Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 1 września 2013, redaktor prowadzący numeru: Piotr Kociszewski

Numer 9/2013 (wrzesień 2013)

 

Historia ziemi głogowskiej

 

W okresie wczesnego średniowiecza obszar dzisiejszego powiatu głogowskiego charakteryzował się bardzo znaczną gęstością zaludnienia. Na pobliskim terenie znajdowało się ponad 20 grodów, co było bardzo znaczną ilością w porównaniu do ogółu terenów dużą wartością w porównaniu z całym obszarem zamieszkanych przez Słowian. Jednym z takich grodów był ośrodek znajdujący się na terenie dzisiejszego Głogowa. Był to gród plemienny, datowany na połowę X wieku. Znajdował się w pobliżu historycznego ujścia Baryczy do Odry. Niedaleko od niego istniała również przeprawa przez Odrę, gdzie prawdopodobnie przebiegały szlaki handlowe. ...

 
 

Waloryzacja powiatu

 

Powiat głogowski posiada znaczną liczbę zabytków średniej klasy, wyznaczających średnią wielkość jego potencjału turystyczno-kulturowego (jednakże w pobliżu dolnej granicy tej kategorii). Tworzą one lokalny, a w niektórych przypadkach regionalny potencjał turystyki kulturowej. Największa koncentracja zabytków materialnych znajduje się w samym mieście Głogowie. Jednakże w dużej mierze zabytki tego miasta zostały zniszczone podczas działań wojennych w czasie II wojny światowej. ...

 

Przydatne adresy

 

Punkt Informacji Turystycznej w Głogowie
Głogów ul. Rynek 10, Głogów

Muzeum Archeologiczno-Historyczne
ul. Brama Brzostowska 1, Głogów ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Antonim Bokiem, plastykiem, autorem książek poświęconych Głogowowi, popularyzatorem wiedzy o mieście, wiceprezesem Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.
TK: Dlaczego poświęca Pan swój prywatny czas badaniom dotyczącym Głogowa? Dlaczego to miasto jest tak ważne dla Pana?
AB:
Formalnie moje zainteresowania mają oczywiście charakter amatorski. Nie jestem historykiem ani historykiem sztuki. Wypływają one z ogólnego zainteresowania historią i dziedzictwem kulturowym Śląska (jestem Ślązakiem, nie mam korzeni pozaśląskich). Od 40 lat mieszkam w Głogowie, mieście dawniej ważnym na Śląsku, silnie doświadczanym przez historię, stąd moje zainteresowania najbardziej skupiają się na tym mieście i dawnej Ziemi Głogowskiej. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Qubus Hotel
Plac Konstytucji 3 Maja 1, Głogów

Restauracja Pod Starym Głogiem
ul. Rynek 10, Głogów

Oberża Leśna Dolina
Kotla...
 
 
 

Powiat głogowski dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Przez kilka wieków Głogów był miastem-twierdzą. Pozostałości po dawnych fortyfikacjach miasta są widoczne i dobrze czytelne w krajobrazie miejskim. Miłośnicy militariów mogą tu napotkać wiele przykładów sztuki fortecznej od średniowiecza po wiek XX. Najstarszym obiektem, który można zobaczyć w Głogowie są mury miejskie, które przed wiekami oplatały całe średniowieczne miasto. Z XIII wieku pochodzi wieża głodowa znajdująca się obecnie na dziedzińcu Zamku Książąt Głogowskich. ...

 

 

Literatura

 

Bok A., Głogów i okolice: przewodnik turystyczny, Głogów 2002;
Bok A., Związek Gmin Zagłębia Miedziowego: przewodnik przyrodniczo-turystyczny, Polkowice 2006;
Bok A., Obrona Głogowa 1109-2009, Głogów 2009;
Bok A., Głogów: przewodnik, Głogów 2011;
Boras Z., Zygmunt Stary w Głogowie, Katowice 1983;
Chutkowski J., Legendy głogowskie, Głogów 1997;
Chutkowski J., Piastowscy władcy Głogowa, Wrocław 1994; ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij