księdza Piotra Wawrzyniaka, najwybitniejszego wielkopolskiego działacza społecznego, gospodarczego, oświatowego i politycznego okresu wali z germanizacją. Urodzony w podśremskiej Wyrzece (gdzie do dziś stoi jego rodzinny dom), był on m.in. wicedyrektorem banku ludowego w Śremie, założycielem tutejszej biblioteki. Wirtualny wielkopolski szlak ks. Piotra Wawrzyniaka upamiętniający miejsca związane z jego osobą biegnie m.in. przez Śrem, Wyrzekę i Dalewo.

Turystyka kulturowo-przyrodnicza.
Pokaźną grupę walorów znajdą w mikroregionie śremskim zwolennicy turystyki kulturowo-przyrodniczej. Leżący w części na terytorium powiatu Park Krajobrazowy Dezyderego Chłapowskiego wyróżnia się różnorodnością gatunków fauny i flory. O jego unikatowości w skali kraju stanowi fakt, że tutejszy krajobraz rolniczy wraz z drzewostanem śródpolnym jest wynikiem przekształceń środowiska zrealizowanych niemal 200 lat temu pod kierownictwem polskiego pioniera inżynierii krajobrazu, a jednocześnie inicjatora aktywności społecznej, politycznej i kulturalnej, określonej później mianem pracy organicznej: generała Dezyderego Chłapowskiego, miejscowego ziemianina.
Także śremski odcinek rzeki Warty jest częścią turystycznego szlaku wodnego: Wielkiej Pętli Wielkopolski, dzięki temu przemieszcza się tędy wielu kajakarzy, na których czekają przystanie wodne. Jedną z nich jest przystań kajakowa w Śremie, inna znajduje się w Kotowie, na terenie zespołu przyrodniczego „Łęgi Mechlińskie”. Taka lokalizacja przystani sprzyja rozwinięciu oferty zwiedzania oraz przyrodniczych ścieżek dydaktycznych, przeznaczonych dla aktywnych turystów. Istniejąca oferta rejsów statkiem wycieczkowym po malowniczych zakolach Warty („Bajka”) także mogłaby zostać uzupełniona o programy zawierające aspekty edukacyjne i połączone ze spacerami przyrodniczymi w wyznaczonych i specjalnie oznaczonych oraz opisanych miejscach, w szczególności na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (okolice Góry i Zbrudzewa) – jak dotychczas takich możliwości nie wykorzystano..
Rezerwaty przyrody „Czmoń” i „Miranowo” chronią żyzny las liściasty, oraz różnego rodzaju gatunki roślin. Na terenie powiatu znajdują się ponadto liczne parki podworskie ze starym i zróżnicowanym drzewostanem takim jak dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, kasztanowce zwyczajne i platany uznane za pomniki przyrody. Najwięcej drzew będących pomnikami przyrody znajduje się w parku w Mechlinie (wśród nich dęby o obwodach 750, 620, 540 i 430 cm). Wśród licznych w powiecie pomników przyrody są także głazy narzutowe, przyciągnięte tu przez lodowiec. Największe z nich, znajdujące się między Brześnica i Lipówką mają obwody 1490, 1330 oraz 1080 cm. Tej formie turystyki sprzyja fakt, że w Śremie od lat zwraca się uwagę na ochronę środowiska: m.in. w 1995 roku gmina Śrem została uznana za najbardziej ekologiczną w Polsce. Daje to podstawy do prognozowania, że mikroregion na długo zachowa swój malowniczy krajobraz, oraz różnorodną faunę i florę.

Turystyka eventowa.
Śrem posiada relatywnie bogaty program eventów kulturowych, jednak ich zasięg (i tym samym siłę przyciągania turystów) należy określić jako regionalny lub nawet lokalny. Wśród nich największą popularność poza granicami regionu posiada Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „ŚREMSONG”, odbywający się regularnie w maju. W jego ramach obok tytułowych religijnych wykonywane są także utwory z dziedziny bluesa i reggae. O randze tego eventu świadczy duża liczba jego uczestników – w ostatnich latach ponad 2 tysiące.
Dni Śremu to typowy lokalny festyn (święto miasta), ponieważ jednak są one często uświetniane przez występy znanych w skali artystów, ściągają do Śremu gości z dalej położonych miejscowości wielkopolskich. Natomiast Festiwal Kina Alternatywnego jest formą promocji twórczości filmowej młodych autorów, której obok projekcji towarzyszą okolicznościowe koncerty. Imprezą historyczną są kwietniowe obchody Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim, których głównym celem jest upamiętnienie bitwy i mieszkańców tej ziemi, poległych w walkach podczas obrony Książa przez Prusakami w roku 1848. Śladem wydarzeń tamtego okresu w Książu organizuje się również rajdy rowerowe. Natomiast w Brodnicy 3 maja przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Mazurka Dąbrowskiego organizowana jest impreza o charakterze patriotycznym. Jak dotychczas posiada ona jednak zasięg lokalny. Jej rozwinięcie i uczynienie z niej dorocznej kulminacji funkcjonowania szlaku Józefa Wybickiego mogłoby wpłynąć na ożywienie turystyki biograficznej i historycznej w powiecie. Inną ciekawą imprezą o podobnej randze jest Art. Śrem Festiwal „Jesienna Impresja”.
Cyklicznie organizowane imprezy w klubie rozrywki „Ekwador”, uchodzącym za kultowy dla określonego środowiska w Manieczkach, przyciągają aktualnie głównie stałych bywalców, pochodzących przede wszystkim z terenu pobliskich powiatów Wielkopolski. W zależności od jego dalszych losów i przyjętej koncepcji rozwoju nie można jednak wykluczyć, że określone poszczególne imprezy będą przyciągały także uczestników z innych stron regionu i kraju, stając się tym samym ważnym punktem popularnej turystyki eventowej. Aktualnie poza czasem imprez klub nie jest miejscem atrakcyjnym dla zwiedzania, jednak urządzenie tutaj wystawy, ukazującej niedługie, ale obfitujące w liczne eksperymenty muzyczne dzieje klubu oraz prezentujące postaci artystów i DJ-ów, którzy przewinęli się przez tę scenę, z pewnością przyczyniłoby się do wzrostu jej popularności wśród odwiedzających mikroregion turystów.

Turystyka religijna.
Powiat śremski jest stosunkowo bogaty w niewielkie, zabytkowe obiekty sakralne, które mogą w bardzo ograniczonym stopniu stanowić punkty oparcia dla turystyki religijnej. Natomiast ożywienie ruchu pątniczego i turystycznego na wielkopolskiej Drodze Świętego Jakuba (szczególnie w Żabnie z jego drewnianym kościołem Św. Jakuba) mogłoby przyczynić się do wzrostu znaczenia tej formy turystyki kulturowej.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij