Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 1 czerwca 2012, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2012 (czerwiec 2012)

 

Waloryzacja Potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Św. Jakuba

 

Tomasz Cerkaski

KATEGORIA I: ORGANIZACJA SZLAKU
Dane zebrane do oceny w ramach tej kategorii pochodzą z dokumentacji szlaku, kwerendy naukowej przeprowadzonej przez autora w zakresie opracowań naukowych w zakresie tematyki szlaku oraz z ankiety skierowanej do koordynatora szlaku i z ankiety skierowanej do obiektów.

I.A.Uzasadniona tematyzacja szlaku
I. A. a. literatura naukowa tematyzująca szlak
Roszak P., 2012, Camino de Santiago - nie tylko droga. Historia i współczesność Szlaku św. Jakuba. Wyd. UMK, Toruń, (20)1
I. A. b. literatura popularna tematyzująca szlak
Andrzej Kołaczkowski-Bochenek Nie idź tam, Człowieku! Santiago de Compostela Wydawnictwo WAM 2009 Wydawnictwo Carta Blanca 2010 (5),
Matilde Asensi Iacobus (Tytuł oryginału Iacobus) [2000](5)
I. A. c. zgodność tematyczna poszczególnych obiektów z deklarowanym tematem szlaku:
poniżej 75% zgodności: (5 na 17 obiektów) - 0 punktów
Suma punktów za całą podkategorię I A 30 (z 50 możliwych)
I. B. Oznaczenie szlaku
I. B. a. oznaczenie szlaku na trasie i przy drogach dojazdowych
Fizyczne oznaczenia tylko wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz oznaczenie dojazdu do niektórych (mniej niż 65%) obiektów szlaku, w tym wszystkich obiektów kluczowych szlaku (6)
I. B. b.oznaczenie fizyczne bezpośrednio przy obiektach szlaku
Fizyczne oznaczenia przy prawie wszystkich obiektach szlaku (15 punktów)
I.B. c. oznaczenie systemowe przebiegu szlaku
Brak systemowych oznaczeń przebiegu szlaków i obiektów - 0 punktów
Suma punktów za całą podkategorię I B : 21 (z 50 możliwych)
I.C. Koordynacja Szlaku
I. C. a. funkcjonowanie koordynatora szlaku
Funkcjonowanie koordynatora szlaku, formalnie powołanego lub wyznaczonego do spełniania tych obowiązków
Koordynator szlaku: Fundacja Wioska św. Jakuba (10)
I. C. b. dostępność koordynatora
Publiczna całoroczna dostępność danych koordynatora dla potrzeb komunikacji
Dane koordynatora dostępne przez portal szlaku www.camino.net.pl (5)
Publiczna, całoroczna dostępność biura koordynatora szlaku
Biuro koordynatora ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław (5)
I.C. c usługi informacyjne koordynatora w odniesieniu do szlaku
Emil Mendyk 785 042 318 info@camino.net.pl (5)
I. C. d dodatkowe usługi koordynatora:
Oferowanie usługi przewodnickiej po szlaku* (2)
Suma punktów za całą podkategorię I C: 27 (z możliwych 50)
I. D. Dostępność turystyczna obiektów szlaku
I. D. a. faktyczna dostępność obiektów szlaku:
Faktyczna dostępność 80-89% obiektów szlaku (10 punktów)
I.D. b. dostępność komunikacyjna obiektów szlaku:
75-89 % obiektów (8 punktów)Obiekty niedostępne dla cięższych pojazdów:
Zamysłów, Konradowo, Niechłód
Suma punktów za całą podkategorię I D 18 (z 50/ możliwych)
Za całą kategorię I: - 96 punktów(z 200 możliwych)

KATEGORIA II: OGÓLNA ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA SZLAKU
Dane zebrane do oceny w ramach tej kategorii pochodzą z dokumentacji szlaku (w zakresie podkategorii II. B. i II.C.), z opracowań naukowych na temat szlaku i poszczególnych obiektów (w zakresie podkategorii II.A.), z ankiety skierowanej do koordynatora szlaku (w zakresie podkategorii II.D.), a także z ankiety skierowanej do zarządzających obiektami kluczowymi oraz z kwestionariusza inwentaryzacyjnego skierowanego do zarządzających pozostałymi obiektami (w zakresie podkategorii II. A. oraz II.E.).
II. A. Autentyczność obiektów szlaku
Ilość obiektów oryginalnych w ogólnej liczbie obiektów szlaku przekracza 50%, i jednocześnie ilość obiektów wykreowanych specjalnie dla potrzeb turystyki (0) nie przekracza 25 % (40 punktów)
II.B. Ciągłość szlaku
Odległość pomiędzy każdymi dwoma kolejnymi obiektami szlaku nie przekracza 30 km
Żaden odcinek między kolejnymi obiektami szlaku nie przekracza 30 km. (15 punktów)
II. C. Liczba obiektów należących do szlaku
b) Szlak liczy 18 obiektów(za 16 do 20 obiektów) - (12punktów)
II.D. Regularna usługa transportowa zgodna z przebiegiem szlaku:
Brak usługi transportowej na szlaku- 0 punktów
II.E. Stan utrzymania poszczególnych obiektów szlaku:
Kryterium obejmuje: 1. brak zagrożeń budowlanych dla zwiedzających, 2. wyposażenie obiektów w WC i węzły sanitarne, 3. estetyczny wygląd zewnętrzny, 4. estetyczny wygląd wewnętrzny, 5. czystość bezpośredniego otoczenia obiektów.
Stan niezadowalający: za nie spełnianie wszystkich powyższych kryteriów przez każde kolejne 10% obiektów lub pojedyncze obiekty stanowiące więcej niż 10% (5)
Za całą kategorię II: 72 punkty(ze 100 możliwych)

KATEGORIA III : TURYSTYCZNO-KULTUROWY POTENCJAŁ OBIEKTÓW SZLAKU
III. A. Znaczenie kulturowe obiektów szlaku zgodne z tematyzacją szlaku:
Opactwo Benedyktynów w Lubiniu, [kzo] (Pomnik Historii)(10),
Archikatedra w Gnieźnie [kzo] Pomnik Historii (10),
Ostrów Lednicki, [kzo] Pomnik Historii (10)
Suma punktów przydzielonych w tej podkategorii 30 (z 60 możliwych)
III B.Eventyzgodne z tematem szlaku:
Brak eventów tematycznych na szlaku- 0 punktów
Suma punktów w tej kategorii 0 (z 40 możliwych)
III.C. Dodatkowe atrakcje tematyczne
Ostrów Lednicki Wystawa "Buen Camino, Peregrino. Pielgrzymi świętego Jakuba wczoraj i dziś"(5)
Suma punktów w tej kategorii 5 (z 20)
III D. Znaczenie historyczne obiektów szlaku:
Archikatedra w Gnieźnie, miejsce koronacji władców Polski (5),
Dodatkowo za każdy obiekt spośród wymienionych, będący zespołem więcej niż 2 różnych pojedynczych obiektów albo za zgrupowanie więcej niż 2 różnych obiektów na terenie jednej miejscowości lub gminy (do 3) (2 punkty)-
Kościół w Święciechowe i kościół w Niechłodzie (4)
Suma punktów przydzielonych w tej podkategorii 9 (z 20)
III.E. Znaczenie biograficzne obiektów szlaku:
Archikatedra Gnieźnieńska - Bolesław Chrobry, historyczny pierwszy król Polski (10)
Suma punktów przydzielonych w tej podkategorii (10)
III F. Związek obiektów szlaku z dziejami religii lub posiadanie aktualnego znaczenia dla życia religijnego
Ta kategoria nie jest uwzględniana w waloryzacji wielkopolskiej Drogi Św. Jakuba ze względu na religijny profil szlaku (0)
III G. Znaczenie obiektów szlaku lub miejscowości położonych na szlaku dla innego typu turystyki kulturowej niż wskazany w temacie szlaku albo uwzględniony w pozostałych podkategoriach:
Za każdy obiekt o znaczeniu międzynarodowym
Poznań, ośrodek turystyki eventowej o znaczeniu międzynarodowym(Festiwal Teatralny Malta [kuze]2 (10)
Za każdy obiekt o znaczeniu krajowym:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, turystyka muzealna[kzo]3 (5),
Gniezno, Muzeum Początków Państwa Polskiego[kzo]4(5)
Suma punktów przydzielonych w tej podkategorii 20
III.H. Związek poszczególnych obiektów szlaku lub miejscowości na szlaku z innymi grupami etnicznymialbo z historią innych narodów: (w sumie do 2 obiektów dla danej grupy narodowej, przy uwzględnieniu maksimum 3 różnych grup narodowych):
Gniezno - Św. Wojciech5 - dla narodowości czeskiej (5)
Poznań, miejsce kilkukrotnego pobytu i ważniejszych aktów politycznych Napoleona Bonaparte[kep] (5)
Za każdy obiekt o znaczeniu regionalnym* lub w jednej dziedzinie dla danej grupy narodowej (3) Poznań, Dzielnica Cesarska z Zamkiem Cesarskim( rządy Niemiec)[kea]6 (3)
Dodatkowo za każdy obiekt spośród wymienionych, będący zespołem więcej niż 2 różnych pojedynczych obiektów albo za zgrupowanie więcej niż 2 różnych obiektów z tej grupy na terenie jednej miejscowości lub gminy (do 3) (2 punkty)
Poznań, obiekty związane z historią Żydów Poznańskich (2)
Suma punktów w tej podkategorii - 15 (z 20)
III.I. Dodatkowe punkty za ofertę wszystkich obiektów wpisanych powyżej klas:
Za stałych przewodników obiektowych w j. polskim (za pierwsze pięć) (po 2 punkty)
Archikatedra w Gnieźnie (2) Ostrów lednicki (2) opactwo w Lubiniu (2)
Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników obiektowych (w pierwszych pięciu) (po 1 punkcie),
Ostrów Lednicki (DE, EN), opactwo w Lubiniu (EN, IT), Klasztor Franciszkanów we Wschowie (EN, DE, IT)
Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego (pierwsze pięć obiektów*) (1 pkt)
Brak takich usług poza wymienionymi obiektami
Suma punktów dodanych w tej podkategorii - 9 (z 30 możliwych)
III.J. Punkty dodatkowe za obiekty unikalne:
Za każdy Pomnik Historii w ramach szlaku lub w gminie, przez którą przebiega szlak (15)
Lubiń - Opactwo Benedyktynów, PH (15),
Ostrów Lednicki, PH (15)
Ostrów Tumski w Poznaniu , PH, (15)
Wzgórze Lecha w Gnieźnie , PH, (15),
Za każdy obiekt unikalny w skali europejskiej (do 3) (7 punktów)
"Brama III Tysiąclecia" w Imiołkach k. jeziora Lednickiego (7) 7
Suma punktów dodanych w tej podkategorii --50 (maksymalna możliwa)
Za całość kategorii III: 148 punktów (z możliwych 300)

KATEGORIA IV: OBSŁUGA WŁASNA SZLAKU
Dane zestawione w ramach tej kategorii zostały zebrane za pomocą ankiety głównej, dotyczącej szlaku, a wypełnianej przez jego koordynatora. Dane ujęte w podkategorii IV.A, odnoszące się do poszczególnych obiektów, zostały uzyskane za pomocą kwestionariusza inwentaryzacyjnego, skierowanego do ich administratorów.
IV. A. Informacja i promocja szlaku:
Działanie własnego aktualizowanego portalu internetowego szlaku
Portal: www.camino.net.pl (10 punktów)
Wersje obcojęzyczne portalu internetowego szlaku (do 3 wersji) (za każdą po 3 punkty)
Wersje językowe portalu szlaku: EN, DE, FR - 9 punktów
Wersje obcojęzyczne na portalach internetowych obiektów (liczone na maksimum 5 portalach obiektów do 2 wersji (za każdą po 1 punkt)
Klasztor we Wschowie: www.klasztor.wschowa.net.pl (EN, DE) (2)
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: www.lednicamuzeum.pl (EN, DE) (2),
Książki o szlaku, przewodniki po szlaku (do 3 wydanych w ostatnich 3 latach) (3punkty)
Droga św. Jakuba GNIEZNO- ZGORZELEC- PRAGA, Wyd.1 Janice 2006 (3)
Całość punktów za tę podkategorię: 26 (z możliwych 45)
IV. B. Oferty wypraw po szlaku:
Brak ofert wypraw po szlaku (0 punktów)
IV. C. Oferta pakietowa turystyki kulturowej:
Pakiety dla miejscowości położonych przy szlaku***, nie związane z tematem szlaku i nie zawierające zwiedzania jego obiektów (za każdy do 3) (1 punkt)
Pakiet Turystyczny Poznań (LOT Poznań (1), Pakiet Weekendowy Biura KulTour.pl (1)
Poznańska Karta Miejska (1)
Całość punktów za tę podkategorię (3) z możliwych 20
IV. D. Inne elementy obsługi turystycznej:
Istnienie własnej literatury periodycznej (czasopismo szlaku, wychodzące przynajmniej dwa razy w roku)
Czasopismo "Pielgrzymek" (5 punktów)
Całość punktów za tę podkategorię 5 (z możliwych 15)
Za całość kategorii IV: 34 punkty (z możliwych 100)

KATEGORIA V: POZOSTAŁA OFERTA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU NA OBSZARZE SZLAKU
Dane zebrane do oceny w ramach tej kategorii pochodzą z opracowań na temat geografii turystycznej Polski lub poszczególnych regionów, z ogólnodostępnych informatorów turystycznych regionów i miejscowości oraz z aktualnego Rocznika Statystycznego.
V A. Inna oferta turystyczno-kulturowana obszarze szlaku:
V. A. a. Muzea poza szlakiem lub poza tematem szlaku:
O znaczeniu krajowym (do 3) (po 4 punkty):
Muzeum Narodowe w Poznaniu, [kzo]8, - (4)
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,[kzo]9 (4)
Muzeum Okręgowe w Lesznie [kzo] 10 (4)
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (znaczenie krajowe, [kzo]11(4)
Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej [znaczenie krajowe, [kzo]12 (0)
Muzeum Armii Poznań [kuo]13 (0)
O znaczeniu lokalnym* (do 4 na całym szlaku) (po 1 punkcie)
Muzeum Ziemi Wschowskiej (0)
Muzeum Ziemi Lubińskiej , Lubin (0)
V. A. b. inne atrakcyjne z punktu widzenia turystyki kulturowej obiekty w miejscowościach szlaku:
O znaczeniu międzynarodowym lub krajowym ( do 3 po 5 punktów)
Archikatedra w Poznaniu - w zespole Pomnika Historii [kzo] (5)
Ostrów Tumski w Poznaniu , PH,(5)
O znaczeniu lokalnym* (do 4 na całym szlaku) (po 1 punkcie)
Pałac Łuszczewskich w Lesznie (1)
Palmiarnia w Poznaniu (1)
V. A. c. Lokalne (miejskie lub gminne) trasy turystyczne o tematyce historycznej lub kulturowej:
Trasy wirtualne z dostępnymi publikowanymi opisami lub oznaczone w terenie* (do 5) (po 2 punkty)
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu(2),
Zespół tras tematycznych po Poznaniu14 (2),
Miejska Trasa Turystyczna po Gnieźnie(2),
Miejska Trasa Turystyczna we Wschowie (2)
V. A. d. Eventy poza tematem szlaku:
Regularne eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, odbywające się na terenie gmin, przez które przebiega szlak (do trzech) (5pkt) Poznań Festiwal Teatralny Malta (czerwiec-lipiec) [kuze]15(5)
Poznań, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego [kuze] (5)16
Ethno Port Poznań Festiwal [kuze]17(5)
Suma punktów w całej podkategorii V.A. maksymalna: 40
V B. Pozostała oferta kulturowa na obszarze szlaku:
V. B. a. atrakcje kulturalnei rozrywka na szlaku:
Funkcjonujące stale placówki teatralne w miejscowościach (gminach) szlaku
(za pierwsze trzy obiekty) (po 2 punkty)
Teatr Nowy w Poznaniu(2),
Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (2),
Teatr Guliwer w Lesznie ( 2)
Filharmonia w miejscowościach szlaku (za pierwsze trzy obiekty) (po 2 punkty)
Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego (2)
Opera w miejscowościach szlaku (za pierwsze trzy) (2 punkty)
Opera- Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu (2)
Teatr muzyczny (operetka, rewia lub musical) na miejscu (za pierwsze dwie placówki) (2) Poznański Teatr Muzyczny (2)
Kina całoroczne, funkcjonujące w miejscowościach na szlaku (do 4) (1 punkt)
Kino Helios w Gnieźnie, (www.heliosnet.pl), (1)
Ciemna City Kinepolis w Poznaniu (www.cinema-city.pl)(1)
Kino Panorama w Lesznie (www.ckisleszno.pl)(1),
Kina sezonowe, funkcjonujące w miejscowościach na szlaku* (do 4) (1 punkt)
Kino Letnie w Murowanej Goślinie (www.murowana-goslina.pl)(1)
Kluby i inne miejsca wieczornej rozrywki, funkcjonujące w miejscowościach na szlaku (do 4) (1 punkt)
Klub Sokół w Gnieźnie(www.klubsokol.pl) (1),
Poznań Klub Terytorium (www.klubterytorium.pl) (1),
Vehikuł Czasu w Gnieźnie (www.vehikulczasu.pl) (1),
Klub Ekwador w Manieczkach(1)
V. B. b. kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: Ogrody zoologiczne, wieloprzestrzenne akwaria, parki dzikich zwierząt, inne duże obiekty zoologiczne (za każdy do trzech) (po 2 punkty)
Nowe Zoo w Poznaniu (4)
Park Krajobrazowy na terenie gmin przy szlaku (do trzech) (po 2 punkty)
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka(2),
Park Krajobrazowy Promno(2),
Rogaliński Park krajobrazowy(2)
Suma punktów w całej podkategorii V.B. - maksymalna: 20
V.C. Pozostała oferta turystyczna na obszarze szlaku
V. C. a. Miejsca aktywnego wypoczynku:
Centra aktywnego wypoczynku (do 3) (po 2 punkty)
Kompleks rekreacyjny przy Jeziorze Maltańskim w Poznaniu (2),
Ośrodek GOSIR w Gnieźnie(2),
MOSiR Leszno (2)
V. C. b. Inne atrakcje przyrodnicze:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne)(za pierwsze dwa akweny) (po 2 punkty)
Jezioro Łazienki w Gnieźnie(2),
Jezioro Kierskie, Strzeszyńskie, Poznań(2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa na trasie szlaku) (1 punkt)
Dęby Rogalińskie(1),
Cis w Parku w Murowanej Goślinie(1)
V.C. c. Pozostałe atrakcje turystyczne
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie na terenie gmin na szlaku) (1 punkt)
Wieża widokowa w Dziewiczej Górze(1),
Wieża Katedralna w Gnieźnie(1),
Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad miejscowościami szlaku (za pierwszą ofertę) (3 punkty)
Ośrodek Szkolenia Lotniczego Biernat Areostart, Żarniki koło Poznania(1),
Zabytkowe linie kolejowe normalnotorowe lub wąskotorowe z przynajmniej dwoma różnymi przystankami w miejscowościach szlaku (za dwie pierwsze) (3 punkty)
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa Gniezno- Anastazewo(3)
Zabytkowe linie kolejowe normalnotorowe lub wąskotorowe z tylko jednym przystankiem w miejscowościach szlaku* - (za dwie pierwsze) (po 1 punkcie)
Kolejka Wąskotorowa Maltanka Poznań(1)
Oznaczone trasy rowerowe na terenie szlaku częściowo z nim zbieżne (łączące minimum 2 miejscowości szlaku) bez wypożyczalni rowerów* (za pierwsze 3) (1 punkt)
Pierścień Rowerowy dookoła Poznania (łączy Poznań z Murowana Gośliną) (1)
Piastowski Trakt rowerowy na trasie Gniezno- Ostrów Lednicki (1)
Szlak Rowerowy "Wśród Pól do Lipna" (Leszno-Święciechowa) (1)
Suma punktów w całej podkategorii V.C. - maksymalna:20
V. D.Pozostałe czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną szlaku
V.D. a. Krzyżowanie się szlaków turystycznych:
Krzyżowanie się szlaku z innym szlakiem turystyczno-kulturowym o zasięgu międzynarodowym lub krajowym, jeśli przynajmniej jeden obiekt należy do obu szlaków (za pierwsze 3) (5 punktów)
Szlak Piastowski (punkty wspólne: Archikatedra w Gnieźnie, Archikatedra w Poznaniu, Ostrów Lednicki) - (5)
Szlak Cysterski- pętla wielkopolsko-lubuska (punkt wspólny: Owińska) (5)
Szlak Romański: punkty wspólne: Lubiń, Archikatedra Gnieźnieńska, Archikatedra Poznańska, Ostrów Lednicki (wyspa) (5)
Ponadto inne regionalne fragmenty Drogi Św. Jakuba:
Lubuska Droga św. Jakuba (punkt wspólny: Murowana Goślina), (0)
Nadwarciańska Droga św. Jakuba (punkt wspólnym: Lubiń)(0)
Krzyżowanie się szlaku z innym szlakiem turystyczno-kulturowym o zasięgu regionalnym, jeśli przynajmniej jeden obiekt należy do obu szlaków (za pierwsze 3) (3 punkty)
Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonki (w miejscowości Wierzenica) - (3)
V.D. b. Duże miasta na szlaku:
Miasta powyżej 250 tys. mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą handlową na miejscu, położone na szlaku (za każde do 3) (4 punkty)
Poznań, 557 tys mieszk. (4)
Miasta posiadające 50-100 tys. mieszkańców z rozwiniętą infrastrukturą handlową na miejscu, położone na szlaku** (za każde do 3) (1 punkt)
Leszno (63,9 tys, mieszk) (1)
Gniezno (70,7 tys. mieszk.) (1)
Suma punktów w całej podkategorii V.D. maksymalna - 20
Za całość kategorii V: 100 punktów

KATEGORIA VI: INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I KOMUNIKACYJNA
Zgodnie z przyjętą metodologią oferta noclegowa jest oceniana w odniesieniu do jej różnorodności (od najwyższych kategorii hoteli do nie kategoryzowanych miejsc noclegowych). Z kolei obiekty gastronomiczne są badane pod kątem istnienia oferty kuchni tradycyjnej i regionalnej, preferowanej przez liczną grupę turystów kulturowych, a także pod kątem dłuższych godzin otwarcia (z uwagi na potrzeby turystów), punktowana jest także obecność dodatkowej oferty kulturalnej w restauracjach w postaci mikroeventów (koncerty i pokazy dla grup).
VI.A. Baza noclegowa na szlaku:
Za każdy pierwszy obiekt noclegowy danej klasy w trzech wyznaczonych miejscowościach lub położony poza nimi, lecz w promieniu 15 km od ich centrum (w sumie do 3 obiektów noclegowych dla całego szlaku i danej kategorii) (po 2 punkty): W porozumieniu z koordynatorem szlaku dla badania wybrano miejscowości z obiektami kluczowymi: Murowana Goślina, Poznań-Głuszyna, Żabno
Hotele kategorii 5*****
Poznań Hotel Sheraton 5***** (dla Poznania-Głuszyny 12 km)(2)
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Murowanej Gośliny
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Żabna
Hotele kategorii 4****
Poznań Hotel Merkury 4****( dla Poznania-Głuszyny12 km) (2)
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Murowanej Gośliny
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Żabna
Hotele kategorii 3***
Hotel RELAX 3*** (Murowana Goślina) (2)
Hotel Szablewski 3***, Mosina ( dla Żabna 15km) (2)
Hotel Grodzki 3***, Poznań( dla Poznania- Głuszyny 13km) (2)
Hotele kategorii 2**
Hotel IBIS 2**, Poznań ( dla Poznania-Głuszyny 10km) (2)
Hotel Pod Kaczorem 2** Czempiń ( dla Żabna 12km) (2)
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Murowanej Gośliny
Hotele kategorii 1*
Hotel MCM 1*, Poznań ( dla Poznania-Głuszyn 12km) (2)
Hotel MORENA 1*, Mosina (dla Żabna 9km) (2)
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Murowanej Gośliny
Pensjonaty:
Pensjonat "Pod Kasztanem" Radojewo ( dla Murowanej Gośliny 13km) (2)
Pensjonat "Pod Świerkami" Mosina ( dla Żabna 8km) (2)
Pensjonat Villa Arkadia, Poznań(dla Poznania-Głuszyny 12km) (2)
Schroniska turystyczne lub młodzieżowe:
Schronisko młodzieżowe Nr1 Poznań-Głuszyna (2)
Brak obiektu tego typu w promieniu 15 km od Murowanej Gośliny
Brak obiektu tego typu w promieniu 15 km od Żabna
Inne nie skategoryzowane stałe usługi noclegowe
Dworek Biesiadny, Mosina ( dla Żabna 8km) (2)
Zamek Biedrusko - Zespół Pałacowo Parkowy, Biedrusko (dla Murowanej Gośliny) (2)
Kórnickie Pokoje Gościnne (dla Poznania-Głuszyny 15km) (2)
Gospodarstwa agroturystyczne:
GA Złoty Kłos ul. Starołęcka 183, Poznań (dla Głuszyny) (2)
Agroturystyka ANIELINEK Murowana Goślina, (2)
GA Stajnia Niwka Puszczykowo (dla Żabna 13km) (2)
Suma punktów za całą podkategorię VI A. - 38
VI B Restauracje i inne obiekty gastronomiczne
Restauracje funkcjonujące bezpośrednio przy obiektach szlaku (do 5 lokali) (po 4 punkty)
Restauracja Hotelu RELAX(4), Restauracja Hotelu Atelier ul. Tumska Gniezno(4), Restauracja Chłopskie Jadło Poznań Stary rynek(4), restauracja Zielona Antresola Leszno(4), restauracja Wieniawa Leszno(4).
Inne restauracje z kuchnią regionalną w miejscowościach przy szlaku (do 5)*
Zagroda Bamberska Poznań(2),
Inne restauracje w miejscowościach przy szlaku***
Restauracja Fabryka Współczesnych Smaków Poznań(1), Restauracja Skarpa Żabno(1), Restauracja Gospoda Złoty Lew Biedrusko(1), Restauracja Figaro Leszno(1).
Suma punktów za całą podkategorię VI B - 26
VI C Komunikacja:
VI. C. a. Dostępność komunikacyjna szlaku (obiekty kluczowe szlaku)
Jeśli obiekty kluczowe szlaku leżą:
W odległości mniejszej niż 50 km od lotniska międzynarodowego) (po 5 punktów)
Port Lotniczy Poznań Ławica ( dla Poznania Głuszyny 20 km)(5),
Port Lotniczy Poznań Ławica(dla Murowanej Gośliny 29km)(5)
Port Lotniczy Poznań Ławica (dla Żabna, 34 km) (5)
Położenie w odległości mniejszej niż 20 km od zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej (szybkiego ruchu) (za pierwsze dwa obiekty po 5 punktów)
Zjazdy z autostrady A2 węzeł: Poznań-Krzesiny, Poznań-Dębina( dla Poznania-Głuszyny 12km) (5)
Przebieganie dróg krajowych przez gminy, w których znajdują się obiekty kluczowe szlaku (do 2 dróg krajowych na każdy obiekt, lecz do 5 dróg na cały szlak) :
DK nr 5 (Gdańsk- Lubawka) ( dla Poznania- Głuszyny)(2),
DK 11 (Kołobrzeg- Bytom)(dla Poznania-Głuszyny)(2)
Duże dworce kolejowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za pierwsze dwa po 3) PKP Poznań Główny(3),
Pozostałe* dworce kolejowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (po 2 punkty)
PKP Murowana Goślina(2)
Dworce autobusowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za każdy po 2 punkty) PKS Murowana Goślina(2), PKS Poznań (2)
Przystanki* autobusowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za każdy 1 punkt)
MPK Poznań, przystanek Głuszyna,(1)
VI C. b. Transport zorganizowany na obszarze szlaku:
Brak zorganizowanego własnego transportu w przestrzeni szlaku.
Suma punktów za całą podkategorię VI C - 34
Za całość kategorii VI: 98 z 200 możliwych punktów
W sumie za wszystkie kategorie ilość punktów ustalonych dla szlaku wynosi 548 na 1000 mozliwych

Tabela 1 Zestawienie punktacji w poszczególnych zakresach dla Szlaku św. Jakuba w Wielkopolsce
Kategoria Podkategoria Punkty uzyskane Maksym. możliwych punktów Uwagi
Kategoria I:
Organizacja szlaku
A. tematyzacja szlaku 30 50  
B. oznaczenie szlaku   21 50  
C. koordynacja szlaku   27 50  
D. dostępność obiektów   18 50  
Suma: cała kategoria I   96 200  
Kategoria II:
Ogólna Atrakcyjność turystyczna szlaku
A. autentyczność obiektów 40 40  
B. ciągłość szlaku   15 15  
C. liczba obiektów   12 15  
D. własna usługa transportowa   0 15  
E. stan utrzymania obiektów   5 15  
Suma: cała kategoria II   72 100  
Kategoria III:
Turystyczno-kulturowy potencjał obiektów szlaku
A. znaczenie kulturowe temat. 30 60  
B. eventy zgodne z tematyką   0 40  
C. dodatkowe atrakcje temat.   5 20  
D. znaczenie historyczne   9 20  
E. znaczenie biograficzne   10 20  
F. znaczenie religijne   0 20  
G. znaczenie: inne typy tur. kult.   20 20  
H. znaczenie: grupy etniczne   15 20  
I. dodatek: oferta obiektów   9 30  
J. dodatek: obiekty unikalne   50 50  
Suma: cała kategoria III   148 300  
Kategoria IV:
Obsługa własna szlaku
A. promocja szlaku 26 45  
B. oferty wypraw   0 20  
C. oferta pakietowa   3 20  
D. inne elementy promocji   5 15  
Suma: cała kategoria IV   34 100  
Kategoria V:
Pozostała oferta turystyczna szlaku
A. inna turystyczno-kulturowa 40 40  
B. inna kulturowa, przyrodnicza   20 20  
C. inna turystyczna   20 20  
D. pozostałe czynniki   20 20  
Suma: cała kategoria V   100 100  
Kategoria VI:
Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna
A. noclegi 38 60  
B. gastronomia   26 60  
C. komunikacja   34 80  
Suma: Cała kategoria VI   98 200  
Suma dla Szlaku: Za wszystkie kategorie razem: 548 1000  

Interpretacja wyników badania
W ramach wszystkich podzakresów (1.A, 1.B, 1.C, 1.D) składających się na zakres I badany system osiągnął 96 punktów, co oznacza, że szlak ten jest szlakiem realnym. Szlak uzyskał znaczną liczbę punktów w dziedzinie tematyzacji, przy czym jednak ta ostatnia odnosi się do całości systemu przebiegającego przez szereg krajów europejskich. Jednak dla samego odcinka Wielkopolskiej Drogi nie powstały żadne opracowania naukowe, jeśli nie liczyć kilku prac magisterskich i jednaj licencjackiej. W odniesieniu do samej zgodności obiektów szlaku z jego profilem ocena wypadłaby znacznie słabiej: tylko 5 obiektów spośród 19 to kościoły pod wezwaniem św. Jakuba. Niewiele punktów system uzyskał w kategorii dostępności, ponieważ kilka obiektów było niedostępnych, do niektórych natomiast trudno dostać się cięższymi pojazdami. W przypadku jeszcze innych stwierdzono ograniczoną dostępność.
W zakresie II szlak został oceniony na 72 punkty ze 100 możliwych. Oznacza to, że jest to szlak o średniej atrakcyjności turystycznej. Wszystkie obiekty na szlaku są autentyczne i zostały ocenione z maksymalną ilością punktów. Niestety, w sytuacji ograniczonych możliwości dojazdu system nie posiada własnej oferty usług transportowych, nawet sezonowych. Atrakcyjność turystyczną ogranicza także niezadowalający stan utrzymania części obiektów- nie wszystkie obiekty mają dostęp do WC oraz udostępniają zwiedzającym węzły sanitarne.
W zakresie III, decydującym z punktu widzenia potencjału turystyczno-kulturowego szlak otrzymał 148 punkty na 300 możliwych, co plasuje go nieco powyżej przeciętnej dla badanych polskich systemów tematycznych. Konsekwentnie należy uznać go za szlak o średniej tematycznej atrakcyjności turystyczno-kulturowej, odpowiedni dla różnych form turystyki kulturowej. Na szlaku występuje szereg obiektów unikalnych w skali krajowej, posiadających status pomników historii. Reprezentowane przez nie aspekty dziedzictwa kulturowego niewątpliwie mają szanse przyciągnięcia turystów. Znajdują się wśród nich m.in. miejsca związane z historycznymi władcami Polski - miejsca ich koronacji oraz pochówku. Także dobrze prezentuje się tu oferta turystyki muzealnej, reprezentowanej przez kilka typów muzeów. Niestety te atrakcyjne obiekty, poza czasową wystawą na Ostrowie Lednickim - nie oferują zwiedzającym walorów związanych z osoba św. Jakuba, jego kultem i tematyką jego pielgrzymiego szlaku. Należy także zaznaczyć, że w tej kategorii jeden z podzakresów (znaczenie religijne obiektów szlaku) nie jest uwzględniany w punktacji, gdyż szlak sam w sobie jest o znaczeniu religijnym.
Zakres IV oceniony został na 34 punkty spośród 100 możliwych, przy czym przygniatającą ich większość system uzyskał za działania na rzecz promocji szlaku. Dobrze prezentuje się strona internetowa szlaku, która posiada także kilka wersji językowych, umożliwiających korzystanie z informacji przez obcokrajowców. Portale internetowe części obiektów także posiadają kilka wersji językowych. Zupełnie brak jednak oferty wycieczek po szlaku, a oferta pakietowa dotyczy wyłącznie miejscowości w jego przestrzeni i nie ma związku z profilem systemu. Wszystko to sprawia, że system należy określić jako szlak z niskim poziomem usług turystycznych.
W zakresie V system uzyskał maksymalną liczbę 100 punktów, co klasyfikuje go jako szlak o wybitnym znaczeniu kulturowo- turystycznym i ogólnoturystycznym. Decydujący wpływ na tę ocenę ma przebieganie trasy szlaku przez większe miejscowości (Poznań, Leszno, Gniezno), w których oferta różnych form turystyki jest bogata lub nawet bardzo bogata (Poznań). Turysta ma tutaj do wyboru różnego rodzaju atrakcje oraz zróżnicowaną ofertę rozrywki. Poza ofertą kulturową wymienione miasta proponują także aktywne spędzanie czasu połączone z możliwością odwiedzania licznych atrakcji przyrodniczych i różnorodnych walorów turystycznych. Przez gminy w przestrzeni szlaku przebiegają też liczne inne szlaki kulturowe, które dodatkowo podnoszą atrakcyjność regionu. Jednak system ma bardzo nierównomiernie zlokalizowane walory turystyczne.
W zakresie VI Wielkopolska Droga Św. Jakuba uzyskała 98 punktów na 200 możliwych. Oznacza to, że jest ona szlakiem ze średnio rozwiniętą infrastrukturą służącą turystyce. Większość punktów w tym zakresie zostało przydzielonych dzięki lokalizacji jednego z obiektów kluczowych w Poznaniu-Głuszynie, czyli w dzielnicy dużego miasta, posiadającego pełna bazę noclegowa, gastronomiczna oraz bardzo dobrą sieć powiązań komunikacyjnych. Pozostałe obiekty niestety nie posiadają bogatszej oferty gastronomicznej oraz rozwiniętych usług transportowych. Nie posiadają także obiektów noclegowych najwyższej rangi. W innych klasach sytuacja przedstawia się nieco lepiej. W promieniu do 15 kilometrów od każdego obiektu kluczowego funkcjonują hotele trzy- i dwugwiazdkowe oraz pensjonaty i schroniska młodzieżowe. Również w okolicy każdego z tych obiektów znajdziemy gospodarstwo agroturystyczne.
Przez miejscowości Żabno oraz Murowana Goślina, mieszczące obiekty kluczowe szlaku, nie przebiega żaden ciąg komunikacyjny o znaczeniu krajowym. Są one także położone stosunkowo daleko od zjazdów z najbliższej autostrady A2. Niestety na szlaku brak także jakiegokolwiek zorganizowanego transportu łączącego wzajemnie miejscowości z obiektami kluczowymi.

Wnioski
Mocne strony systemu
Szlak św. Jakuba zyskuje coraz większe znaczenie jako oferta turystyki kulturowej w skali kontynentu. Coraz więcej osób zainteresowanych jest pielgrzymowaniem do Santiago de Compostella. Powoli przekłada się to także na wzrost znaczenia polskich odcinków szlaku. Dzięki odpowiedniej promocji oraz organizowaniu pakietów turystycznych związanych ze szlakiem jego oferta ma szanse na powodzenie w rosnącej powoli grupie kulturowych turystów religijnych.
Szlak jest dobrze koordynowany na całej swojej długości. Łatwy jest dostęp do portalu internetowego, gdzie regularnie zamieszczane są aktualności ze szlaku. Dobrze działa także koordynacja, numer kontaktowy koordynatora szlaku jest dostępny. Pielgrzym, który wybiera się na szlak pieszo, jest wspomagany za pomocą systemu oznaczeń przy trasie. Wydany został także przewodnik pieszy i rowerowy po szlaku "Droga św. Jakuba Gniezno- Zgorzelec- Praga".
Dzięki przechodzeniu szlaku przez szereg większych miejscowości może on zaproponować swoim użytkownikom stosunkowo bogatą ofertę z zakresu turystyki kulturowej, w tym szczególnie religijnej. Wśród jego obiektów występują na szlaku nie tylko kościoły związane ze świętym Jakubem, ale także muzea, jedno mauzoleum, oraz klasztory: Franciszkanów i historyczne opactwo Benedyktynów.
Kilka z obiektów szlaku ma status Pomników historii (Lubiń - Opactwo Benedyktynów, Ostrów Lednicki, historyczne centrum Poznania z Ostrowem Tumskim, Wzgórze Lecha z Archikatedrą W Gnieźnie. Zdecydowanie podnosi to rangę szlaku. Popularność wymienionych obiektów sprawia także, że wielu turystów korzystających z ofert zorganizowanych wycieczek ma szansę dowiedzieć się o istnieniu szlaku i w konsekwencji zdecydować się na skorzystanie z jego walorów na przykład przy następnej wyprawie. Także sam program wycieczki odbywanej po szlaku staje się atrakcyjniejszy dzięki walorom, i aspektom, wnoszonym przez poszczególne Pomniki Historii.
Bogata jest również oferta turystyki rekreacyjnej, sportowej oraz rozrywkowej w przestrzeni szlaku. Podążający nim turysta może zwiedzić przy okazji wiele obiektów przyrodniczo-krajobrazowych. Sprawia to, że wielu potencjalnych pielgrzymów chętniej zdecyduje się na wędrówkę szlakiem po Wielkopolsce.
Ważnym atutem szlaku jest fakt, że wszystkie jego obiekty są autentyczne, czyli nie stanowią wtórnych kreacji na potrzeby szlaku.
Jego atrakcyjność powiększa fakt zachowania ciągłości - odległość miedzy wszystkimi kolejnymi obiektami jest mniejsza niż 30 km.
Jeżeli rozpatrywać szlak jedynie jako pieszy lub rowerowy (jak na to wskazuje pierwotny jego charakter) - to jest to także system sprawnie zarządzany.
Słabe strony systemu
Szlak Jakubowy posiada bardzo duży potencjał w skali całego kraju, jednakże na tym tle sam odcinek wielkopolski nie jest zbyt dobrze wykreowany. Głównym adresatem tego systemu jest turysta pieszy, który jednak nie zawsze jest w stanie bezproblemowo poruszać się po jego trasie. Z punktu widzenia przeważającej w Polsce grupy turystów zmotoryzowanych przebieg szlaku już nie jest tak atrakcyjny, a poruszanie się po nim nastręcza trudności. Brak oznaczeń przy głównych drogach, brak także jakichkolwiek drogowskazów zjazdowych, wskazujących kierunek jazdy do obiektów. Niektóre mniejsze obiekty trudno odnaleźć nawet w systemie GPS. Do części z nich trudniej jest dostać się cięższym pojazdem (autokarem). Niestety - choć nie jest to zaniedbaniem zarządzających szlakiem - oznaczenia dla pielgrzymów często także znikają. Są to małe symbole umieszczane przeważnie na drzewach i niestety nie są one odporne ani na niepogodę, ani na niektórych turystów, który być może je "kolekcjonują".
Brak niestety jakichkolwiek ofert wypraw po szlaku oraz brak pakietów, z których mógłby skorzystać turysta poszukujący choćby minimalnego poziomu wsparcia w organizacji wielodniowej wyprawy poza noclegami w niektórych miejscach. Nie ma także żadnego - choćby sezonowego - zorganizowanego transportu pomiędzy obiektami kluczowymi. Przy większości obiektów brak jakiegokolwiek parkingu dla aut nie mówiąc o autokarach. W niewielu tylko obiektach turystom udostępniane jest zaplecze sanitarne. Wszystko to oznacza faktyczne zawężenie oferty systemu do malejącej grupy zupełnie niewymagających pielgrzymów.
Niektórzy duchowni, administrujący obiektami szlaku są słabo lub wcale nie są zainteresowani ruchem turystycznym w ich miejscowościach, przede wszystkim ceniąc sobie "święty spokój". W trakcie badań w kilku przypadkach trudno było nawet skontaktować się z nimi, gdyż albo nie podają żadnych danych kontaktowych, albo kanały komunikacji nie są obsługiwane. Być może to ich postawa sprawia, że przy większości obiektów brakuje oznaczeń, iż są to obiekt Szlaku Jakubowego.
Różnie bywa z dostępnością turystyczną samych obiektów Jeden z obiektów (w Święciechowej) jest aktualnie remontowany i nie ma możliwości dostania się do środka. Niestety ta informacja nigdzie nie jest podawana i pielgrzym, który udaje się w podróż może być niemile zaskoczony i rozczarowany. Podobnie zamknięty (choć nie z powodu remontu) jest kościół w Zamysłowie, przy czym i tu nigdzie nie ma jakiejkolwiek informacji, do kogo można się zgłosić oraz w jaki sposób i kiedy można zwiedzić obiekt.
W jednym z obiektów szlaku jego zarządca nawet nie wie, że jest on wpisany jako obiekt omawianego szlaku. Z kolei w innym zarządcy - według ich relacji - zostali na etapie konstruowania systemu postawieni przed faktem dokonanym, aktualnie jako obiekt szlaku udzielają jedynie noclegu podróżnym.
Gdyby nie fakt przebiegania szlaku przez większe miejscowości trudno byłoby o jakąkolwiek infrastrukturę noclegową oraz gastronomiczną. Również poza obiektem w Poznaniu, otoczenie innych obiektów kluczowych nie jest w stanie zapewnić uzupełniającej oferty czasu wolnego. Brak także w tych miejscowościach obiektów noclegowych noclegowej wyższej kategorii.
Na szlaku nie są organizowane żadne eventy o tematyce związanej ze Świętym Jakubem i jego historycznym kultem, a tylko w jednym obiekcie zorganizowana została czasowa wystawa prezentująca szlak. Brak także w obiektach jednoznacznie związanych z profilem szlaku jakiegokolwiek sklepu z pamiątkami lub info kiosku na szlaku.
Reasumując: wydaje się, że wielkopolski odcinek Drogi św. Jakuba stworzono i jest on utrzymywany ze zbyt małą dbałością o skromne choćby zaplecze infrastrukturalne a także o powszechnie akceptowane standardy dzisiejszego turysty, w tym nawet pielgrzyma.
Postulaty w zakresie modyfikacji i rozwijania oferty szlaku
Na podstawie analizy potencjału, funkcjonalności oraz oferty szlaku można wskazać następujące działania, które potencjalnie mogłyby przyczynić się do uatrakcyjnienia i modyfikacji systemu:

  1. Poprawienie dostępności. Można to osiągnąć przy niewielkim nakładzie kosztów. Przy każdym obiekcie na szlaku powinny znajdować się tabliczki informacyjne z nazwą obiektu, przynależnością do szlaku Jakubowego, informacje o otwieraniu obiektów oraz z numerami telefonów, pod którymi można by skontaktować się z osobą upoważnioną do otwarcia, być może także świadczącą usługę krótkiego oprowadzenia.

  2. Tworzenie pakietów. Koordynator szlaku powinien zadbać o tworzenie pakietów turystycznych w przestrzeni szlaku lub o włączenie elementów związanych z obiektami szlaku (np. ich zwiedzaniem) do istniejących pakietów np. w Gnieźnie i Poznaniu, a przynajmniej zamieścić w portalu informacyjnym i materiałach publikowanych obce oferty pakietów. Tym samym na szlaku mogliby pojawić się turyści korzystający z noclegów i gastronomii, a może i transportu w ramach indywidualnych pakietów. W mniejszych miejscowościach pakiety można organizować we współpracy administratorów obiektów szlaku (i innych atrakcji) oraz miejscowych hoteli lub innych obiektów noclegowych (w tym gospodarstw agroturystycznych).

  3. Rozwój oferty noclegowej. Szczególnie w otoczeniu obiektów kluczowych poza poznańskim pożądane byłoby wdrożenie lokalnych projektów wspierających tworzenie lub modernizację oferty noclegowej. Również ciekawie wyglądało by choćby jedno miejsce noclegowe nawiązujące do czasów Jakubowach pielgrzymek. Turyści mogliby tam poznać klimat tamtej epoki oraz doświadczyć, w jak surowych warunkach przyszło nocować pielgrzymom w tamtych czasach.

  4. Z punktu widzenia tradycyjnego profilu szlaku należy rozważyć tworzenie specjalnych miejsc postoju zarówno dla turystów pieszych, jak i turystów poruszających się w sposób alternatywny np. rowerem lub konno. Istnienie takich punktów mogłoby faktycznie otworzyć szlak na zainteresowanych turystyką kulturową, uprawiana w formach aktywnych.

  5. Oferta gastronomiczna. Tak, jak w przypadku wszystkich innych szlaków i miejscowości, odwiedzanych przez turystów kulturowych, poziom oferty na danym terenie podniosłaby kuchnia regionalna i tradycyjna. Ze strony koordynatora, wspieranego przez odpowiedzialnych za turystykę kulturową w regionie pożądana byłaby współpraca z istniejącymi lokalami we wprowadzaniu takiej oferty (choćby przez porozumienia o zamieszczaniu informacji o obiektach w materiałach szlaku, pod warunkiem wprowadzenie takich elementów). Ciekawym pomysłem mogłoby być wyposażenie w którymkolwiek miejscu na szlaku jednej z restauracji w sposób nawiązujący do czasów w których, rozwijały się szlaki pielgrzymie, z widocznymi elementami związanymi z tematyką szlaku i oczywiście z oferta serwowania tam dań potwierdzonych historycznie dla tamtego okresu.

  6. W nawiązaniu do poprzednich postulatów ciekawym wydaje się wprowadzenie szczególnej formy zwiedzania fabularyzowanego na przykład na krótkim odcinku miedzy dwoma obiektami szlaku, w tym przynajmniej jednym w otoczeniu którego funkcjonuje współpracujący punkt noclegowy i gastronomiczny. Przewodnikiem na zamówienie grupy (grupki) turystów mógłby być zorientowany w tematyce i tradycji Jakubowach pielgrzymek człowiek ubrany jak pielgrzym z czasów świetności szlaku, opowiadający o tamtych czasach oraz przedstawiający historię zarówno życia Jakuba jak i historii szlaków tworzonych dla upamiętnienia tej postaci. Kilkugodzinna wyprawa w jego towarzystwie (i zgodnie z realizowanym przezeń scenariuszem) dla całkiem licznego grona zainteresowanych mogłaby być pierwszą okazją do doświadczenia szlaku pielgrzymiego - i przerodzić się w trwałą fascynacją tego rodzaju ofertą albo/i skłonić do odbycia w późniejszym terminie dłuższej indywidualnej lub grupowej wyprawy tym szlakiem, choćby do samej Composteli. Dla osób uważających się za pielgrzymów formą ta krótka wycieczka mogłaby mieć formę rzeczywistej pielgrzymki, a więc w miejsce narracji uwzględniać program religijny (rekolekcji w drodze), skonsultowany przez duchowych opiekunów szlaku.

  7. Oferty transportowe. Przynajmniej w ramach jednego wybranego weekendu (na przykład w lipcu, w okolicy święta Jakuba Apostoła) ze wsparciem regionalnych organizacji turystycznych i samorządów mogłaby być uruchamiana dodatkowa komunikacja łącząca przynajmniej kluczowe obiekty systemu, co można powiązać z eventem tematycznym przy jednym lub wszystkich tych obiektach. Niezależnie od tego swego rodzaju święta szlaku można rozważyć wprowadzenie przynajmniej na czesci trasy udogodnień, umożliwiających jego zwiedzanie z pomocą alternatywnego środka transportu. Najlepszym wydaje się tutaj rower, akceptowany w międzyczasie także na hiszpańskim odcinku szlaku jako pełnoprawny instrument pielgrzymki. Przy współpracy obiektów lub koordynatora z komercyjnym usługodawcą można wypracować taki system, w którym przynajmniej przez kilka tygodni roku turyści mogliby pożyczać rowery w początkowym punkcie szlaku i oddawać je w jednym z obiektów kluczowych. Interesująca mogłaby być także oferta konnego zwiedzania obiektów i otaczających ich miejsc pięknych krajobrazowo Jeden z funkcjonujących w przestrzeni szlaku ośrodków hippicznych mógłby wprowadzić nawiązujące do praktyki dawnych pielgrzymów oferty przejażdżki pomiędzy np. dwoma wybranymi obiektami - z powrotem do punktu wyjścia. Mogły by być to na przykład dwa obiekty kluczowe (Żabno i Głuszyna?) lub kluczowy i dowolny inny, o ile znajdują się w odległości umożliwiającej dotarcie z jednego do drugiego w niedługim czasie. W ofercie mogłyby przy tym znaleźć się zarówno wycieczki wierchem, jak i bryczką. Między wspomnianymi obiektami konieczne byłoby wyznaczenie i zabezpieczenie trasy omijającej drogi publiczne.

  8. Oznakowanie. Należy wprowadzić oznaczenia szlaku widoczne z głównych dróg, aby także zmotoryzowani turyści wiedzieli, który obiekt szlaku jest położony niedaleko od ich trasy. Więcej oznaczeń na drodze przełoży się stopniowo na większe zainteresowanie turystów, którzy przypadkowo mogą trafić na szlak przejeżdżając po drogach krajowych i wojewódzkich. Przy samych obiektach potrzebne są z kolei tablice informacyjne, zawierające wiadomości o typie obiektu, jego przynależności do szlaku oraz pokazujące, gdzie w najbliższej odległości zwiedzający znajdzie lokal gastronomiczny oraz noclegowy. W braku gotowych pakietów jest to rozwiązanie wspomagające turystów zdanych na samodzielne wyszukiwanie potrzebnych im elementów infrastruktury.

  9. Info kioski. We wszystkich, a na początek choćby w jednym z obiektów kluczowych, najlepiej w położonej najdalej Murowanej Goślinie mógłby powstać "infokiosk" szlaku - w ramach obiektu albo lokalnej informacji turystycznej. Korzystający z niego turyści mogli by się dowiedzieć, jakie obiekty czekają ich na szlaku, z jakich usług oraz atrakcji będą mogli skorzystać zarówno na samym szlaku, jak również w miejscowościach przez które on przebiega. W serwisie znalazłyby się oferty gastronomiczne, noclegowe, transportowe, może także elementy rozrywki, wyselekcjonowane ze względu na charakter systemu. Można by tam również zakupić przewodniki po szlaku (nie tylko jego wielkopolskiego odcinka, ale również w całej Polsce oraz po kilku najważniejszych odcinkach w Europie, prowadzących do Santiago de Compostella. Można by tu również nabyć przewodniki po poszczególnych obiektach, albumy. Tutaj także można by zamówić wspomnianego powyżej przewodnika i ewentualnie wynająć rower dla wyprawy po szlaku.

  10. Do istniejącego już portalu internetowego szlaku powinny zostać zlinkowane strony internetowe poszczególnych obiektów systemu. Najważniejsze obiekty z samodzielną ofertą mogłyby przy tym rozporządzać modułami autonomicznymi, umożliwiającymi stałą aktualizację wiadomości. Tym samym mogłyby one w ramach wspólnego systemu informacji zamieszczać informacje o warunkach zwiedzania, możliwości oprowadzania, opcjach zamówienia innych usług. Działające na podobnych zasadach interaktywne moduły umożliwiałyby turystom zamawianie przez portal szlaku usług świadczonych przez jego partnerów, na przykład wypożyczalnie rowerów, punkty noclegowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi szlaku czy restauracje z regionalną albo tradycyjna ofertą. Podane by tu były także wszystkie numery telefonów pod którymi można by się dowiedzieć o dostępności obiektów, ewentualnych imprezach tematycznych czy pakietach turystycznych, zamówić literaturę i tak dalej. Dobrze działający portal internetowy stałby się w ten sposób wirtualna przestrzenią szlaku jako zorganizowanej oferty do wyboru przez potencjalnego użytkownika - głęboko wierzącego pielgrzyma, zainteresowanego wielką tradycją religijnego pielgrzymowania współczesnego turystę kulturowego, czy może człowieka, szukającego kilkudniowego aktywnego wypoczynku w powiązaniu z ciekawymi walorami..


1Autor: Roszak Piotr Rok wydania 2012 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

2 Potwierdzenie Międzynarodowej rangi festiwalu Malta [ Malta Program, www 2009]m

3 Potwierdzenie krajowego znaczenia Muzeum PPP w Gnieźnie [MKiDN, www 2009]

4 Potwierdzenie krajowego znaczenia Muzeum na Lednicy [MKiDN, www 2009]

5 Czechy. W kręgu żywotów św. Wojciecha, tł. B. Kürbis, Tyniec 1997

6 Znaczenie dla dziejów niemieckiego grupy etnicznej [Topolski 1994]

7 Obiekt jest jedynym w Europie regularnym miejscem zjazdów chrześcijańskiej młodzieży na wolnym powietrzu, tym samym można go traktować jako nowy typ sanktuarium.

8 Potwierdzenie krajowego znaczenia Muzeum Narodowego w Poznaniu [MKiDN, www 2012]

9 Potwierdzenie krajowego znaczenia Muzeum PPP w Gnieźnie [MKiDN, www 2012]

10 Potwierdzenie krajowego znaczenia Muzeum Okręgowego w Lesznie [MKiDN, www 2012]

11 Potwierdzenie krajowego znaczenia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu [MKiDN, www 2012

12 Potwierdzenie uznania Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie za placówkę diecezjalną [Gniezno Muzeum Archidiecezji, www 2012]]

13 Muzeum Armii Poznan jest jedynym zarejestrowanym polskim muzeum wojskowym, poświęconym dużej jednostce taktycznej, tym samym spełnia kryterium unikalności [Mikos v. Rohrscheidt 2010, s. 112n].

14 Trasy opracowane w formie przewodnika tematycznego"30 sposobów na Poznań", Wyd. KulTour.pl, 2012

15 Potwierdzenie międzynarodowej rangi festiwalu Malta [Malta Program, www 2009], Buczkowska 2009, s. 114,

16 Potwierdzenie międzynarodowej rangi festiwalu Wieniawskiego [Buryan 2011, s. 411]

17 Potwierdzenie krajowej rangi festiwalu Ethno Port [Buryan 2011, s. 410]
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij