Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania kwiecień 2015, redaktor prowadzący numeru: Damian Werczyński

Numer 4/2015 (kwiecień 2015)

 

Historia Żagania i okolic

 

Historia powiatu żagańskiego jest nierozerwalnie związana z jego dwoma największymi miastami: Żaganiem i Szprotawą. Ich dzieje, rozwój oraz problemy łączyły się stale i przeplatały z historią okolicznych ziem. Dlatego też autor zdecydował się poświęcić główny tok narracji dziejom obu wyżej wymienionych miast, zamieszczając przy tym wzmianki o dziejach pozostałych miejscowości, znajdujących się współcześnie w granicach powiatu żagańskiego. ...

 
 

Waloryzacja

 

Na uzyskany wynik znaczący wpływ ma lokalizacja w powiecie obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym: zamki, pałace oraz zabytkowe kościoły. Najbardziej znaczącym obiektem i ważną atrakcją turystyczną regionu, który wyróżnia się spośród zabytków powiatu, jest wpisany na listę Pomników Historii zespół poaugustiański w Żaganiu. To budowla wiążąca się z historią miasta i regionu od średniowiecza. Przebywało tu wiele znanych osób, wśród nich był astronom Johannes Kepler, który miał tu własną pracownię. Warto również zaznaczyć, że na terenie powiatu znajduje się kilkanaście innych zabytkowych kościołów romańskich i gotyckich, których historia sięga nawet XII wieku. ...

 

Przydatne adresy

 

Punkt Informacji Turystycznej w Żaganiu - Pałac Książęcy
Żagań ul. Szprotawska 4

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego
Szprotawa ul. Odrodzenia 13

Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
Żagań ul. Lotników Alianckich 6 ...

 

 

 
 

Pobyt

 

  
 

Wywiad

 

Rozmowa z Marianem Ryszardem Świątkiem, Regionalista, autor i współautor książek o Żaganiu i okolicznych miejscowościach, nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrną odznaką "Za opiekę nad zabytkami" oraz przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec na wstędze za działania wiążące się z opieką i promocją dziedzictwa kulturowego Żagania i okolic.

"Turystyka Kulturowa": Jest Pan autorem lub współautorem wielu publikacji dotyczących Żagania i okolic. Dlaczego to miasto jest dla Pana tak ważne?
MŚ: Miałem szczęście urodzić się w Żaganiu 1 lutego 1949 roku. Od dziecka mieszkałem z rodzicami i rodzeństwem w centrum bardzo zniszczonego miasta. Bawiliśmy się z kolegami w ruinach. Chodziliśmy po piwnicach zniszczonych domów, po zdewastowanym pałacu i znajdowaliśmy różne przedmioty: monety, książki, zdjęcia, widokówki, naczynia itp., które pozostały tutaj po byłych mieszkańcach. ...

 
 

Gdzie jeść i spać

 
Hotel Willa Park*** 
Żagań ul. Piłsudskiego 19 c

Hotel Piastowska
Żagań ul. Keplera 27

Restauracja Cesarski Ogród
Żagań ul. X-lecia 5...
 
 
 

Żagań i okolice dzisiaj

 

 
 

Powiat jako destynacja TK

 

Powiat żagański jest bogaty w różnorodne walory turystyki kulturowej. Poniżej wymienione, odpowiadające kilku formom turystyki kulturowej, mogą stanowić magnes dla turystów nimi zainteresowanych i jednocześnie wyróżnik w promocji mikroregionu. Niektóre z nich (w szczególności te eksponujące wątki biograficzne) zasługują na to, by być brane pod uwagę jako materialna podstawa dla tworzenia jego turystycznej marki.  ...

 

 

Literatura

 

Wybrana literatura na temat Żagania i powiatu żagańskiego
Adamek K., Świątek M. R., 2002, Żagań znany i nieznany, Rada i Zarząd miasta Żagania; Żagań.
Bein W., Szczegóła H., 1997, Żagań w historii Śląska, Würzburg W. G. Korn; Żagań Rada Miasta.
Boryna M., 2000, Sensacje Ziemi Szprotawskiej, Eurodruk, Zielona Góra.
Boryna M., 2001, Tajemnice Szprotawy i okolic, EurodrukZielona Góra.
Boryna M. (red.), 2010, Encyklopedia Ziemi Szprotawskiej i Żagańskiej: zapomniane historie, miejsca i ludzie: na jubileusz 750-lecia Szprotawy w 2010 roku: praca zbiorowa. Cz. 1; Szprotawa, Towarzystwo Bory Dolnośląskie im. K. Haenscha ...

 
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij