Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 1 marca 2012, redaktor prowadzący numeru: Magdalena Banaszkiewicz

Numer 3/2012 (marzec 2012)

 

Zarys dziejów Milicza i regionu

 

Powiat milicki położony jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego przy granicy z Wielkopolską. Tworzą go trzy gminy: Cieszków, Krośnice i Milicz. Północna część powiatu leży na południowym skraju Wysoczyzny Kaliskiej, co stanowi od strony geograficznej integralna część Wielkopolski. Obejmuje ona ciąg niewysokich wzniesień nazywanych Wzgórzami Cieszkowskimi lub Wzniesieniami Sułowsko-Krotoszyńskimi. Pozostała część położona jest na obszarze wschodniej części Obniżenia Milicko-Głogowskiego, której centralną część zajmuje Kotlina Milicka. ...

 
 

Waloryzacja

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu milickiego

Wyniki przeprowadzonej procedury waloryzacyjnej wykazały, że powiat milicki posiada średni potencjał turystyczno - kulturowy (102 punktów w kategorii I). Jest to wynik dobry, porównywalny z sąsiadującym powiatem krotoszyńskim.
Względnie niewysoka punktacja wynika miedzy innymi z faktu, że na jego obszarze brakuje bardzo silnych atrakcji kulturowych. Należy jednak zauważyć, że posiadane zasoby mogą stanowić asumpt do rozwoju kilku form turystyki kulturowej, takich jak: turystyka kulturowo-przyrodnicza, turystyka sentymentalna oraz turystyka religijna. ...

 

Przydatne adresy

 

Informacja Turystyczna. Recepcja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 
56-300 Milicz ...

 

 
 

Pobyt w Miliczu i regionie 

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Magdaleną Fortuniak, odpowiedzialną za promocję w Urzędzie Miejskim w Miliczu

Jako, że zajmuje się Pani promocją, chciałbym zapytać, jakie działania podejmuje gmina Milicz, aby przyciągnąć turystów?
W Strategii Zrównoważonego rozwoju Gminy Milicz na lata 2004-2014, przyjętej Uchwałą nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Miliczuz 15 lipca 2004 r. w celach szczegółowych gmina Milicz została określona jako "gmina przyjazna mieszkańcom i środowisku". Od lat władze gminy i organizacje pozarządowe robią wiele, by powstawała infrastruktura turystyczna. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Libero
ul. Kościuszki 2, 56-300 Milicz

Restauracja Parkowa
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 56-300 Milicz ...
 
 
 
 

Powiat milicki dzisiaj

 

 
 

Milicz jako destynacja TK

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu milickiego, można wskazać cztery dominujące formy turystyki kulturowej. Są to: turystyka przyrodniczo-kulturowa, turystyka religijna, turystyka sentymentalna i turystyka kulinarna. ...

 

 

Literatura

 

Dawidziuk K., Dzieje Milicza: zarys popularny. Wydawnictwo S.C."Krąg", Milicz-Wrocław 1997.
Drużyłowski Z., Poznajemy dzieje ziemi śląskiej: konspekt wycieczki historycznej po Miliczu. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Wrocław 1990.
Homan S., Homan, A., Ptaki Stawów Milickich. Urząd Miejski w Miliczu, Milicz 2008.
Jaśniewski R., Milicz, Cieszków, Krośnice i okolice. Wydawnictwo Sudety, Wrocław 1997. ...

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij