Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 2 stycznia 2014, redaktor prowadzący numeru: Oleksiy Artyshuk

Numer 1/2014 (styczeń 2014)

 

Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Orlich Gniazd

 

Szymon Czajkowski

Dane dotyczące przebiegu badania
Metodologia: Metoda oceny potencjału regionalnych tematycznych szlaków turystyczno-kulturowych [Mikos v. Rohrscheidt 2010a]
Kwerenda źródłowa literatury i materiałów: luty - czerwiec 2013 r., aktualizacja: październik - listopad 2013 r.
Badania terenowe: 30 kwietnia - 26 maja 2013 r.
Data wypełniania formularza: 17 - 21 czerwca 2013 r., data aktualizacji: 10. listopada 2013
Przeprowadzający: Szymon Czajkowski
Przedstawiciel koordynatora uczestniczący w procesie waloryzacji: Robert Nieroda, Związek Gmin Jurajskich, tel. +48 32 67 333 64, email. biuro@jura.info.pl

Formularz waloryzacyjny szlaku
Zakres I: Organizacja szlaku
I. A. Uzasadniona tematyzacja szlaku
I. A. a. literatura naukowa tematyzująca szlak:
Monografia naukowa poświęcona tematyce zgodnej z tematem szlaku, zawierająca opracowanie znacznej części jego obiektów, w tym wszystkich obiektów kluczowych* (do dwóch pozycji, po10 punktów za każdą):
[Guerquin 1984] (10)
[Kajzer, Kołodziejski, Salm 2001] (10)
Monografie o charakterze naukowym, poświęcone obiektom kluczowym szlaku*** (do trzech, po 3 punkty za każdą):
[Majewski 1964] (3)
I. A. b. literatura popularna tematyzująca szlak:
Aktualna literatura popularna na temat szlaku w formie osobnych opracowań (do 3 pozycji, po 5 punktów za każdą):
[Szlak Orlich Gniazd. Przewodnik, guidebook, 2010] (5)
[Pleszyniak J., 2013] (5)
Aktualna literatura na temat turystyki, regionu lub tematyki zbieżnej z tematem szlaku, zawierająca opis szlaku w osobnym rozdziale* (do 3, po 3 punkty za każdą pozycję):
[Jura Krakowsko-Częstochowska 2013] (3)
I. A. c. zgodność tematyczna poszczególnych obiektów z deklarowanym tematem szlaku:
100% zgodności (20): Wszystkie obiekty są zgodne z deklarowaną przez koordynatora tematyką - szlak łączy historyczne obiekty obronne na linii Śląska i Małopolski
Suma punktów za cały podzakres I.A.: 50 (maksymalna)
I. B. Oznaczenie szlaku
I. B. a. oznaczenie szlaku na trasie i przy drogach dojazdowych:
Za istnienie fizycznych oznaczeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych szlaku oraz dojazdu do 91% i więcej obiektów szlaku (20): Oznaczenie szlaku wzdłuż dróg i tras turystycznych, a także drogowskazy przy większości obiektów szlaku; brak w przypadku Pałacu Obronnego i Parku w Pilicy (7,69%)
I. B. b.oznaczenie fizyczne bezpośrednio przy obiektach szlaku:
Za istnienie fizycznych oznaczeń przy prawie wszystkich obiektach szlaku (15): Brak fizycznego oznaczenia szlaku w przypadku Pałacu Obronnego i Parku w Pilicy
I.B. c. oznaczenie systemowe przebiegu szlaku:
Istnienie oznaczenia przebiegu szlaku oraz jego obiektów w systemie nawigacji satelitarnej lub w innych elektronicznych systemach prowadzenia ruchu (10): Systemy nawigacji wydawnictwa Compass (www.compass.krakow.pl)
Suma punktów za cały podzakres I.B: 45
I.C. Koordynacja Szlaku
I. C. a. funkcjonowanie koordynatora szlaku:
Koordynacja szlaku w ramach instytucji lub organizacji, zajmującej się także innymi typami produktów turystycznych lub inną działalnością na rzecz turystyki (6): Związek Gmin Jurajskich
I. C. b. dostępność koordynatora:
Publiczna, całoroczna dostępność biura koordynatora szlaku (5): Biuro Związku Gmin Jurajskich jest dostępne całoroczne, pl. Wolności 42, Ogrodzieniec
I.C. c usługi informacyjne koordynatora w odniesieniu do szlaku
Stały, całoroczny numer telefoniczny* obsługujący także inne produkty lub służący innym celom (3): Związek Gmin Jurajskich, tel. (32) 673 33 64
Obsługa w językach obcych w informacji telefonicznej szlaku (po 2 punkty za każdy do trzech):
j. angielski (2)
j. rosyjski (2)
Dodatkowe stałe punkty informacyjne ("infokioski") szlaku (po 2 punkty za każdy do dwóch):
19 infokiosków (4)
I. C. d dodatkowe usługi koordynatora:
Oferowanie usługi przewodnickiej po szlaku* (2): Możliwość zamówienia przewodnika jurajskiego poprzez Związek Gmin Jurajskich
Oferowanie mikroeventów związanych z tematyką szlaku lub pośredniczenie w ich zamawianiu (za każdy do pięciu po 1 punkcie): Związek Gmin Jurajskich umożliwia: nocne zwiedzanie zamku "Ogrodzieniec", zamówienie lekcji muzealnej na jego terenie, przeprowadzenie pokazów rycerskich czy zorganizowanie innych imprez na terenie innych obiektów szlaku. (4)
Suma punktów za cały podzakres I.C.: 28
I. D. Dostępność turystyczna obiektów szlaku
I. D. a. faktyczna dostępność obiektów szlaku:
Faktyczna dostępność 80-89% obiektów szlaku (10): Dostęp do Pałacu Obronnego i Parku w Pilicy oraz Zamku Rycerskiego w Smoleniu ze względu na zagrożenie dla turystów jest uniemożliwiony1. Pozostałe obiekty szlaku dostępne stale lub odpowiednio w podanych terminach.
I.D. b. dostępność komunikacyjna obiektów szlaku:
100 % obiektów (20): Do wszystkich obiektów można dotrzeć za pomocą samochodu osobowego bądź autokaru, przy każdym bądź w akceptowanej w ramach przyjętych kryteriów odległości istnieje możliwość zaparkowania pojazdu.
Suma punktów za cały podzakres I.D.: 30
Za cały zakres I: 153 punktów z 200 możliwych do uzyskania

Zakres II: Ogólna atrakcyjność turystyczna szlaku
II. A. Autentyczność obiektów szlaku:
Ilość obiektów oryginalnych w ogólnej liczbie obiektów szlaku przekracza 50%, zaś ilość obiektów wykreowanych specjalnie dla potrzeb turystyki nie przekracza 25 % (40): Ilość obiektów oryginalnych: 12 (92,31%), wtórnych: 0 (0%), wykreowanych: 1 - Podzamcze (Gród na Górze Birów) (7,69%)
II.B. Ciągłość szlaku:
Za odległość pomiędzy każdymi dwoma kolejnymi obiektami szlaku, nie przekraczającą 30 km (15): Żadne z połączeń drogowych nie przekracza 30 km
II. C. Liczba obiektów należących do szlaku:
szlak liczy 11 do 15 obiektów (8): 13 obiektów w 12 miejscowościach
II.D. Regularna usługa transportowa zgodna z przebiegiem szlaku:
brak (0)
II.E. Stan utrzymania poszczególnych obiektów szlaku:
Stan krytyczny szlaku - to istnienie obiektów znajdujących się w stanie ruiny, stanowiącej zagrożenie dla turystów lub wymagających kapitalnego remontu. Za każde 10% wszystkich obiektów lub pojedynczy obiekt, jeśli stanowi on więcej niż 10% całej liczby obiektów - minus 15 punktów (zatem 0 punktów w kategorii II E): Zagrożenie dla turystów stanowią obiekty w Pilicy i Smoleniu2 (15,38%) (0)
Suma za cały podzakres II: 63 punkt z 100 możliwych do uzyskania

Zakres III: Turystyczno-kulturowy potencjał obiektów szlaku
III. A. Znaczenie kulturowe obiektów szlaku zgodne z tematyzacją szlaku:
Za każdy obiekt o znaczeniu krajowym* (do pięciu, po 10 punktów):
Mirów (Zamek Rycerski w Mirowie)3 (10)
Ojców (Zamek Królewski na Złotej Górze w Ojcowie4 (10)
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie)5 (10)
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale)6 (10)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu7) (10)
Dodatkowo za każdy obiekt spośród wymienionych, będący zespołem więcej niż 2 różnych pojedynczych obiektów albo za zgrupowanie więcej niż 2 różnych obiektów na terenie jednej miejscowości lub gminy (do trzech zespołów po 4 punkty każdy):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - w skład zespołu wchodzą m.in.: ruiny Zamku "Ogrodzieniec", Muzeum Zamkowe, Park Miniatur Szlaku Orlich Gniazd czy też Katownia Warszyckiego (4)
Suma punktów za cały podzakres III.A.: 54
III B.Eventyzgodne z tematem szlaku:
Wielodniowe regularne eventy tematyczne kultury wysokiej i masowej (od 2 dni trwania) w ramach szlaku (do czterech, po 10 punktów):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - Ogniem i Mieczem (XVII-wieczny festyn historyczny nawiązujący do okresu potopu szwedzkiego i powstań kozackich; lipiec (10)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - Zamkowa Majówka (Impreza nawiązująca do epoki średniowiecza, obejmująca swym programem walki piesze, tańce dworskie, pokazy konne oraz interaktywne zajęcia z publicznością maj) (10)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - Turniej Rycerski (Międzynarodowy turniej rycerski połączony z koncertami muzyki dawnej, pokazami walk pieszych, inscenizacją bitwy o zamek oraz widowiskiem spalenia wsi, sierpień) (10)
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale) - Dni Kultury Staropolskiej(impreza o charakterze edukacyjnym i artystycznym, nawiązująca do kultury sarmackiej; czerwiec) (10)
Rabsztyn (Zamek Rycerski w Rabsztynie) - Turniej Rycerski (Ogólnopolski turniej rycerski połączony z pokazami i warsztatami nawiązującymi do dziedzictwa średniowiecza, lipiec) (10)
Za każdy dzień trwania jednego z wymienionych eventów tematycznych powyżej 2 dni (1 punkt za każdy dzień i event do 5 dni, maksymalnie 5 punktów):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - Zamkowa Majówka, 3 dni (1)
Wielodniowe eventy na obszarze szlaku, uwzględniające temat szlaku jako jeden z podstawowych tematów (do trzech, za każdy 4 punkty):
Jurajski Rajd Motocyklowy "Jura Rally"(czerwiec) (4)
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie) Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski "Pod zamkiem" (kwiecień - grudzień) (4)
Jednodniowe regularne eventy tematyczne kultury wysokiej i masowej* w ramach szlaku (za każdy 5 punktów):
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie) - Turniej Rycerski o szable Kaspra Karlińskiego (sierpień) (1)
Mikroeventy w ramach obiektów na zamówienie (za każdy do pięciu w skali całego szlaku) (4 punkty):
Podzamcze (Gród na Górze Birów) - Pokazy Wojów (4)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu - Pokazy Rycerskie (4)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - Wieczór z duchami (4)
Bobolice (Zamek Królewski w Bobolicach) - Pokazy walk rycerskich (4)
Czynne grupy rekonstrukcji historycznej, związane z obiektami i zgodne z tematyką szlaku (za każdą do pięciu, po 6 punktów):
Rabsztyn (Zamek Rycerski w Rabsztynie) - Bractwo Kruki (6)
Podzamcze (Zamek Królewski w Podzamczu) (6)
Podzamcze (Gród na Górze Birów w Podzamczu) (6)
Suma punktów za cały podzakres III.B.: 40 (maksymalna)
III.C. Dodatkowe atrakcje tematyczne w obiektach szlaku (do czterech, po 5 punktów):
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale) - lekcje muzealne (5)
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale) - uczestnictwo w Nocy Muzeów (5)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - wycieczki profilowane (5)
Podzamcze (Gród na Górze Birów) - lekcje muzealne (5)
Suma punktów za cały podzakres III.C.: 20 (maksymalna)
III D. Znaczenie historyczne obiektów szlaku:
Za każdy obiekt o znaczeniu krajowym* (do trzech, po 5 punktów):
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie)8 (5)
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale)9 (5)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu)10 (5)
Dodatkowo za każdy obiekt spośród wymienionych, będący zespołem więcej niż 2 różnych pojedynczych obiektów albo za zgrupowanie więcej niż 2 różnych obiektów na terenie jednej miejscowości lub gminy (do trzech zespołów, po 2 punkty za każdy):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (2)
Suma punktów za cały podzakres III.D.: 17
III.E. Znaczenie biograficzne obiektów szlaku:
Za każdy obiekt związany z postacią o znaczeniu międzynarodowym (do dwóch, po 10 punktów):
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie) - fundacja Kazimierza Wielkiego mająca na celu obronę centrum ówczesnego państwa, twierdza była narzędziem umacniającym władanie piastowskie w ponownie zjednoczonym królestwie (10)
Rabsztyn (Zamek Rycerski w Rabsztynie) - siedziba Spytka z Melsztyna (10)
Za każdy obiekt związany z postacią o znaczeniu regionalnym* (do trzech, po 1 punkcie):
Bobolice (Zamek Królewski w Bobolicach) - Jarosław Lasecki (1)
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie)- Kacper Karliński (1)
Za każdy obiekt związany z postacią znaczącą w danej dziedzinie** (do trzech, po1 punkcie):
Smoleń (Zamek Rycerski w Smoleniu) - Biernat z Lublina, pisarz (1)
Suma punktów za cały podzakres III.E.: 20 (maksymalna)
III F. Związek obiektów szlaku z dziejami religii lub posiadanie aktualnego znaczenia dla życia religijnego:
Za każdy obiekt o znaczeniu regionalnym** (do trzech, po 3 punkty):
Bydlin (Zamek Rycerski w Bydlinie) (3)
Suma punktów za cały podzakres III.F.: 3
III G. Znaczenie obiektów szlaku lub miejscowości położonych na szlaku dla innego typu turystyki kulturowej niż wskazany w temacie szlaku albo uwzględniony w pozostałych podkategoriach:
Za każdy obiekt o znaczeniu krajowym* (do 3, po 5 punktów):
Pieskowa Skała (Zamek w Pieskowej Skale) - turystyka filmowa (5)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - turystyka hobbystyczna (5)
Ojców (Zamek Królewski na Złotej Górze w Ojcowie) - turystyka kulturowo-przyrodnicza (5)
Dodatkowo za każdy obiekt spośród wymienionych, będący zespołem więcej niż 2 różnych pojedynczych obiektów albo za zgrupowanie więcej niż 2 różnych obiektów z tej grupy na terenie jednej miejscowości lub gminy (do trzech, po 2 punkty):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (2)
Suma punktów za cały podzakres III.G.: 17
III.H. Związek poszczególnych obiektów szlaku lub miejscowości na szlaku z innymi grupami etnicznymialbo z historią innych narodów:
brak (0)
Suma punktów w całej podkategorii III.H.: 0
III.I. Dodatkowe punkty za ofertę wszystkich obiektów wpisanych powyżej klas:
Za stałych przewodników obiektowych w j. polskim (za pierwsze pięć obiektów, po 2 punkty):
Bobolice (Zamek Królewski w Bobolicach) (2)
Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego (pierwsze pięć obiektów*, po 1 punkcie):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (1)
Podzamcze (Gród na Górze Birów) (1)
Ojców (Zamek Królewski na Złotej Górze w Ojcowie) (1)
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale) (1)
Za minimum dwa języki obce w ofercie zamawianych przewodników obiektowych (w pierwszych pięciu, po 1 punkcie):
Ojców (Zamek Królewski na Złotej Górze w Ojcowie) - j. angielski i j. francuski (1)
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale) - j. angielski i j. niemiecki (1)
Za ofertę zwiedzania fabularyzowanego na zamówienie w obiektach lub miejscowościach szlaku (do 5 obiektów, po 4 punkty za każdą ofertę):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) - Wieczór z duchami (4)
Za własny materiał informacyjny w obiekcie (poza książkami, albumami i filmami) (do 10 obiektów) (w pierwszych pięciu obiektach po 1 punkcie):
Ojców (Zamek Królewski na Złotej Górze w Ojcowie) (1)
Podzamcze (Gród na Górze Birów) (1)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (1)
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale) (1)
Własny materiał informacyjny w obiekcie w przynajmniej dwóch językach obcych w pierwszych pięciu obiektach, po 1 punkcie):
Pieskowa Skała (Zamek Królewski w Pieskowej Skale - j. francuski, j. rosyjski, i inne (2)
Za sklep obiektowy lub infokiosk, oferujący przedmioty związane z tematem obiektu lub obiektu i szlaku (za pierwszych pięć po 3 punkty):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (3)
Za kiosk obiektowy*, oferujący przedmioty związane z tematem obiektu i/lub szlaku (za pierwszych pięć po 2 punkty):
Ojców (Zamek Królewski na Złotej Górze w Ojcowie) (2)
Bobolice (Zamek Królewski w Bobolicach) (2)
Podzamcze (Gród na Górze Birów) (2)
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie) (2)
Suma punktów za cały podzakres III.I.: 29
III.J. Punkty dodatkowe za obiekty unikalne: brak (0)
Suma punktów za cały podzakres III.J.: 0
Za cały zakres III: 200 punktów z 300 możliwych do uzyskania

Zakres IV: Obsługa własna szlaku
IV. A. Informacja i promocja szlaku:
Działanie własnego aktualizowanego portalu internetowego szlaku (10):
www.orlegniazda.pl
Każda samodzielna autoryzowana strona internetowa obiektu należącego do szlaku, pozostająca w połączeniu z portalem szlaku (do 10 obiektów i stron, za 3 pierwsze po 3 punkty, następnych 7 po 1 punkcie):
Olsztyn (Zamek Królewski w Olsztynie), www.zamekolsztyn.pl (3)
Bobolice (Zamek Królewski w Bobolicach), www.zamekbobolice.pl (3)
Morsko (Zamek Rycerski "Bąkowiec" w Morsku), www.morsko.pl (3)
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu), www.zamek-ogrodzieniec.pl (1)
Podzamcze (Gród na Górze Birów), www.gorabirow.pl (1)
Rabsztyn (Zamek Rycerski w Rabsztynie), www.rabsztyn.ilkus.pl (1)
Wersje obcojęzyczne na portalach internetowych obiektów (liczone na maksimum 5 portalach obiektów do 2 wersji, za każdą po 1 punkt):
Olsztyn k. Częstochowy (Zamek Królewski w Olsztynie) - j. angielski (1)
Bobolice (Zamek Królewski w Bobolicach) - j. angielski, j. niemiecki (2)
Podzamcze (Zamek Królewski w Podzamczu) - j. angielski (1)
Dokumentalne filmy telewizyjne poświęcone szlakowi lub tematowi szlaku, zrealizowane w ciągu ostatnich 2 lat przed badaniem (do trzech po 5 punktów):
TVP1 "Nie ma jak Polska: Szlak Orlich Gniazd", 2012 (5)
Książki o szlaku, przewodniki po szlaku (do 3 wydanych w ostatnich 3 latach, po 3punkty):
[Pleszyniak 2012] (3)
[Zamki i strażnice. Castles and Watchtowers of Jura 2011] (3)
Dodatek za obcojęzyczne wersje książek i przewodników (do 2 pozycji i 4 wersji językowych, po 2 punkty za każdą):
[Zamki i strażnice. Castles and Watchtowers of Jura 2011] - j. angielski (2)
Albumy o szlaku (do dwóch wydań, po 2 punkty):
[Na Szlaku Orlich Gniazd 1998] (2)
[Pleszyniak 2009] (2)
Dodatki za wersje językowe albumów lub stosowane w albumach (za album i język: 1 punkt):
[Na Szlaku Orlich Gniazd 1998] - j. angielski i j. niemiecki (2)
[Pleszyniak 2009] - j. angielski (1)
Książki, albumy, filmy video o poszczególnych obiektach (do pięciu, po 3 punkty):
[Falniowska-Gradowska 1999] (3)
[Zinkow 1973] (3)
[Winiewicz-Wolska, Mikołajski, 2006] (3)
[Zientara 1995] (3)
[Zamek Bobolice i Zamek Mirów 2006] (3)
Samodzielny udział szlaku w światowych prestiżowych targach turystycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem (za każde stoisko do trzech, po 4 punkty):
Berlin (4)
Utrecht (4)
Kijów (4)
Samodzielny udział poszczególnych obiektów szlaku w krajowych targach turystycznych* w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem (za każde stoisko do trzech) (1 punkt):
Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (1)
Warszawa - Bobolice (Zamek Królewski w Bobolicach) (1)
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze dwie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, po 2 punkty):
[Jurajskie zamki i strażnice. Jurassic castles and watchtowers 2013] (2)
[Jura Krakowsko-Częstochowska. Mapa wybranych szlaków turystycznych 2012] (2)
Zorganizowanie podróży/wizyty medialnej po szlaku lub większości jego obiektów w ciągu ostatnich 2 lat (8):
Wizyty medialne organizowane kilka razy w roku przez Związek Gmin Jurajskich
Inne formy promocji szlaku (jedna wybrana, 5 punktów):
Promocja Szlaku Orlich gniazd w autobusach ZTM w Warszawie: reklama naklejona na zewnątrz pojazdów, zainstalowanie wewnątrz autobusów monitorów wyświetlających spoty na temat traktu oraz uruchomienie w pojazdach bezpłatnego łącza internetowego Wi-Fi, do którego zalogowanie wyświetlało reklamę Szlaku Orlich Gniazd (5)
Suma punktów za cały podzakres IV.A.: 45 (maksymalna)
IV. B. Oferty wypraw po szlaku:
Oferty wycieczek grupowych na zamówienie* (za każdą ofertę do trzech, po3 punkty):
Szlakiem Orlich Gniazd (www.krakow-sightseeing.pl) (3)
Szlak Orlich Gniazd 3 dni (www.kuligtravel.pl) (3)
Wycieczka Szkolna Szlakiem Orlich Gniazd (www.kogis.pl) (3)
Oznaczone trasy rowerowe, wodne lub konne w ramach szlaku, zbieżne z jego tematyką (pierwsze trzy, po 4 pkt):
Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd (4)
Transjurajski Szlak Konny (4)
Rowerowy Szlak Zamków (4)
Oznaczone trasy piesze w ramach szlaku, zbieżne z jego tematyką (za pierwsze trzy, po 4 punkty):
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Tropem tajemnic", Ostrężnik (4)
Ścieżka dydaktyczna "Podzamcze - Góra Birów" (4)
OPN, Szlak Czarny: Grota Łokietka - Pieskowa Skała (4)
Suma punktów za cały podzakres IV.B.: 20 (maksymalna)
IV. C. Oferta pakietowa turystyki kulturowej:
brak (0)
Suma punktów za cały podzakres IV.C.: 0
IV. D. Inne elementy obsługi turystycznej:
Istnienie uprawnień przewodnickich na szlak (5): Przewodnicy jurajscy
Suma punktów za cały podzakres IV.D.: (5)
Za cały zakres IV: 70 punktów z 100 możliwych do uzyskania

Zakres V: Pozostała oferta spędzania wolnego czasu na obszarze szlaku
V A. Inna oferta turystyczno-kulturowana obszarze szlaku:
V. A. a. muzea poza szlakiem lub poza tematem szlaku:
O znaczeniu krajowym (do trzech, po 4 punkty):
Centrum Edukacyjno-Muzealne OPN (4)
Muzeum Afrykanistyczne im. dra Bogdana Szczygła w Olkuszu (4)
O znaczeniu regionalnym* (do 3, po 3 punkty):
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku (3)
V. A. b. inne atrakcyjne z punktu widzenia turystyki kulturowej obiekty w miejscowościach szlaku:
O znaczeniu międzynarodowym lub krajowym (do trzech na całym szlaku, po 5 punktów):
Grota Łokietka w pobliżu Ojcowa (5)
Pstrągarnia Raczyńskich w Złotym Potoku (5)
O znaczeniu regionalnym (do trzech na całym szlaku, po 3 punkty):
Bazylika Kolegiacka św. Andrzeja w Olkuszu (3)
Kaplica "Na Wodzie" św. Józefa Robotnika w Ojcowie (3)
Cmentarz parafialny w Bydlinie ze wspólną mogiłą żołnierzy poległych w bitwie pod Krzywopłotami (3)
O znaczeniu lokalnym* (do czterech na całym szlaku, po 1 punkcie):
Szopka Olsztyńska (1)
V. A. c. lokalne (miejskie lub gminne) trasy turystyczne o tematyce historycznej lub kulturowej:
Wirtualne z dostępnymi publikowanymi opisami lub oznaczone w terenie* (do pięciu, po 2 punkty):
Szlak Żółty "Pustynny", Pustynia Błędowska - Ryczów (2)
Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej, Wiesiółka - Udórz (2)
Szlak Walk 7 Dywizji Piechoty Wrzesień 1939, Częstochowa - Janów (2)
Szlak Powstańców z 1863 r., Olkusz - Sławków (2)
Szlak Jaskiniowców, Smoleń - Skała Biśnik (2)
V. A. d. eventy poza tematem szlaku:
Regularne eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, odbywające się na terenie gmin, przez które przebiega szlak (do trzech, po 5 punktów):
Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej (5)
Regularne eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu przynajmniej regionalnym, odbywające się na terenie gmin, przez które przebiega szlak (do trzech*, po 3 punkty):
Święto Pstrąga, Złoty Potok (3)
Pustynne Miraże, Pustynia Błędowska gmina Klucze (3)
Suma punktów w całym podzakresie V.A.: 40 (maksymalna)
V B. Pozostała oferta kulturowa na obszarze szlaku:
V. B. a. atrakcje kulturalne i rozrywka na szlaku:
Funkcjonujące stale placówki teatralne w miejscowościach (gminach) szlaku (za pierwsze trzy obiekty, po 2 punkty):
Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu (2)
Sezonowa oferta teatralna lub muzyczna***** (za pierwsze trzy oferty, po1 punkcie):
Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu (1)
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu (1)
Kina całoroczne, funkcjonujące w miejscowościach na szlaku (do czterech, po1 punkcie):
Kino Zbyszek, Olkusz (1)
Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu (1)
Kluby i inne miejsca wieczornej rozrywki, funkcjonujące w miejscowościach na szlaku (do czterech, po 1 punkcie):
Klub Havana, Zawiercie (1)
Pub Chillout, Zawiercie (1)
Klub 21, Olkusz (1)
Pub Baszta, Olkusz (1)
V. B. b. kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park Narodowy z Muzeum Przyrodniczym na terenie gmin przy szlaku (za każdą jednostkę, po 4 punkty):
Ojcowski Park Narodowy (4)
Park Krajobrazowy na terenie gmin przy szlaku (do trzech, po 2 punkty):
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (2)
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie (2)
Dłubniański Park Krajobrazowy (2)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty, po 1 punkcie):
Ogród przy dworku Raczyńskiego w Złotym Potoku (1)
Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki* (za pierwsze dwa, po1 punkcie):
Park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu (1)
Suma punktów w całym podzakresie V.B.: 20 (maksymalna)
V.C. Pozostała oferta turystyczna na obszarze szlaku:
V. C. a. miejsca aktywnego wypoczynku:
Centra aktywnego wypoczynku (do 3, po 2 punkty):
MOSiR Olkusz (2)
OR Morsko (2)
Miejsca zorganizowanego aktywnego wypoczynku* (do czterech, po 1 punkcie):
Ośrodek jeździecki "Stajenka Wilga", Częstochowa (1)
Drogi wspinaczkowe na Górze Birów, Podzamcze (1)
Wypożyczalnia Rowerów "IntiActive", Olsztyn k. Częstochowy (1)
Park Linowy "AdrenaLinaPark", Podzamcze (1)
V. C. b. inne atrakcje przyrodnicze:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne)(za pierwsze dwa akweny, po 2 punkty):
Zbiornik wodny na Borowym Polu, gm. Zawiercie (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa na trasie szlaku, po 1 punkcie):
Maczuga Herkulesa (1)
Lipy przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie k. Częstochowy (1)
V.C. c. pozostałe atrakcje turystyczne
Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad miejscowościami szlaku (za pierwszą ofertę 3 punkty):
Jurajskie Loty Balonem (3)
Oznaczone trasy rowerowe na terenie szlaku częściowo z nim zbieżne (łączące minimum 2 rożne miejscowości szlaku) z wypożyczalnią rowerów (za pierwsze trzy, po 3 punkty):
Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd (3)
Oznaczone trasy rowerowe na terenie szlaku częściowo z nim zbieżne (łączące minimum 2 miejscowości szlaku) bez wypożyczalni rowerów* (za pierwsze trzy, po 1 punkcie):
Rowerowy Szlak Zamków, Myszków - Siewierz (1)
Szlak Rowerowy Gmin Ogrodzieniec i Pilica, Markowizna - Podzamcze (1)
Suma punktów w całym podzakresie V.C.: 20 (maksymalna)
V. D.Pozostałe czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną szlaku
V.D.a. Krzyżowanie się szlaków turystycznych:
Krzyżowanie się szlaku z innym szlakiem turystyczno-kulturowym o zasięgu międzynarodowym lub krajowym, jeśli przynajmniej jeden obiekt należy do obu szlaków (za pierwsze trzy, po 5 punktów):
Szlak Warowni Jurajskich (5)
Krzyżowanie się szlaku z innym szlakiem turystyczno-kulturowym o zasięgu międzynarodowym lub krajowym, jeśli żaden obiekt nie należy do obu szlaków (za pierwsze trzy*, po 3 punkty):
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (3)
Małopolski Szlak Architektury Drewnianej (3)
Śląski Szlak Architektury Drewnianej (3)
V.D. b. Duże miasta na szlaku:brak (0)
Suma punktów w całym podzakresie V.D.: 14
Za cały zakres V: 94 punktów z 100 możliwych do uzyskania

Kategoria VI: Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna
VI.A. Baza noclegowa na szlaku:
Za każdy pierwszy obiekt noclegowy danej klasy w trzech wyznaczonych miejscowościach lub położony poza nimi, lecz w promieniu 15 km od ich centrum (w sumie do 3 obiektów noclegowych dla całego szlaku i danej kategorii, po 2 punkty):
Hotele kategorii 4****: Hotel 511, Podzamcze (2), Hotel Villa Verde, Zawiercie (2), Hotel Zawiercie, Zawiercie (2)
Hotele kategorii 3***: Hotel Mercure-Patia Częstochowa (2), Hotel Chochołowy Dwór, Jerzmanowice (2), Hotel Sonex, Częstochowa (2)
Hotele kategorii 2**: Hotel Ibis, Częstochowa (2), Hotel De Facto, Olkusz (2)
Hotele kategorii 1*: Hotel Haga, Częstochowa (2)
Hostele: Hostel Europa 24, Częstochowa (2)
Pensjonaty: Mały Dworek, Olsztyn k. Częstochowy (2)
Schroniska turystyczne lub młodzieżowe: Dom Wycieczkowy PTTK "Zosia", Ojców (2), Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu (2), Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złotym Potoku (2)
Inne nie skategoryzowane stałe usługi noclegowe: Gajówka Sygontka, Ponik (2), Ośrodek Rekreacyjny Morsko (2), OSiR, Olkusz (2)
Gospodarstwa agroturystyczne: Pod Amonitem, Zrębice (2), Jurajskie Klimaty, Olsztyn (2), Gospodarstwo Agroturystyczne Glanowscy, Pieskowa Skała (2)
Suma punktów w całym podzakres VI.A.: 40
VI.B. Restauracje i inne obiekty gastronomiczne:
Restauracje funkcjonujące bezpośrednio przy obiektach szlaku (do pięciu lokali, po 4 punkty):
Karczma Rycerska, Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (4)
Restauracja Zamkowa w Zamku w Pieskowej Skale (4)
Restauracja na Złotej Górze, Ojców (4)
Restauracja OR Morsko (4)
Restauracja Zamek Bobolice (4)
Dodatek za kuchnię tematyczną (dania związane z tematem szlaku) jeśli jest oferowana w wymienionych restauracjach przy obiektach (do pięciu, po 2 punkty za obiekt):
OR Morsko (2)
Karczma Rycerska, Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (2)
Restauracja Zamek Bobolice (2)
Restauracja Zamkowa na Zamku w Pieskowej Skale (2)
Restauracja na Złotej Górze w Ojcowie (2)
Dodatkowe punkty za ofertę kulturalną nie związaną z tematem szlaku lub jego obiektów* w każdej z wymienionych restauracji przy obiektach oraz w restauracjach z kuchnią regionalną lub tradycyjną albo za ofertę związaną z tematem szlaku, lecz nieregularną (do pięciu restauracji, po 1 punkcie):
Restauracja na Złotej Górze w Ojcowie (1)
Karczma Rycerska, Podzamcze (Zamek Rycerski w Podzamczu) (1)
Restauracja Zamek Bobolice (1)
Dodatkowe punkty za oryginalne produkty kulinarne, związane z tematem szlaku (do pięciu, po 2 punkty):
Restauracja OR Morsko - Polewka Jurajska (2)
Suma punktów w całym podzakresie VI.B.: 35
VI. C. Komunikacja:
VI. C. a. Dostępność komunikacyjna szlaku (obiekty kluczowe szlaku):
Jeśli obiekty kluczowe szlaku leżą:
W odległości mniejszej niż 50 km od lotniska międzynarodowego (za pierwsze dwa obiekty, po 5 punktów):
Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (5)
Międzynarodowy Port Lotniczy Pyrzowice (5)
Położenie w odległości mniejszej niż 20 km od zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej (szybkiego ruchu) (za pierwsze dwa obiekty po 5 punktów):
droga ekspresowa S7 (5)
droga ekspresowa S1 (5)
Przebieganie dróg krajowych przez gminy, w których znajdują się obiekty kluczowe szlaku (do dwóch dróg krajowych na każdy obiekt, lecz do pięciu dróg na cały szlak, po 2 punkty):
gmina Olsztyn - droga krajowa 46 (2)
Dworce autobusowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za każdy po 2 punkty):
Olsztyn k. Częstochowy (2)
Przystanki* autobusowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za każdy 1 punkt):
Pieskowa Skała (1)
Podzamcze (1)
VI C. b. Transport zorganizowany na obszarze szlaku:
Oferta regularna (stała lub sezonowa) bryczek, meleksów, sań, połączenia wodnego lub innego niestandardowego, łączącego przynajmniej dwie różne miejscowości szlaku (za pierwsze pięć, po 3 punkty):
Bryczki łączące Zamek na Złotej Górze w Ojcowie z Zamkiem w Pieskowej Skale (3)
bryczek, meleksów, sań, połączenia wodnego lub innego niestandardowego, łączącego przynajmniej dwie różne miejscowości szlaku lub obiekty w jednej miejscowości** (za pierwsze trzy, po 2 punkty):
Kulig z Pochodniami łączący Zamek na Złotej Górze w Ojcowie z Zamkiem w Pieskowej Skale (2)
Przejażdżki Amfibią organizowane przez OR Morsko (2),
Suma punktów w całym podzakresie VI.C.: 33
Za cały zakres VI: 108 z 200 możliwych punktów
Suma dla szlaku za wszystkie kategorie: 688 z 1000 możliwych punktów

Kategoria

Podkategoria

Punkty uzyskane

Maksym. 
możliwych punktów

Kategoria I: Organizacja Szlaku

A. tematyzacja szlaku

50

50

 

B. oznaczenie szlaku

45

50

 

C. koordynacja szlaku

28

50

 

D. dostępność obiektów

30

50

 

 Suma: cała kategoria I

153

200

Kategoria II: 
Ogólna Atrakcyjność turystyczna szlaku

A. autentyczność obiektów

40

40

 

B. ciągłość szlaku

15

15

 

C. liczba obiektów

8

15

 

D. własna usługa transportowa

0

15

 

E. stan utrzymania obiektów

0

15

 

Suma: cała kategoria II

63

100

Kategoria III: 
Turystyczno-kulturowy potencjał obiektów szlaku

A. znaczenie kulturowe temat.

54

60

 

B. eventy zgodne z tematyką

40

40

 

C. dodatkowe atrakcje temat.

20

20

 

D. znaczenie historyczne

17

20

 

E. znaczenie biograficzne

20

20

 

F. znaczenie religijne

3

20

 

G. znaczenie: inne typy tur. kult.

17

20

 

H. znaczenie: grupy etniczne

0

20

 

I. dodatek: oferta obiektów

29

30

 

J. dodatek: obiekty unikalne

0

50

 

Suma: cała kategoria III

200

300

Kategoria IV: Obsługa własna szlaku

A. promocja szlaku

45

45

 

B. oferty wypraw

20

20

 

C. oferta pakietowa

0

20

 

D. inne elementy promocji

5

15

 

Suma: cała kategoria IV

70

100

Kategoria V: Pozostała oferta turystyczna szlaku

A. inna turystyczno-kulturowa

40

40

 

B. inna kulturowa, przyrodnicza

20

20

 

C. inna turystyczna

20

20

 

D. pozostałe czynniki

14

20

 

Suma: cała kategoria V

94

100

Kategoria VI: 
Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna

A. noclegi

40

60

 

B. gastronomia

35

60

 

C. komunikacja

33

80

 

Suma: Cała kategoria VI

108

200

Suma dla szlaku:

Za wszystkie kategorie razem:

688

1000

4. Interpretacja wyników analizy
Analizowany system uzyskał łącznie 688 punktów z 1000 możliwych, tak więc według zasad waloryzacji opracowanych przez A. Mikos v. Rohrscheidt należy określić go mianem szlaku tematycznego o dużym potencjale turystycznym [Mikos v. Rohrscheidt 2010a, ss. 163-164].
W zakresie I wynik badania wyniósł 153 punkty z 200 możliwych, co obrazuje relatywnie zaawansowany stopień rozwinięcia organizacji szlaku jako markowego produktu turystycznego. Według zaproponowanej przez autora metody nomenklatury i sposobu interpretacji wyników, trasę winno się skategoryzować jako szlak realny [Mikos v. Rohrscheidt 2010a, ss. 164-165]. Jednakże należy podkreślić, iż zabrakło jedynie 7 punktów, aby badany produkt turystyczny mógł zostać uznany za w pełni dojrzały linearny system penetracji turystycznej (szlak materialny). Osiągnięcie takiego pułapu zostało uniemożliwione przede wszystkim poprzez brak faktycznej dostępności obiektów. W trakcie przeprowadzonych wizyt terenowych (maj 2013 r.) stwierdzono, iż stan utrzymania warowni w Pilicy i w Smoleniu stanowi zagrożenie dla turystów. W obydwu miejscach odwiedzający natrafiają na tablice informujące o zakazie podejścia pod zabytek ze względu na istniejące zagrożenia budowlane11. W przypadku Pałacu w Pilicy ograniczenia są generowane także przez fakt, iż rezydencja znajduje się obecnie w rękach prywatnych i nie jest ona udostępniona na potrzeby turystyki.
Interpretacja wyników uzyskanych w kategorii II ukazuje znaczną dysproporcję w ramach ogólnej atrakcyjności turystycznej Szlaku Orlich Gniazd. W dwóch (II.A. i II.B.) z pięciu kategorii uzyskana została maksymalna liczba punktów. Potwierdza to fakt, iż system został stworzony na podstawie autentycznych zabytków o wiarygodnie ustalonych relacjach do dziedzictwa kulturowego. Co więcej, kolejne budowle architektury obronnej na trasie szlaku znajdują się w nieznacznych odległościach od siebie. Pozwala to na funkcjonowanie zwartego przestrzennie linearnego systemu turystycznego. W tym kontekście zaskakuje brak regularnej lub choćby sezonowej usługi transportowej (0 punktów w podkategorii II.D.). Jednakże uwagę należy zwrócić szczególnie na podkategorię II.E., gdzie ze względu na stan zachowania obiektów w Pilicy i Smoleniu system został oceniony notą najniższą z możliwych12. Wynik zerowy uzyskany w aż dwóch z pięciu przedziałów zakresu II, sprawia iż mimo ogólnej liczby 63 punktów, trasa orlich gniazd według założeń metody A. Mikos v. Rohrscheidt jest systemem mało atrakcyjnym turystycznie [Mikos v. Rohrscheidt 2010a, s. 166].
W zakresie III, wynik 200 punktów z 300 możliwych do osiągnięcia wskazuje, iż Szlak Orlich Gniazd jest systemem o wyraźnej tematycznej atrakcyjności turystyczno-kulturowej, odpowiednim dla różnych form turystyki kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt 2010a, s. 167]. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znakomity wynik systemu w podzakresie III.B., gdzie liczba wypracowanych punktów ponad dwukrotnie przekroczyła maksymalny pułap uwzględniany dla potrzeb waloryzacji. Potwierdza to, że w obiektach trasy jak i na terenie gmin przez które przebiega szlak istnieje bardzo bogata oferta imprez kulturalnych tematycznie związanych z dziejami jurajskich warowni. Maksymalna suma punktów została osiągnięta także w podkategorii III.E., określającej potencjał systemu z punktu widzenia turystyki biograficznej. Wyniki bardzo zbliżone do maksymalnych ustalone zostały także w przedziałach determinujących wartość Szlaku Orlich Gniazd z punktu widzenia znaczenia kulturowego i historycznego. Ponadto (przy 17 punktach z 20 możliwych, pozyskanych w podzakresie III.G.) należy uznać, iż waloryzowany system jest także znaczącą atrakcją w odniesieniu do innych, wybranych form turystyki kulturowej. W przypadku niniejszego formularza wyróżniono turystykę filmową, hobbystyczną i kulturowo-przyrodniczą. O dużej atrakcyjności systemu świadczy również jakość oferty (III.I) wykreowanej przez opiekunów poszczególnych obiektów. Z drugiej strony Szlak Orlich Gniazd nie jest produktem atrakcyjnym z punktu widzenia turystyki etnicznej (III.H.), a także pielgrzymkowej i religijnej (III.F). W przestrzeni trasy nie znalazły się również zabytki unikalne lub wyróżnione na Liście UNESCO albo tytułem Pomnika Historii (III.J.).
Ze względu na wynik osiągnięty w zakresie IV należy uznać, iż system charakteryzuje się średnim poziomem usług turystycznych, jednak przy znacznej aktywności autopromocyjnej [Mikos v. Rohrscheidt 2010a, s. 169], o czym niewątpliwie świadczy ponad dwukrotnie wyższy wynik w przedziale rozpatrującym działania marketingowe szlaku (IV.A.). Zdecydowanie gorzej wypada ocena oferty pakietowej, skierowanej w stronę turystów kulturowych, zarówno na samej trasie orlich gniazd, jak i w miejscowościach położonych w przestrzeni szlaku. Ogólny stopień obsługi własnej szlaku waloryzowanej w zakresie IV został oceniony na 70 punktów ze 100 możliwych do uzyskania.
W kategorii V wypracowano wynik 94 ze 100 możliwych do uzyskania punktów, tak więc Szlak Orlich Gniazd charakteryzuje się wybitnym znaczeniem kulturowo-turystycznym i ogólnoturystycznym [Mikos v. Rohrscheidt 2010a, s. 170]. Badania potwierdziły powszechnie przyjmowany pogląd o dużej atrakcyjności terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jedynie w podkategorii V.D. system nie uzyskał maksymalnej noty. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż trasa szlaku nie przechodzi przez żadną większą miejscowość, dysponującą wystarczająco zróżnicowanymi atrakcjami dla turystów.
Wynik na poziomie 108 punktów z 200 możliwych do zdobycia w zakresie VI sprawia, iż najstarszy szlak turystyczno-kulturowy w Polsce należy uznać za system o średnio rozwiniętej infrastrukturze służącej turystyce [Mikos v. Rohrscheidt 2010, s 172]. Ta niezbyt satysfakcjonująca nota w głównej mierze podyktowana jest brakiem dobrze zorganizowanych połączeń komunikacyjnych na trasie szlaku. Większych problemów z dotarciem do poszczególnych obiektów trasy nie będą mieli jedynie turyści posiadający własny środek transportu. Z drugiej strony w omawianej kategorii doceniona została baza noclegowa w pobliżu obiektów kluczowych. Zaznaczyć jednak należy brak jakiegokolwiek hotelu o najwyższym standardzie (5*).

5. Wnioski
Mocne strony systemu
Szlak Orlich Gniazd to najstarszy, a jednocześnie jeden z najlepiej rozpoznawalnych szlaków turystyczno-kulturowych. Przez dziesięciolecia swojego funkcjonowania dość wyraźnie wpisał się on w tradycję polskiego krajoznawstwa i turystyki. Jednocześnie działania marketingowe prowadzone przez koordynatora szlaku wciąż rozpowszechniają wiedzę na jego temat, a wykorzystywanie nowych technologii przy reklamowaniu produktu daje szansę upowszechnienia rozpoznawalności marki także wśród młodszych odbiorców. Te działania zostały docenione przez Polską Organizację Turystyczną wyróżnieniem za Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2012 dla Związku Gmin Jurajskich za Szlak Orlich Gniazd. Oferta trasy jest prezentowana także na międzynarodowych targach turystycznych oraz za pomocą rozlicznych infokiosków i publikacji na temat szlaku. Stale rozbudowywana i urozmaicana strategia marketingowa szlaku z pewnością jest jednym z jego autów.
Kolejną zaletą systemu jest jego dobrze uargumentowana tematyzacja. Ponadto, trasa szlaku powstała w oparciu o zabytki, z których zdecydowana większość jest obiektami oryginalnymi, a jedyny obiekt wykreowany (Gród na Górze Birów) jest dobrze umotywowany źródłowo i wpisuje się w ogólną narracje szlaku. Wszystkie atrakcje wchodzące w skład systemu położone są w niewielkich odległościach od siebie, co zdecydowanie ułatwia podróżowanie wzdłuż trasy i umożliwia w krótkim przedziale czasowym zapoznanie się z całą ofertą szlaku. Dojazd do wszystkich obiektów jest dobrze oznakowany, a w wielu miejscach trasa systemu krzyżuje się z innymi trasami turystycznymi.
W tym momencie należy podkreślić, iż Szlak Orlich Gniazd położony jest w rejonie atrakcyjnym turystycznie. Niniejsza waloryzacja potwierdziła urozmaiconą ofertę Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jednym z jej aspektów wartych podkreślenia, jest szeroka paleta atrakcji sportowych i sposobów aktywnego wypoczynku. Należy zaakcentować, iż obszar badanej wyżyny jest ulubionym celem krajowych amatorów wspinaczki, ale także innych coraz popularniejszych dyscyplin ekstremalnych. Wzdłuż szlaku pieszego wytyczone zostały także trasy ułatwiające uprawianie turystyki kwalifikowanej, mianowicie: Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd i Transjurajski Szlak Konny. W przestrzeni badanego systemu coraz częściej pojawiają się oznaczenia kolejnych ścieżek do nordic walking. Z kolei w sezonie zimowym turyści sportowi mogą skorzystać m.in. z wyciągu narciarskiego. Innymi zaletami Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Szlaku Orlich Gniazd są walory przyrodnicze. Dwa obiekty trasy położone są na terenie parku narodowego, kolejne stanowią część rezerwatów przyrody. Warto wspomnieć o pobliskich parkach krajobrazowych oraz znajdujących się w sąsiedztwie obiektów pomnikach przyrody.

Słabe strony systemu.
Przeprowadzając niezbędną kwerendę materiałów informacyjnych na temat Szlaku Orlich Gniazd, stwierdzono znaczące rozbieżności w udostępnianych danych na temat przebiegu trasy. W przeważającej części publikacji znajdują się opracowania dotyczące zabytków nie należących do produktu: przede wszystkim chodzi tu o klasztor na Jasnej Górze oraz Zamek Królewski na Wawelu. Znaczne rozbieżności dotyczące struktury systemu znajdują się także na liście obiektów, umieszczonej na oficjalnym portalu internetowym [Szlak Orlich Gniazd, www 2013]. Brak ujednolicenia można zaobserwować także w przypadku promocji produktu, a dokładnie różnice pomiędzy znakiem towarowym systemu a oznaczeniami terenowymi. W nowszych informatorach oraz na portalu internetowym szlak wyróżniony jest zielono-czerwonym logiem, przedstawiającym symboliczną mapę trasy zwieńczoną uproszczonym schematem krenelażu. Z kolei w przestrzeni szlaku napotka
można zostać jedynie tradycyjny emblemat trasy tworzony przez biało-czerwono-białe pasy.
Innym mankamentem systemu wydaje się być stan zachowania obiektów w Pilicy i Smoleniu. W obydwu przypadkach dojście pod ruiny jest zabronione, a także oznaczone licznymi tablicami informującymi o grożącym niebezpieczeństwie13. Tego typu komunikaty nie dosyć, iż uniemożliwiają obcowanie z dziedzictwem zabytków, to dodatkowo mogą znacząco rozczarować turystów, którzy nierzadko pokonali znaczącą odległość oraz ponieśli istotne koszty, aby zwiedzić wymienione obiekty. Łukasz Gaweł pisze […] w przypadku szlaku kulturowego wyraźnie występuje bowiem efekt synergii. Ma to dobre i złe strony; pozytywny wizerunek może być wzmocniony dzięki pozytywnemu odbiorowi poszczególnych obiektów, może go jednak zniszczyć negatywny odbiór tylko jednego z nich [Gaweł 2011, s. 157].
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Orlich Gniazd unaoczniła brak pakietów dla turystów, które mogłyby zachęcać do zwiedzania trasy jako całości bądź scalałby badany system z pobliskimi atrakcjami turystycznymi. Jeśli chodzi o łączność w ramach szlaku, warto wypunktować nieobecność połączeń komunikacyjnych pomiędzy obiektami nawet w wymiarze sezonowym. Trasa wzdłuż "orlich gniazd" posiada znaczącą tradycję turystyczną i krajoznawczą, co więcej jest to szlak pieszy, dlatego też nieobecność publicznych form transportu nie tylko ogranicza jego ofertę, jak i też wręcz nie pasuje do jego istoty.

Postulaty w zakresie modyfikacji i rozwijania oferty szlaku
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania wyartykułowane zostały poniższe postulaty odnoszące się do modyfikacji systemu. Wyróżnienie Szlaku Orlich Gniazd certyfikatem za Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2012 wiąże się z możliwościami zmian w sposobie funkcjonowania produktu, dlatego też wskazany wydaje się apel do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie trasy o uwzględnienie poniższych propozycji:
1. Sfinalizowanie starań o oficjalne wpisanie klasztoru na Jasnej Górze i Zamku Królewskiego na Wawelu na listę obiektów Szlaku Orlich Gniazd. Postulowane działanie wyeliminowałoby większość mankamentów podkreślonych poprzez powyższy formularz waloryzacyjny, tj.: spowodowało by podniesienie znaczenia szlaku dla turystyki religijnej, zwiększenie wartości produktu dla historii innych grup etnicznych, poszerzenie oferty o obiekty unikalne znajdujące się na liście UNESCO i Pomników Historii, wprowadzenie w przestrzeń szlaku większych ośrodków miejskich, a co za tym idzie - wzbogacenie bazy noclegowej, gastronomicznej i oferty kulturowej. Można założyć, iż takie postulowane działania spowodowałby, iż trasa pomiędzy Częstochową a Krakowem stałaby się - w świetle założeń A. Mikos v. Rohrscheidt - wręcz doskonałym szlakiem turystyczno-kulturowym.
2. Przy założeniu pomyślnego zakończenia wspomnianego poszerzenia oferty, apeluje się o wprowadzenie jednolitego oficjalnego spisu obiektów szlaku oraz jego popularyzację w ramach portalu internetowego, nowych publikacji oraz innych form promocji. Wydaje się, iż dobrze sprecyzowana i rozpowszechniona treść trasy tworzy szansę dotarcia do szerszego grona klientów za pomocą czytelnej oferty. W przypadku niepowodzenia procesu wpisania do przestrzeni szlaku obiektów w Częstochowie i Krakowie również zalecane jest opracowanie oficjalnej listy orlich gniazd.
3. Wprowadzenie jednolitego oznaczenia szlaku. Wspomniano, iż w ramach systemu funkcjonują dwa niezależne oznaczenia, z których jedno służy celom marketingowym, drugie jest wykorzystywane przy fizycznym wyróżnieniu trasy. W celu rozstrzygnięcia kwestii, który z emblematów powinien służyć jako symbol Szlaku Orlich Gniazd zalecane jest zamówienie badań marketingowych. Wskazałyby one symbol lepiej rozpoznawalny i odbierany przez docelowych klientów systemu. Następnie apeluje się o naniesienie jednolitego logo zarówno do publikacji popularyzacyjnych, jak i wzdłuż przebiegu trasy.
4. Utworzenie Muzeum Szlaku. W trakcie badań zaobserwowano małą liczbę placówek wystawienniczych. W przypadku zamku w Ogrodzieńcu i w Ojcowie są to mniejsze wystawy
dotyczące jedynie historii danego obiektu, z kolei rezydencja w Pieskowej Skale jest oddziałem Zamku
Królewskiego na Wawelu i mimo licznych zbiorów nie prezentuje dziedzictwa szlaku jako całości.
Wykreowanie takiej placówki jest z całą pewnością pracochłonną a przede wszystkim kosztowną inwestycją. Zwłaszcza w przypadku, kiedy miałaby ona zostać wyposażona w moduły interaktywne i multimedialne, lecz tylko wtedy nowe muzeum miałoby szansę stać się atrakcyjne dla szerszego grona odbiorców. Nowoczesna wystawa prezentowałaby dziedzictwo "orlich gniazd" i wyjaśniałaby genezę jurajskich warowni. Z drugiej strony nowatorski produkt w ramach oferty szlaku stwarzałby szanse zachęcenia do ponownych odwiedzin tych turystów kulturowych, którzy już wcześniej zapoznali się z dotychczasowymi walorami szlaku. Dodatkowo system uzyskałby placówkę z ofertą całoroczną. W przypadku większości warowni czy zamków zwiedzanie w porze zimowej jest niewykonalne albo możliwe jest zapoznanie się tylko z ograniczoną ofertą produktu. Część zadań edukacyjnych, komercyjnych i popularyzacyjnych mogłoby przejąć postulowane muzeum. Wydaje się, iż najlepszym miejscem uruchomienia rzeczonej placówki byłby znaczący ośrodek miejski ulokowany mniej więcej w połowie długości trasy, przykładowo: Ogrodzieniec bądź Zawiercie.
5. Rozwiązanie problemu z dostępnością obiektów w Pilicy i Smoleniu. W publikacji wielokrotnie zwracano uwagę na niedogodności czekające na turystów odwiedzających wskazane miejscowości oraz podkreślono negatywny wpływ tego stanu na funkcjonowanie całego systemu. Postuluje się odpowiednie zabezpieczenie budowli w celu udostępnienia ich zwiedzającym oraz odsłonięcie ruin poprzez usunięcie części roślinności. W przypadku, gdy przeprowadzenie takich regulacji zostanie uniemożliwione, sugeruje się skreślenie obydwu zabytków z listy obiektów Szlaku Orlich Gniazd14.
6. Po zakończeniu prac związanych z ustaleniem oficjalnej trasy Szlaku Orlich Gniazd (dopisanie obiektów w Częstochowie i Krakowie oraz ewentualne skreślenie obiektów w Pilicy i w Smoleniu), sugeruje się opracowanie obszernej monografii naukowej na temat systemu. W takiej publikacji winny się znaleźć informacje na temat historii trasy, omówienie dziedzictwa systemu jako całości oraz osobnych wiadomości na temat poszczególnych obiektów. Celem opracowania byłoby m.in. uargumentowanie wpisania poszczególnych ośrodków w przestrzeń produktu oraz popularyzacja badań naukowych na jego temat.
7. Wprowadzenie pakietów turystycznych dla odwiedzających przestrzeń szlaku. Brak programu umożliwiającego jednorazowe zakupienie kilku usług turystycznych obniża zarówno atrakcyjność produktu, jak i ogranicza szanse odniesienia korzyści finansowych przez instytucje i osoby współpracujące z systemem. Taka luka [brak pakietów turystycznych] ma także bezpośrednie skutki ekonomiczne, jest ona bowiem równoznaczna z rezygnacją z możliwości generowania zysków poprzez tworzenie i dystrybucję produktów złożonych dla stale rosnącej grupy odbiorców, co przekłada się wprost na obniżenie potencjalnego zysku z turystyki na danym obszarze [Mikos v. Rohrscheidt 2013, ss. 289-290].
8. Stworzenie portali internetowych dla tych obiektów szlaku, które do tej pory ich nie posiadają. W dobie coraz większej popularności nowych mediów, utworzenie sprawnie działającej platformy komunikacyjnej wydaje się być niezbędne, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Warte poprawienia są również obecnie działające strony internetowe poszczególnych obiektów szlaku. Na żadnej z nich nie figuruje link do głównego serwisu systemu wraz informacją, iż dany zabytek jest częścią większego produktu turystycznego. Należałoby również usunąć pewne nieścisłości w ramach działania strony internetowej szlaku. W przypadku zamku w Pieskowej Skale wstawiony jest odnośnik do portalu nie będącego oficjalną stroną obiektu administrowaną przez jego opiekunów.
9. Wyeliminowanie wielokrotnie już wspominanych mankamentów komunikacyjnych, poprzez utworzenie sezonowej bądź całorocznej linii przewozowej, obsługiwanej przez minibusy. W celu stworzenia takiej usługi sugerowana jest współpraca z którymś z lokalnych przewoźników. Linia może łączyć wszystkie obiekty na Szlaku Orlich Gniazd, co powinno zostać bardzo wyraźnie oznaczone. Dodatkowo trasa winna przebiegać przez większe miejscowości Jury Krakowsko-Częstochowskiej takie jak: Olkusz, Ogrodzieniec czy Zawiercie. Korzyści z usługi transportowej czerpaliby nie tylko przyjezdni, ale także mieszkańcy regionu, co przysłużyłoby się budowaniu ich pozytywnego nastawienia do lokalnego produktu turystycznego. Jest to tylko jeden z przykładów korzyści, jakie z dobrze funkcjonującego szlaku turystyczno-kulturowego mogą czerpać lokalne wspólnoty [więcej na ten temat: Gaweł 2011, ss. 96-100 i 173-179].
Wynik uzyskany w V kategorii przeprowadzonej analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Orlich Gniazd obrazuje powszechnie uznany pogląd o dużej atrakcyjności terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwie także same obiekty należące do badanego systemu cieszą się dużym zainteresowaniem turystów i odwiedzających. Niestety obecnie brak informacji o zakrojonych na większą skalę badaniach socjologicznych, zmierzających do ustalenia motywów wyboru Szlaku Orlich Gniazd jako docelowego obszaru wyjazdów turystycznych. Dlatego nie jesteśmy w stanie także określić, która konkretna grupa turystów jest faktycznie najbardziej zainteresowana zapoznaniem się z treściami promowanego dziedzictwa. Niemniej możliwa jest analiza wspomnianego zjawiska od drugiej strony. Wyniki przeprowadzonych badań potencjału dają możliwość ustalenia segmentów oferty oraz form turystyki kulturowej, które są w stanie rozwijać się na jej bazie w przestrzeni omawianego szlaku. Mogą okazać się przydatnymi wskazówkami dla koordynatora szlaku i opiekunów obiektów, wskazując, do jakiego kręgu potencjalnych turystów winni oni adresować ofertę systemu. Zaprezentowane poniżej wnioski oparto na podziale turystyki kulturowej opracowanym przez A. Mikos v. Rohrscheidt [Mikos v. Rohrscheidt 2010b, ss. 66-197].


1 Według informacji przekazanej przez koordynatora szlaku, Szefa Biura Związku Gmin Jurajskich Roberta Nierodę w dniu 4 lipca 2013 r. obiekt w Smoleniu został udostępniony zwiedzającym.

2 Według informacji przekazanej przez koordynatora szlaku, Szefa Biura Związku Gmin Jurajskich Roberta Nierodę w dniu 4 lipca 2013 r. obiekt w Smoleniu został udostępniony zwiedzającym.

3 Wpis do Rejestru Zabytków: 422/60 z 8.02.1960 (brak decyzji w NID) oraz 115/78 z 1.03.1978.

4 Wpis do Rejestru Zabytków: A-1235/M

5 Wpis do Rejestru Zabytków: 54 z 22.10.1947, 257/60 z 4.03.1960 oraz 20/76/A z 20.02.1978

6 Wpis do Rejestru Zabytków: A-478 z 25.04.1983

7 Wpis do Rejestru Zabytków: A/771/67

8 Wpis do Rejestru Zabytków: 54 z 22.10.1947, 257/60 z 4.03.1960 oraz 20/76/A z 20.02.1978.

9 Wpis do Rejestru Zabytków: A-478 z 25.04.1983.

10 Wpis do Rejestru Zabytków: A/771/67.

11 Według informacji przekazanej przez koordynatora szlaku, Szefa Biura Związku Gmin Jurajskich Roberta Nierodę w dniu 4 lipca 2013r. obiekt w Smoleniu został udostępniony zwiedzającym.

12 Według informacji przekazanej przez koordynatora szlaku, Szefa Biura Związku Gmin Jurajskich Roberta Nierodę w dniu 4 lipca 2013r. obiekt w Smoleniu został udostępniony zwiedzającym.

13 Według informacji przekazanej przez koordynatora szlaku, Szefa Biura Związku Gmin Jurajskich Roberta Nierodę w dniu 4 lipca 2013r. obiekt w Smoleniu został udostępniony zwiedzającym.

14 Według informacji przekazanej przez koordynatora szlaku, Szefa Biura Związku Gmin Jurajskich Roberta Nierodę w dniu 4 lipca 2013r. obiekt w Smoleniu został udostępniony zwiedzającym.
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij