Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 marca 2009

Numer 4/2009 (kwiecień 2009)

 

Dzieje Szlaku Piastowskiego

 

Podstawy historyczne i materialne. 
Wydarzenia, które legły u podstaw koncepcji i tematyzacji współczesnego turystyczno-kulturowego Szlaku Piastowskiego rozegrały się pomiędzy polową wieku IX a końcem wieku XIII, czyli w epoce plemiennych państw słowiańskich oraz w najwcześniejszym okresie dziejów Państwa Polskiego. Już około sto lat przed oficjalnym pojawieniem się państwa Mieszka I. na kartach europejskiej historii na terenie północnej i wschodniej Wielkopolski oraz zachodnich Kujaw kształtowały się pierwsze zręby organizmu państwowego Polan, powstawały grody, stanowiące nie tylko strategiczne punkty obronne, ale i ośrodki administracji okolicznych terenów oraz lokalnego handlu. ...Dalej

 
 

Waloryzacja

 

Szlak Piastowski. Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego.

Zestawienie punktacji uzyskanej przez Szlak Piastowski w wyniku procesu jego waloryzacji potwierdza jego wyjątkowe w skali Polski znaczenie jako turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego i jednocześnie świadczy o jego bardzo znacznym potencjale w odniesieniu do współczesnej turystyki kulturowej. Szczególnie mocno zaznacza się on w dziedzinach interesujących dla: turystyki chronionego dziedzictwa, turystyki edukacyjnej, turystyki muzealnej, turystyki żywej historii, turystyki archeologicznej, turystyki biograficznej, turystyki religijnej. ...Dalej

 

 

Literatura

 

1. Dzianisz P., Umiński D., Turystyczny Szlak Piastowski, Bydgoszcz 1967
2. Hensel W., Najdawniejsze stolice Polski. Gniezno, Kruszwica, Poznań., Warszawa 1960 
3. Jakubczyk W.(red.), Dzieje Wielkopolski, t. II., Poznań 1973
4. Kurnatowska Z. (red.), Tropami Świętego Wojciecha, Poznań 1999
5. Labuda G., Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989
6. Łęcki W., Szlak Piastowski. Przewodnik, Poznań 2006
 ...Dalej

 

 
 

Zwiedzanie Szlaku Piastowskiego 

 

  
 

WYWIAD

 

Rozmowa z Bogusławem RZYSKIM, przewodniczącym Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
Turystyka Kulturowa:
Ponieważ w dostępnych źródłach autorzy spierają się, kiedy właściwie powstał Szlak Piastowski, zapytamy inaczej: Kiedy zaczęły po nim faktycznie jeździć pierwsze wycieczki?
Bogusław Rzyski: Tworzenie się naszego szlaku ma długa historię. Samo określenie „Szlak Piastowski” powstało na Dolnym Śląsku na przełomie XVII i XVIII wieku. Zorganizowane grupy zaczęły tu przyjeżdżać w latach trzydziestych XX wieku. W 1934 roku Ostrów Lednicki odwiedzili Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki i Prymas Polski kardynał August Hlond. Na wyspie otwarto schronisko dla turystów prowadzone przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. ... Dalej

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Gniezno
Hotel Pietrak****
Adres: ul. Chrobrego 3, 62-200 Gniezno
Telefon Recepcja: 061 426 14 97
Adres Email: gniezno@pietrak.pl 
Strona www: www.pietrak.pl 
Hotel prowadzi restaurację

Poznań
Restauracja „Gospoda pod Koziołkami”
Adres: Stary Rynek 95, 61-773 Poznań
Telefon: 061 851 78 68
Email: gospoda@avanti.poznan.pl 
Strona www: http://www.podkoziolkami.pl 
Kuchnia: staropolska i regionalna wielkopolska
 ...Dalej
 
 
 

Szlak Piastowski dzisiaj

 

 
 

Szlak Piastowski jako destynacja TK

 

Turystyka chronionego dziedzictwa. Zwiedzając Szlak Piastowski turysta zetknie się z czterema Pomnikami Historii: Starym Miastem w Poznaniu, Grodem na Ostrowie Lednickim, Katedrą Gnieźnieńską oraz Rezerwatem Archeologicznym w Biskupinie. Szereg innych obiektów Szlaku ma status zabytków i posiada jednocześnie cechy unikalne przynajmniej w skali kraju: oba romańskie kościoły w Strzelnie, świątynia w Inowrocławiu i kolegiata w Kruszwicy, pałac w Lubostroniu, trójnawowy drewniany kościół w Wylatowie, kościół św. Mikołaja w Gąsawie z cennymi polichromiami i malowidłami ściennymi, pozostałości monumentalnego grodu w Gieczu. ...Dalej 

 

Przydatne adresy

 

Gniezno
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski (koordynator szlaku)
ul. Rynek 14, 62-200 Gniezno
Telefon: 061 428 41 00
Adres Email: it@szlakpiastowski.com.pl 
Strona www: www.szlakpiastowski.com 

Poznań
Muzeum Archeologiczne
ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
Telefon: 061 852 82 51
Adres Email: 
Strona www: www.muzarp.poznan.pl  ...Dalej

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij