Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 marca 2009

Numer 4/2009 (kwiecień 2009)

Turystyka Kulturowa
 

Szlak Piastowski jako destynacja turystyki kulturowej

 

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Turystyka chronionego dziedzictwa. Zwiedzając Szlak Piastowski turysta zetknie się z czterema Pomnikami Historii: Starym Miastem w Poznaniu, Grodem na Ostrowie Lednickim, Katedrą Gnieźnieńską oraz Rezerwatem Archeologicznym w Biskupinie. Szereg innych obiektów Szlaku ma status zabytków i posiada jednocześnie cechy unikalne przynajmniej w skali kraju: oba romańskie kościoły w Strzelnie, świątynia w Inowrocławiu i kolegiata w Kruszwicy, pałac w Lubostroniu, trójnawowy drewniany kościół w Wylatowie, kościół św. Mikołaja w Gąsawie z cennymi polichromiami i malowidłami ściennymi, pozostałości monumentalnego grodu w Gieczu. W ramach tej formy turystyki bardzo znaczną wartość ma Szlak Piastowski dla miłośników turystyki archeologicznej. Biskupin („Polskie Pompeje”) ze swoją zrekonstruowaną prehistoryczną osadą, z eksponującym znaleziska muzeum, z ośrodkiem archeologii eksperymentalnej i wreszcie ze swym wielkim wrześniowym eventem stanowi jej najważniejszą destynację w skali naszego kraju. Niemniej ciekawe dla zainteresowanych są ponadto odsłonięte relikty budowli obronnych, rezydencjonalnych i sakralnych oraz ekspozycje muzealne na Lednicy, w Gieczu, Grzybowie, Gnieźnie, a także podziemia katedry i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Turystyka edukacyjna. Podróż szlakiem umożliwia zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym i historycznymi okolicznościami powstania państwa polańskiego, a następnie z głównymi wydarzeniami okresu narodzin monarchii piastowskiej, zetknięcie z biografią najważniejszych postaci z epoki powstawania polskiej państwowości (Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Otto III, biskupi Jordan i Św. Wojciech) a także wybitnymi Polakami późniejszych okresów: Zbigniewem Oleśnickim, braćmi Śniadeckimi, Hipolitem Cegielskim, Augustem Cieszkowskim, Onufrym Kopczyńskim. W ramach podróży edukacyjnych i krajoznawczych możliwe jest także wyeksponowanie wątku refleksji patriotycznej: prezentacja Wielkopolski jako kolebki Polski („stąd nasz ród”), tysiącletniej obecności Polski w rodzinie europejskich państw i narodów, a także wątku refleksji humanistycznej, akcentującego idee kultury „łacińskiej” i ich nośniki, oraz korzenie wspólnej europejskiej tożsamości i wspólnego „zachodniego” dziedzictwa kulturowego. 

Turystyka religijna. Zwiedzanie najstarszych polskich świątyń katedralnych w Poznaniu i Gnieźnie, dawnych najstarszych klasztorów Wielkopolski w Trzemesznie, Mogilnie i Strzelnie, muzeów kościelnych w Poznaniu, Gnieźnie i Żninie oraz całego szeregu cennych kościołów (jak te w Kruszwicy, Inowrocławiu, Kościelcu lub Gąsawie) stanowi okazję do zapoznania się z dziejami początków chrześcijaństwa i powstawania organizacji kościelnej w naszym kraju oraz z rozwojem sztuki sakralnej. Podróż Szlakiem można także połączyć z jednym z eventów religijnych (zlot młodzieży katolickiej na Polach Lednickich, odpust Św. Wojciecha w Gnieźnie lub odpust w Markowicach k. Inowrocławia), czyniąc z niego punkt kulminacyjny wyprawy. Szlak Piastowski pokrywa się także częściowo z domniemana trasą wędrówki Św. Wojciecha z Poznania przez Gniezno, Barcin (lub Strzelno) na ziemie Prusów oraz translacji jego relikwii z miejsca śmierci przez Trzemeszno do Gniezna – jego najstarszego i największego sanktuarium. Tym samym podróż Szlakiem Piastowskim stanowi odcinek biograficznej wyprawy szlakiem tego świętego.

Turystyka regionalna i studyjna. Szlak jest główną osią turystyki po regionie wielkopolskim, jakkolwiek obejmuje także znaczny fragment historycznych Kujaw. Szlak prezentuje nie tylko wymienione już najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego najstarszego regionu kulturowego Polski, ale umożliwia także zapoznanie się z jego dziejami (Muzeum Początków Państwa Polskiego), ważnymi ośrodkami miejskimi (Poznań i Gniezno), kulturą ludową i folklorem (Muzeum Etnograficzne w Dziekanowicach), pozostałymi cennymi obiektami architektury (Skansen Miniatur w Pobiedziskach), zabytkami techniki (wiatraki w Dziekanowicach, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji), kuchnią wielkopolską i kujawską (liczne restauracje w Poznaniu, i Gnieźnie, pałac w Grochowiskach Szlacheckich), przyrodą (Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie, parki krajobrazowe: Lednicki, Powidzki i Nadgoplański). 
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij