Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 sierpnia 2011, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 9/2011 (wrzesień 2011)

 

Niemiecki Szlak Bajek - zarys

 

Struktura niniejszego opracowania odpowiada deklarowanej tematyce szlaku, którą można zdefiniować jako niematerialne dziedzictwo kultury ludowej w postaci bajek, sag i legend oraz oparte o nie dzieło literackie Jakuba i Wilhelma Grimm wraz z ich biografiami. W kolejnych częściach zostaną zaprezentowane naukowe biografie Braci Grimm (1), zagadnienia związane okolicznościami powstania (2) oraz źródłami i edycjami dzieła fundamentalnego z punktu widzenia profilu szlaku (3), kwestie związane z lokalizacją bajek w przestrzeni fizycznej szlaku (4) oraz zarys historycznego rozwoju tego systemu tematycznego zwiedzania (5). ...

 
 

Waloryzacja

Wyniki analizy potencjału turystycznego szlaku tematycznego. Niemiecki Szlak Bajek - "Deutsche Märchenstrasse"

Wynik ogólny przeprowadzonej oceny potencjału turystycznego wyniósł: 889 punktów z 1000 możliwych. Oznacza to, że badany system może zostać określony jako szlak tematyczny o wielkim potencjale turystycznym. Jest to predykat opisowy przewidziany dla najwyższego przedziału (875-1000 punktów). Wyniki osiągnięte w poszczególnych zakresach waloryzacji, opisane poniżej, dają pełniejszy obraz poszczególnych aspektów funkcjonowania systemu i odnoszących się do nich wyników cząstkowych, składających się na tę ocenę. ...

 

Przydatne adresy

 

Biuro Koordynatora Szlaku:
Deutsche Märchenstrasse e. V., 

Kurfürstenstrasse 9, D-34117 Kassele
Portal internetowy: www.maerchenstrasse.de

Muzeum Braci Grimm (Brüder Grimm-Museum)
Brüder Grimm-Platz 4; 34117 Kassel
Portal internetowy: www.grimms.de

Münchhausen-Museum
Münchhausenplatz 1; 37619 Bodenwerder 
Portal internetowy: www.muenchhausenland.de ...

 

 
 

Pobyt na Szlaku Bajek

 

  
 

Wywiady

 

Rozmowa z Benjaminem Schäfer, kierownikiem Geschäftsstelle (biura koordynacyjnego) Niemieckiego Szlaku Bajek

TK: Niemiecki Szlak Bajek jest dziś jednym z flagowych okrętów turystyki tematycznej w tym kraju. Wróćmy jednak na chwilę do początków: Jak w ogóle pojawił się pomysł, by organizować materialne, fizyczne i punktowe podróże śladami w końcu całkiem niematerialnego dziedzictwa? Komu zawdzięczacie tę ideę, kto wniósł konieczny entuzjazm do tego, żeby taka koncepcja w ogóle została zrealizowana?
Benjamin Schäfer: Ojca szlaku łatwo wskazać: pomysł w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zgłosił dr Herbert Günther, ówczesny starosta powiatu Kassel i późniejszy minister rządu krajowego Hesji. Podczas jednej z podróży do Rosji doświadczył on, w jak wysokim stopniu są tam znani Bracia Grimm i ich dzieło: "Baśnie Dziecięce i Domowe" ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Schulschiff "Deutschland" (hotel na dawnym żaglowcu szkolnym, hotel bierze udział w pakiecie tematycznym "Bremeńscy Muzykanci")
Zum Alten Speicher 15; 28759 Bremen
www.schulschiff-deutschland.de

Kawiarnia /Restauracja Cafe "Die Gürre Stubb"
(pokazy strojów ludowych "regionu Czerwonego Kapturka")
Bernsburger Str. 1l 34628 Willingshausen 

Burgmannenhaus, winiarnia
Brüder-Grimm-Straße 49
36396 Steinau an der Straße
www.burgmannenhaus-steinau.de ...
 
 

Niemiecki Szlak Bajek - foto

 
 

Szlak Bajek jako destynacja TK

 

Dokonując analizy znaczenia Niemieckiego Szlaku Bajek jako potencjalnej destynacji dla różnych form turystyki kulturowej, najlepiej ująć ją w formie szeregu wzajemnie komplementarnych programów zwiedzania tej samej przestrzeni, zestawionych poprzez wyróżnienie rozmaitych możliwych aspektów interpretacji jej kulturowego dziedzictwa. Sprzyja temu sama koncepcja szlaku: kwestia generalnej dwuwarstwowości jego oferty, wynikającej z przyjętego już na etapie koncepcji produktu zamierzenia zaadresowania jej do dwóch podstawowych grup odbiorców (dzieci oraz dorośli zainteresowani literaturą oraz kulturą ludową) została szerzej zaprezentowana w odrębnym opracowaniu autora, analizującym jego potencjał turystyczny. ...

 

Literatura

 

Opracowania naukowe dotyczące tematyki szlaku:
Bendix R., Hemme D., 2004, Märchen, Tourismus, Lebenswelt, "Georgia Augusta" (Univ. Göttingen), 3, z. I, s. 95-101
Denecke L., 1971, Jacob Grimm und sein Bruder Wilhelm (biografia braci Grimm), Wyd. Metzler, Stuttgart
Rölleke H., 2004, Grimms Märchen und ihre Quellen. Die literarischen Vorlagen der Grimmschen Märchen synoptisch vorgestellt und kommentiert, WVT Wissenschaftlicher Verlag, Trier 
Schoof W., 1959, Zur Entstehungsgeschichte der Grimm’schen Märchen, Wyd. Hauswedell, Hamburg
Seitz G., 1985, Die Brüder Grimm. Leben - Werk - Zeit, Wyd. 2., Winkler, München ...


 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij