Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 10 lutego 2015, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 2/2015 (luty 2015)

Turystyka Kulturowa
 

Powiat Strzeliński jako destynacja turystyki kulturowej

 

Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska

Analizowany obszar jest specyficzny pod względem historycznego wykorzystania przyrody przez człowieka. Znakomite położenie komunikacyjne jak również budowa geologiczna obszaru to największe atuty regionu. To właśnie one pozwoliły na gospodarczy rozwój, a co za tym idzie osadnictwo i w rezultacie wytworzenie określonej kultury. Wydaje się jednak, że powiat pomimo wielu walorów o dużym znaczeniu nie wykorzystuje ich w pełni, dlatego przy obecnym stanie zagospodarowania można byłoby mówić zasadniczo o rozwoju dwóch form turystyki kulturowej. Z uwagi na liczne obiekty sakralne, jak i inne zabytki związane z tą tematyką można mówić o zaczątkowej ofercie turystyki religijnej (bez pielgrzymkowej) oraz turystyki industrialnej, co związane jest z obecnością na obszarze powiatu licznych wyrobisk, częściowo także już zamkniętych. Docelowo mogą one też stanowić potencjalnie ciekawe obiekty obserwacji dla uczestników podróży naukowych (np. seminaryjnych).

Turystyka (post)industrialna i kulturowo-przyrodnicza
Obie te formy w analizowanym powiecie posiadają wspólną grupę potencjalnych walorów. Bogactwo regionu w obiekty takie jak wyrobiska - kamieniołomy, czyni go szczególnie atrakcyjnym dla osób interesujących się tematyką nauk przyrodniczych, w tym geologii, a także historią wydobycia surowców. Należy w tym kontekście zauważyć, że nigdzie w Polsce nie mamy do czynienia z tak dużą koncentracją różnorodnych skał oraz minerałów, z drugiej strony nieczynne kopalnie, wyrobiska, kamieniołomy są najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu regionu. Te obiekty pod względem zainteresowania poszerzeniem wiedzy w zakresie geologii mają unikatowe walory. Do najważniejszych należy zaliczyć kamieniołomy w Jegłowej, jak również nieczynne obecnie na Kryształowej Górze. (są to jedyne w Polsce miejsca występowania naturalnych kryształów górskich w znacznej koncentracji). Do ciekawych tego typu obiektów należeć będą również wyrobiska w okolicy Gębczyc (sześć wyrobisk). Są one atrakcją ze względu na występowanie tam wapieni, jak również ze względu na unikalny przykład architektury przemysłowej, jaką stanowią dwa zachowane piece do wypalania wydobytego już surowca (tzw. wapienniki). Ponadto jest to jedyne miejsce w Europie Środkowej, gdzie spotkać można pomarańczowe kryształy granatów o znaczeniu jubilerskim. Kamieniołomy stanowią wspaniałe miejsce dla poszerzania wiedzy z zakresu geologii obszaru, jednakże stanowią również swego rodzaju atrakcję dla innych form turystyki. W przypadku powiatu strzelińskiego odpowiednie zagospodarowanie nieczynnych wyrobisk mogłoby poszerzyć ofertę turystyczną obszaru. W planach władz regionu jest stworzenie lokalnego szlaku kamieniołomów, co jednak do chwili obecnej nie zostało zrealizowane na poziomie systemu realnego.

Turystyka religijna
Mianem turystyki religijnej określać należy te podróże, które podejmowane są z motywów religijnych lub też poznawczych, a ich głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego oraz wydarzenia religijne. W jej ramach natomiast można jeszcze wyodrębnić turystykę religijno- pielgrzymkową oraz kulturowo- religijną (definicja za A. Mikos von Rohrscheidt). W przypadku powiatu strzelińskiego istnieje potencjalnie ograniczona oferta turystyki kulturowo- religijnej, która byłaby ukierunkowana na odwiedzanie miejsc związanych z historią religii oraz miejsc kultu religijnego. W tym sensie podróże do Ziemi Strzelińskiej interesować będą głównie ze względu na motywację religijno- poznawczą lub też poznawczą. Spora grupa ciekawszych świątyń i innych zabytków o charakterze religijnym stanowi relatywnie atrakcyjną grupę atrakcji dla rozwoju tej formy turystyki. W regionie znajduje się kilka cennych architektonicznie budowli, wśród których można wymienić m.in.: kościół parafialny p.w. św. Podwyższenia Krzyża Świętego z barokowym wyposażeniem i dzwonnicą czy kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej Żeleźniku z malowanym stropem belkowym oraz barokowym ołtarzem głównym. Dla turystów ciekawych miejsc kultu religijnego i innych z nimi związanych atrakcyjne będą również epitafia czy płyty nagrobne towarzyszące obiektom sakralnym. do najcenniejszych z tej grupy walorów należy zaliczyć epitafia oraz płyty nagrobne przy kościele w Żelowicach, (najstarsze z 1304 r.). W innych kościołach znajdujących się na obszarze powiatu znajdują się cenne tablice nagrobne (m.in.: w Przewornie, Strzelinie, Zarzycy, Żeleźniku).
Na uwagę w kontekście religijnym zasługują także cmentarze Braci Czeskich. Do dziś zachowały się pozostałości po dawnym cmentarzu Braci Czeskich w Strzelinie w postaci epitafiów w języku czeskim.
Do charakterystycznych dla średniowiecznego prawa konsekwencji popełnienia zbrodni należało ustawienie przez przestępcę krzyża w miejscu, w którym dokonał haniebnego czynu. Dolny Śląsk jest obszarem, gdzie występuje znaczne natężenie występowania krzyży pokutnych. Na obszarze powiatu również można spotkać tego rodzaju obiekty, do najciekawszych z nich zalicza się unikatowy cygański krzyż usadowiony niedaleko najwyższej kulminacji Wzgórz Strzelińskich- Gromnika.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij