Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 10 lutego 2015, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 2/2015 (luty 2015)

 

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu strzelińskiego

 

Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska

Dane dotyczące przebiegu badania.
Obszar badania: powiat strzeliński
Lokalizacja: Województwo dolnośląskie
Zasięg: mikroregion
Metodologia: metoda oceny potencjału turystyczno- kulturowego mikroregionów zawarta w Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. (Wyd.2)Wyd. KulTour.pl, Poznań
Kwerenda źródłowa literatury i materiałów: październik- listopad 2014
Zapytania waloryzacyjne w obiektach i wizje lokalne: listopad 2014
Badania terenowe: listopad 2014
Przeprowadzający badania terenowe: Agnieszka Lisowska
Data wypełnienia formularza: 15.11.-28.11.2014r.


Formularz waloryzacyjny powiatu

Kategoria I : Potencjalne cele turystyki kulturowej.
I.A. Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Historyczny zespół sakralny dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6)
Zespół klasztoru klarysek w Strzelinie (3)
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2)
Kościół ewangelicki w Siemisławicach (2)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4)
Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Prusach (renesansowo-barokowe wyposażenie) (4)
Rotundowy kościół romański p.w. św. Gotarda w Strzelinie (4)
Kościół filialny p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Żeleźniku (malowany strop belkowy i barokowy ołtarz główny) (4)
I.A.b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny ZD ( za pierwsze trzy) (3)
Zespół pałacowo- parkowy z XIX w. przebudowany w XX w. w Jędrzychowicach (3)
Ruina historycznego zamku/ grodu/ pałacu D (za pierwsze trzy***) (2)
Ruina renesansowego dworu w Prusach (2)
Ruiny zamku Gromnik (dolne części zamku) (2)
I.A.c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach ( pierwsze dwa) (3)
Średniowieczny zespół urbanistyczny Strzelina (3)
Zespół urbanistyczny miasta Wiązów (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3)
Dom Książąt Brzeskich w Strzelinie (3)
Historyczne fortyfikacje miejskie zachowane w znacznej części ZD (4)
Fragmenty murów obronnych- pozostałość XIV-wiecznych fortyfikacji Strzelina (4)
Ruiny fortyfikacji miejskich (1)
Baszta Prochowa- dawniej wieża obronna będąca fragmentem murów, powstała w XV w. (Strzelin) (1)
Zachowane w znacznej części zespoły zabytkowe związane z dziejami innych niż polska grup etnicznych (za pierwsze dwa zespoły) (7)
Cmentarz Braci Czeskich w Strzelinie (1)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech ***) (3)
Kuźnia w Prusach (3)
Zespół dworca kolejowego w Strzelinie (wiaty peronowe, nastawnia i ekspedycja z tego okresu, oraz wiaty nad przejściami podziemnymi na perony) z XIX w. (3)
Młyn z 1864r. w Strzelinie (3)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące
I.B.a) Budowle historyczne i monumenty
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech ****) (1)
Pomnik "Małego Strzelca" w Strzelinie (1)
Pomnik ku pamięci poległych w I wojnie światowej w Borku Strzelińskim (1)
Miejsca związane z biografią osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych narodowości (za pierwsze dwa) (2)
Pomnik z popiersiem Paula Ehrlicha - noblisty (2)
I.B.b) Cmentarze historyczne
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej *** (do dwóch) ZD (1)
Cmentarz symboliczny w Gębczycach pod powierzchnią wody (28 m) poświęcony nurkom (1)
I.C. Pojedyncze dzieła sztuki
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3)
Epitafium Berty von Obernitz w kościele p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Żeleźniku (3)
Płyty nagrobne w ruinach kościoła ewangelickiego w Miechowicach Oławskich (3)
Cygański krzyż pokutny na szlaku turystycznych w kierunku Gromnika (3)
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech ***) (2)
Galeria Skalna przy Strzelińskim Ośrodku Kultury (2)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* ( w sumie za pierwsze trzy) (2)
Wernisaż "Akwarele" J. Ziółkowskiej- Jakubczyk (listopad 2014) (2)
Wernisaż "Fotografia rekurencyjna" A. Truścińskiej (październik 2014) (2)
Wernisaż "Fotografia strukturalna" D. Jarosz- Franczak (styczeń 2014) (2)
I.E. Eventy kulturowe
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Ogólnopolski konkurs piosenki "Stare po nowemu" (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie (4)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Piknik rycerski Gromnik (4)
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Park przy pałacu w Jędrzychowicach (2)
Park przy pałacu w Krzepicach (2)
Park miejski duży kultywowany (pow.od 4ha) bez obiektów sztuki* (za pierwsze dwa) (1)
Park miejski w Strzelinie (pow.7ha) (1)
I.H. Szlaki kulturowe
Przebiegające przez region wirtualne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (za pierwsze trzy) (2)
Szlak dolnośląskich Zamków i Pałaców (2)
obiekty: Dom Książąt Brzeskich (Strzelin), kościół p. w. św. Mikołaja (Wiązów), kościół p. w. św. Jadwigi (Dobroszów), kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Św. (Żelowice)

Kategoria II : Elementy obsługi turystycznej

II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
Gminne Centrum Informacji Turystycznej (2)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej (3)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub miejscowości (ogólnie) (2)
Materiał informacyjny w zakresie informatorów użytkowych, map i ulotek (2)
II.B. Infrastruktura turystyczna
Hotele 5,4,3,2,1- gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Brak hoteli w kat. 5*-3* i 1*,
Hotele:
Hotel "Maria"2* w Strzelinie (2)
Hotel pracowniczy w Strzelinie (2)
Kwatery zorganizowane (pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, gościńce, zajazdy)(8):
Gospodarstwo agroturystyczne Nietoperek w Gębczycach (2)
Gospodarstwo agroturystyczne J. i E. Dubaniowscy w Białym Kościele (2)
Pokoje gościnne u B. i W. w Białym Kościele (2)
Inne restauracje ( za pierwszy obiekt) (1)
Restauracja "Zacisze" w Strzelinie (1)
Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji ( za pierwsze dwa obiekty) (1)
Restauracja "Strzelec w Strzelinie- galeria zdjęć przedwojennego Strzelina (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Bar "Fantazja" w Strzelinie (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) (2)
Tomex Przewozy Autokarowe w Strzelinie (2)
Tomasz Koźlik Firma K&K Travel Bus (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
PKP Strzelin (3)
Dworzec autobusowy na miejscu ( za pierwszy) (2)
PKS Strzelin (2)
Autostrada lub droga szybkiego ruchu w odległości mniej niż 20 km ( za pierwsze dwie) (4)
A4 (Drezno- Wrocław- Kraków- Lwów) (4)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
Droga krajowa nr 39 przez Strzelin (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Taxi Strzelin (1)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego

III.B. Atrakcje krajobrazowe
Góry ze znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie regionu (2)
Gromnik (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Buk zwyczajny (1)
Cis pospolity (1)
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
Wieża widokowa Ratusza w Strzelinie (1)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna
Baseny kryte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt) (2)
AQUAPARK GRANIT w Strzelinie (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)
Open Doors Szkoła Języków Obcych (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
OSiR w Strzelinie (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Stadion miejski oraz Biura OSiR w Strzelinie (1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze i inne) (pierwsze dwa) (1)
Szkoła jazdy konnej A.Drążewski w Strzelinie (1)
Kursy nurkowania w Aquaparku Granit w Strzelinie(1)
Lodowiska sezonowe * (za pierwszy obiekt) (1)
Lodowisko Naturalne OSiR w Strzelinie (1)

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV.E. Zagraniczne partnerstwa miast i regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)
Frankenberg (Niemcy), Libchavy (Czechy), Trutnov (Czechy), Straelen (Niemcy) (4)

Suma punktów:
Potencjalne cele turystyki kulturowej (kategoria I): 88
Elementy obsługi turystycznej (kategoria II): 36
Pozostała oferta czasu wolnego (kategoria III): 15
Inne czynniki wspierające turystykę kulturową (kategoria IV) : 4

Razem za wszystkie kategorie: 143 pkt.


Wnioski
Uzyskany wynik w części dotyczącej potencjalnych celów turystyki kulturowej (kategoria I) umożliwia sklasyfikowanie powiatu strzelińskiego jako obszaru o małym potencjale turystyczno-kulturowym (88 punktów). Poddając analizie walory w rozbiciu na poszczególne podkategorie można stwierdzić, że o potencjale turystyczno - kulturowym regionu decyduje kilka typów atrakcji o słabszym oddziaływaniu, z czego jednak w dużym stopniu oddziałują obiekty sakralne, których na obszarze powiatu jest dość dużo. Nie ulega jednak wątpliwości, że oferta turystyczna mikroregionu pozostawia wiele do życzenia. Umiejscowienie powiatu w ciekawym pod względem geograficznym regionie (Przedgórze Sudeckie), gdzie nie sposób nie wymienić rozpościerających się Wzgórz Niemczańsko- Strzelińskich mogłoby stwarzać warunki do rozwoju przynajmniej jednego rodzaju turystyki, w tym także kulturowej.
Analizując wyniki poszczególnych kategorii łatwo zauważyć, że istnienie obiektów sakralnych, jak również charakterystycznych dla tej części Dolnego Śląska zabudowań dworskich czy pałacowych nie jest praktycznie w żaden sposób wykorzystywane. Większa część pałaców i dworów to podupadające budowle pozostające w rękach prywatnych, ale wymagające tak dużych nakładów finansowych, że pozostawione bez inwestycji niszczeją. Zdecydowanym atutem tak mocno przekształconego antropogenicznie obszaru jest występowanie ogromnych wyrobisk - kamieniołomów, z których niektóre pozostające w stanie nieczynnym zostały zalane wodą. Biorąc pod uwagę budowę geologiczną regionu oraz atrakcyjność odsłonięć związanych z działalnością przemysłową, obszar mógłby stać się destynacją turystyki industrialnej, kulturowo-przyrodniczej i innych form po odpowiednim zagospodarowaniu obszarów wyrobisk.
Na szczególną uwagę zasługuje również obecność zabudowań dworskich i pałacowych w obrębie powiatu (ok. 27 zabudowań o tym charakterze). Niestety jedynie dwa z tych obiektów (w Krzepicach oraz Jędrzychowicach) są dostępne, pełniąc funkcje hotelarsko- gastronomiczne. Część dworków jest zamieszkiwana, natomiast ich stan techniczny utrzymany jest głównie na wymienione potrzeby, nie stanowiąc atrakcji turystycznych. Odrestaurowanie obiektów choćby do pełnienia funkcji hotelarsko- gastronomicznych z pewnością poprawiłoby poziom oferty powiatu w sferze infrastrukturalnej. Zauważalną atrakcję turystyczną regionu natomiast stanowią obiekty sakralne, których jest tu bardzo dużo, a część z nich jest cenna pod względem architektonicznym lub z racji wyposażenia. Za przykład tej grupy posłużyć mogą kościół parafialny św. Wawrzyńca w Prusach z XIII wieku, kościół parafialny p.w. podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie z XV wieku czy kościół filialny p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Żeleźniku z XIV wieku z malowanym stropem belkowym oraz barokowym ołtarzem głównym. Dużą grupą walorów są licznie występujące epitafia oraz płyty nagrobne znajdujące się we wnętrzach kościołów lub na ich ścianach zewnętrznych. Znajdują się one m.in. w Białym Kościele, Brożcu, Cierpicach, Dankowicach, Krzywinie, Miechowicach, Nowolesiu, Przewornie, Sarbach, Strzelinie, Wawrzęcicach, Witowicach, Żeleźniku i Żelowicach.Mówiąc o obiektach architektonicznych o charakterze zabytkowym nie można zapominać o pojedynczych, atrakcyjnych turystycznie obiektach, a mianowicie fragmentach dawnych fortyfikacji w postaci pozostałości murów obronnych czy baszt w Strzelinie. Inną atrakcję stanowi Dom Książąt Brzeskich, leżący na Szlaku Dolnośląskich Zamków i Pałaców, który podczas wojen napoleońskich był miejscem spotkania cara Aleksandra I i króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma III. Warto także zwrócić uwagę na obiekty poprzemysłowe, które dziś mogą stanowić atrakcje turystyczną (jak młyn i cukrownia w Strzelinie, jak również zespół dworca kolejowego z zachowanymi elementami takimi jak: wiaty peronowe, nastawnia i ekspedycja towarowa oraz wiaty nad przejściami podziemnymi na perony, pochodzącymi z XIX wieku. Na uwagę zasługuje cmentarz Braci Czeskich będący pozostałością po licznej niegdyś obecności tej grupy religijnej i etnicznej. Do dziś zachowało się jedynie kilka tablic, wśród których jedno epitafium wykonane na desce jest w języku czeskim. Atrakcją może okazać się również cmentarz symboliczny, który umiejscowiono w wyrobisku kamieniołomu na głębokości 28 m pod wodą, gdzie przymocowano dwie tablice pamiątkowe poświęcone zmarłym płetwonurkom- grotołazom polskim - W. Szymanowskiemu i W. Bolkowi. Innymi obiektami, na które można natknąć się dość często na Dolnym Śląsku jak i na obszarze samego powiatu są średniowieczne krzyże pokutne. Zgrupowania takich krzyży można spotkać głównie na drodze z Borka Strzelińskiego do Jaksina, a także w Chociwelu, Nowolesiu, Dankowicach, Ludowie Śląskim i Jegłowej. Najciekawszym z nich wydaje się być cygański krzyż pokutny, znajdujący się niedaleko najwyższego wzniesienia Wzgórz Strzelińskich- Gromnika. Prawdopodobnie to jedyny na Dolnym Śląsku krzyż pokutny postawiony przez Cyganów. Największym i najcenniejszym dziedzictwem powiatu jest z pewnością kamień. Strzelińskie kamieniołomy granitowe są największym wyrobiskiem w skali europejskiej. Są to cenne obszary nie tylko pod względem gospodarczym, ale również naukowym czy turystycznym. Unikatowe na skalę światową są kamieniołomy w Jegłowej oraz na Kryształowej Górze, gdzie znajdują się w dużej koncentracji naturalne kryształy górskie niegdyś wydobywane celowo, obecnie z okazji wydobycia kwarcytów oraz łupków kwarcytowych. Podobnie do atrakcyjnych tego rodzaju obiektów na obszarze powiatu należą kamieniołomy w Gębczycach - nieczynne i zalane wodą, aktualnie służą uprawianiu nurkowania. Istotnym elementem architektury przemysłowej związanej z wydobywaniem w Gębczycach wapienia są dwa piece służące wypalaniu wydobytego surowca, pochodzące z XIXw. Poza kamieniołomami będącymi atrakcjami turystycznymi o charakterze przyrodniczym i przemysłowym, w obrębie powiatu utworzono Zespół Krajobrazowo- Przyrodniczy "Dolina Krynki". W regionie chronionych jest również kilkadziesiąt pomników przyrody. Ponadto powiat jest organizatorem kilku działań, których celem jest ochrona przyrody, jako przykład należy tu podać największy do tej pory "Program ochrony wód zlewni rzeki Ślęzy i Oławy".
Przez region przebiega kilka wirtualnych szlaków kulturowych o znaczeniu regionalnym. Są to: szlak św. Jana (Ziębice, Przeworno, Miłościce, Gościęcice, Strzelin), Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców oraz znajdujący się na etapie tworzenia szlak nieczynnych kamieniołomów (dwie trasy: Strzelin- Henryków, Biały Kościół- Henryków), uzupełniane przez lokalną trasę o nazwie Szlak Historyczny Strzelina.
Analizując ofertę sportową, edukacyjną i rekreacyjną można stwierdzić, że głównym organizatorem tego rodzaju aktywności w regionie jest OSiR Strzelin, który udostępnia zarówno obiekty basenowe, hale sportowe, stadiony oraz lodowisko naturalne. Ponadto w powiecie możliwa jest nauka nurkowania, jazdy konnej czy sztuk walki.
Eventy organizowane na obszarze regionu to głównie imprezy o charakterze lokalnym jak Jarmark Produktu Lokalnego czy Piknik Rycerski Gromnik. Wymiar ogólnopolski posiada tylko konkurs piosenki "Stare po nowemu". Poza wymienionymi, organizacją różnego rodzaju wydarzeń zajmuje się Ośrodek Kultury w Strzelinie, przy którym funkcjonuje jedyny obiekt wystawienniczy w regionie - Galeria Skalna. Na terenie powiatu brak jest obiektów muzealnych, kin, teatrów czy filharmonii.
Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że powiat strzeliński mógłby w ograniczonym stopniu stać się destynacją turystyki kulturowej, do czego jednak konieczne jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza.
Dla odwiedzających jak również turystów, którzy po raz pierwszy odwiedzają region istotnym miejscem jest informacja turystyczna. W Strzelinie funkcjonuje Gminne Centrum Informacji Turystycznej, dysponujące materiałami w postaci map czy informatorów turystycznych jednak jedynie w języku polskim. Kluczowym elementem produktu turystycznego regionu zawsze jest baza noclegowa oraz gastronomiczna. Powiat strzeliński nie posiada wystarczającej oferty w tym zakresie. W regionie funkcjonuje tylko dziewięć obiektów noclegowych, w tym tylko jeden hotel (o standardzie dwóch gwiazdek) oraz jeden tzw. hotel robotniczy. Pozostałe obiekty to pięć gospodarstw agroturystycznych, jeden obiekt wynajmujący pokoje gościnne, internat oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zakresie oferty gastronomicznej, w powiecie jest 18 obiektów o różnym charakterze, przy czym żaden z nich nie jest otwarty dłużej niż do godz. 22, nie oferują one też ani kuchni tradycyjnej czy regionalnej, ani nie mają uzupełniającej oferty kulturalnej.
Położenie powiatu strzelińskiego jest jego atutem. Strzelin znajduje się jest na trasie łączącej Wrocław z granicą państwową z Czechami. Przez teren powiatu przebiega także ważna komunikacyjnie trasa - autostrada A4 Drezno- Wrocław- Kraków- Lwów oraz magistrala kolejowa Warszawa - Wrocław - Kłodzko - Hradec Kralove - Praga. Poza tym przez Strzelin przebiega droga krajowa nr 39 Łagiewniki- Strzelin- Brzeg- Namysłów- Kępno. Strzelin posiada bezpośrednie połączenia kolejowe do Wrocławia, Kłodzka, Warszawy, Łodzi, Poznania, Gdańska oraz Pragi. Możliwy jest również transport autobusowy w kierunku Wrocławia, Wałbrzycha, Opola, Częstochowy oraz okolicznych miejscowości. W samym powiecie nie funkcjonuje jednak komunikacja miejska. Istnieje możliwość przemieszczania się busami, wynajmu autokarów oraz busów. Ponadto w ofercie jest również całodobowa możliwość zamówienia taksówek.
Ważną kwestią w "sprzedaży" oferty turystycznej potencjalnym zainteresowanym jest promocja. Niestety w tym aspekcie również sytuacja nie przedstawia się najlepiej. Poza stronami internetowymi, powiat tylko sporadycznie uczestniczy w targach turystycznych, nie reklamuje się w inny sposób, zadem podmiot nie tworzy także specjalnych ofert wycieczek po regionie. Wydaje się, że w Strzelinie nadal stawia się tylko na rozwój przemysłu wydobywczego opartego na bogactwie surowca skalnego. W regionie nie funkcjonuje ani oferta turystyki zdrowotnej ani też biznesowej. Ambitne plany uruchomienia Szlaku kamieniołomów strzelińskich i wykorzystania ich potencjału turystycznie do tej pory pozostają na wczesnym etapie realizacji i szlak nie wyszedł poza poziom wirtualnej.oferty.
Region współpracuje z czterema miastami zagranicznymi (Frankenberg, Libchavy, Trutnov, Straelen), co jednak nie przekłada się na zauważalny wzrost ruchu turystycznego.

Postulaty
Dołożenie pewnych starań w celu lepszego udostępnienia nieczynnych wyrobisk materiału skalnego mogłoby przyczynić się do rozwoju także turystyki przemysłowej. Dlatego - obok wspierania rozwoju i zróżnicowania bazy noclegowej - najistotniejszym pożądanym działaniem wydaje się doprowadzenie do końca projektu dobrze zorganizowanego i zarządzanego Szlaku Nieczynnych Kamieniołomów, najlepiej z własną ekspozycją różnorodnych pozyskiwanych tu przez wieki surowców. Ponadto warto rozważyć działania skierowane na rzecz udostępnienia przynajmniej niektórych z istniejących na terenie powiatu niemal 30 dworów i pałaców, na przykład w ramach szlaku tematycznego, eksponującego dzieje i dokonania ich dawnych mieszkańców. Organizacja w sezonie turystycznym cyklicznego eventu tematycznego (np. historycznego z elementami kreatywnymi, związanego z wydobyciem i obróbką kamienia) mogłaby przyciągnąć turystów i zwrócić uwagę zainteresowanych tą tematyką na Strzeli i jego okolice, go mogłoby w dłuższej perspektywie przynieść wzrost ruchu turystycznego.

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij