Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 listopada 2011,
redaktorzy prowadzący numeru: Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz

Numer 12/2011 (grudzień 2011)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Powiatu Pleszewskiego

 

Opracowanie: Jagoda Pawlak, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3)
Klasztor Reformatów i Kościół św. Michała Archanioła w Choczu (3)
Inne sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (3)
Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Plac Kościelny 5 (3)
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lutyni (3)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4)
Kościół św. Tekli w Dobrzycy , drewniany (4)
Sanktuarium Maryjne w Tursku (4)
Kościół św. Floriana w Jedlcu, szachulcowy (4)
Kościół św. Floriana w Pleszewie (drewniany) (0)
kościół św. Marii Magdaleny w Sośnicy koło Dobrzycy, drewniany (0),
kościół św. Bartłomieja w Kucharach, drewniany (0)
I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny, ZD (za pierwsze trzy) (3)
Zamek Działyńskich w Gołuchowie (3)
Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy (3)
Pałac w Grabie (*)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy) (4)
Ratusz Pleszewski, Rynek (4)
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ul. Poznańska (4)
Dworzec kolei wąskotorowej (4)
I.A. d) Obiekty militarne:
Brak obiektów w tej kategorii
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Brak obiektów w tej kategorii
Dodatkowe punkty za wszystkie miejsca lub obiekty wpisanych powyżej klas:
Za bardzo dobry (2) lub dobry (1) stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu.
Stan konserwacji głównych obiektów bardzo dobry (2)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1)
Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Plac Kościelny (1)
Pomnik ofiar w Boreczku (1)
Miejsca zawiązane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2)
Pałac w Dobrzycy, generał Augustyn Gorzeński- senator Królestwa Polskiego, szef kancelarii wojskowej króla Stanisława Augusta (2)
Miejsca zawiązane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (za pierwsze dwa) (1)
Zamek w Gołuchowie, Izabella Działyńska, córka księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, kolekcjonerka dzieł sztuki (1)
Pracownia poety Mariana Cezarego Abramowiczaw obecnym gimnazjum w Białobłotach (1)
I.B. b) Cmentarze historyczne:
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)
Pleszew, Ludwik Bociański, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, wojewoda wileński i poznański II RP (1)
Pleszew, ks. prałat Kazimierz Niesiołowski, działacz życia społecznego i kulturalnego
w Pleszewie (1)
Gołuchów, Izabella z Czartoryskich Działyńska, córka księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, kolekcjonerka dzieł sztuki (1)
I.B. c) Budowle współczesne:
Brak obiektów w tej kategorii
I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech *) (3)
Drewniany krzyż z figurami w Kowalewie (3)
Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła św. Bartłomieja w Kucharach (3)
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki):
Muzea o znaczeniu krajowym (do trzech) (8)
Muzeum Narodowe Zamek w Gołuchowie ( 8)
Muzeum o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5)
Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie (5)
Muzeum Ziemiaństwa i Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy (5)
Muzeum Regionalne w Pleszewie (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym, izby pamięci *:
Pleszew: Prywatne Muzeum Piekarstwa (rodziny Vogtów) (0)
Pleszew: Wystawa muzealna Sióstr Służebniczek (Niep Poczęcia NMP)(0)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym (za pierwsze trzy) (2)
Muzeum Regionalne w Pleszewie, Zaułki, Zakątki, Zakamarki Pleszewa(2)
Muzeum Regionalne w Pleszewie, 7500 mil Denver Tam i z powrotem (2)
Muzeum Regionalne w Pleszewie , XXX lecie Pleszewskiej Solidarności (2)
Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Narodowe Zamek w Gołuchowie, Muzeum Regionalnew Pleszewie (w sumie 4)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (do trzech placówek) (1)
Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie (1)
Przy muzeach o znaczeniu krajowym dodatkowe punkty za opis zbiorów z językach obcych (1)
Muzeum Narodowe Zamek w Gołuchowie (1)
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za stałe godziny otwarcia (1)
Muzeum Regionalnew Pleszewie, Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy,
Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie (w sumie 3)
Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1)
Muzeum Narodowe Zamek w Gołuchowie, Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy,
Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie (w sumie 3)
I.E. Eventy kulturowe:
Regularne venty kultury wysokiej o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6)
"Chanterelle Festival" w Gołuchowie (corocznie) (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Festyn Nocy Świętojańskiej w Gołuchowie (4)
"Święto Polskiej Niezapominajki" oraz Gołuchowski Rajd Rowerowy (4)
Festyn w Ogródku Jordanowskim w Pleszewie (4)
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z oferta turystyczną:
Brak obiektów w tej kategorii
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
ZOO, Akwaria, Parki Dzikich Zwierząt, inne duże obiekty zoologiczne (za każdy do trzech) (4)
Pokazowa Zagroda Zwierząt w Gołuchowie (4)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa ) (2)
Park przy pałacu w Grabie (2)
Park przy pałacu w Taczanowie (2)
Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki* (za pierwsze dwa) (1)
Park rekreacyjny "Planty" (1)
I.H. Szlaki kulturowe:
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
Samochodowy szlak turystyczny w południowej Wielkopolsce, (powiat jarociński, pleszewski, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński) (1)

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ul. Poznańska 35 (2)
Pozostały aktualny materiał informacyjny (1)
Materiał informacyjny w postaci ulotek Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (1)
II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5, 4, 3, 2, 1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Hotele 3-gwiazdkowe
Hotel Acwador, Prokopów 25a( Pleszew) (2)
Hotel Karczma Stara Stajnia, Zawidowice 14a ( Pleszew) (2)
Kwatery zorganizowane
Hotel "Pod Plantami", ul. Al. Wojska Polskiego 21 (2)
Gospodarstwo Agroturystyczne "Ranczo-Kajew", Kajew 9 (Gołuchów) (2)
Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w różnych klasach) (1)
"Wioska Indiańska RAVEN TERRITORY", Józefów 52A (Chocz) (1)
Hotel Karczma Stara Stajnia, Zawidowice 14a ( Pleszew) (1)
Restauracje z autentyczną kuchnią regionalną (za pierwszy obiekt) (3)
Restauracja Acwador, Prokopów 25a (Pleszew) (3)
Restauracje z autentyczną kuchnią tradycyjną (za pierwszy obiekt) (2)
Restauracja Zamkowa, ul. Kopczyńskiego 1 w Gołuchowie (2)
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Restauracja "Baks", ul. Malińska 21a (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
Restauracja "Piotruś", ul. Pleszewska 31 w Choczu, otwarta do godziny 24 (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24 (za pierwszą) (1)
Restauracja "Bogmar", ul. Poznańska 136, otwarta całą dobę (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Bar gastronomiczny "Lutynka", ul. Pleszewska 1 w Fabianowie (1)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Inny* dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec PKP Pleszew (2)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec PKS Pleszew (2)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg-Poznań-Ostrów Wielkopolski-Bytom (2)
Droga krajowa nr 12 Łęknica-Kalisz-Radom-Berdyszcze (2)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2)
Pleszewskie Linie Autobusowe, Kaliskie Linie Autobusowe (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Pleszew, firmy Radio-Taxi (1)
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1)
"Ranczo-Kajew", Kajew 9 (Gołuchów) (1)
II.D. Promocja turystyczna:
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 2 w ostatnim roku) (1)
"Powiat Pleszewski, historia-turystyka-ludzie 2009" (1)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje kultury:
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
Kino "Hel", ul. Poznańska 36 (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Pomnik przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Kamień św. Jadwigi koło Gołuchowa(1)
Platan, Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy (1)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny otwarte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt przy braku basenu krytego) (1)
Basen otwarty, Plac Kościuszki 3 (1)
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne (za pierwszy obiekt) (2)
Jezioro Gołuchowskie z plażą (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
"Sport Pleszew Spółka z o.o.", Al. Adama Mickiewicza 6 (2)
Sezonowe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (1)
Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu, ul. Leśna 1 w Gołuchowie (1)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Stadion sportowy , Al. Wojska Polskiego (1)
Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1)
Lodowisko w Rollin skateparku, Al. Adama Mickiewicza 6 (1)

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV.A. Instytucje w regionie:
Brak obiektów w tej kategorii
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Brak obiektów w tej kategorii
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Brak obiektów w tej kategorii
IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Autoryzowany punkt sprzedaży specyficznych produktów regionalnych znanych na skalę krajową (za pierwszy obiekt) (1)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "SIODLARZ", ul. Krzyżowa 2 (1)
IV.E. Zagraniczne partnerstwa miast i regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (za pierwsze cztery) (1)
5 miast partnerskich z Pleszewem:
Spangenberg (Niemcy) (1)
Westerstede (Niemcy) (1)
Moralanwelz (Belgia) (1)
Saint Pierre d’Oleron (Francja) (1)

Suma punków:
Za Kategorię I: 135
Za Kategorię II: 35
Za Kategorię III: 12
Za Kategorię IV: 5
Razem za wszystkie kategorie: 187 punktów

Ocena mikroregionu punktu widzenia turystyki kulturowej:
Mikroregion pleszewski posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy, na co wskazuje wynik waloryzacji, ustalony dla pierwszej kategorii na 135 punktów. Powiat jest relatywnie bogaty w zabytki architektury sakralnej, a także rezydencjonalnej (dwory i pałace, w tym dwa o wybitnym znaczeniu kulturowym). Znajdują się one na terenach wiejskich, przez co dają odwiedzającym możliwość bliskiego kontaktu z organizowaną przez człowieka przyrodą. Z tego faktu wynika wiodąca rola atrakcji turystyki kulturowo-przyrodniczej w ramach potencjału kulturowo-turystycznego, za potencjalnie interesującą należy także uznać tutejszą ofertę muzealną. Większość znaczących walorów turystycznych mieści się w południowej części powiatu, dlatego w tym rejonie lepiej rozwinięta jest baza noclegowa połączona z dodatkowymi ofertami. Kluczowymi produktami turystycznymi są bez wątpienia: zamek i Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz pałac w Dobrzycy. Ich usytuowanie w malowniczym otoczeniu parków z licznymi pomnikami przyrody umożliwia połączenie poznawania historii ich wybitnych właścicieli oraz tematycznych kolekcji i rozwiązań architektonicznych z pobytem w otoczeniu walorów przyrodniczych. Pomimo zauważalnych walorów ruch turystyczny na terenie powiatu pleszewskiego jest stosunkowo nieduży i ogranicza się do przyjazdów kilkugodzinnych. Na przedłużenie pobytu turystycznego nie jest w stanie wpłynąć oferta Pleszewa - ośrodka powiatowego, który ma do zaoferowania pojedyncze atrakcje turystyczne, typowe dla miasteczek tej wielkości: m. in. zwiedzanie lokalnego Muzeum Piekarstwa oraz Muzeum Regionalnego, ewentualnie cenniejszych świątyń: kościoła Ścięcia św. Jana Chrzciciela i kościoła św. Floriana. Walory pozostałych atrakcyjnych obiektów są niewykorzystane poprzez brak dostępu dla turystów, a to ze względu na inne funkcje budynku (np. w dawnym dworze w Sośnicy funkcjonuje szkoła podstawowa, w pałacu na Maliniu - Sąd Rejonowy w Pleszewie ).
Baza noclegowa w powiecie jest mało zróżnicowana. W samym Pleszewie nie ma kategoryzowanych obiektów hotelarskich. Funkcjonujące na terenie powiatu hotele są zlokalizowane w innych miejscowościach: są to przy tym jedynie obiekty 3-gwiazdkowe w miejscowości Prokopów oraz w Zawidowicach. Oznacza to praktyczne wykluczenie oferty zarówno dla turystów bardziej wymagających (dwie najwyższe kategorie), którzy zapewne zatrzymają się w pobliskim Kaliszu, jak i mniej zamożnych (zainteresowanych ofertami 1 i 2-gwiazdkowych hoteli), choć ci mogą skorzystać m. in. z pleszewskiej o gołuchowskiej oferty obiektów nie kategoryzowanych oraz z agroturystyki. Obiekty zaliczane do tego ostatniego segmentu są nie tylko liczne i równomiernie zlokalizowane, ale posiadają również kilka ofert pakietowych o profilu tematycznym, ukierunkowanym na rodzinne spędzanie czasu wolnego.
Oferta gastronomiczna jest zlokalizowana na obszarze całego powiatu, bardziej wymagający turyści znajda także propozycje menu regionalnego i tradycyjnego w Pleszewie i Gołuchowie.
Położenie mikroregionu należy uznać za względnie korzystne z punktu widzenia turystyki kulturowej. Miasto powiatowe leży przy dwóch ważnych ciągach komunikacyjnych, jakimi są drogi krajowe nr 11 (prowadząca z północy na południe kraju i łącząca m. in. Wybrzeże Bałtyku i stolicę Wielkopolski z konurbacją górnośląską) oraz droga krajowa nr 12 (łącząca Lublin i Radom z zachodnią granicą kraju). Sieć komunikacyjna w samym mikroregionie daje również możliwość dotarcia bez problemów do wszystkich miejsc i obiektów, stanowiących na chwilę obecną najważniejsze atrakcje turystyki kulturowej. Pleszew posiada połączenia kolejowe z Kaliszem (a przez Kalisz z Łodzią) i z Poznaniem. W tym kontekście jako mankament należy wskazać znaczne odległości od portów lotniczych (w Poznaniu i Łodzi), ograniczające możliwość włączenia regionu w ofertę tematyczną wyjazdów grupowych lub w indywidualne pakiety dla turystów przyjazdowych.
Poważnym problemem wydaje się być promocja turystycznych walorów powiatu. Obok ubóstwa środków przeznaczanych na ten cel jej powodem jest prawdopodobnie także niewłaściwy przydział kompetencji w ramach instytucji i organizacji za to odpowiedzialnych w strukturach powiatowych, być może także niewłaściwy dobór oraz brak branżowego doświadczenia osób delegowanych do tych działań i zaniedbanie rozliczania ich z podjętych przedsięwzięć. W tym kontekście faktyczna promocja obszaru dokonuje się głównie za pomocą cyklicznych imprez kulturalnych, zwłaszcza połączonych z aktywnością sportową. Wśród eventów kultury wysokiej wyróżnia się festiwal "Chanterelle’ w Gołuchowie, który na pewno zjednuje regionowi popularność wśród odbiorców tego rodzaju oferty.
Wnioski: Korzystne dla rozwoju oferty turystyczno-kulturowej byłoby z pewnością podjęcie przez instytucje odpowiedzialne szeregu działań bezpośrednich oraz wsparcie z ich strony dla przedsięwzięć podejmowanych w sferze komercyjnej. Do tych pierwszych należy zaliczyć najpierw oznaczenie i zlecenie konkretnemu podmiotowi koordynacji powiatowego szlaku turystyczno-kulturowego, łączącego najważniejsze atrakcje, w tym oczywiście zespoły pałacowe w Gołuchowie i Dobrzycy oraz miejscowe muzea (zarysem struktury takiego szlaku mogłaby być zamieszczona w sąsiednim tekście propozycja pobytu turystycznego w powiecie). Kolejnym działaniem mogłoby być tworzenie pakietów pobytowych w wymienionych miejscowościach w oparciu o ich ofertę i przy okazji rozwinięcie jej samej o popularne wśród turystów moduły (np. warsztaty kreatywne, zwiedzanie aktywne, m. in. na rowerach). Ponadto rozważyć należy wykreowanie kilku nowych tematycznych eventów, bazujących na autentycznych wątkach historycznych i kulturowych poszczególnych obiektów (np. na biografiach ich dawnych właścicieli i ich pasjach (Gołuchów) lub wydarzeniach związanych z nimi (Dobrzyca). W drugiej grupie działań znalazłoby się konsekwentne wspieranie (logistyczne w zakresie pozyskania środków, finansowe w postaci ulg podatkowych lub świadczeń z strony gmin) inwestorów, tworzących choćby pojedynczą ofertę noclegową dla turystów o wyższych wymaganiach na terenie lub w bezpośredniej bliskości obiektów w Goluchowie lub Dobrzycy oraz podobne wspieranie tworzenia ekonomicznej oferty noclegowej (hotele 1-gwiazdkowe, hostele, pensjonaty). Inwestycje w tego rodzaju obiekty z pewnością uczyniłyby powiat atrakcyjny dla nowych grup turystów za czym może pójść zwiększenie ruchu turystycznego i zyski dla miejscowej społeczności. Należy rozważyć także wsparcie dla stworzenia większego ośrodka aktywności sportowej (w tym turystyki rowerowej), mogącego powiązać w swej ofercie ten rodzaj spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem walorów kulturowych.
Zdecydowanie należy zalecić radykalną zmianę polityki promocyjnej walorów powiatu i jej intensyfikację, przy czym z uwagi na typ walorów oraz położenie obszaru powinna ona być skierowana głównie do mieszkańców wielkich polskich miast, dobrze skomunikowanych z mikroregionem.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij