Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 3 sierpnia 2014, redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Numer 8/2014 (sierpień 2014)

 

Żary i okolice - historia

 

Już od XIII w. p.n.e. przez tereny obecnego powiatu żarskiego przemieszczały się grupy koczowników. Jednak stałe osadnictwo w okolicach Żar datowane jest dopiero od IV w. p.n.e., co wiązało się to z zasiedlaniem terenu dzisiejszych Łużyc, z którymi sąsiaduje ziemia żarska. Obszar ten pojawia się na kartach historii po raz pierwszy w 1007 r. – w kronice Thietmara, który nazwał go Zara. Miało to związek z przyłączeniem ziem łużyckich do Polski pierwszych Piastów przez Bolesława Chrobrego. Prawdopodobnie stolicą tej ziemi był gród położony na terenie obecnego miasta Żary, lecz dotychczas nie potwierdzono naukowo tej tezy. ...

 
 

Waloryzacja

 

Miasto Żary i powiat żarski posiadają średni potencjał zabytków i innych obiektów potencjalnie atrakcyjnych dla turystów kulturowych (w I kategorii waloryzacji ustalono wynik 169 punktów). Ich znaczenie dla turystyki ogranicza się do lokalnego środowiska, w niektórych przypadkach można ich rangę określić jako regionalną. Na taki stan rzeczy składa się oddziaływanie kilku czynników. Z jednej strony analizowany obszar był w ostatnich kilkuset latach peryferyjnym terytorium pierwotnie Saksonii, później Prus i (do 1945 roku) Niemiec. W obecnych granicach Polski od końca II wojny światowej jest to teren przygraniczny. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel „Janków”
Żary, ul. Długosza 13

Hotel Pałac Brühl
Brody. Pl. Zamkowy 9

Restauracja-Zajazd "Stary Rynek"
Żary, ul. Rynek 13...

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiady

 

Rozmowa z Elżbietą Łobacz-Bącal - regionalistką, aktywną działaczką PTTK oraz propagatorką turystyki aktywnej na Ziemi Żarskiej.
Turystyka Kulturowa: Żary są położone na pograniczu wielu kultur. Dlaczego to miasto jest tak ważne dla historii i kultury pogranicza?
Elżbietą Łobacz-Bącal: Żary to miasto z bardzo bogatą historią. Dość wspomnieć, że pierwsza wzmianka o Zara, osadzie leżącej w miejscu dzisiejszego miasta datowana jest na rok 1007, kiedy to biskup Thietmar uznał za stosowne opisać podboje Bolesława Chrobrego. ...

 

Przydatne adresy

 

Informacja Turystyczna w Żarach
Rynek 17, Żary

PTTK Oddział Żary (przewodnictwo miejskie i terenowe)
Żary, Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego 
Żary, ul. Ogrodowa 2...

 
 
 

Żary i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji i waloryzacji wskazują na znaczniejszą koncentrację w powiecie żarskim typowych walorów następujących form turystyki kulturowej: wypraw kulturowo-przyrodniczych, biograficznych, oraz wycieczek tematycznych ukierunkowanych na historyczne rezydencje....

 

 

Literatura

 

Bajerska M., Kunice piórem i obiektywem , Żary 2006.
Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego. T. 2, Powiaty: żarski - żagański - nowosolski – wschowski, Zielona Góra 2012. 
Gatys I., Gatys R., Żarska porcelana : 1888-1945, Żary 2012.
Jaworski T., Żary w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, Żary 1993.
Jaworski T. (red), Żary : 1000-lecie stolicy polskich Łużyc, Żary 2005. ...

 
 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij