Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 3 kwietnia 2014, redaktor prowadzący numeru: Ewa Malchrowicz-Mośko

Numer 4/2014 (kwiecień 2014)

 

Dzieje Suchej Beskidzkiej i okolic

 

Trudne warunki klimatyczne oraz górski charakter tych ziem z pewnością nie sprzyjały w najdawniejszych czasach koczowniczemu osadnictwu na terenie dzisiejszego powiatu suskiego. Jedynie w dolnym i środkowym odcinku doliny Skawy człowiek pojawiał się w epoce kamienia. Świadczą o tym materiały archeologiczne, które zostały odnalezione w Dąbrówce, Stroniu, Zakrzowie czy też w Mucharzu. Natomiast pierwsze ślady osadnictwa na tym obszarze pochodzą z okresu kultury łużyckiej (1300-300 lat p.n.e.) – są to ślady grodziska mieszczącego się w Gorzeniu Górnym oraz w Zembrzycach, których powstanie datowane jest na okres 700-400 lat p.n.e. ...

 
 

Waloryzacja

 

Mikroregion (powiat) suski posiada średni potencjał turystyczno-kulturowy, na co wskazuje wynik waloryzacji, ustalony dla pierwszej kategorii na 191 punktów. Podobnie jak i w sąsiednich powiatach, w opisywanym mikroregionie brakuje atrakcji kulturowych wyraźniej zaznaczających się w skali kraju. Powiat obejmuje trzy miejscowości posiadające prawa miejskie (Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Jordanów), a siedziba powiatu - Sucha Beskidzka, nie jest silnie wyróżniającym się w regionie ośrodkiem miejskim. Także rozkład przestrzenny występowania atrakcji turystycznych w obrębie powiatu nie jest równomierny. ...

 

Przydatne adresy

 

Punkt Informacji Turystycznej - MSiT
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
34-236 Sidzina

Park Czarnego Daniela
Hodowla jeleni i danieli w Zawoi Podpolice
Os. Czarnotowa ...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa ze Stanisławem Bednarzem – prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej
TK: Jest Pan Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej. Chciałbym na początku spytać o wkład członków Towarzystwa w promocję regionu, a zwłaszcza jego walorów turystycznych oraz interesującej historii?
SB:
TMZJ ma promocję miasta w swoich statutowych obowiązkach. Liczne wydawnictwa, w tym czasopismo Echo Jordanowa, rozsyłamy do znajomych w całej Polsce i za granicę. Nawiązujemy też kontakty z pasjonatami historii z innych miasteczek. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
HOTEL LAJKONIK
Zawoja 1550, 34-223 Zawoja

Motel Restauracja „Zadoil”
Białka 552, 34-220 Maków Podhalański

RESTAURACJA "ZŁOTY SMOK"
ul. A. Mickiewicza 157, 34-200 Sucha Beskidzka...
 
 
 

Sucha Beskidzka i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Dominującą formą turystyki kulturowej w powiecie suskim jest turystyka przyrodniczo-kulturowa. Wynika to z uwarunkowań geograficznych powiatu, ponieważ położony on jest w bardzo atrakcyjnym przyrodniczo regionie kraju. Największym walorem mikroregionu jest Babia Góra z Babiogórskim Parkiem Narodowym, którego większość znajduje się na obszarze powiatu. Masyw Babiej Góry, charakteryzuje się znacznym urozmaiceniem rzeźby terenu oraz występowaniem niemal wszystkich pięter klimatyczno-roślinnych w obrębie jednego masywu górskiego. ...

 

 

Literatura

 

Baranowski B., 1952, Powstania chłopskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa.
Baranowski I.T., 1916, U stóp Babiej Góry, Przegląd Historyczny, t. 20.
Bukowski W., Dybaś B., Noga Z., 2012, Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, t. 1A. Wyd. PAN, UP w Krakowie, Kraków.
Franczak P., 2012, Słownik geograficzny doliny Skawicy, Wyd. IGiGP UJ, Kraków. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij