Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 1 stycznia 2013, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos von Rohrscheidt

Numer 1/2013 (styczeń 2013)

 

Historia powiatu leskiego

 

lObszar dzisiejszego powiatu leskiego został przyłączony do Królestwa Polskiego w połowie XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Cały opisywany teren znalazł się wówczas w obrębie najmniejszej jednostki administracyjnej województwa lwowskiego - ziemi sanockiej. Obszar ten początkowo był bardzo słabo zaludniony i w związku z tym bogate rodziny szlacheckie oraz starostowie królewscy rozpoczęli akcję osadniczą. Spośród tych pierwszych szczególnie wyróżniali się Kmitowie, należący do arystokratycznych elit ówczesnej Polski. ...

 
 

Waloryzacja powiatu

 

Wyniki przeprowadzonej procedury waloryzacyjnej, wskazują, że powiat leski posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy (167 pkt w kategorii I). Podobnie jak w przypadku sąsiedniego powiatu bieszczadzkiego w analizowanym mikroregionie brakuje bardzo silnych atrakcji kulturowych. W powiecie leskim brak dużego ośrodka miejskiego z licznymi atrakcjami. W tym kontekście warto jeszcze raz podkreślić, że potencjał turystyczno-kulturowy Bieszczadów z punktu widzenia organizowania wypraw turystycznych powinien być rozpatrywany w kontekście wszystkich trzech powiatów. ...

 

Przydatne adresy

 

Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej
38-600 Lesko, ul. Rynek

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie „Knieja”
Nowosiółki 30, 38-604 Hoczew

Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Majdan 17, 38-607 Cisna ...

 

 
 

Pobyt w powiecie leskim

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa ze Stanisławem Orłowskim mieszkańcem Orelca w powiecie leskim.
TK: Dzień dobry. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" jest chyba największą i najbardziej znaną tego typu organizacją w Bieszczadach, a zapewne także w całym województwie podkarpackim. Chciałbym spytać się o wkład członków Stowarzyszenia w promocję regionu, ze szczególnym naciskiem na rozwój turystyki kulturowej w powiecie leskim.
SO: Stowarzyszenie liczy 49 przewodników górskich beskidzkich, 14 przewodników terenowych i 40 członków wspierających, którzy zadeklarowali współpracę w zakresie szeroko rozumianej promocji regionu. Nasi członkowie są jego pasjonatami, reprezentują różne zawody i działają społecznie w wielu lokalnych stowarzyszeniach. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Chata Wędrowca
Wetlina 113, 38-608 Wetlina

Hotel i Restauracja Salamandra***
Hoczew 155, 38-604 Hoczew

Hotel Solina SPA***
Myczkowce k/Soliny, 38-623 Uherce Mineralne ...
 
 
 

Powiat leski dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Wśród form turystyki kulturowej uprawianych w powiecie leskim wyraźnie dominuje turystyka przyrodniczo-kulturowa. Oprócz niej dobre warunki do rozwoju posiada także turystyka dziedzictwa kulturowego. Wciąż niewykorzystany jest natomiast znaczący potencjał w zakresie turystyki literackiej i filmowej, turystyki obiektów technicznych, a także tanatoturstyki. ...

 

 

Literatura

 

Bajda Ł., 2011, Balowie. Z bieszczadzkich lasów na salony Krakowa i Lwowa, Wyd. LIBRA, Rzeszów 
Baraniecki B., 2008, Opowieści leskie z pamięci i fotografii, Wyd. Bosz, Olszanica 
Brygidyn A., 1992, Kryptonim "San". Żołnierze sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej 1939-1944, Społeczny Komitet Wydawniczy San, Sanok . ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij