Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 1 lipca 2012, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 7/2012 (lipiec 2012)

 

Zarys historii szlaku

 

Badania prowadzone nad pochodzeniem winorośli dowiodły, że była ona uprawiana przez wiele tysięcy lat. Najstarsze źródła pochodzą nawet sprzed ok. 4000 lat p.n.e. z terenów dzisiejszego Egiptu - mają one postać wizerunków winorośli i znajdują się na papirusach, płaskorzeźbach czy pomnikach. 
Chrześcijaństwo również ma swoje zasługi w rozpowszechnianiu wina. W Biblii, niewątpliwie jednym z ważniejszych źródeł, znajduje się wiele wzmianek na jego temat. Przykładem może być Księga Rodzaju, w której zapisane jest, że pierwszą winnicę zasadził Noe. Najbardziej znaną wzmianką w Nowym Testamencie jest z kolei opis wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy to Chrystus miał przemienić wodę w wino. ...

 
 

Waloryzacja szlaku

 

Szlak, powołany do życia w postaci klastra turystycznego o zasięgu regionalnym w 2006 r. jest typowym szlakiem (mono) tematycznym, prezentującym jeden aspekt dziedzictwa kulturowego regionu - kulturę rolną. W tym wypadku system jest profilowany na tradycyjne sposoby uprawy i hodowli (w tym konkretnym wypadku uprawę winorośli i hodowlę pszczół) oraz związaną z nimi produkcję: miodów i win. ...

 

Przydatne adresy

 

Koordynator szlaku 
Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
Stary Rynek 1 65-067 Zielona Góra
www.winiarze.zgora.pl  ...

 

 

 
 

Pobyt na Szlaku Wina i Miodu

 

  
 

Wywiad

 

Wywiad z Przemysławem Karwowskim, przedstawicielem Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego, koordynatora Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu.
TK: Co zainspirowało Pana do stworzenia takiego produktu turystycznego jak Lubuski Szlak Wina i Miodu?
PK:
Potrzeba pokazania potencjału regionu, wsparcie lokalnych producentów, odradzanie się tradycji winiarskich na terenie Ziemi Lubuskiej, działanie Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarzy, stosunek członków stowarzyszenia do tego co robią, ich pasja – wreszcie lokalny patriotyzm. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Restauracja i Kawiarnia na Winnym Wzgórzu z Palmiarnią
ul. Wrocławska 12 a, 65-427 Zielona Góra

Kuźnia Smaku
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 42, 66-600 Krosno Odrzańskie...
 
 
 

Szlak Wina i Miodu dzisiaj

 

 
 

Szlak jako destynacja TK

 

Ocena potencjału szlaku pozwoliła na wskazanie różnych form turystyki kulturowej, w których zainteresowaniach mieści się profil jego atrakcji oraz jego oferta tematyczna. Określenie ich pozwoli na wskazanie potencjalnych kręgów turystów, których szlak może przyciągać. Z uwzględnieniem preferencji turystów zainteresowanych wskazanymi formami oraz potrzeb organizatorów tego rodzaju wypraw kulturowych powinna być rozwijana oferta systemu i usługi ją uzupełniające. ...

 

 

Literatura

 

Karwowski P., 2011, Lubuski Szlak Wina i Miodu [ w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red)., Kultura i Turystyka Wspólna Droga, Wyd. ROTWŁ, Łódź, s. 151-166,
Kres B., 1966, Zarys dziejów winiarstwa zielonogórskiego, Wydawnictwa poznańskie Poznań- Zielona Góra,
Pijanowski E., 1972, Zarys technologii winiarstwa, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, ...

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij