Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 września 2011, redaktorzy prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski, Paulina Ratkowska

Numer 10/2011 (październik 2011)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Oleśnicy i powiatu oleśnickiego

 

Waloryzację przygotowała: Anna Jakubowska

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki
I.A. a) Obiekty sakralne:
Historyczna bazylika ( za pierwsze dwie, punkty tylko wówczas, jeśli nie są katedrami) (6)  
Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy (6)

Inne sanktuarium lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa)(3)
Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Bazylika Mniejsza w Twardogórze(3)
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2)
Kościół ewangelicki pw. Apostołów Jana i Piotra w Sycowie (2)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4)
Kościół katolicki pw. św. Piotra i Pawła w Sycowie (4)
Drewniany kościół filialny pw. św. Marka z 1622 r. w Świętym Marku (4)
Romański kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIII w. w Stroni (4)
Kościół pw. św. Katarzyny w Bierutowie (0) 
Szachulcowy kościół pw. Św. Trójcy i Matki Boskiej z XIX w. w Twardogórze (0)
Drewniany kościół pw. Św. Idziego z 1666 r. w Chełstowie (0)
Drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1655r. w Grabownie Małym (0)

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1850 r. w stylu eklektycznym w Grabownie Wielkim (0)
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Jerzego w Oleśnicy (0)

I.A. b) Zamki i pałace
Zamek lub pałac historyczny, ZD (za pierwsze trzy) (3)  
Zamek Książąt Oleśnickich w Oleśnicy (3) 
Pałac barokowy w Twardogórze (3)
Renesansowy zamek w Dobrej (3) 
Renesansowy zamek w Bierutowie (0)
Pałac z XVI w. Dobroszycach (0)
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu D (za pierwsze trzy***) (2)
Ruiny pałacu Reichenbachów w Goszczu (2)
Ruiny barokowego pałacu z XVIII w. w Brzezince (2)

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne
Historyczny cenny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Rynek z ratuszem miejskim w Oleśnicy (3)
Układ urbanistyczny miasta w Sycowie (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy) (4)  
Dom Wdów - służył wdowom i rodzinom po zmarłych pastorach ewangelickich Oleśnicy (4)
Dawna wieża bramy miejskiej- obecnie dzwonnica i punkt widokowy w Sycowie (4)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3)
Bierutów,wieża ratuszowa, 1 poł. XV (3)
Historyczne fortyfikacje miejskie zachowane z znacznej części ZD(4)
Brama Wrocławska i 1650 m. murów otaczających stare miasto w Oleśnicy (4)
Ruiny fortyfikacji miejskich (1)  
Mury obronne z 1 poł. XIV-XV w. w Bierutowie (1)
Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi (pierwsze dwa) (1)
Cmentarz żydowski z 1865r. w Kijowicach (1)
Stara Synagoga - kościół Zbawiciela (Salvatora) -obecnie siedziba Kościoła Zielonoświątkowego oraz filia wrocławskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Oleśnicy (1)
Cmentarz żydowski w Miłocicach (0)

I.A. d) Obiekty militarne
Brak w powiecie
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Brak obiektów w tej kategorii
Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty powyżej wpisanych klas:
Własny materiał informacyjny w obiekcie (publikacje monograficzne, albumy) (pierwsze trzy obiekty) (1 pkt)  
Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy (1) 
Zamek Książąt Oleśnickich w Oleśnicy (1)

I.B.) Miejsca historyczne lub znaczące
I.B.a) Budowle historyczne i monumenty
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1) 
Cztery rzeźby z piaskowca - alegorie czterech pór roku z 1905 r. w Sycowie (1) 
Pomnik - Kolumna Zwycięstwa w Oleśnicy (1) 
Pomnik - Kolumna Złotych Godów w Oleśnicy(1)
Miejsca związane z akcją utworów literackich o krajowym znaczeniu (za pierwsze trzy) (2)
Oleśnica - miejsce początku akcji pierwszego tomu "Trylogii o Reynevanie" Andrzeja Sapkowskiego -"Narrenturm"(2)
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3)
Oleśnica - miejsce urodzenia Antoniego Cieszyńskiego ( w 1882 r.) - wybitnego stomatologa, twórcy prawa w rentgenologii stomatologicznej [prawo Cieszyńskiego-Diecka](3)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)
Płyta nagrobna Elizabeth von Haugwitz - żony pierwszego właściciela państwa stanowego Syców Hansa von Haugwitz z XVI w. -na elewacji kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Sycowie (1)
Kaplica grobowa książąt Biron von Curland z 1890 r. w Sycowie (1)
I.B.b) Cmentarze historyczne
Nekropolia zbiorowa znanych osobistości w skali regionu (do trzech) (2)
Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy - Krypta Wirtemberska (24 sarkofagi z ciałami niektórych członków książęcej rodziny Wirtembergów)[dostęp ograniczony ](1)
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)
Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy - nagrobny pomnik tumbowy Jana Podiebrada i Krystyny z Szydłowieckich, należy do cenniejszych zabytków rzeźby renesansowej na Śląsku (1)
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej *** (do dwóch) (1)
Cmentarz ewangelicki z drewnianymi nagrobkami z XVIII i XIX w. w Świętym Marku (1)
Nagrobna płyta rycerza o imieniu Wojciech z XIV w. w Smolnej (1)
I.B. c) Budowle współczesne
brak wybitniejszych budowli w powiecie

I.C) Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki historycznej o znaczeniu międzynarodowym (10)
Biblioteka Łańcuchowa w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy- jedna z dwóch takich bibliotek w Europie środkowowschodniej (10)
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3)
Organy Bazyliki w Oleśnicy (wykonanie w manierze barokowo-romantycznej) (3)
Ambona z 1605 r. w stylu późnego renesansu-manieryzmu w Bazylice w Oleśnicy (3)

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5)
Muzeum Regionalne w Sycowie (5)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym (w sumie za pierwsze trzy) (2)
- Dni Kultury Szwedzkiej,
- Wystawa sycowskich fotografów,
- Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej "Katyń jako przykład zbrodni stalinowskich"(2)
Stałe godziny otwarcia muzeum (1)

I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)  
Festiwal Muzyki Kameralnej organizowany przez Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne w Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, czerwiec (4)
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oleśnicy, lipiec (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6)
Otwarte Mistrzostwa Polski Freestyle w Twardogórze, listopad (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
"Dni Europy" w Oleśnicy, wrzesień (4)
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną:
brak w powiecie
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy w Olszówce gmina Twardogóra (2) 
Rezerwat przyrody na terenie regionu (do trzech) (1)
Rezerwat Leśny "Gola Wielka" gmina Twardogóra (1)
Rezerwat "Torfowisko koło Grabowna" w Grabownie Wielkim, gmina Twardogóra (1)
Ogród Botaniczny, Palmiarnia, Arboretum (za pierwsze dwa obiekty) (4)
Arboretum Leśne im. S. Białoboka przy Nadleśnictwie Syców w Stradomi Dolnej (4)
Park miejski duży kultywowany (pow. od 4 ha) z obiektami sztuki, (za pierwsze dwa) (2)
Park miejski (pow. 28 ha), założony w XVIII w. w stylu angielskim w Sycowie (2)
Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki* (za pierwsze dwa) (1)
Park zamkowy w Oleśnicy (1)

I.H. Szlaki kulturowe: Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie "Torfowisko koło Grabowna" gmina Twardogóra (1)
Ścieżka dydaktyczna przy Kąciku Edukacyjnym "Dąbrówka" gmina Twardogóra (1)
"Stradomia"- edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna w Arboretum w Stradomi Dolnej (1)

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej
II.A. Informacja turystycznaInformacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)

Miejska Informacja Turystyczna w Oleśnicy (2)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
Tak - przewodnik PTTK po Oleśnicy na zamówienie (3)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2):
Informator "Powiat Oleśnicki"(2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1):
Informator "Powiat Oleśnicki" w języku angielskim (1)
Informator "Powiat Oleśnicki" w języku niemieckim (1)
II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane - (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2):
Oleśnica, Hotel "Perła"(3*), ul. Sinapiusa 12 (2) 
Syców, Hotel "Plon" (3*) ul. Szosa Kępińska 81 (2)
Twardogóra ,Gospodarstwo Agroturystyczne "HUBERT" Poręby 6 (2)
Dobroszyce ,Gospodarstwo Agroturystyczne "Zagroda Barć"(2)
Stradomia, motel, Stradomia Wierzchnia 21 d, 56-500 Syców (2)
Oleśnica," Hotel & Restauracja Vis-a-Vis" ul. Przemysłowa 3c (2)

Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Restauracja "Moonlight", Okrężna 11 Oleśnica (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
Restauracja "Perła" Oleśnica ul. Sinapiusa 12 (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Bar Krakus, 3 Maja 70 Oleśnica (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, busa, samochodu (za pierwsze dwie oferty (2)
Oleśnica "Turbo-Trans" Przewozy autokarowe (2)
Oleśnica- wypożyczalnia samochodów ul. Smolna 51 (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Lotnisko z połączeniami międzynarodowymi mniej niż 50 km (1 godzina na dotarcie) (4)
Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika (4)
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
Dworzec PKP Oleśnica (3)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec PKS Oleśnica (3)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (pierwsze dwie) (2)
Droga ekspresowa S-8 Wrocław - Warszawa - Białystok (2)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2)
Oleśnica, miejska komunikacja autobusowa (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Oleśnica, Super Vip SV-1
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, busa, samochodu (za pierwsze dwie oferty (2)
Oleśnica "Turbo-Trans" Przewozy autokarowe (2)
Oleśnica- wypożyczalnia samochodów ul. Smolna 51 (2)


II. D. Promocja turystyczna: 
Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin lub obiektów w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do trzech) (3)
Miasto Oleśnica brało udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie w 2011 roku (3)
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów w krajowych targach turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2)
Miasto Oleśnica było promowane na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu w 2010 roku (2)
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 2 w ostatnim roku) (1)
Informator "Powiat Oleśnicki" (1)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje KulturyKino stałe (za pierwszy obiekt) (2) 
Oleśnica , Kino MOKIS (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)
Zalew w Stradomii Wierzchniej z trasą rowerową do Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Dąb "Bliźniak" Wesółka koło Twardogóry (1)
Głazy narzutowe w Goli Wielkiej (1)
Wieże widokowe stale dostępne( za pierwsze dwie)(1)
Syców,dawna wieża bramy miejskiej, obecnie dzwonnica i punkt widokowy (1)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna Baseny kryte ogólnodostępne - (za pierwszy obiekt) (2)
Oleśnica, Atol - Park Wodny (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
Oleśnica, Hala Sportowa ul. Kochanowskiego 4 (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Oleśnica, Stadion Miejski (1)

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV.A. Instytucje w regionie:
brak punktowanych instytucji
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w mikroregionie:
brak
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3)
Oleśnica, Hotel "Perła", ul. Sinapiusa 12 (3)
IV.D. Oferta shoppingu w regionie:brakIV.E. Zagraniczne partnerstwa miast i regionów:
Miasto Oleśnica - Chrudim(Czechy)(1)
Miasto Oleśnica - Jaunay Clan(Francja)(1)
Miasto Oleśnica - Warendorf (Niemcy)(1)
Syców - gmina Malsch w Badeni - Wirtembergii (1)


Suma punktów:
Za kategorię I: 132
Za kategorię II: 53
Za kategorię III: 12
Za kategorię IV: 7
Razem za wszystkie kategorie: 204

Ocena mikroregionu z punktu widzenia turystyki kulturowej:
Mikroregion oleśnicki posiada średni potencjał turystyczno kulturowy (132 punkty w pierwszej kategorii), koncentrujący się głównie w dziedzinie turystyki religijnej (w regionie istnieje kilka ciekawych obiektów tego rodzaju) oraz turystyki dziedzictwa kulturowego - Zamek Książąt Oleśnickich (o początkach sięgających XIII w.) z unikalną w skali kraju biblioteką łańcuchową w Kościele Zamkowym. Znaczną liczbę punktów makroregion otrzymał za kulturowo znaczącą ofertę przyrodniczą (11). Natomiast niewielka jak na potencjalne możliwości jest oferta w dziedzinie eventów kulturowych.
Infrastruktura turystyczna mikroregionu jest rozwinięta stosunkowo słabo. Na terenie powiatu oleśnickiego funkcjonują tylko dwa hotele trzygwiazdkowe w największych miejscowościach (Sycowie i Oleśnicy), brakuje natomiast kategoryzowanej oferty hotelowej o niższym standardzie oraz szeregu rodzajów obiektów pozostałej oferty noclegowej (hosteli, schronisk całorocznych), która mogłaby stanowić zachętę do pozostania na dłużej niż jeden dzień szerszej grupie turystów w tym np. młodzieży. Uboga oferta gastronomiczna powiatu (nie obejmująca kuchni tradycyjnej ani regionalnej) koncentruje się głównie także w Oleśnicy i Sycowie. Za bardzo dobre należy uznać połączenia komunikacyjne. Oleśnicę i Syców łączy z Wrocławiem i Warszawą droga krajowa nr 8, przygotowywana aktualnie do standardu drogi ekspresowej, ponadto przez powiat przebiega droga krajowa nr 25, skracająca połączenia w kierunku Bydgoszczy i Torunia. Blisko położony jest wrocławski port lotniczy, ponadto mający status subregionalnego węzła dworzec kolejowy w Oleśnicy obsługuje połączenia do Wrocławia, Jarocina, Ostrowa Wlkp, Kluczborka i Krotoszyna.
Organizacja turystyki w mikroregionie pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Miejscowe biura turystyczne nie proponują w ramach swoich usług żadnych wycieczek po mieście tudzież powiecie, nie istnieje także oferta lokalnych pakietów pobytowych, w tym tematycznych. Powstanie na terenie Oleśnicy bądź Sycowa Miejskich Szlaków Turystycznych eksponujących ważniejsze zabytki i obiekty kulturowe, mogłoby zwiększyć zainteresowanie potencjalnych turystów kulturowych. W opracowaniu zawierającym program pobytu turystycznego przygotowano propozycję wycieczki po mieście Oleśnica a także dwudniowy pobyt w powiecie. Skonstruowanie dwóch, trzech możliwych tras, ciekawie wydany i zareklamowany folder promujący weekend w powiecie oleśnickim wymagałby niewielkiego nakładu środków, które zwróciłyby się szybko. Powstanie na terenie powiatu przynajmniej realnego szlaku lokalnego np. poświęconego dawnym siedzibom włodarzy ziemi oleśnickiej (Piastów, Wirttembergów, Haugwitzów i Bironów) mogłoby pomóc w popularyzacji turystyki kulturowej. Cennym przedsięwzięciem była inscenizacja wymarszu chorągwi Konrada VII pod Grunwald w 2010 roku. Powtarzanie tego eventu co roku byłoby potencjalnie łatwym, mało kosztownym ale interesującym wydarzeniem, a jego regularność pozwoliłaby szybko "obudować" je innymi elementami, które mogłyby przyciągnąć poszczególne grupy zainteresowanych nimi turystów. W kontekście takiego zamierzenia pożądana byłaby pomoc władz powiatu w opiece nad powstającym właśnie miejscowym Bractwem Rycerskim. Z roku na rok coraz popularniejszy staje się także Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej odbywający się w bazylice oleśnickiej. Jednak zdecydowanie kuleje promocja tej imprezy: do tej pory nie ma ona nawet własnej strony internetowej, stąd osoby zainteresowane muzyką dawną nie otrzymują informacji o tym muzycznym wydarzeniu. Zastanawiający jest także fakt braku własnego muzeum w Oleśnicy, która nie tylko pretenduje do roli najsilniejszego ośrodka kulturalnego mikroregionu, ale także posiada odpowiednie do tego miejsce z własnymi unikatowymi walorami turystycznymi (Zamek). Ogranicza to znacznie szanse koncentracji walorów i tematów nośnych w turystyce kulturowej oraz wykreowania własnego produktu turystycznego, brak muzeum redukuje też liczbę podmiotów mogących potencjalnie organizować eventy kulturalne. Brak aktywności w zakresie odbudowy i eksploatacji turystycznej strawionego przez pożar monumentalnego obiektu pałacowego w Goszczu także należy uznać za poważne zaniedbanie, ponieważ rezydencja tej wielkości i klasy mogłaby z powodzeniem być celem wizyt turystów kulturowych, być może także ośrodkiem turystyki kreatywnej. Krytycznie należy ocenić także słabą promocję turystyczną powiatu, a szczególnie brak współpracy między powiatem, miastem i gminą Oleśnica w zakresie turystyki i wspierania rozbudowy infrastruktury. Bardzo ważnym postulatem wydaje się podjęcie działań w celu otwarcia schroniska turystycznego lub hostelu, które mogłyby być alternatywą noclegową np. dla młodzieży. Powstanie portalu internetowego o profilu turystycznym, skupiającego wszystkie gminy i miasta powiatu umożliwiłoby proste wyszukiwanie najbardziej interesujących obiektów w powiecie, a także byłoby miejscem, w którym turysta może skorzystać z map czy obejrzeć ciekawe zdjęcia regionu. W dziedzinie promocji i organizacji turystyki na uwagę zasługuje projekt "Dobra Widawa", realizowany przez kilka samorządów, w tym m. in. Oleśnicy, Bierutowa i Sycowa, który oprócz działań na rzecz edukacji ekologicznej obejmuje zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego i w niedalekiej przyszłości może stanowić punkt wyjścia dla budowy oferty i promocji turystyki kulturowo -przyrodniczej.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij