Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 2 stycznia 2014, redaktor prowadzący numeru: Oleksiy Artyshuk

Numer 1/2014 (styczeń 2014)

 

Szlak Orlich Gniazd - literatura

 

Zestawił: Szymon Czajkowski

Opracowania
1. Bohdan Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984, Arkady.
2. Falniowska-Gradkowska Alicja, 1999, Dzieje zamku ojcowskiego, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
3. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Salm 2001, Leksykon zamków w Polsce. red. nauk. Leszek Kajzer, Arkady.
4. Majewski A., 1964, Pieskowa Skała, Arkady, Warszawa.
5. Olejnik Karol, 1966, Działalność militarna Polski w czasach Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
6. Olejnik Karol, 1970, Obrona polskiej granicy zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej (1138-1385), Instytut Zachodni, Poznań.
7. Winiewicz-Wolska Joanna, Mikołajski Olgierd, Pieskowa Skała, 2006, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków.
8. Wyrozumski Jerzy, 1982, Kazimierz Wielki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
9. Zientara Dariusz, Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, 1995, Kuba, Łazy.
10. Zinkow Julian, Zamek "Ogrodzieniec" i Góra Janowskiego. Zarys monograficzny, 1973 PTTK, Kraków.

Informatory

1. Jura Krakowsko-Częstochowska, 2013, Związek Gmin Jurajskich, Compass, Kraków.
2. Jura Krakowsko-Częstochowska. Mapa wybranych szlaków turystycznych, 2012 Compass, Kraków.
3. Jurajskie zamki i strażnice. Jurassic castles and watchtowers, 2013 Alatus Katowice.
4. Na Szlaku Orlich Gniazd, 1998, Dikappa, Dąbrowa Górnicza.
5. Pleszyniak J., 2009, Jurajskie zamki w akwarelach. Fakty i legendy, Alatus, Katowice.
6. Pleszyniak J., 2012, Jura. Kraina przygody, Alatus, Katowice.
7. Pleszyniak J., 2013, Zamki Jury i okolicy, Alatus Katowice.
8. Szlak Orlich Gniazd. Przewodnik, 2010, Związek Gmin Jurajskich, Dikappa, Dąbrowa Górnicza.
9. Zamek Bobolice i Zamek Mirów, 2006, Dąbrowa Górnicza, Dikappa.
10. Zamki i strażnice. Castles and Watchtowers of Jura, 2011, Dikappa, Dąbrowa Górnicza.

Materiały źródłowe wykorzystane przy opracowaniu
Szlaku Orlich Gniazd - zarys dziejów
1. Jana Długosza roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga Dziewiąta 1300-1370, 2009, PWN, Warszawa.
2. Kronika Jana z Czarnkowa, 2009, tłumaczenie Józefa Żerbiłło opracowanie tekstu i przypisów Marek D. Kowalski, Universitas, Kraków.
3. Sosnowski Kazimierz 1948, Pomnóżmy nasze góry!, Ziemia. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy, t. 27, nr 3 (573), s. 50-53.
4. Sosnowski Kazimierz 1948, Jurajski Szlak "Orlich Gniazd". Projekt trasy, Ziemia. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy, t. 27, nr 6 (576), s. 122-129.
5. Sosnowski Kazimierz 1950, Szlak Orlich Gniazd, Ziemia. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy, nr 7-8 (601-602), s. 141-145.

Portale Internetowe:

1. www.orlegniazda.pl
2. www.jura.info.pl
3. www.zamekolsztyn.pl
4. www.zamekbobolice.pl
5. www.morsko.com.pl
6. www.zamek-ogrodzieniec.pl
7. www.rabsztyn.ilkus.pl 
8. www.pieskowaskala.eu 
9. www.ocjowskiparknarodowy.pl
10. www.olsztyn-jurajski.pl
11. www.janow.pl
12. www.niegowa.pl
13. www.zawiercie.eu
14. www.ogrodzieniec.pl
15. www.pilica.pl
16. www.gmina-klucze.pl
17. www.umig.olkusz.pl
18. www.suloszowa.pl
19. www.skala.pl
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij