Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania maj 2015, redaktor prowadzący numeru: Piotr Kociszewski

Numer 5/2015 (maj 2015)

 

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jarocin i powiatu jarocińskiego (na dzień 12 maja 2015)

 

Bartosz Antoniewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt: Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

1. Dane dotyczące przebiegu badania:
Obszar badania: miasto-gmina Jarocin, powiat jarociński
Lokalizacja: województwo wielkopolskie
Zasięg: mikroregion
Metodologia: metoda oceny potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów zawarta w: Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań, s. 447-472
Kwerenda źródłowa materiałów i dostępnej literatury: marzec 2015
Zapytania waloryzacyjne i wizje lokalne w obiektach: marzec/kwiecień 2015
Badania terenowe zrealizował: Bartosz Antoniewicz
Okres badania: marzec/kwiecień 2015
Data wypełnienia formularza: kwiecień 20151
2.Formularz waloryzacyjny mikroregionu:
Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Sanktuarium rangi diecezjalnej lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu
(za pierwsze dwa) (3 pkt)
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie - zabytkowy kościół drewniany pw. św. Andrzeja Apostoła
z II poł. XVII wieku (3)
Inna świątynia innych wyznań i religii Z 2 (2 pkt)
Jarocin, dawna synagoga przy ul. Małej (I poł. XIX wieku, przejściowo szkolna sala gimnastyczna) (2)
Jaraczewo, dawna synagoga przy ul. Kolejowej (z końca XIX wieku, obecnie siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej i Domu Kultury w Jaraczewie) (0)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4 pkt)
Jarocin, kościół farny pw. św. Marcina (wzmiankowany w dokumentach w 1257 r.) (4)
Brzóstków, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (I poł. XIX wieku - fundacja Antoniego Czarneckiego) (4)
Lgów, kościół drewniany pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (przełom XVII/XVIII wieku) (4)
Mieszków, kościół pw. św. Wawrzyńca w z roku 1767 (fundacja Ludwika Hersztopskiego) (0)
Radlin, kościół pw. św. Walentego (około roku 1587, fundacja Andrzeja Opalińskiego) (0)
Nosków, kościół drewniany pw. św. Trójcy (z roku 1749, fundacja Józefa Dobrzyckiego) (0)
Panienka, kościół drewniany Imienia Jezus (z roku 1787, fundacja Izabeli z Mycielskich Gajewskiej) (0)
Magnuszewice, kościół drewniany pw. św. Barbary (lata 1751-1752, fundacja Piotra Radońskiego) (0)
Sławoszew, zabytkowy kościół drewniany pw. św. Zofii w z roku 1717 (0)
I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny ZD3 (za pierwsze trzy) (3 pkt)
Śmiełów, klasycystyczny pałac i zespół pałacowo-parkowy Gorzeńskich z 1797 roku (obecnie Muzeum Adama Mickiewicza - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) (3)
Jarocin, tzw. Skarbczyk - pozostałość siedziby dawnych właścicieli miasta (przełom XV/XVI wieku (obecnie jedna z filii Muzeum Regionalnego w Jarocinie) (3)
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2 pkt)
Jarocin, neogotycki Pałac Radolińskich z 1853 roku z zespołem parkowym, obecnie siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin) (2)
Zakrzew, neorenesansowy pałac Eliego Cohna, z 1886 (obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej)(0)
Góra, neorenesansowy pałac Rudolfa Fischera von Mollard z lat 1877 - 1878 (0)
Rusko, eklektyczny pałac Czarneckich z lat 1873 - 1875 (0)
Raszewy, eklektyczny pałac Czarneckich z lat 1887 - 1890 (0)
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu a pierwsze trzy****) (1 pkt)
Ruina Pałacu Opalińskich w Radlinie (0)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3 pkt)
Jarocin - zachowany układ urbanistyczny miasta (3)
Żerków- zachowany układ urbanistyczny miasta (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4 pkt)
Jarocin, ratusz z lat 1799 - 1804 (4)
Witaszyce, pałac Dulonga z 1899 roku (oraz zespół pałacowo - parkowy) (4)
Tarce, pałac Ostrorogów-Gorzeńskich i zespół parkowy z 1871 roku (4)
Brzóstków - unikatowy spichlerz pochodzący z 1830 roku, zawiera elementy budowli obronnej, którymi są cztery ośmioboczne baszty - obecnie budynek stanowi własność prywatną (0)
Jaraczewo, dawna synagoga z końca XIX wieku (0)
Mieszków, barokowy dwór Herstopskich (w typie staropolskim z II poł. XVIII wieku) (0)
Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich (2 pkt)
Brak obiektów tego typu w regionie
I.A. d) Obiekty militarne:
Brak obiektów tego typu w regionie
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Brak formalnie uznanych obiektów dziedzictwa w regionie
Dodatkowe punkty za wszystkie miejsca lub obiekty wpisanych powyżej klas:
Za stałych przewodników miejskich oprowadzających po obiektach lub przewodników obiektowych
w j. polskim (za pierwsze pięć) (po 2 pkt)
Przewodniki elektroniczne po obiekcie lub miejscu (za pierwsze trzy) (1 pkt)
Spichlerz Polskiego Rocka - filia Muzeum Regionalnego (1)
Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych ( przynajmniej dwie wersje obcojęzyczne
w pierwszych trzech obiektach) (dodatkowo po 1 pkt)
Spichlerz Polskiego Rocka - filia Muzeum Regionalnego - wirtualny spacer po obiekcie (angielski, niemiecki, rosyjski) strona internetowa: http://spichlerzpolskiegorocka.pl/ (1)
Własny materiał informacyjny w obiekcie (publikacje monograficzne, albumy itd. (pierwsze trzy obiekty (1 pkt)
Muzeum Regionalne w Jarocinie (1)
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu)
Ogólny stan konserwacji głównych obiektów zabytkowych jako destynacji turystyki kulturowej jest dobry (1)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:
Monumenty (pomniki ) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2 pkt)
Mieszków, pomnik gen. Stanisława Taczka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1 pkt)
Jaraczewo, przy drodze do Chwałkowa Kościelnego - pomnik upamiętniający amerykańskich pilotów, którzy rozbili się pod Jaraczewem 9 lutego 1945 roku (1)
Śmiełów, pomnik Adama Mickiewicza w parku śmiełowskim) (1)
Jarocin, tablica upamiętniająca poległych powstańców Wielkopolskich (w murze otaczającym kościół św. Marcina) (0)
Jarocin, tablica upamiętniająca Kazimierza Tomasza Barwickiego (1871-1931) sekretarza generalnego Związku Kół Śpiewackich na Wielkie Księstwo Poznańskie, znanego animatora życia społeczno-kulturalnego w zaborze pruskim (umieszczona w murze otaczającym kościół św. Marcina) (0)
Jarocin, pomnik ofiar powojennego totalitaryzmu (w pobliżu kościoła św. Marcina) (0)
Jarocin, głaz z tablicą pamiątkową poświęconą synom Ziemi Jarocińskiej poległym w latach 1939 - 1945 w Parku Zwycięstwa) (0)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2 pkt)Śmiełów - w latach 1831 - 1832 miejsce pobytu Adama Mickiewicza, który był gościem rodziny Gorzeńskich, podaję się również, iż pobyt wieszcza w Śmiełowie znalazł swoje odbicie w poszczególnych fragmentach "Pana Tadeusza" (2)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1 pkt)
Mieszków - miejsce narodzin gen. Stanisława Taczaka (1874-1960) - pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego oraz Władysława Marcinkowskiego (1858-1947) - wybitnego wielkopolskiego rzeźbiarza i działacza społeczno - politycznego (tablica pamiątkowa przy domu, w którym urodził się rzeźbiarz) (1)
Pałac w Tarcach - miejsce z którym związany był Zbigniew Ostroróg Gorzeński (1869 -1926) zasłużony dowódca jarocińskich oddziałów powstańczych (1)
Kościół św. Jana Chrzciciela w Brzóstkowie - miejsce pochówku płk. Ludwika Szczanieckiego, adiutanta gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz uczestnika kampanii napoleońskiej (0)
I.B. b) Cmentarze historyczne:
Na terenie powiatu nie stwierdzono zabytkowych cmentarzy ze szczególnie ciekawymi elementami sztuki sepulkralnej. Istnieją jedynie małe cmentarze przykościelne w poszczególnym miejscowościach np. Golina, Żerków, Radlin, cmentarz ewangelicko - augsburski w Jarocinie - teren cmentarza z II poł. XVIII w., kaplica cmentarna, dom grabarza oraz brama główna cmentarna. Jednak obiekt ten ze względu na brak dostępności i zły stan zachowania nie jest ujmowany w punktacji) (0)
I.B. c) Budowle współczesne o wybitnej wartości architektonicznej:
Nie stwierdzono
I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3 pkt)
Radlin, portret trumienny Białej Damy oraz renesansowy XVII-wieczny grobowiec rodziny Opalińskich, fundatorów kościoła parafialnego -wykonany z piaskowca i czerwonego marmuru na planie ośmioboku, znajduje się w renesansowej kaplicy grobowej przylegającej do kościoła parafialnego (3)
Golina, ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Pocieszenia z XVIII malowanym na płótnie naklejonym na deskę w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła (3)
Brzóstków, Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Śnieżnej w sukience srebrnej z XVII w. w kościele św. Jana Chrzciciela w (3)
Jarocin, wystrój kaplicy grobowej rodziny Radolińskich z 1677 roku w kościele św. Marcina (0)
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki):
Muzea o znaczeniu krajowym (do trzech) (8 pkt)
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (8)
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5 pkt)
Muzeum Regionalne wraz z filiami w Jarocinie (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2 pkt)
Muzeum Dwóch Imperiów Epoki Napoleońskiej i Star Wars w Witaszycach mieszczące się w XVIII - wiecznym dworku (2)
Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6 pkt)
Muzeum Parowozownia prowadzone przez Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie (6)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (za pierwsze trzy) (2 pkt)
Wystawy prezentowane w Muzeum Regionalne w ratuszu jarocińskim:
Wystawa: "95 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego" (od 27.12.2013 do 21.02.2014) (2)
Wystawa: "Jarocin - ikona Polskiego Rocka" (od 02.03.2014 do 23.04.2014) (2)
Wystawa: "Moving people. People who move me… Ludzie w ruchu, ludzie którzy mnie poruszają"
- prezentacja fotografii holendra Franka Roosendaala (od 27.09.2014 do 12.01.2015) (2)
Wystawa: "OBRAZY DOZNAŃ - ŻERKÓW 2014" - prezentacja malarstwa poplenerowego (od 5.10.2014 do 10.11.2014) (0)
Wystawy fotografii prezentowane w Skarbczyku (Jarocin):
Wystawa fotografii: "Iran - niecodzienna codzienność (od 14.03.2014 do 15.04.2014) (0)
Wystawa fotografii: "Patryk Światek - Indie bez Taj Mahal, Nepal bez gór" (od 17.04. do 10.09.2014) (0)
Organizacja Nocy Muzeów w regionie na mniejszą skalę* (3 - 9 placówek) (2 pkt)
Noc Muzeów organizowana jest cyklicznie w Muzeum Regionalnym w Jarocinie (3 obiekty) oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie (2)
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1 pkt)
Mieszków, Izba Pamięci Powstania Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka (0)
Dodatkowe punkty przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach za:
Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch) ( za każdą 1 pkt)
Muzeum Regionalne w Jarocinie - filia Spichlerz Polskiego Rocka (język niemiecki, angielski, rosyjski) (1)
Za przewodników obiektowych na wcześniejsze zamówienie (1 pkt)
Muzeum Regionalne w Jarocinie (2)
Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie - filia Muzeum Regionalnego w Jarocinie (2)
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (2)
Za własny materiał informacyjny wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1 pkt)
Muzeum Regionalne w Jarocinie (1)
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:
Za stałe godziny otwarcia (1)
Muzeum Regionalne w Jarocinie4 (1)
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie5 (1)
Za każdą wystawę tematyczną stałą powyżej czterech (do dwóch w sumie) (1 pkt)
Wystawa "Z przeszłości ziemi jarocińskiej" prezentuje historię miasta, regionu i lokalną kulturę ludową - Jarocin, Muzeum Regionalne - Ratusz (1)
Ekspozycja stała w Spichlerzu Polskiego Rocka poświęcona historii Polskiego Rocka od big beatu do czasów współczesnych, Jarocin, Spichlerz Polskiego Rocka (1)
Wystawa plenerowa "(Nie)zapomniane miasto Mieszków", otwarta 29.06.2014 - Mieszków - rynek (0)
I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu międzynarodowym (7 pkt)
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne (cyklicznie - lipiec) (7)
Akademia Gitary: Festiwal, część programu w Jarocinie (cyklicznie - sierpień) (7)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym (7 pkt)
Jarocin Festiwal - event muzyki rockowej (cyklicznie - lipiec) (7)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4 pkt)
Dni Patrona Miasta Jarocina - imprezy okolicznościowe(cyklicznie - listopad) (4)
Dzień Kotlina - Święto Pomidora (cyklicznie przełom sierpnia/września) (4)
Festiwal Wielki Teatr w Małym Mieście (wydarzenie cykliczne z ruchomą datą) (4)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4 pkt)
Brak tego rodzaju wydarzeń w regionie. Odtwórstwo historyczne uaktywnia się podczas uroczystości upamiętniających święta narodowe, jednak ogranicza się do pokazów umundurowania, broni, sprzętu wojskowego, wystawiania honorowych wart itp. (0)
Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (pierwsze dwie) (5 pkt)
Grupa Rekonstrukcji Historycznej w Jarocinie - Stowarzyszenie Jedność (Powstanie Wielkopolskie) (5)
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną lub kulturową:
Nie stwierdzono istnienia takiej oferty
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2 pkt)
Żerkowsko - Czeszewski Park Krajobrazowy, gmina Żerków (2)
Rezerwat przyrody na terenie regionu (poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) (do trzech) (1pkt)
Mickiewiczowski Park Kulturowy (obszar parku obejmuje miasto Żerków oraz okoliczne miejscowości takie jak: Brzostków, Lgów, Gęczew oraz Śmiełów) (1)
"Szwajcaria Żerkowska" obszar krajobrazu chronionego (1)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2 pkt)
Park przy Pałacu w Śmiełowie (miniatura ogrodu angielskiego - ok.11 ha) (2)
Park w stylu francuskim przy Pałacu w Tarcach (pow. ok. 10,65 ha) (2)
Park krajobrazowy przy Pałacu w Górze (pow. ok. 7,62 ha) (0)
Park krajobrazowy przy Pałacu w Rusku (pow. ok. 7,22 ha) (0)
Park krajobrazowy przy Pałacu w Raszewach (pow. ok. 6,25 ha) (0)
Park miejski duży kultywowany (powierzchnia od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa) (2 pkt)
Park miejski w Jarocinie - posiada formę kompleksu krajobrazowego (pow. ok. 30 ha, zaprojektowany w roku 1845 przez Józefa Lenne, twórcę ogrodów poczdamskich) (2)
I.H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region materialne lub realne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa) (3 pkt)
Szlak Południowej Wielkopolski, m.in. Witaszyce, Jarocin., Radlin (3)
Wirtualne szlaki turystyczne przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2 pkt)
Szlak Napoleoński Południowej Wielkopolski - Witaszyce (2)
Szlak Adama Mickiewicza (Śmiełów) - (2)
Oznaczone szlaki rowerowe na terenie powiatu jarocińskiego:
Szlaki rowerowe:
Transwielkopolska Trasa Rowerowa (przebieg trasy: Pogorzelica - Śmiełów - Żerków - Pawłowice - Stęgosz - Radlin - Wilkowyja - Annapol - Jarocin - Wola Książęca - Twardów - Kurcew 38,6 km) (2)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1 pkt)
Szlak rowerowy dookoła Jaraczewa (1)
"Szlakiem Mickiewicza po Ziemi Żerkowskiej" - (przebieg trasy: Nowe Miasto nad Wartą - Żerków - Brzostków - Śmiełów - Lgów - Dębno 30 km ) (1)
Szlaki piesze:
Szlak czerwony - (przebieg trasy Dworzec PKP w Jarocinie - Kościuszki - Powstańców Wlkp. - kamienie księcia Radolina - grodzisko Cząszczew - osada nadleśnictwa - staw Zdrój - Wilkowyja - Bachorzew - Słupia - Słowików - ul. Wrocławska - Rynek - Al. Niepodległości - ul. Dworcowa - Dworzec PKP 30,2 km) (1)
Szlak zielony - (przebieg trasy: Dworzec PKP - Al. Niepodległości - Rynek - Pałac Radolińskich - las Zdrój - Wilkowyja - Tarce - Lisew - Żerków - Brzostków - Śmiełów 24,5 km) (0)
Szlak żółty - (przebieg trasy:Dworzec PKP w Jarocinie - Paderewskiego - Wrocławska - Ciświca - Golina - Borzęcice - Trzebin - Dobrzyca 19,8 km) (0)
Oprócz powyższych w regionie istnieją jeszcze inne wirtualne szlaki oraz trasy tematyczne rowerowe, kajakowe oraz piesze.

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu regularnie czynna (2 pkt)
Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie6 e-mail: turystyka@jarocin.pl (2)
Informacja w językach obcych (za każdy język do trzech) (1 pkt)
Język angielski (1)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3 pkt)
Jarocin, możliwość zamówienia usługi przewodnickiej poprzez Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie, na jarocińskim Rynku (3)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
Dostępny - wydawnictwa regionalne i lokalne, wydania z lat 2011-2015, (2)
II.B. Infrastruktura turystyczna
Hotele 5,4,3,2,1- gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2 pkt)
Hotele:
Hotel*** Restauracja JAROTA - Jarocin, ul. Sportowa 6 (2)
Hotel*** Restauracja KASYNO - Jarocin, ul. Wojska Polskiego 42 (2)
Hotel*** w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym - Żerków, ul. Jarocińska 35 (0)
Hotel** OAZA - Golina, ul. Jarocińska 12 (0)
Motele:
Motel Restauracja EDEN - Witaszyce, al. Wolności 57 (2)
Hostel ŚWIATOWIT - Jarocin, ul. Śródmiejska 11 (2)
Kwatery zorganizowane:
Gospodarstwo Agroturystyczne "Na Leśnej" - Bachorzew, ul. Leśna 19 (2)
FHU "WZ" Pokoje Gościnne - Jarocin, ul. Chrobrego 35 (2)
Gospodarstwo Agroturystyczne "Agnieszka" - Golina, ul. Ogrodowa 7 (0)
Gospodarstwo Agroturystyczne "Bryllandia" - Witaszyce, ul Piaskowa 28 (0)
Nie skategoryzowane obiekty typu hotelowego:
Hotel - Restauracja PAŁAC TARCE - Tarce 20 (0)
Pałac Witaszyce (0)
Schroniska:
Radlin, Sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Tęcza" im. Macieja Kostki, Radlin 29 (2)
Jarocin, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 przy Zespole Szkół nr 5 (Pałac Radolińskich), ul. Park 3 (2)
Roszków, Schronisko Młodzieżowe "Stowarzyszenie Rodzina - Szkoła - Gmina", Roszków 59a (0)
Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (pierwszy inny obiekt) (2 pkt)
Restauracja "Klubowa" ul. Tadeusza Kościuszki 3 - Jarocin, (2)
Restauracja "Camea" ul. Wrocławska 114 - Jarocin (0)
Restauracja "Przy Klasztorze" Franciszkańska 4 - Jarocin (0)
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1 pkt)
Restauracja "Podmiejska" ul. Wolości 36 - Witaszyce(1)
Restauracja Hotel "Walcerek" ul. Poznańska 73 - Jarocin,(0)
Restauracja "Pod Latarniami" ul. 700-lecia 6 A - Żerków (0)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą ) (1 pkt)
Restauracja "Joker" ul. Poznańska 28 - Jarocin czynna całodobowo (1)
Bistra , bary (za pierwszy obiekt) (1 pkt)
Grill-Bar "Zapiecek" ul.Krótka 3 - Jarocin (1)
Bar "Pub Chicken" ul. Jarosława Dąbrowskiego 14 - Jarocin (0)
Bar "Diablik" ul. Rynek 12 - Jarocin(0)
Mała Gastronomia "Max" ul. Jana I. Paderewskiego 15 - Jarocin (0)
Restauracja McDonlad’s , ul. Wojska Polskiego 28 - Jarocin (0)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) (2 pkt)
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - istnieje możliwość wynajęcia autokaru ul. Zaciszna - Jarocin (2)
Grzelak Roman, Usługi transportowe, wynajem autokarów i busów, ul. Marii Dąbrowskiej 5 - Żerków (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3 pkt)
PKP Dworzec Kolejowy w Jarocinie (3)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2 pkt)
PKS - Jarocin, ul. S. Moniuszki 46 A (2)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie - 2 pkt)
Droga krajowa nr 11 (planowana S11) przebieg trasy: Kołobrzeg-Piła-Poznań- JAROCIN - Ostrów Wlkp. - Lubliniec - Bytom (2)
Droga krajowa nr 15 przebieg trasy:Ostróda-Toruń-Gniezno- JAROCIN - Krotoszyn-Trzebnica (2)
Droga krajowa nr 12 przebieg trasy: Łęknica- Leszno - JAROCIN - Kalisz - Radom - Dorohusk (0)
Inne połączenie* bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa) (1 pkt)
Droga wojewódzka nr 443 (1)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2 pkt)
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.(komunikacja miejska) - (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1 pkt)
Taxi Jarocin "Zet Taxi" Zrzeszenie Transportu Prywatnego oraz inni poszczególni przewoźnicy (1)
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1 pkt)
Ośrodek "Bryllandia" - Witaszyce, ul Piaskowa 28 (1)
II.D. Promocja turystyczna:
Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzacyjnej związanej z turystyką w ciągu ostatniego roku (1 pkt)
Pierwszy Jarociński Kongres Kultury zorganizowany w Jarocinie 3.12.2014 r. - poszczególne moduły poświęcono turystyce kulturowej w powiecie (szanse i perspektywy rozwoju) (1)

Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego
III.A. Instytucje kultury:
Sezonowa oferta teatralna lub muzyczna** (za pierwsze dwie) (1 pkt)
Wielki Teatr w Małym Mieście - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Jarocin XXI (cykliczna organizacja w Jarocinie spektakli różnych grup teatralnych z większych miast) (1)
Jarocin, oferta Jarocińskiego Ośrodka Kultury, regularna działalność sekcji muzyczno - wokalnej wraz z koncertami (1)
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2 pkt)
Kino Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie ul. Gołębia 1 (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1pkt)
Grupa pomnikowych dębów oraz lip - Śmiełów (1)
Głazy narzutowe tzw. "Kamienie księcia Radolina"- Jarocin (1)
Obszar chroniony "Szwajcaria Żerkowska" - obszar charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz bogatą szatą roślinną (0)
Wiele innych pomników przyrody znajduje się w lokalnych parkach przypałacowych m.in. w Jarocinie, Tarcach, Rusku (0)
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1 pkt)
Punkt widokowy na terenie najwyższego wzniesienia tzw. Łysej Góry 161 m n.p.m. zlokalizowany jest na trasie prowadzącej z Żerkowa do Śmiełowa (1)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne - (za pierwszy obiekt) (2 pkt)
Aquapark Jarocin Sport Sp. z o.o. (kompleks sportowo - rekreacyjny) ul. Sportowa (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2 pkt)
Szkoła Języków Obcych "Anglista" Niepubliczne Centrum Edukacji w Jarocinie ul. Wojska Polskiego 44 (2)
Szkoła Języków Obcych "The Gold Bell" w Jarocinie, ul. Tadeusz Kościuszki 31 (0)
Stałe centra sportowe z oferta ogólnodostępna (za pierwszy obiekt) (2 pkt)
Centrum Sportowe Jarocin Sport Sp. z o.o. (2)
Sezonowe* centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (1 pkt)
Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (Ośrodek Kultury i Rekreacji) ul. Jarocińska 35 (1)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1 pkt)
Stadion Miejski w Jarocinie - klub sportowy Jarota Jarocin (1)
Stadion Miejski w Żerkowie - klub sportowy GKS Żerków (0)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1 pkt)
Jarociński Klub Sportowy "Pirania", ul. Sportowa 6 (1)
MUKS Białe Tygrysy Jarocin, Golina ul. Jarocińska 33B (1)
Klub ULKS IPPON Jarocin, ul. Tadeusz Kościuszki 31 (0)
TKS Siatkarz Jarocin, ul. Brzozowa 3 (0)
Rugby Klub "SPARTA Jarocin", ul. Warciana 39 (0)

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV. A. Instytucje w regionie:
Obecność innej uczelni wyższej w regionie ( za pierwsze dwie) (2 pkt)
Zamiejscowy Wydział Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie, ul. Przemysłowa 3 (2)
Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Jarocinie, al. Niepodległości 34a (2)
IV. B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Brak tego typu oferty w regionie
IV. C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
W regionie brak jest krajowych centrali wielkich firm
V. D. Oferta shoppingu w regionie:
Deptak handlowy (za pierwszy obiekt) (2 pkt)
Galeria Jarocińska wraz z przylegającą do niej ulicą Wrocławską (2)
IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (za pierwsze cztery)
(1 pkt)
Związki partnerskie miasta i gminy Jarocin z poniżej wymienionymi miastami:
Libercourt - Francja (1)
Korkuteli - Turcja (1)
Schlüchtern - Niemcy (1)
Hatvan - Węgry (1)
Aleksandria - Ukraina (0)
Veldhoven - Holandia (0)
Podsumowanie punktacji:
Kategoria I: 165 punktów
Kategoria II: 48 punktów
Kategoria III: 17 punktów
Kategoria IV: 10 punktów
Razem : 240 punktów
W poniższej tabeli zestawiono punktację przydzieloną poszczególnym grupom walorów i obszarom oferty turystycznej w mikroregionie w wyniku przeprowadzonej kwerendy i analizy potencjału turystyczno - kulturowego. Punkty odnoszą się do każdej z czterech kategorii i wskazują na obecność oraz poziom zagospodarowania potencjalnych celów turystyki kulturowej, funkcjonowanie elementów obsługi turystycznej, organizację pozostałej oferty czasu wolnego oraz istnienie innych czynników wspierających turystykę kulturową w regionie. Układ tabelaryczny przedstawia również szczegółową punktację odnoszącą się poszczególnych podkategorii. Dokładne zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej waloryzacji umożliwia uchwycenie potencjalnych magnesów turystycznych, a jednocześnie analizę silnych i słabych strony dotychczasowej oferty turystycznej mikroregionu, jako mniej lub bardziej powiązanej z rzeczywistymi atrakcjami.. Dzięki temu raport może być wykorzystany jako podstawa dla tworzenia oferty dla różnych grup turystów kulturowych, będących zwolennikami jej poszczególnych form.

TABELA 1. Zestawienie punktacji dla powiatu jarocińskiego
Kategoria Podkategoria Punkty uzyskane przez region Maksymalna ilość pkt. do uzyskania
I. Potencjalne cele turystyki kulturowej I. A Zabytki , w tym: 46 475
  I.A a) obiekty sakralne 17 122
  I.A b) zamki i pałace 8 108
  I.A c) inne zabytki architektury i techniki 18 140
  I.A d) obiekty militarne 0 18
  I.A e) dodatkowe punkty 4 85
  I.B Miejsca historycznie znaczące, w tym: 8 240
  I.B a) budowle historyczne i monumenty 8 102
  I.B b) cmentarze historyczne 0 56
  I.B c) budowle współczesne 0 10
  I.C Dzieła sztuki (pojedyncze) 9 72
  I.D Muzea i wystawy 29 + 12 115 + 90
  I.E Eventy kulturowe 38 150
  I.F Zakłady przemysłowe z ofertą turystyczną 0 16
  I.G Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza 10 53
  I.H Szlaki kulturowe 12 106
  RAZEM za Kategorię I 165 1245
II. Elementy obsługi turystycznej II.A Informacja turystyczna 8 17
  II.B Infrastruktura turystyczna 25 51
  II.C Infrastruktura komunikacyjna 14 32
  II.D Promocja turystyczna 1 14
  RAZEM za Kategorie II 48 114
III. Pozostała oferta czasu wolnego III.A Instytucje kultury 4 12
  III.B Atrakcje krajobrazowe 3 14
  III.C Oferta sportowa, edukacyjna, rekreacyjna 10 13
  RAZEM za Kategorie III 17 37
IV. Inne czynniki wspierające turystykę kulturową IV.A Instytucje w regionie 4 15
  IV.B Oferta turystyki zdrowotnej 0 16
  IV.C Oferta turystyki biznesowej 0 11
  IV.D Oferta shoppingu 2 11
  IV.E Zagraniczne partnerstwa 4 4
  RAZEM za Kategorie IV 10 57
SUMA ZA WSZYSTKIE KATEGORIE 240 1453


Wnioski z przeprowadzonej analizy

Mikroregion posiada średni potencjał turystyczno - kulturowy, określony w skali punktowej w pierwszej kategorii na 165 punktów. Relatywnie niewysoka ocena ogólna spowodowana jest z jednej strony brakiem zabytkowych miast poza samym Jarocinem oraz szeregu obiektów generujących większy ruch turystów kulturowych, takich jak formalnie uznane obiekty dziedzictwa, większe kompleksy sakralne czy znane sanktuaria, większe i lepiej zachowane obiekty ufortyfikowane czy miejsca ważnych wydarzeń historycznych. Dodatkowo szereg obiektów zabytkowych, potencjalnie atrakcyjnych dla turysty, zwłaszcza lepiej zachowanych historycznych rezydencji nie jest aktualnie dostępnych do zwiedzania z powodu ulokowania w nich instytucji publicznych. Jednak ważnym atutem mikroregionu jest funkcjonowanie ważnego eventu kulturowego z wielką tradycją i konsekwentna koncentracja wysiłków pracowników i miłośników kultury, a ostatnio także władz samorządowych na tworzeniu stałej oferty kulturalnej wokół tej imprezy i jej tematyki.
Promocja turystyczna miasta i mikroregionu w ostatnich latach nie wyróżniała się na tle innych w Wielkopolsce, a raczej odbiegała od wielu z nich na niekorzyść. Niewykorzystanie możliwości promocji obszaru na targach turystycznych, brak jednolitej koordynacji aktywności promocji miasta, powiatu i pozostałych gmin oraz poszczególnych podmiotów (jak muzea), brak nowych publikacji z treściami promocyjnymi skierowanych do turystów trudno uznać za efektywne i skuteczne działania w tej dziedzinie. Dopiero w ostatnim czasie niektóre posunięcia wskazują na zmianę myślenia. Zorganizowany niedawno Jarociński Kongres Kultury częściowo był poświęcony zagadnieniom wiążącym się z turystyką, a nowe władze samorządowe przystąpiły do rozpoznania możliwości i przygotowywania koncepcji koordynowanych działań tak w zakresie tworzenia nowych tematycznych produktów turystycznych, jak i ich promocji. Dobrą jakość i ma turystyczna podstrona portalu powiatu jarocińskiego (www.powiat-jarocinski.pl), niestety informacje na niej są nieaktualne (na przykład o Spichlerzu Polskiego Rocka pisze jako o… projekcie). Pojawiła się także wyspecjalizowana komórka zajmująca się informacją i koordynacją w dziedzinie turystyki (Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie), jednak godziny jego pracy nie mają wiele wspólnego z typowym czasem odwiedzin turystów, a zatem z ich potrzebami (przykładowo: w sobotę działa tylko w godzinach przedpołudniowych, a niedzielę jest… zamknięte). W pozostałych miejscowościach powiatu brak choćby wyraźnie oznaczonych punktów dystrybucji materiałów turystycznych.
Położenie komunikacyjne powiatu na skrzyżowaniu trzech dróg krajowych i dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych, jak również krzyżowanie się linii kolejowych łączących Poznań z Kluczborkiem i dalej ze Śląskiem oraz Gniezno z Oleśnicą - to atuty z punktu widzenia turystyki. Jednak z drugiej strony codzienne utrudnienia komunikacyjne (korki) powstające wskutek braku obwodnicy burzą w oczach wielu przejeżdżających image Jarocina jako atrakcyjnego miejsca dla spędzania czasu wolnego.
Baza noclegowa w regionie jest średnio rozwinięta, w sektorze hotelowym dominują obiekty średniej klasy (głownie trzygwiazdkowe) przy braku hoteli luksusowych (4* i 5*) oraz hoteli ekonomicznych (1*), wystarczające jest natomiast nasycenie obiektami niskobudżetowymi, jak schroniska młodzieżowe i gospodarstwa agroturystyczne. Z punktu potrzeb turystyki eventowej dużym utrudnieniem może być brak hoteli ekonomicznych (jednogwiazdkowych, a w samym Jarocinie także dwugwiazkowych) oraz niedrogich pensjonatów. Jeden hostel z pewnością nie byłby w stanie zaspokoić popytu mniej zamożnych turystów korzystających z pakietów okolicznościowych.
W powiecie brakuje atrakcyjnej oferty shoppingu dla turystów, w tym zawłaszcza miejsc, w których można byłoby nabyć produkty regionalne. Jak dotąd nie wypromowano zresztą jako marki żadnej grupy takich produktów, mimo ich istnienia, jak choćby żywnościowych czy tradycyjnych wyrobów dekoracyjnych.
Atrakcyjność oferty gastronomicznej ogranicza jej małe zróżnicowanie. O ile można odnaleźć restauracje proponujące kuchnię staropolską (tradycyjną) to już nie stwierdzono obecności w menu przynajmniej reprezentacji (3-4 zestawy) potraw regionalnych, czyli staropolskich. Nie ma także w całym mikroregionie restauracji z regularną ofertą kulturalną (np. koncerty, pokazy kulinarne itd.) z której - w braku innego sposobu zagospodarowania wolnego czasu wieczorem - mogliby skorzystać turyści pozostający na nocleg.
Aktualnie ruch turystów kulturowych w powiecie, poza przyjazdami na Jarocin Festiwal i (ostatnio) jarocińską część imprezy muzycznej Akademia Gitary: Festiwal, koncentrują się na indywidualnym zwiedzaniu otwartych obiektów sakralnych oraz wizytach w ekspozycjach muzealnych Jarocina i Śmiełowa,. Atutem obu wspomnianych muzeów są regularne godziny otwarcia i profesjonalny personel. Jednak z powodu braku produktów turystycznych (imprezy, pakiety, szlaki materialne) powiązanych z wizytami w tych placówkach i oferującymi wiązki usług tematycznych dla turystów, są one celami raczej odwiedzanymi "po drodze" w trakcie dłuższych wyjazdów do innych destynacji niż specjalnie planowanych podroży, ich odwiedziny czy program przez nie proponowany nie stanowią też pretekstu do dłuższych pobytów turystycznych na miejscu czy w jego bezpośrednim otoczeniu.
Ziemia Jarocińska posiada wprawdzie oryginalny ludowy wyrób rzemieślniczy w postaci haftowanych serwetek wykonywanych we wsi Golina (tzw. "snutek"). Mógłby on z powodzeniem być wykorzystywany jako jeden z elementów tożsamości kulturowej mikroregionu, przedmiot sprzedaży w ramach ograniczonego shoppingu turystycznego a nawet jako przedmiot turystyki kreatywnej - jednak jak dotąd nie został w tym kontekście zauważony.


1 Mikroregion jarociński był waloryzowany z wykorzystaniem tej samej metody w roku 2009 przez M. Janasa ("Turystyka Kulturowa" Nr 3, 2009). Jednak znaczące zmiany w obszarze organizacji turystyki i usług turystycznych, pojawienie się nowych podmiotów animacji kulturalnej oraz wyartykułowana przez samorządy miasta i powiatu potrzeba przeprowadzenia dokładnego badania potencjału turystycznego jako podstawy dla nowych rozważanych projektów sprawiły, że autorzy uznali za potrzebne i pożyteczne powtórzenie tego badania. Aktualne badanie uwzględnia zaszłe zmiany oraz obejmuje ocenę możliwości powiązania istniejących walorów z nowo powstałymi obiektami, organizowanymi eventami i planowanymi oraz wdrażanymi systemami organizacji turystyki, jak regionalne szlaki tematyczne.
2 Symbol dużej litery Z - oznacza dobry stan zachowania obiektu.
3 Symbol dużej litery D - oznacza ogólną dostępność obiektu.
4Muzeum Regionalne otwarte dla zwiedzających w jarocińskim Ratuszu:
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od godz. 8:00 do 16:00
w środy od godz. 8:00 do 18:00
w każdą niedzielę od godz. 14.00 do 18.00
Galeria Skarbczyk (ul. Parkowa 1) otwarta dla zwiedzających:
W okresie od 1 października do 31 marca:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00,
sobota, niedziela nieczynna.
W okresie od 1 kwietnia do 30 września:
poniedziałek - czwartek 10:00 - 18:00,
piątek, sobota nieczynna,
niedziela 14:00 - 17:00.
5Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie otwarte dla zwiedzających:
w okresie od 1 maja do 30 września:
wtorek - sobota od 10.00 - 16.00, w niedziele od 10.00 - 18.00
w okresie od 1 października do 30 kwietnia:
wtorek - piątek od 9.00 - 16.00
w soboty i niedziele od 10.00 - 16.00
6Regularne godziny otwarcia:
poniedziałek od 10.00 - 18.00,
wtorek - piątek w godzinach od 8.00 - 16.00
sobota od 9.00 - 13.00.
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij