Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 4 października 2013, redaktor prowadzący numeru: Łukasz Gaweł

Numer 10/2013 (październik 2013)

 

Historia ziemi jaworskiej

 

Od młodszej epoki kamienia (około 4500 lat p. n. e.) poprzez epokę brązu oraz epokę żelaza aż do okresu wczesnośredniowiecznego (VI w. n. e) warunki naturalne, które panowały na obszarze i w okolicy Jawora znacznie różniły się od warunków panujących tu obecnie, na co miały wpływ wielokrotne zmiany klimatu. Dzisiejszy obszar miasta otaczały bagna z wypłycającymi się jeziorami przepływowymi. Poziom tych jezior w starożytności zależał w dużym stopniu od stanu wód rzeki Odry, która charakteryzowała się małym spadkiem i wysokim poziomem wód. Postępujący we wczesnym średniowieczu proces osuszania klimatu wpłynął na obniżenie się wód gruntowych, zanikanie bagien oraz zmniejszenie się powierzchni jezior. ...

 
 

Waloryzacja powiatu

 

W przeprowadzonej waloryzacji potencjału powiat jaworski uzyskał w pierwszej (najważniejszej) kategorii 229 punktów: szczegółowe zestawienie punktacji w tabeli powyżej: Tabela 1.1. Pozwoliło to go sklasyfikować jako mikroregion o średnim potencjale turystyczno - kulturowym. Najwięcej punktów zostało przyznanych za zachowane i dostępne zabytki (105), sporą ilość punktów wygenerowały również organizowane w regionie eventy kulturowe (53). Kategoria II odnosząca się do Elementów związanych z obsługą turystyczną wykazała (69) punktów. ...

 

Przydatne adresy

 

Gminne Centrum Informacji Turystycznej 
Rynek 3, 59-400 Jawor

Informacja Turystyczna w Bolkowie
Rynek 33, 59–420 Bolków

Centrum Informacji Turystycznej w Myśliborzu
Myślibórz 11, 59-411 Paszowice ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Arkadiuszem Muła, kierownikiem działu naukowo – oświatowego w Muzeum Regionalnym w Jaworze

TK: Jaworskie Muzeum Regionalne mieści się obecnie w bardzo ciekawym miejscu - pobernardyńskim zespole klasztornym. Jak do tego doszło i czy jest to korzystna lokalizacja?
A.M.: Po II wojnie światowej zbiory niemieckiego Heimatmuseum w Jaworze zabezpieczono w kościele poklasztornym bernardynów. Sam zespół klasztorny wymagał prac konserwatorskich. Po ich przeprowadzeniu w latach 70-tych udostępniono wnętrza dawnego klasztoru dla zwiedzających wraz z eksponatami. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
HOTEL „Jawor” ***
ul. Staszica 10, 59–400 Jawor

Restauracja "Sobieska"
ul. Rzeckiego 10, 59-400 Jawor

HOTEL „Bolków” ***
ul. Sienkiewicza 17, 59–420 Bolków

Restauracja "Zacisze"
ul. Rynek 27A, 59-420 Bolków...
 
 
 

Powiat jaworski dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Do Jawora turystów motywowanych kulturowo przyciągnie obiekt najwyższej klasy – Kościół Pokoju, widniejący od 2001 roku na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Kościół Św. Ducha w Jaworze został wybudowany w latach 1654 – 1655 przez miejscowego budowniczego Andreasa Gampera, natomiast projektantem był Albrecht von Säbisch. ...

 

 

Literatura

 

Boras Z., Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1978.
Czapliński M., (red.), Historia Śląska, Wrocław 2002.
Czerner O., Bolków/ Rozpędowski J., Zamek w Świnach, Wrocław 1960.
Dzwolak R., Dzieje rzemiosła w Jaworze. Przyczynek do dziejów miasta, Jawor 1985.
Haisig M., Herb miasta Jawora w świetle dokumentacji historycznej , Jawor 1986.
Łaborewicz I. Słownik nazw ulic, placów i parków Jawora od XIII w. do 1995 roku, b.m., b.d. [wyd. 1996]. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij