Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 2 stycznia 2014, redaktor prowadzący numeru: Oleksiy Artyshuk

Numer 1/2014 (styczeń 2014)

 

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego na Szlaku Orlich Gniazd

 

Opracował: Szymon Czajkowski

Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej wydaje się być jednym z ciekawszych regionów kraju z perspektywy wyjazdów weekendowych, przede wszystkim w przypadku tzw. długich weekendów. Przeprowadzona analiza potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Orlich Gniazd wykazała wybitny potencjał turystyczny omawianego obszaru. Wskazana bogata oferta różnego rodzaju atrakcji sprawia, iż możliwe wydaje się utworzenie wielu wariantów pobytu w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, każdorazowo akcentując inne walory. Wiodącym tematem niniejszej propozycji jest Szlak Orlich Gniazd, dlatego uwzględnia ona wszystkie jego obiekty, została zaś uzupełniona przez subiektywnie dobrane atrakcje znajdujące się na obszarze gmin w przestrzeni szlaku. Zaprezentowany zostanie wariant czterodniowego pobytu. Niemniej, przy realizacji wszystkich przedstawionych modułów każdy dzień odwiedzin zaplanowano jako pełną dobę. Dodatkowo szeroki wybór możliwych terminów wyjazdu umożliwia wielość eventów odbywających się w obiektach szlaku jak i w jego przestrzeni. Przedstawiony wariant wyjazdu został zaplanowany przede wszystkim z myślą o tzw. długim weekendzie majowym, przypadającym w tym roku (2014) w dniach od czwartku (1.05) do niedzieli (4.05). O wyborze takiego wariantu zadecydował fakt, iż od dnia publikacji tekstu jest to najbliższy okres powszechnego wypoczynku, przypadający na początek sezonu turystycznego. Co za tym idzie, większość potencjalnych atrakcji turystycznych w przestrzeni szlaku będzie w podanym terminie dostępna. Nie bez znaczenia jest także majowa aura, która z reguły zdecydowanie korzystniej wpływa na możliwości uprawiana turystyki niż wcześniejsze miesiące od momentu zaprezentowania niniejszej propozycji. Program zwiedzania rozpoczyna się w Częstochowie, a kończy w Krakowie, zatem w miastach nie posiadających obiektów szlaku. Są one jednak kluczowymi węzłami komunikacyjnymi, dlatego nie mogły zostać pominięte podczas planowania trasy. Z racji położenia geograficznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej dla większości potencjalnych turystów krajowych dogodniejsze będzie rozpoczęcie odwiedzin szlaku od strony północnej, dlatego zaproponowana trasa rozpoczyna się od Częstochowy. W wyniku zaobserwowanego w trakcie badań waloryzacyjnych braku odpowiednio zorganizowanej komunikacji publicznej, najkorzystniejszym środkiem transportu zdaje się być samochód prywatny bądź rower1.

Dzień I
Pobyt można rozpocząć od przejazdu drogą krajową 46 bądź wzdłuż Jurajskiego Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd. Już kilka kilometrów od Częstochowy położny jest pierwszy z punktów na trasie, ruiny zamku królewskiego w Olsztynie [1]. Jest to jeden z największych obiektów systemu, dlatego spacer wzdłuż dawnych obwarowań prawdopodobnie zajmie więcej niż godzinę czasu. U podnóży zamku, w budynku Gminnej Biblioteki znajduje się punkt Informacji Turystycznej, w którym odwiedzający mają szansę pozyskania aktualnych informatorów. Zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie godzin otwarcia obiektu w trakcie długiego weekendu majowego.
Po zwiedzaniu Olsztyna sugerowana jest wizyta w pobliskiej gminie Janów, w pierwszej kolejności w Złotym Potoku, gdzie znajdują się dwie interesujące atrakcje turystyczne nie należące do Szlaku Orlich Gniazd, mianowicie Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego oraz Pstrągarnia Raczyńskich.
Sugerowane miejsce obiadu: Pstrągarnia Raczyńskich w Złotym Potoku.
W gminie Janów znajduje się także inny obiekt należący do Szlaku Orlich Gniazd - Zamek Rycerski w Ostrężniku [2]. Prawdopodobnie nigdy nie ukończona warownia ma szansę już niedługo stać się plenerem udanych wieczornych zdjęć bądź miejscem urokliwych spacerów wzdłuż porośniętych gęstą roślinnością pozostałości średniowiecznych obwarowań.
Sugerowane miejsce noclegu: Hotel Zamek Bobolice. Położony u podnóży restytuowanej warowni, hotel wydaje się być najbardziej odpowiednim miejscem pierwszego noclegu w trakcie pobytu w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jednocześnie wizyta tutaj daje okazję do skosztowania w trakcie kolacji specjałów kuchni jurajskiej polecanych w trakcie publikowanej rozmowy [link do wywiadu] przez właściciela obiektu, Jarosława W. Laseckiego.
Dla turystów preferujących innego rodzaju obiekty noclegowe, ciekawą informacją może być sugestia spędzenia nocy w znajdującym się na terenie gminy Janów Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu, będącym jednocześnie punktem Informacji Turystycznej, w którym odwiedzający mogą zaopatrzyć się w interesującą lekturę na wieczór.

Dzień II
Drugi dzień pobytu w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej warto rozpocząć spacerem pomiędzy dwoma kolejnymi obiektami szlaku, nazywanymi bliźniaczymi, zamkami w Mirowie [3] i Bobolicach [4]. W przypadku pierwszego mamy do czynienia z ruiną położoną na szczycie jurajskich skał. Ten urokliwy widok doskonale obrazuje źródło inspiracji Kazimierza Sosnowskiego, popularyzatora określenia orle gniazda i pomysłodawcy szlaku Doskonałym kontrastem dla zniszczonego na przestrzeni lat obiektu będzie aktualna kondycja drugiego zamku. Odbudowana warownia w Bobolicach daje okazję do wyobrażenia, jak mogły wyglądać jurajskie rezydencje w czasach swojej świetności. W Bobolicach możliwe jest także zwiedzanie obiektu. Oprowadzanie po wnętrzach zamku odbywa się w określonych godzinach przez przewodniczkę w stroju bobolickim.
Następnym punktem na trasie szlaku jest Zamek Rycerski Bąkowiec w Morsku [5]. Na tle innych orlich gniazd wyróżnia go przede wszystkim śmiała ingerencja architektoniczna z okresu międzywojennego, kiedy to Witold Czeczott wzniósł w jego przestrzeni budynek mieszkalny.
Sugerowane miejsce obiadu: Ośrodek Rekreacyjny Morsko, gdzie serwowana jest polewka jurajska, uhonorowana certyfikatem potrawy regionalnej przez Częstochowska Organizację Turystyczną.
Ciekawym urozmaiceniem dla propozycji Szlaku Orlich Gniazd wydaje się być oferta krzyżującej się w gminie Zawiercie innej trasy o znaczeniu krajowym - Szlaku Zabytków Techniki. Należąca do jego przestrzeni Huta Szkła Zawiercie posiada w swojej ofercie propozycję zwiedzania z przewodnikiem.
Sugerowane miejsce noclegu: Ośrodek Rekreacyjny Morsko - podobnie jak w przypadku Hotelu Zamek w Bobolicach, wybór tego obiektu umożliwia spędzenie nocy w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z orlich gniazd oraz w przestrzeni środowiska przyrodniczego Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Alternatywną mogą być ośrodki noclegowe na terenie miast Zawiercie i Ogrodzieniec.

Dzień III
Zamek Rycerski Ogrodzieniec w Podzamczu [6] prezentuje najbogatszą aktualnie ofertę imprez spośród wszystkich punktów na Szlaku Orlich Gniazd. Dlatego już przed wyjazdem warto zapoznać się harmonogramem planowanych wydarzeń kulturalnych podczas najbliższego długiego weekendu (majowego) na stronie internetowej opiekuna zamku. Do zespołu obiektu należą ruiny zamku Ogrodzieniec, Muzeum Zamkowe, Park Miniatur Szlaku Orlich Gniazd oraz tzw. Katownia Warszyckiego. W bliskim sąsiedztwie znajduje się inny punkt trasy, mianowicie Gród na Górze Birów [7]. Do wszystkich wymienionych obiektów możliwe jest zakupienie jednego biletu, co niewątpliwie zachęca do zapoznania się całą ofertą turystyczną w Podzamczu. Wymaga to jednak wygospodarowania kilku niezbędnych godzin.
Sugerowane miejsce obiadu: Karczma Jurajska lub obiekt gastronomiczny Stodoła, znajdujące się u podnóża Zamku Ogrodzieniec.
W pobliżu Podzamcza położone są kolejne trzy obiekty należące do trasy szlaku. Pierwszy z nich, pałac obronny w Pilicy [8], posiada zdecydowanie inny charakter niż większość "orlich gniazd". Niemniej jest to interesujący zabytek architektury obronnej, który z pewnością przyciągnie wielu pasjonatów historii wojskowości i innych gości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niemniej ze względu na wykryte w trakcie badań problemy z dostępnością tegoż obiektu, przed planowaną wizytą należy skontaktować się z koordynatorem szlaku: Związkiem Gmin Jurajskich, który przekaże aktualne informacje o udostępnianiu pałacu dla turystów i odwiedzających.
Geneza renesansowej rezydencji wiąże się z pobliskim zamkiem w Smoleniu [9]. Pozostałości tej średniowiecznej warowni, jak i ruiny w Bydlinie [10] stanowią ostatnie dwa punkty na trasie szlaku, których zwiedzanie zaleca się na trzeci dzień pobytu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Podobnie jak w przypadku warowni w Ostrężniku, obydwa obiekty winny stanowić urokliwy plener do wieczornych zdjęć fotograficznych.
Sugerowane miejsce noclegu: Pensjonat Zamek w Rabsztynie. Przy układaniu harmonogramu pobytu na trasie szlaku, za istotne uznano promowanie obiektów umożliwiających spędzenie nocy w bezpośrednim sąsiedztwie jurajskich warowni. Dlatego też proponuje się nocleg u podnóży dawnej rezydencji Spytka z Melsztyna.

Dzień IV
Ostatni dzień pobytu na szlaku warto rozpocząć od spaceru wzdłuż pozostałości rabsztyńskiego zamku [11]. Już na terenie gminy Olkusz interesująca może wydawać się możliwość obejrzenia jednego z bardziej zaskakujących zjawisk przyrodniczych na ternie Polski, mianowicie Pustyni Błędowskiej. Fakt jej stopniowego zanikania może stać się jednym z bodźców zachęcających do rychłych odwiedzin rejonu Szlaku Orlich Gniazd. Z dziedzictwem równie interesujących walorów naturalnych można zapoznać się także na obszarze pobliskiego Ojcowskiego Parku Narodowego (dalej - OPN). Prócz różnego rodzaju atrakcji przyrodniczych, istotną zachętą do odwiedzin powinien być fakt, iż w jego granicach znajdują się ostatnie dwa obiekty na trasie Szlaku Orlich Gniazd, zamki w Pieskowej Skale [12] i Ojcowie [13]. Pierwszy z nich mieszczący Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu mieści w swoich murach muzeum sztuki. Z kolei druga warownia doskonale komponuje się z otaczającym środowiskiem przyrodniczym. Co więcej, u podnóży ojcowskiego zamku znajduje się multimedialne Centrum Edukacyjno-Muzealne OPN. Wśród innych atrakcji turystycznych na terenie parku warto wymienić chociażby owianą legendami Jaskinię Łokietka, kaplicę św. Józefa Robotnika na wodzie czy też unikalną formę skalną: Maczugę Herkulesa.
Sugerowane miejsce obiadu: Restauracja Zamkowa w Zamku w Pieskowej Skale bądź któryś z mniejszych obiektów gastronomicznych w Dolinie Prądnika.
Ostatni punkt na trasie proponowanego pobytu znajduje się w odległości około dwudziestu kilometrów od Krakowa, z którego można udać w podróż powrotną. Ewentualnie wyprawę wzdłuż Szlaku Orlich Gniazd można połączyć z odwiedzinami dawnej stolicy Polski.


1 W przypadku wycieczki rowerowej niezbędne może być skorygowanie przedstawionego planu w kontekście własnych możliwości lokomocyjnych i kondycyjnych.
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij