Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 30 września 2012, redaktor prowadzący numeru: Łukasz Gaweł

Numer 10/2012 (październik 2012)

 

Historia powiatu tarnogórskiego

 

Najstarsze ślady pobytu człowieka np. narzędzia krzemienne i ceramika, na terenie Powiatu Tarnogórskiego pochodzą z ok. 10-4 tys. lat p.n.e. z terenów dzisiejszych Tarnowskich Gór i Ożarowic. Najstarszą osadę w okolicy, Repty (dziś dzielnica Tarnowskich Gór), po raz pierwszy wspomniano w bulli papieskiej z 1201 r. Odnalezione w dolinie rzeki Stoły przypływającej przez Tarnowskie Góry ślady osadnictwa dowodzą, iż ludzie zamieszkiwali tu już w okresie 800-500 p.n.e.  ...

 
 

Waloryzacja powiatu

 

Wynik waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowskich Gór i powiatu ziemskiego tarnogórskiego pozwala stwierdzić, że badany mikroregion posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy średni potencjał turystyczno-kulturowy (269 pkt. w I kategorii) w dolnym przedziale tej kategorii. Ten rezultat punktowy lokuje obszar w gronie ważniejszych destynacji Górnego Śląska. ...

 

Przydatne adresy

 

Muzeum w Tarnowskich Górach
Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry

Zabytkowa Kopalnia Srebra
ul. Szczęść Boże 81, 42-600 Tarnowskie Góry

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego
ul. Gliwicka 2. 42-600 Tarnowskie Góry...

 

 

 
 

Pobyt w powiecie tarnogórskim

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Markiem Kandzia 
członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

1. „Turystyka Kulturowa”: Od ponad 50 lat działają Państwo na rzecz ochrony zabytków Ziemi Tarnogórskiej. Proszę opowiedzieć w kilku zdaniach, jak wyglądała Wasza działalność w przeszłości?
Marek Kandzia: Od samego początku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zajmowało się udostępnieniem tarnogórskich podziemi dla zwiedzających. Byliśmy pomysłodawcą i od 1957r. do 1988r. realizatorem „Dni Gwarków” - dużej imprezy przybliżającej historię tego miasta w barwnym korowodzie historycznych postaci. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel na „Podzamczu”
Pyskowicka 39, Tarnowskie Góry

Restauracja Nad Aniołem
ul. Szczęść Boże 81, Tarnowskie Góry ...
 
 
 

Powiat tarnogórski dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Miasto i mikroregion posiadają walory istotne z punktu widzenia licznych form turystyki kulturowej. Są to przede wszystkim: turystyka dziedzictwa kulturowego, podróże tematyczne wzdłuż szlaków, a także turystyka miejska, wiejska turystyka kulturowa, turystyka kulinarna, turystyka obiektów poprzemysłowych i technicznych, turystyka "żywej historii", turystyka muzealna. ...

 

 

Literatura

 

Drabina J. , Historia Tarnowskich Gór, Tarnowskie Góry 2000, ISBN 83-911508-3-6.
"Zeszyty Tarnogórskie" nr 1-52 (wydawnictwo ciągłe), Instytut Tarnogórski i Muzeum, Tarnowskie Góry 1986-2007.
Kowalska A., Akta miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do roku 1740 , Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1993. 
Krzykowska Z., Skarby Muzeum w Tarnowskich Górach, Muzeum w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 2008. 
Kuzio-Podrucki A., Woźnicki D, Herb i barwy Tarnowskich Gór, Tarnowskie Góry 2002. ...

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij